Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Șteopoae Sabina Nina


Data: 26.11. 2020
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești, Ilfov
Clasa: a III-a B
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Sfântul Apostol Andrei-ocrotitorul României(Lecție din orele la dispoziția profesorului)
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: cultivarea sentimentului de dragoste și de respect față de sfinți și față de țară.

Competențe generale:
Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe.
Competențe specifice:
Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității.
Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, din viața familiei și a comunității .
Competenţe derivate (operaţionale)
Competenţe derivate cognitive:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
C1: să rezume aspecte semnificative din viaţa Sfântului Andrei
C2: să argumenteze numele de „Ocrotitorul României”, atribuit Sfântului Apostol Andrei
C3: să precizeze data de sărbătorire a Sfântului Apostol Andrei
Competenţe derivate comportamentale:
C4:să se integreze în activităţile propuse.
Competenţă afectivă (CA):
C5: dezvoltarea interesului şi a dorinţei de a participa la orele de religie.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, expunerea, jocul didactic, descoperirea din imagini.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, platforme educaționale.
3. Forme de organizare : activitate frontală, activitate individuală.

Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina religie, clasa a III-a
2. Planificarea calendaristica orientativa, clasa a III-a
1
Temporale:
1. număr de lecții: 1
2. durata: 45 minute

Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Cucoș,Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi, 1999.
3. *** Pilde și povestiri pentru copii, vol.2, Editura “Credința strămoșească”, 1999.
4. Pr, Dr., Vasile Nechita, Religie Ortodoxă. Clasa pregătitoare, Editura Euristica, Iași, 2012
5. Novac, Prof. Univ. Dr. Corneliu, Didactica aplicata la religie,Editura” Arves”, Craiova, 2006.
6. Opriș, Dorin; Opriș,Monica, Metode active de predare – invățare. Metode și aplicații la religie, ditura”Sf. Mina”, Iași, 2006
7. Şebu Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba-lulia, 2006

2
DEMERSUL DIDACTIC

Mijloace
Nr. Ob. Metode Forme de
Etapele lecţiei Timp Conţinutul instructiv - educativ de învăţă- Evaluare
crt. op. şi procedee organizare
mânt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Momentul • Salutul
1. organizatoric 5' • Rugăciunea ,, Tatăl nostru”

Pregătirea 10ʹ • Organizarea clasei pentru începerea lecției. Platforma Activitate Aprecieri
2. elevilor • Profesorul lansează întrebarea Care dintre cei 12 Apostoli ai Conversația wordwall frontală verbale
pentru Mântuitorului este primul chemat la misiunea de Apostol? și invită
lecție elevii să participe la descoperirea numelui acestuia prin intermediul Jocul didactic
jocului didactic de la următoarea adresă online
https://wordwall.net/resource/7454826

Precizarea
3. titlului și a 5ʹ • Se anunță titlul lecției: Sfântul Apostol Andrei-ocrotitorul României Explicația
competențelor • Se precizează competențele lecției
C1
Comunicarea C2 10ʹ • Profesorul proiectează elevilor un film de pe YouTube despre Sfântul Expunerea
/ Însuşirea C3 Andrei. https://www.youtube.com/watch? YouTube Activitate
4. noilor C4 v=XxaQRuIEnyc&ab_channel=Unstropdereligieortodox%C4%83 frontală
cunoştinţe C5 Aprecieri
Sfânta verbale
• Elevii urmăresc cu atenție materialul video. Descoperirea Scriptură Activitate
din imagini individuală

• Apoi elevii, ajutați de profesor, formulează principalele idei despre Conversația


Sfântului Andrei și le notează în caiet.

5. Fixarea şi 10ʹ • Profesorul cere elevilor să realizeze împreună exercițiul existent la Exercițiul Platforma
sistematizarea C1 adresa https://learningapps.org/watch?v=pns6mcn4520 LearningA Activitate
cunoştinţelor pps frontală

3
C2 Aprecieri
verbale
C5 • Elevii sunt ghidați de profesor să rezolve un puzzle cu icoana Sfântului Descoperirea Aplicația Activitate
Andrei, accesând următorul link https://www.jigsawplanet.com/? din imagini Jigsawplan individuală
rc=play&pid=163fa8b2143d . et

• Profesorul pune elevilor spre audiție în timp ce aceștia rezolvă puzzle- YouTube
ul colindul Sfântului Andrei, aceesând linkul
https://youtu.be/iPjMe2M8EL4

Aprecieri
6. Aprecierea 3ʹ • Se fac aprecieri verbale generale și individuale, privind implicarea verbale
activității elevilor pe parcursul lecției.
elevilor

7. Încheierea 2ʹ • Rugăciunea: ,,Tatăl nostru”


activității • Salutul

TABLA

26.11.2020

Sfântul Apostol Andrei-Ocrotitorul României

Sfântul Apostol Andrei este primul apostol al Domnului Hristos.


El este cel care i-a creștinat pe strămoșii noștri, de aceea este numit Ocrotitorul României.
Biserica îl sărbătorește an de an pe data de 30 noiembrie.

S-ar putea să vă placă și