Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic ERR

Construit după modelul ERR în care s-au folosit metode de dezvoltare a gândirii critice.

Clasa:a I-a
Prof.Flavia Emanuela Mihit
LICEUL TEORETIC ,, ADAM MULLER GUTTENBRUNN ” ARAD
Subtema: Dumnezeu a creat lumea
Mijloc de realizare.joc-exerciţiu
Tipul lecţiei:consolidare-verificare
Scopul:Verificarea şi aprofundarea cunoştinţelor copiilor despre zilele creaţiei.
Motivaţia;Activitatea oferă elevilor exprimarea propriilor idei,opinii,cooperând şi gândind în
mod critic.De asemenea prin intermediul acestui joc se cultivă în rândul elevilor
toleranţa,bunătatea,competiţia,formându-le atitudini positive faţă de mediul înconjurător.

Obiective cadru:Dezvoltarea capacităţii de a utilize în comunicare termini specifici,de a


cunoaşte zilele creaţiei.Formarea unei gândiri positive,despre Dumnezeu,despre creare
omului şi a animalelor.

Obiective operaţionale:
-să exercite jocul onomatopoeic despre animale
-să enumere ce a creat Dumnezeu în fiecare zi a creaţiei
-să sorteze fişele de lucru diferenţiat,comunicând în echipe şi în cadrul grupului.
-să spună ghicitori despre zilele creţiei.
-să compară mesaje către autorităţi privind ocrotirea naturii,a animalelor,aplantelor,a
omului şi a pământului.

Strategii didactice:

a).Metode şi
procedee:conversaţia,explicaţia,exerciţiul,expunerea,brainstormingul,GCL,ciorghinele,turul
galeriei.
b).Mijloace de realizare:imagini,jetoane,planşe foi,culori,carioca,support pentru fixare,fişe de
lucru diferenţiate,cartonaşe cu note etc.

c)-Forme de organizare:frontal.pe grupe,individual

d).Forme de evaluare:continuă,secvenţială

Durata:30-35 minute

Activitatea propriu-zisă:

1.Evocare(5minute)activităţi de încălzire-spargerea gheţii,joc anomatopeic


,,Spune cum se face?,,folosit pentru introducerea conţinutului lecţiei.
Anunţarea temei şi a obiectivelor:
Astăzi lecţia se numeşte,,Dumnezeu a creat lumea,,(se prezintă o planşă cu zilele creaţiei)
Brainstorming:se cere elevilor să privească planşa şi să răspundă la întrebări:,,Cine credeţi
voi că a făcut această lume?,,
,,În câte zile credeţi că a făcut Dumnezeu lumea văzută?,,(asalt de idei).
2.Realizarea sensului(20-25 minute)
Aşteptaţi în grupe,elevii sunt solicitaţi să sorteze imaginile de pe bănci,grupându-le după
cerinţe:
Grupa 1:Ziua 1,2,3,4
Grupa 2:Ziua 5
Grupa 3:Ziua 6,7

Metoda folosită este ciorchinele-pornind de la imaginea arătată în mijlocul fişei,elevii vor


arăta imaginile care au legătură cu tema central.Activitatea se porneşte când se
epuizeazătoate ideile sau când s-a ajuns a limita de timp.În timpul activităţii se cooperează în
pereche ţi în grup;se realizează ciorchinele,se expune la tabelă şi se prezintă de către
reprezentantul grupului.Apoi elevii primesc fişe de lucru diferenţiate pe nivele de dezvoltare
privind fiecare zi a creaţiei.Metoda folosită este:Gândiţi-lucraţi pe perechi-Comunicaţi.Toţi
elevii coperează,discută,îşi dau opinii,se consult,comunică în vederea realizării corecte a
fişei,se afişează lucrările,se prezintă de către reprezentanţii grupului.
3.Reflecţie:(10minute)
Grupaţi la început în perechemapoi în grupuri mici,elevii primesc sarcini de lucru
diferite,astfel unii vor crea ghicitori,iar cei cu talent la desen vor reprezenta ceea ce
Dumnezeu a creat în fiecare zi,alţii vor sugera prin desen mesaje către autorităţi referitoare la
ecologie.
-elevii se consult
-elevii colaborează cu elte grupuri
-compun mesaje prin desen
-liderii vor exprima oral ce au lucrat,se prezintă ghicitorile
-profesoara notează răspunsurile elevilor în catalog
-dacă e necesar se intervine cu completări.Metoda aplicată este turul galeriei.
În încheierea activităţilor se interpretează cântecul,,Zilele creaţiei,,.

Reflecţii asupra lecţiei:


-elevii au devenit responsabili de misiunea primită în grup
-elevii au devenit curajoşi prin activitatea întreprinsă
-elevii au fost relaxaţi,ora desfăşurându-se într-o atmosferă plăcută.

Reflecţii ale copiilor:


-,,am aflat multe lucruri interesante,,
-,,am descoperit noi ghicitori,,

Evaluarea:

-elevii se autoevaluează,prin cartonaşe cu note.

S-ar putea să vă placă și