Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială Nr.

2
Data: 21.05.2021
Clasa: a III-a B
Prof.înv.primar:
Aria curriculară: Arte, Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilităţi practice
Unitatea de învăţare: Colecționari de timp liber
Subiectul lecţiei: Tehnici de lucru cu hârtia: Țesere cu benzi (fășii de hârtie)
Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi
Competente specifice:
1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții
textile, ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
2.5. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază
elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

Obiective operaţionale:
O1 - să identifice materialele şi instrumentele de lucru primite pe bănci; obiectivul se
consideră realizat, dacă elevii recunosc toate materialele de pe bănci.
O2 - să realizeze tema propusă respectând tehnica de lucru şi instrucţiunile primite; obiectivul
se consideră realizat, dacă elevii realizează lucrarea respectând instrucțiunile
O3 - să lucreze corect, îngrijit, asigurand aspectul estetic al planşei; obiectivul se consideră
realizat, dacă elevii lucrează cel puțin corect.

Resurse:
Metodologice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, observația, explicaţia, exerciţiul, demonstrația, turul
galeriei, munca independentă, descoperirea
b) Mijloace de învăţământ: lucrare model, hârtie colorată, foarfece, lipici, videoproiector.
c) Forme de organizare: frontală, individuală.

Bibliografice:
 C. Rizea, D. Stoicescu, I.Stoicescu, (2016), Arte vizuale și abilităţi practice-Caiet de
lucru, Editura Litera, București
 M.Cristea, (2007), Educaţia plastică şi didactica educaţiei plastice în învăţământul
primar şi preşcolar, PIR, București;
 D.Stoicescu ,(2008), Abilităţi practice şi didactica abilităţilor practice, PIR, București
 Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip
“blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar
DEMERSUL DIDACTIC

ETAPELE OB. DETALIERI DE CONȚINUT STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


LECŢIEI OP. Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizar
e
1. Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării în condiţii Conversaţia Frontal Observarea
organizatoric optime a orei: sistematică
- amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii
- pregătirea materialului didactic
2. Captarea Voi iniția o dicuție despre petrecerea timpului liber. Conversaţia Frontal Observarea
atenţiei sistematică
3. Anunţarea Voi anunța tema și obiectivele operaţionale într-un Explicaţia Frontal
temei şi a limbaj accesibil.
obiectivelor Conversația
4. Dirijarea Le prezint lucrarea model. Explicația Şablon Frontal Observarea
învăţării Se analizează lucrarea model, precizându-se materialele Hârtie sistematică
şi tehnicile folosite: Observatia colorată
O1  Materiale: şablon, foarfecă, lipici, făşii de hârtie Lipici
a)Intuirea colorată, Conversația foarfecă Individu Aprecieri
materialelor  Tehnici de lucru: ţesere cu fâşii de hârtie colorată, -al verbale
și prezentarea lipire.
lucrării Se intuiesc materialele pe care le au elevii pe bancă.
model Pentru ţesutul cu hârtie vor folosi ”ițe” din hârtie, iar
pentru aţă, vor folosi benzi de hârtie de culori diferite, pe care
le vor introduce pe rând printre "iţe”.
Se explică şi se demonstrează etapele de lucru: Explicația Observarea
1. Decupează un personaj preferat. Demonstra- Frontal sistematică
2. Separat, ia un dreptunghi de hârtie colorată și taie fâșii, ția
pornind de la unul dintre capete. Oprește-te la aproximativ 3
cm de celălalt capăt.
b) Explicarea 3. Cu fâșii de hârtie de altă culoare decât dreptunghiul, vei
și țese astfel: introduci fâșia, alternativ, pe deasupra și pe
demonstrarea dedesubtul benzilor dreptunghiului.
modului de 4. Capetele fâșiei de hârtie cu care ai țesut se lipesc de
lucru dreptunghi, pentru a nu se deplasa.
5. Pe rândul următor vei porni invers, pe dedesubt și apoi pe
deasupra. Pașii se repetă atât cât dorești să țină țesătura.
6. Folosește mini-covorașul obținut ca să lipești pe el
personajul.
Pentru a introduce mai uşor firul printre iţe, se poate
folosi pe post de spată un creion. Conversaţia
Li se va da libertate elevilor în alegerea culorilor și a Individu
modului de îmbinare a acestora. -al
5. Obținerea Înainte de a începe realizarea lucrării se fac exerciţii de Exercițiul Frontal Observarea
performanței încălzirea a muşchilor mici ai mâinii. sistematică
 Batem palmele ușor 1,2,3,/1,2,3
Batem palmele cu spor 1,2,3/1,2,3

 Morișca

 Eu strâng pumnii și-i desfac, degetelor fac pe plac


1,2 /1,2 Toți suntem acum vioi.
Observarea
 La pian acum cântăm , Liniște! Să ascultăm : sistematică
Plic,plac,plic,plac melodiile îmi plac. Aprecieri
verbale
c)Executarea O2 Urmăresc modul de execuţie, dau explicaţii suplimentare, Conversația Individu
lucrării de O3 individuale, acord ajutorul celor mai puţin îndemânatici, fac Explicația -al
către elevi observaţii asupra acurateţei lucrării.
prin activitate Li se atrage atenţia asupra curăţeniei la masa de lucru şi
independentă asupra respectării etapelor de lucru.
Activitatea se va desfăşura pe fond muzical, astfel încât
elevii să lucreze relaxat şi cu plăcere.
6. Evaluarea Pe măsură ce elevii termină se așează la panou lucrările Lucrările Analiza
performanței finalizate.Voi adresa următoarele întrebări: Turul elevilor Frontal produselor
si asigurarea -Ce produse aţi realizat? galeriei activitãţii
feedback-ului -Ce tehnici aţi folosit? Autoevaluare
Conversaţia a
Lucrările vor fi expuse în faţa clasei. Evaluarea
Se va realiza turul galeriei şi vor fi analizate, critic şi colegilor
autocritic, după următoarele criterii:
-corectitudinea execuţiei
-aspectul estetic
-gradul de finalitate
-ordinea şi disciplina în timpul lucrului.
7. Încheierea Se fac aprecieri asupra modului în care au lucrat, au Conversația Frontal Aprecieri
lecției participat la activitate, asupra comportamentului lor, a Individu verbale
modului în care au răspuns. -al

S-ar putea să vă placă și