Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea ,,Al. I.

Cuza”, Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,


Specializarea Padagogia învățământului primar și preșcolar

Teme de control la Educație plastică și


Didactica Educației plastice

Îndrumăror, Student,

Conferențiar universitar doctor Eugenia-Maria Pașca Florea Raluca-Laura


1. Concepeți o planșă pt educație plastică cu utilzarea punctului și liniei.

2. Concepeți două planșe pentru utilizarea culorilor.

3. Concepeți o planșă cu exemplificări volumetrice.

9. Rezolvați o temă ce conține o problemă decorativă.

10. Rezolvați o temă ce conține o problemă de compoziție.

2
4. Concepeți o activitate pentru perioada preșcolară utilizând un joc didactic pentru
formarea deprinderilor de modelaj.

Proiect Didactic
Grupa: Mijlocie
Domeniul experenţial: Estetic şi creativ
Denumirea activităţii: Activitate artistico-plastică
Subiectul activităţii: Oul de Paşti
Mijloc de realizare: Modelaj
Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi
Obiective operaţionale:
O1 – să pregateasca materialul de modelat prin frământare, rupere, mişcări translatorii;
O2 – să realizeze ouă de diminsiuni şi culori diferite, utilizând plastilina;
O3 – să manifeste interes pentru mica povestioară despre ouăle roşii si pentru realizarea prin
modelaj a oualor;
O4 – să aprecieze lucrările tuturor copiilor;
Strategii didactice:
a) Metode si procedee: explicatia, povestirea, conversatia, demonstratia, exercitiul,
observarea;
b) Mijloace de invatamant: coş cu ouă de Paşti - model, plastilina, bilute, stimulente;
c) Forme de organizare a activităţii: frontala, individuală;
Locul desfasurarii activitatii: sala de clasă;
Resurse umane: x elevi
Resurse temporale: 25 minute;
Forme de evaluare: frontală şi individuală

3
Strategii didactice

Metode şi Evaluare

Nr. Etapele Ob. procedee Mijloace de Modul de

crt activităţii op. Timp Conţinutul instructiv-educativ didactice învăţământ Organizare

Moment 1’ Pregătirea materialului didactic, aerisirea sălii


1. organizatoric şi introducerea copiilor în sala de clasă.

Copii, trebuie să va spun ceva foarte


important! Zilele trecute am fost împreună cu
caţiva prieteni la pădure şi acolo m-am întâlnit
cu Iepuraşul care mi-a dat un cadou pentru voi
care se află în această cutie! Dar mai întâi
vreau să va întreb ceva: ştiţi voi de ce se Conversatia Cadoul Frontal
2. Captarea vopsesc ouăle de Paşti? Povestirea surpriză de la
atenţiei O3 5’ (câteva raspunsuri de la copii). Cu 2000 de ani Iepuraş
în urmă, Domnul Iisus a venit pe pământ, s-a
născut ca un copilaş, a crescut şi a murit pe
cruce. Ştiţi voi de ce a murit El pe cruce?
(pentru păcatele noastre). Se spune că, atunci
când El era rastignit, Maria, mama Lui, a venit

4
la cruce cu un coş cu ouă, şi sângele Domnului
Iisus s-a scurs pe ouă şi le-a facut roşii. De
aceea, până în ziua de azi, oamenii vopsesc
ouăle. Ce culori mai vopsesc mămicile voastre
ouăle? (galben, verde, albastru, etc).
Vă voi arăta acum cadoul de la Iepuraş…un
coş cu ouă de Paşti, colorate…va plac?
Astăzi vom realiza pentru Iepuraş un coş cu Frontal
3. Anunţarea 1’ ouă colorate. După ce vom face fiecare ouă, le Conversaţia
temei vom aşeza în coşul Iepuraşului.
Copilaşi, pentru a putea realiza un coşuleţ cu Demonstraţia Coş cu ouă de Frontal
ouă colorate ca cele pe care ni le-a trimis Explicaţia la Iepuraş,
4. Demonstrarea 2’ Iepuraşul, va trebui să luăm plastilina, sa o Plastilina,
lucrării frământăm bine pentru a o încălzi, după care o Coş pentru
vom modela sub forma unui ou, iar apoi il vom ouăle realizate
putea decora cu biluţe colorate.
Înainte de începerea lucrului, copiii vor Evaluarea
executa câteva exerciţii de încălzire a mâinilor capacităţii
(cant la pian, ploaia, vântul, steluţele). Exerciţiul Plastilina, Frontal de a
5. Activitatea O1 10’ Acum, pentru că ştim cu toţii ce avem de Conversaţia Coşuleţ cu Individual construi
propriu-zisă O2 facut, să ne apucam de lucru în cea mai mare Observarea iarbă pentru corect ouă
linişte, pentru a putea realiza Iepuraşului un ouăle ealizate şi de a le
cadou frumos! Spor la lucru decora.

5
Copii, aş dori să veniţi pe rând aici la coşul Frontal
6. Analiza O4 3’ Iepuraşului şi să aşezaţi frumos ouăle realizate, Conversaţia Individual
lucrărilor după care mergeţi înapoi la locul vostru. Acum
voi trece pe la fiecare şi vă rog să îmi spuneţi
dacă vă place ce aţi realizat pentru Iepuraş
(Da..). Cred ca Iepuraşul va fi foarte bucuros
de cadoul vostru!
Sunt foarte mândră de voi, pentru că aţi
realizat un coş cu ouă de Paşte atât de frumos!
Pentru că aţi fost cuminţi şi aţi lucrat atat de Conversaţia Stimulente Frontal
7. Încheierea 3’ frumos, Iepuraşul mi-a dat câte un cadou (abţipilduri în Individual
activităţii pentru fiecare din voi. Vă rog să staţi pe formă de ouă
scăunele cuminţei, pentru a putea primi. de Paşte)
Vă multumesc pentru că aţi fost activi şi m-aţi
ajutat in realizarea Coşului cu ouă pentru
Iepuraş!

6
5. Concepeți o activitate de educație plastic pe perioada scolara mica utilizand exercitii pt
insusirea el de culoare.
PROIECT DE LECTIE
Unitatea de invatamant:
Data:
Clasa: a II-a
INVATATOARE:
Aria curriculara: Arte
Disciplina: Educatie plastica
Unitatea de invatare:GRUPELE DE CULORI SI NONCULORIi
Subiectul:CULORI SI NONCULORI
Tipul lectiei: Lectie combinata (mixta) – de invatare si formare de abilitati si competente
Obiective de referinta:
 sa obtina tonuri inchise si deschise prin amestecul de alb si negru;
Obiective operationale:
Cognitive:
 O1 - sa sesizeze lipsa albului si negrului din cercul cromatic;
 O2 - sa inteleaga notiunea de “nonculoare”;
 O3 - sa indice nonculorile;
 O4 – sa realizeze tonurile de gri amestecand alb cu negru;
 O5 – sa denumeasca aceste griuri cu termenul “gri valoric”;
 O6 – sa realizeze in nonculori un covoras;
 O7 – sa evalueze si sa se autoevalueze.
Afectiv-atitudinale:
 O8 - sa manifeste interes activ pentru realizarea sarcinii;
 O9 - sa coopereze cu colegul de banca in realizarea unor sarcini;
 O10 - sa manifeste interes fata de mesajul partenerului de dialog.
Psiho-motorii:
 O11 - sa pastreze o pozitie adecvata a corpului in banca pe parcursul lectiei;
 O12 - sa manuiasca cu atentie instrumentele de lucru

7
Etapele Ob. op. Continutul stiintific Strategii didactice Evalua
lectiei cod. Activitatea invatatorului Mijloace Resurse
re
didactice procedurale
1. Organizarea si O8 Indrum activitatea de pregatire pentru ora. bloc de conversatia observarea
captarea atentiei O10 Captarea atentiei se face vizionand un material pe desen, sistematica
calculator numit “Nonculorile in viata animalelor” acuarele,
pensule
pahar
2. Reactualizarea O1 Care sunt culorile calde? plansa cu converatia observare
cunostintelor Care sunt culorile reci? “Cercul sistematica
De ce le-am denumit asa? cromatic”
Priviti cercul cromatic si aratati albul si negru pe
cerc!
3. Anuntarea Astazi vom invata sa amestecam albul cu negrul
obiectivelor pentru a obtine griurile in diferite tonuri.
4. Dirijarea O8 Daca pe cercul culorilor nu avem albul si negrul, planse conversatia observare
invatarii si etapa O10 inseamna ca ele nu sunt culori. Le numim nonculori. obiecte explicatia sistematica
de creatie si de Prezint plansele cu tonurile de gri. “colorate” demonstratia
formare a Priviti petele de pe aceste planse si spuneti daca sunt in griuri munca
priceperilor si albe sau negre! independent
deprinderilor. Priviti aceste obiecte! Ce culoare au? a
Din ce se obtin griurile?
Ca si la nuante avem mai multe feluri de gri. Aceste
feluri le numim tonuri sau griuri valorice.

8
Cum obtinem griurile valorice?
Deci si griul este tot nonculoare.
Numiti acum nonculorile!
Astazi vom desena si noi astfel de covorase in tonuri
de gri, alb, negru.
Veti crea singuri motivele decorative pe care le veti
colora in griuri valorice incepand de la negru spre
alb.
Considerati ca foaia voastra de desen este covorasul
si schitati in creion reteaua decorativa.
Acoperiti spatiile create in nonculori, de la inchis la
deschis si invers.
Incercati sa obtineti cat mai multe tonuri de gri
Urmaresc modul cum realizeaza elevii sarcina, dau
explicatii si ajut daca este cazul.
5. Etapa finala de Dirijez activitatea de analiza si apreciere pe baza conversatia evaluarea
analiza si de urmatoarelor criterii:- s-a realizat un covoras in lucrarilor
evaluare nonculori; autoevaluare
- s-au obtinut suficient de multe griuri;
- reteaua decorativa este originala.
Indrum elevii in activitatea de strangere a
materialelor.

9
10
6. Prezentați o temă de cultură plastică pentru clasa a IV-a printr-o metodă interactivă.

JOC DIDACTIC PENTRU EDUCAŢIA PLASTICĂ

Scopul:

 Verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor referitoare la culori clade şi culori reci;


 Dezvoltarea gustului pentru frumos.

Sarcina didactică:
 Identificarea jetonului ce are culoarea cerută de învăţătoare

Regulile jocului:
 La semnalul învăţătoarei, elevii vor ridica jetonul corespunzător culorii cerute

Elemente de joc:
 aplauze, întrecerea, ghicirea etc.

Material didactic:
 jetoane de şase culori: culoarea roşie, galbenă, oranj, verde, violet şi indigo (R, G, O,
Ve, A, Vi, I)

Desfăşurarea jocului:
 Învăţătoarea cere elevilor să ridice jetonul ce are culoarea sângelui ori culoarea
focului. Elevii ridică jetonul roşu.
 Li se cere elevilor să spună ce culoare are grâul când e copt. Elevii spun că e vorba de
culoarea galbenă. Ei ridică jetonul galben.
 Ce culoare are coaja portocalei? Portocala are culoarea portocalie sau oranj. Din ce
combinaţie de culori iese culoarea oranj? Ce fel de culori sunt culorile: roşu, galben şi
oranj?
 Care este cea mai caldă culoare?

11
Varianta 1:
 Copiii sunt împărţiţi în două grupe, fiecare alegându-şi câte un conducător;
 Învăţătoarea le cere să se consulte iar conducătorul de grup să răspundă;
 Ridicaţi jetonul de culoarea ierbii crude de primăvară (Ve)
 Care jeton seamănă cu cerul limpede şi curat? (A)
 Ce culoare obţinem dacă vom culoarea albastră cu puţin roşu? (Vi)
 Câştigă echipa care răspunde la toate întrebările adresate de învăţătoare.

12
Varianta 2:
 Pe o fructieră mare se află mai multe fructe.
 Coloraţi-le folosind culori calde şi reci:
 mere – roşii ca focul
 pere – galbene – aurii
 portocale – portocalii
 prune – albastre
 struguri – violet
 frunze proaspete – verzi

13
7. Concepeți o activitate pentru perioada preșcolară utilizând un joc didactic pt formarea
deprinderilor grafic-coloristice.

PROIECT DIDACTIC

Data:
Grupa: mare
Şcoala:
Aria curriculară: Arte şi Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice
Unitatea tematică: Prietenia
Forma de realizare: activitate integrata integrată (AVAM+MEM+CLR+MM)
Tema lecţiei: Curcubeul (Linia – element de limbaj plastic)
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Competenţe specifice
Arte vizuale și lucru manual
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin
desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context familiar;
1.2. Observarea liniei, a punctului şi a culorii în ipostaze familiare, în spaţiul
înconjurător
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple
de exprimare specifice artelor;

Competenţe integrate:
Comunicare în limba română
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit
clar şi rar
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale,
în contexte de comunicare cunoscute;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
Matematică şi explorarea mediului
1.3. Sesizarea magnitudinii unui număr în concentrul 0-10/* în concentrul 0-
31, folosind poziţionarea pe axa numerelor
Muzică şi mişcare
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de
exprimare
Obiectiv fundamental
 Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată;
 Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele şi materialele adecvate, de a
adopta o poziţie corectă în timpul lucrului;
 Dezvoltarea atenţiei voluntare;
 Educarea interesului pentru frumos, a gustului estetic şi a simţului civic
Obiective operaţionale
a. Cognitive :
 O 1 -să denumească corect culorile curcubeului
 O 2 -să precizeze locul fiecarei culori din curcubeu (a doua, a patra etc.)
 O 3 - să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării;
 O 4 -să schiţeze în prealabil cu creionul lucrarea plastică, respectând tematica
b. Psiho-motorii:
 O 1 – să mânuiască atent, eficient şi cu îndemânare instrumentele şi materialele de
lucru
 O 2 – să manevreze cu grijă hârtia şi produsele din hârtie
c. Afective:
 O 1 – să aprecieze lucrările celorlalţi
 O 2 – să aleagă cea mai frumoasă lucrare plastică
Resurse:
I. Metodologice
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
Turul galeriei
b) Mijloace de învăţământ: planşă-model, coli de desen, acuarele, pensule, palete,
stimulente
c) Forme de organizare : frontală, pe grupe, individuală.
Momentele Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice
Evaluar
lecţiei/ Durata Metode Mijloac Forme de
e
e organizare

MOMENT Se asigură condiţiile optime desfăşurării lecţiei: Conversația frontal Observarea


ORGANIZATORIC - aerisirea sălii de clasă; sistematică a
- pregătirea materialului didactic; elevilor
- plasarea organizată a copiilor în spaţiul
educaţional.
CAPTAREA Captarea atenţiei se realizează printr-o scurtă frontal Aprecieri
ATENŢIEI
povestire verbale
„Tom şi Jerry sunt prieteni şi au hotărât să
facă o plimbare cu avionul. Abia se terminase Conversația
ploaia şi cerul era din nou fără nori. Puteau
frontal
vedea oraşul până departe. Avionul zbura lin,
prietenii se bucurau de călătorie, când
deodată…o mulţime de culori i-a învăluit. Era
nemaipomenit! Ca un brâu vărgat aruncat pe
cer. Şi se întrebară cei doi ce o fi şi asta? Nu
era nici vreo pasăre ciudată şi nici un avion. Şi
totuşi, ce este, şi ce caută pe cer?”
Copiii sunt solicitaţi să emită păreri în
legătură cu ce cred ei că au întâlnit cei doi
prieteni. Se orientează discuţiile, astfel încât să
se concluzioneze că era vorba de un curcubeu.
Elevii sunt solicitaţi să spună dacă au văzut un
curcubeu şi cum arată el, când se formează.
Se prezintă şi fotografii edificatoare (anexa 1).
Se explică ce este un curcubeu (fenomen care
se datorează trecerii luminii soarelui prin
picăturile de apă din aer şi care are un aspect
multicolor).
Copiii sunt întrebaţi dacă le place cum arată
un curcubeu şi dacă vor să lucreze şi ei unul
asemănător în lecţia de educaţie plastică.
ANUNŢAREA Se anunţă faptul că, pentru că ei doresc Conversația frontal
TEMEI ŞI A Predicția
acest lucru, vor realiza un curcubeu, vor discuta
OBIECTIVELOR
despre culorile din care este compus, cum se
obţin ele şi vor învăţa să le ordoneze corect. Se
verifică înţelegerea subiectului: Ce vom desena
astăzi?
REACTUALIZARE Sunt expuse pe tablă imaginea unui curcubeu, Observaţia Fişă Frontal
model
A în care culorile se diferenţiază foarte clar şi
CUNOŞTINŢELOR
cercul culorilor (anexe).
DOBÂNDITE
Se cere identificarea pe curcubeu a acestor
ANTERIOR
culori.
Se pun întrebări cu privire la modul de
realizare a unui curcubeu: Voi ştiţi cum se
desenează un curcubeu? Câte feluri de linii
cunoaşteţi?
DIRIJAREA Copiilor li se explică faptul că există mai multe Explicația frontal Observarea
INVĂŢĂRII Fişe
tipuri sistematică
model
de linii (verticală, orizontala, oblică, frântă,
curbă) Conversația
Se prezintă planşe-model cu curcubee formate
individual
din
diverse tipuri de linii. Copiii sunt invitaţi să-şi
aleagă
unul dintre modele şi să încerce să realizeze şi ei
Aprecieri
unul asemănător.
Se demonstrează schiţarea formei pe care va fi verbale
colorat curcubeul, cu creionul. Se precizează că
fiecare formă realizată trebuie să aibă cel puţin 7
spaţii pentru fiecare din culorile curcubeului.
Se demonstrează (pe schiţa făcută de învăţător
în clasă) aşezarea culorilor: se ia roşu şi se
colorează primul spaţiu, apoi oranj (R+G) în al
doilea spaţiu, în al treilea se colorează cu
galben, etc.
Fiecare elev va fi supravegheat pentru a
ordona
corect culorile în spaţiile pe care le-a construit.
OBŢINEREA După finalizarea lucrărilor, copiilor li se pun Jocul didactic individual Aprecieri
pe grupe
PERFORMANŢEI diverse verbale
Întrebări: A câta culoare este galben? Dar
violet?
Ce obiecte de culoarea verde cunoașteți?

EVALUARE Sunt analizate şi apreciate lucrările copiilor Turul galeriei Lucrările frontal Aprecieri
copiilor
(de către ei şi învăţător). Evidenţiate aspecte ca: verbale
respectarea ordinii din spectru a culorilor,
lucrare realizată curat, mod interesant de
dispunere a curcubeelor, realizarea corectă a
liniilor etc.
Copiii sunt invitați să deseneze un smile și să
il
lipească în dreptul lucrării care li s-a părut cel
mai
bine realizată.

ACTIVITATE ÎN Copiii sunt invitaţi să audieze cântecul Videoproiector frontal


Jocul didactic Audiţia
COMPLETARE Culorile şi
să indice pe lucrările lor culorile întâlnite în muzicală
textul cântecului.
ÎNCHEIEREA Fac aprecieri generale, pe gupe și individuale Conversația frontal Aprecieri
LECȚIEI asupra participării elevilor la lecție, precum și verbale și prin
asupra comportamentului lor pe parcursul orei. recompense
Fiecare copil primeşte câte un mini curcubeu
din carton pe care își poate scrie numele și care
poate fi folosit drept ecuson.
8. Concepeți o activitate pentru perioada primară utilizând o metodă interactivă pentru
însușirea elementelor de limbaj plastic.

DATA:
CLASA: a III-a
DISCIPLINA: Educaţie plastică
TEMA PLASTICĂ: Linia - element de limbaj plastic
SUBIECTUL: Farfurii decorative
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL LECŢIEI: Formarea priceperilor şi deprinderilor de a utiliza elemente de
limbaj plastic în vederea realizării unei compoziţii cu o temă dată;
Dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile populare româneşti.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La finalul orei elevii vor şti :
OB. COGNITIVE :
O1 : - Să utilizeze corect terminologia specifică artelor plastice;
O2 : - Să definească linia ca element constructiv şi decorativ al spaţiului
plastic;
O3 : - Să recunoască diferitele tipuri de linii în imgini sau pe diferite
obiecte;
O4 : - Să diferenţieze liniile în funcţie de criteriile date (grosimea, poziţia
spaţială, forma)
O5 : - Să realizeze lucrări corecte, originale, în conformitate cu indicaţiile
date;
O6 : - Să folosească culori specifice acestui subiect, pe baza explicaţiilor
primite, pentru a realiza armonia cromatică a lucrării;
O7: - Să analizeze cu sprijin lucrările lor şi ale colegilor, raportându-se la
criteriile de evaluare precizate.

OB.AFECTIVE :
O8 - Să participe activ la lecţie, răspunzând tuturor solicitărilor ;
OB.PSIHOMOTORII :
O9- Să realizeze corect sarcinile de lucru în conformitate cu cerinţele
formulate
O10 - Să mânuiască corect ustensilele de lucru;
O11- Să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul lucrului şi pe tot parcursul
orei

1. RESURSE PROCEDURALE :

a)Metode şi procedee : conversaţia, dialogul dirijat, observaţia, explicaţia,


demonstraţia,
exerciţiul, munca independentă, exerciţiul-joc, metoda Ciorchinele.
b)Forme de organizare : individual, frontal.
2. RESURSE MATERIALE: expoziţie cu vase din lut, costume populare, planşe
model,
reproduceri după opere de artă, fişe, cartoane de tort (farfurii),
laptop, videoproiector, CD cu prezentare PawerPoint despre rolul liniei în compoziţiile
plastice, foi de desen, acuarele, pensule, pahare cu apă, imagine olar – roata olarului
3. FORME ŞI TEHNICI DE EVALURE : observarea sistematică, probă
practică,
autoevaluare, evaluarea colegilor
 FORME DE ORGANIZARE : frontală, individuală
BIBLIOGRAFIE :
¤ Băran, Viorica; Horneţ, Natalia ; Anghel, Gheorghe-Album metodic de creaţie
artistică, „Arta grafică”, Bucureşti
¤ Botezatu, Elisabeta; Stan, Lucian; Stan, Ileana- Educaţie plastică - Ghid metodic,
clasele I-IV , E. Aramis, Bucureşti, 2003.
***Curriculum Naţional
Moment -asigur aerisirea clasei
organizatori -pregătesc materialele necesare
c bunei desfăşurări a lecţiei -
- verific materialele elevilor şi conversaţ ,,Cântecul Observaţia
le completez dacă e cazul ia culorilor’ sistematică a
elevilor
- se va intona ,,Cântecul
culorilor’’
Captarea şi - Despre ce element al - - creta
orientarea O limbajului plastic am discutat conversaţ -tabla
atenţiei 1 ora tecută la educaţie i -carioca
Reactualizar plastică? -pensula
ea O - Cum am definit noi linia foaia de
structurilor 2 hârtie
anterioare -Să trasăm câteva linii la -
O alegere: cu creta pe tablă, cu observaţi
4 carioca pe hârtie, cu pensula a
pe hârtie... - planşă
- ciorchinel
- Să ne amintim cum am exerciţiul e
O clasificat noi liniile
Anunţarea 1 - Ce am construit noi cu
subiectului şi ajutorul liniilor -metoda
a ob. O -Azi vom putea vedea că liniile ciorchine
operaţionale 2 ne ajută atât în construirea cât lui - costum
şi în - popular
O decorarea unor obiecte conversaţ
Prezentarea 3 -prezint elevilor modelul ia
materialului pentru a-l intui : costumul -
stimu popular problema
tizarea
- Fata cea cuminte a
moşneagului din lecţia noastră
Întuirea vă face această surpriză. Ce -
modelul este acesta? observaţi Observaţia
- Unde putem vedea în zilele a -vase de sistematică a
O noastre astfel de costume? lut elevilor
3 - Cum se numeşte fiecare parte -farfurii
a acestui costum? de lut
Intuirea O - Cum este el decorat? -
condiţiilor 1 - Putem astfel observa cum conversaţ