Sunteți pe pagina 1din 5

Învățător Lehăduș Miruna-Maria

PROIECT DIDACTIC

Învățător: Lehăduş Miruna-Maria

1
Învățător Lehăduș Miruna-Maria

Liceul Tehnologic ‘’Anghel Saligny Bacău


DATA:19.02.2019
CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii
DISCIPLINA : Arte vizuale și abilități practice
TITLUL LECȚIEI : Colecții
TIPUL LECȚIEI : Formarea de deprinderi și priceperi
MOD DE REALIZARE : rulare, tăiere, înnodare
COMPETENȚE GENERALE: 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare.
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse.
COMPETENȚE SPECIFICE: 1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice.
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
֎COGNITIVE :
►OC1 : să spună lucruri despre primăvară,
►OC2 : să numească materialele și instrumentele de lucru pregătite și utilizarea acestora,
►OC3 : să realizeze lucrările propuse respectând etapele de lucru prezentate,
►OC4 : să aprecieze calitatea compozițiilor realizate.
֎PSIHO-MOTORII :
►OP1 : să păstreze poziția corectă în bancă în timpul scrisului ;
►OP2 : să lucreze ordonat cu materialul pus la dispoziție.
֎AFECTIVE :
►OA1 : Vor manifesta interes pe parcusul orei.
STRATEGII DIDACTICE :
֎Metode si procedee : conversația, explicația, demonstrația, exercițiul
֎Resurse
› Materiale : Laptop, lână, șabloane, foarfece, anexa 1
› Temporale : 50 minute
› Umane :Învățător, 18 școlari
› Spațiale :sala de clasă
› Bibliografice : www.didactic.ro, http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-pt-copii-mici/martisorul.html, https://www.revista-
atelierul.ro/2014/02/28/tutorial-martisor-indragostit/, https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2014-10-14-18303583-0-programa-arte-vizuale-
abilitati-practice-clasele-iii.pdf

2
Învățător Lehăduș Miruna-Maria

֎Forme de organizare: Frontal și individual

Etapele Timp Obiec- Conținut instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare


lecției tive Activitatea Activitatea școlarilor Metode Mijloace Forme de
învățătorului organizare
1 .Captarea atenției 5 min Le arată un căntecel despre Sunt atenți la cântecel. Conversația Laptop Frontal Aprecieri
mărțișor pe laptop. Astfel vor verbale
descoperi ce vor lucra astăzi.
2.Enunțarea 2 min Le va spune că astăzi vor realiza Sunt atenți Conversația Frontal
obiectivelor împreună un mărțișor din lână și
vor face o expoziție cu lucrările.
Vor rula, tăia, împleti și înnoda.
Le va arăta un model al
mărțișorului și îi va întreba dacă
își doresc și ei să realizeze un
astfel de obiect.
3.Verificarea 5 min OC1 Îi întreabă ce știu ei despre Sunt atenși și formulează Conversația Frontal Aprecieri
cunoștințelor mărțișor ? Ce tradiții cunosc ? răspunsuri în propoziții. verbale
anterioare
4.Prezentarea 10 min OC2 Le va prezenta povestea Elevii vor fi atenți la Conversația Laptop Frontal Aprecieri
noului conţinut şi mărțișorului prezentarea etapelor de Exercițiul Lână Individual verbale
demonstraţia Le va prezenta elevilor pasii realizare a lucrării. Explicația Șabloane Observare
model (dirijarea pentru realizarea temei de Demonstrația Foarfece sistematică
învăţării) astăzi.Va pune pe fiecare bancă Anexa 1
cate două sabloane de carton
Etapa 1: Elevii își vor pregăti
materialele de care au nevoie
( lână, șablon foarfece).
Etapa 2: Elevii vor rula lâna
vertical în jurul șablonului după
model.
Etapa 3: Elevii vor înnoda unul
dintre capetele lânii
Etapa 4: Elevii vor lega părțile
corpului mărțișorlui cu ață.
Etapa 5 : Elevii își vor expune
lucrările.

3
Învățător Lehăduș Miruna-Maria

4.Realizarea 25 min OC3 Le va da explicații suplimentare Elevii vor realiza lucrările Conversația Laptop, Frontal Aprecieri
independentă a pentru neclarități. Pe durata respectând tema cerută . Vor Exercițiul Lână Individual verbale
lucrării. realizării lucrărilor, elevii vor realiza mărțișorul cu ajutorul Explicația Șabloane Observare
asculta cântece despre materialelor primite. Demonstrația Foarfece sistematică
primăvară.
5. Evaluarea 3 min OC4 Se realizează pe tot parcursul Elevii vor fi atenți și își vor Conversația Frontal Observarea
produselor lecției prin rezolvarea cerințelor aprecia propriile lucrări, dar activității și a
activităţii şi feed- corect, prin aprobări sau și lucrările celorlalți. comportament
backul. dezaprobări, prin întrebări care ului
i-ar putea ajuta la îndeplinirea elevilor(co-
sarcinii de lucru.Va face rectitudinea
aprecieri verbale, privind modul raspunsurilor
de realizare al lucrărilor, dar și și implicarea
față de comportamentul elevilor și capacitatea
pe tot parcursul lecției. de concentrare
Lucrările elevilor vor fi expuse a atenției_

4
Învățător Lehăduș Miruna-Maria

Anexa 1
Povestea mă rțișorului
Un mit al poporului român cu privire la mărţişor povesteşte cum Soarele a coborât pe Pământ în chip de preafrumoasă fată. Dar un zmeu a furat-o şi a
închis-o în palatul lui. Atunci păsările au încetat să cânte, copiii au uitat de joacă şi veselie, şi lumea întreagă a căzut în mâhnire. Văzând ce se
întâmplă fără Soare, un tânăr curajos a pornit spre palatul zmeului să elibereze preafrumoasa fată. A căutat palatul un an încheiat, iar când l-a găsit, a
chemat zmeul la luptă dreaptă.

Tânărul a învins creatura şi a eliberat fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer şi iarăşi a luminat întregul pământ. A venit primăvara, oamenii şi-au
recăpătat veselia, dar tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după luptele grele pe care le avuse. Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a
lăsat pe tânăr fără suflare. În locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei — vestitori ai primăverii.

Se zice că de atunci lumea cinsteşte memoria tânărului curajos legând cu o aţă două flori: una albă, alta roşie. Culoarea roşie simbolizează dragostea
către frumos şi aminteşte de curajul tânărului, iar cea albă este a ghiocelului, prima floare a primăverii.

În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belşug în
casele oamenilor. Se zice că dacă cineva îşi pune o dorinţă în timp ce atârnă mărţişorul de pom, aceasta se va împlini numaidecât. La începutul lui
aprilie, într-o mare parte a satelor României şi Moldovei, pomii sunt împodobiţi de mărţişoare.

Şi noi vă urăm o primăvară minunată şi un 1 Martie fericit!

S-ar putea să vă placă și