Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

SCOALA PRIMARA SPECTRUM


Propunator:Cismaru Camelia
Data: 18.11.2019
Clasa : PREGATITOARE
Aria curriculară: Arte şi tehnologii
Disciplina: Arte vizuale şi lucru manual
Unitatea tematică: Animale domestice
Subiectul: Colaj - În ograda bunicii;
Tipul lecţiei : formare de priceperi şi deprinderi
Forma de realizare: activitate integrată
Domenii integrate: Arte vizuale şi lucru manual
Matematică şi explorarea mediului;
Comunicare în limba română;
Educaţie pentru societate
Muzică şi mişcare

Competenţe specifice:
Arte vizuale şi lucru manual
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat,
care reflectă un context familiar;
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor;
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;
Matematică şi exploatarea mediului
3.2. manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene, procese, structuri repetitive simple din mediul
apropiat în scopul identificării unor regularităţi.
Comunicare în limba română
1.1. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute;
Educaţie pentru societate:
3.1. Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru.
Muzică şi mişcare:
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text.

Obiective operaţionale:
O1.Săenumereelementespecificeanotimpuluiprimăvăra;
O2.Să folosească correct materialele, tehnicile combinate (decupare după contur, asamblare şi lipire) şi instrumentele de
lucru;
O3. Să aprecieze obiectiv lucrarea personal şi pe cele ale colegilor după criterii dinainte stabilite;
O4.Să execute corect şi îngrijit lucrarea.

Strategii didactice:
-Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, jocul didactic.
-Mijloace de învăţământ: foarfece, hârtie colorată, lipici, modele cu animale;
-Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe;
-Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale,turul galeriei:
Resurse temporale: 30 min + 15 min activitate complementară
Bibliografie:
1. Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2012;
2. Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii
mici 2012”;
3. Editura Diana – „Ghidul profesorului- Clasa pregătitoare” M.Ed C./C.N;
4. „Metodica predării desenului şi modelajului” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
Desfăşurarea lecţiei

Strategii didactice
Momentele lecţiei Conţinuturi Modalităţi
Metode şi Mijloace de Forme de de
procedee învăţământ organizare evaluare
1.Moment Elevii sunt atenţi la propunerile învăţatorului: Conversaţia Frontală Evaluare
organizatoric frontală
Aerisirea clasei; aşezarea elevilor în bănci;
pregătirea materialelor necesare lecţiei.

Corectarea ţinutei: spatele drept, privirea înainte,


mâinile pe bancă.

2.Captarea Acum, pentru ora de abilităţi, Zâna Primăvara ne Conversaţia Planşa cu Frontală
atenţiei trimite acest tablou, cu o imagine din ograda bunicii. adapostu-
Dar acest tablou are numai locurile unde locuiesc rile
animalele domestice, animalele lipsesc. animalelor
Ce credeţi că trebuie să faceti voi noi? (va trebui sa Explicaţia domestice
realizam un colaj cu animaleledomestice si sa le
asezam la locul lor).
3. Anunţarea Ce ne cere zâna? Rugămintea ei este de a lucra Demonstra- Frontală
temei şi a fiecare câte un animal domestic, pentru a reîntregi ţia
obiectivelor tabloul. Lucrările realizate trebuie să fie cât se poate
de curate, corecte, ca la final să putem realiza un
tablou ,cu care să-i demonstrăm zanei cât de Problemati-
pricepuţi suntem noi. Pentru a afla ce are de lucru zarea
fiecare, trebuie să fiţi atenţi la explicaţiile mele.

4.Dirijarea Se intuiesc materialele pe care le au elevii pe Explicaţia Foarfece, Frontală Observa-


învăţării bancă. hârtie rea
a) Recunoaşterea Fiecare copil primeşte un model cu animalul Conversaţia colorată, sistemati-
materialelor, conturat pentru realizarea lucrării. lipici, că a
intuirea şi analiza Se analizează modelul, precizându-se materialele modele cu elevilor
lucrării model şi tehnicile folosite: Ce observaţi? Care sunt animale;
elementele ce-l alcătuiesc? Ce eculoare s-a folosit?
Ce materiale trebuie săfolosim ?
- Materiale:hârtie colorată, foarfecă, lipici, model.
- Tehnici de lucru: ruperea bucăţilor de hârtie şi
lipirea lor pe modelul primit.

b) explicarea şi Se vor oferi explicaţiile necesare pentru realizarea Demonstra- Frontal


demonstrarea lucrării. ţia
etapelor de lucru Se explică şi se demonstrează etapele de lucru. Explicaţia
Pentru fiecare animal se procedează în acelaşi fel.
Înainte de a începe să lucreze, copiilor li se atrage
atenţia asupra curăţeniei la masa de lucru şi asupra
respectării etapelor de lucru.
c) executarea Copii încep să lucreze. Învăţătoarea urmăreşte Activita- Aprecieri
lucrării de către executarea lucrării de către elevi, ajută elevii la te verbale
elevi nevoie, oferă indicaţii suplimentare acolo unde este indepen- Încurajări
necesar. dentă
Se fac observaţii asupra modului de folosire a
instrumentelor de lucru şi a poziţiei corpului, asupra
acurateţei lucrării.
Elevii lucrează colaborând între ei, ajutându-se
unde este nevoie şi ascultând o melodie lenta.

5. Analiza şi Vor fi analizate lucrările, urmărindu-se: Conversaţia Colaj - În Frontală Evalua-


evaluarea - respectarea temei şi a subiectului Explicaţia Ograda rea
lucrărilor - corectitudinea aplicării tehnicilor de lucru Expunerea bunicii; produsu-
- acurateţea realizării Turul lui
Pe rând fiecare elev îşi va asambla lucrarea galeriei realizat
realizată, pe planşa de pe panou întregind ograda si
însufleţind-o.
Se realizează analiza lucrării colective, sunt
lăudate cele mai frumoase lucrări şi încurajaţi toţi Aprecieri
copii. verbale

6. Încheierea Se fac aprecieri verbale individuale şi colective cu Frontal Aprecieri


lecţiei privire la activitatea elevilor. verbale
Elevii fac curat pe măsuţele lor, adună materialele
rămase .

S-ar putea să vă placă și