Sunteți pe pagina 1din 1

Etapele/secvenţele

Tipul lecţiei Exemplificare


lecţiei
(re)stabilirea ordinii, prezenţa, asigurarea/pregătirea celor
momentul
necesare pentru desfăşurarea activităţii (cărţi, caiete, fişe de
organizatoric
lucru, jetoane, planşe, obiecte, instrumente de scris etc.

verificarea temei pe care au avut-o elevii de realizat acasă,


discutarea anumitor elemente ale acesteia, precum şi a
conţinuturilor asimilate anterior de către elevi; de exemplu, la
clasa a IV-a, se pot discuta câteva dintre compunerile
gramaticale (conţinând verbe care exprimă acţiunea, starea,
existenţa) pe care le-au realizat elevii (cu titlul De-a v-aţi
ascunselea cu verbul) – elemente pozitive/negative în propriile
creaţii şi în cele ale colegilor; ulterior, se actualizează, prin
conversaţie sau printr-un joc didactic (Acvariul, Elevul-profesor
(re)actualizarea
etc. – în care elevii sunt cei care formulează întrebările
cunoştinţelor asimilate
privitoare la un anumit subiect), cunoştinţele elevilor despre
anterior
verb: definiţie, exemple de verbe, tipuri de verbe în funcţie de
ceea ce exprimă, exemple de contexte în care sunt folosite
diferite tipuri de verbe, numărul şi persoana verbului, exemple
care să ilustreze aceste categorii gramaticale; se pot realiza, de
asemenea, exerciţii de identificare a verbelor în contexte date
de către cadrul didactic sau pe fişe de lucru realizate de către
elevi (la solicitarea cadrului didactic, în ziua anterioară), de
completare a unor enunţuri lacunare cu verbele
corespunzătoare;

valorificarea unui element (imagine, ghicitoare, povestire,


înregistrare audio/video, joc, obiect etc.) care să atragă
atenţia elevilor (urmând ca, pe parcursul lecţiei, cadrul
didactic să folosească alte metode care să menţină atenţia
elevilor) şi să faciliteze trecerea către transmiterea noilor
conţinuturi; de exemplu, se pot alege trei secvenţe din
compunerile citite de către elevi, în care să fie folosite verbe la
captarea atenţiei diferite timpuri: trecut, prezent, viitor; li se cere elevilor să
elevilor identifice diferenţele; în cazul în care compunerile citite nu
permit valorificarea unor astfel de fragmente, se poate apela la
povestirea unor episoade dintr-un basm, dintr-o fabulă, dintr-
un film de desene animate, dintr-o reclamă etc., în vederea
sublinierii/evidenţierii gradării unor evenimente (eventual, prin
raportare la un personaj îndrăgit de către elevi) şi a sublinierii
diferenţelor dintre trecut, prezent şi viitor, diferenţe marcate şi
prin forma verbelor;

li se va spune elevilor, de exemplu, că în lecţia respectivă îşi vor


îmbogăţi cunoştinţele despre verb, astfel încât să folosească în
mod corect, atunci când vorbesc/scriu, forme diferite pentru a
exprima o acţiune care s-a petrecut în trecut, una care are loc
anunţarea subiectului
acum, în momentul în care se vorbeşte sau peste câtva timp, în
lecţiei şi a obiectivelor
lecţia de operaţionale
viitor; pe parcursul lecţiei, ei vor trebui să descopere acele
forme în texte, să completeze diferite enunţuri cu verbele
predare- potrivite, să povestească întâmplări din trecut, prezent, viitor,
învăţare (de să modifice momentul realizării unei acţiuni (şi, deci, şi formele
verbale corespunzătoare acestora) etc.
asimilare de
noi cunoştinţe) îndrumarea elevilor în procesul de descoperire/asimilare a
noilor conţinuturi; în predarea-învăţarea timpurilor verbale, de

S-ar putea să vă placă și