Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

DATA: 31 ianuarie 2020


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Tehnologic Ardud - Școala Gimnazială Mădăras
CLASA: a VI-a
PROFESOR: Silaghi Lavinia-Monica
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Substantivul - consolidare
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor
SCOPUL: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris;
COMPETENȚE SPECIFICE:
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor communicative
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard,
pentru exprimarea corectă a intenţiei communicative
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili să:
 O1: definească substantivul;
 O2: clasifice substantivele;
 O3: identifice genurile substantivelor;
 O4: modifice numărul substantivelor;
 O5:identifice cazurile substantivelor
 O6: realizeze un text de unde vor sublinia funcțiile sintactice ale substantivelor;

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul oral şi scris, vizionarea unui
filmuleţ;
 Mijloace: caietele elevilor, flip – chart, fișe de lucru,video proiector;
 Forme de organizare a activităţii: activitate frontală; activitate pe grupe, activitate în perechi;
activitate individual;
 Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor.

1
Din punct de vedere al capacităţii de învăţare, clasa este relativ omogenă. Majoritatea elevilor
dispun de capacităţi de învăţare relativ sporite, ceilalţi având resurse suficiente pentru o bună
colaborare cu profesorul în vederea desfăşurării cu succes a activităţii didactice.
 Timp alocat: 50 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Cârstea, Mihaela, Daniela, Sanda, Ileana, Avram, Viorica, Dragomirescu, Alexandra, Limba
română – manual pentru clasa a VI-a, Editura Didacticăși Pedagogică, București, 2018.
 Topan, Claudiu, Cheța, Rodica-Dana, Fetti, Lavinia, Limba și literatura română – auxiliar
pentru clasa a VI-a, Editura Delfin, București, 2014.
 Hoaghea, Adrian, Limba şi literatura română, auxiliar didactic pentru clasa a VI-a, Editura
Juventus Press, Bucureşti, 2011.

2
PARCURS DIDACTIC

MOMENTELE TIMP OB. ELEMENTE DE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE


LECŢIEI OP. METODE MIJLOACE FORME DE
ORGANIZARE
1. Moment 1’ Voi avea grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare
organizatoric orei de limba română şi voi nota absenţii.
Voi asigura liniştea şi disciplina clasei pentru o bună desfăşurare
a activităţii didactice.
2. Verificarea temei şi 7’ Voi verifica studiul individual în mod frontal. Elevii vor Conversaţia Caietele Activitate fronta
reactualizarea prezenta tema primită ora trecută, fiind solicitaţi, prin sondaj, să euristică elevilor
cunoştinţelor învăţate citească şi să motiveze, antrenându-se, prin întrebări frontale, Exerciţiul
anterior întreaga clasă (corectare, observaţii, concluzii, evaluare). oral

3. Captarea atenţiei 3’ Captarea atenţieise va realiza prin vizionarea unui videoclip cu Conversaţia Video Activitate fronta
Hora Unirii. Explicația proiector

4. Anunţarea 3’ Voi anunţa elevii că pe parcursul acestei ore îşi vor consolida Conversaţia Activitate fronta
subiectului şi cunoştinţele referitoare la substantiv. Voi enumera obiectivele
prezentarea sarcinilor propuse.
de învăţare
5. Dirijarea 25’ Dirijarea învăţării va începe prin reactualizarea definiției Activitate fronta
procesului de învăţare substantivului. Tabla
O1 Substantivul este o parte de vorbire flexibilă, care Conversaţia Caietele
denumește nume de obiecte (ființe, lucruri, fenomene ale elevilor
naturii, însușiri, sentimente, stări sufletești, acțiuni, relații Explicația
dintre oameni).
Voi împărți elevilor fișa care conține textul „Hora Unirii” de
Vasile Alecsandri, text care va sta la baza exercițiilor propuse Exercițiul
pentru această oră. Pe baza numelui autorului textului voi realiza oral Activitate fronta
momentul ortografic.
O2 Împreună cu elevii se va realiza clasificarea substantivelor.
3
Astfel, elevii își vor reaminti că substantivele pot fi:
 comune – denumesc obiecte de același fel și se scriu cu
inițială mică (dacă nu sunt la începutul propoziției);
 proprii – denumesc numai anumite obiecte pentru a le Conversaţia Activitate fronta
deosebi de altele de același fel și se scriu cu inițială Explicația
majusculă, indiferent unde se află ele în cadrul
propoziției; sunt substantive proprii: nume de persoane,
nume de animale, nume de personaje de basm, toponime, Fișa de lucru
nume de instituții; Activitate fronta
 simple – sunt substantivele formate dintr-un singur
cuvânt;
 compuse - sunt substantivele formate din două sau mai
multe cuvinte, ori provenite din inițialele unor firme sau
instituții.
Activitate fronta
Elevii vor fi solicitați să dea câte un exemplu pentru fiecare
Exercițiul Coala de
clasificare. (din textul dat)
oral flipchart
Le voi reaminti elevii că, pentru a face față gramaticii,
substantivul are armele lui: categoriile gramaticale. Voi ruga elevii
Activitate fronta
să precizeze care sunt categoriile morfologice ale substantivului,
categorii care vor fi notate pe coala de flipchart. (Anexa 2)
Exercițiul Fișa de lucru
Vor fi reactualizate cunoștințele referitoare la genul substantivelor
scris
și, pe baza textului, elevii vor avea de completat fișa de lucru
aferentă. (Anexa 3)
substantivul are trei genuri:
O3
 masculin: un – doi Activitate
 feminin: o – două individuală
 neutru: un - două
În continuarea activității didactice elevii vor lucra în perechi și vor Exercițiul
O4 avea ca sarcină de lucru să schimbe numărul substantivelor din Hora scris Fișa de lucru
Unirii. (Anexa 4) Conversația
Vom reactualiza informațiile referitoare la numărul Explicația
subtantivului: Activitate în
Substantivul are două numere: perechi
4
 singular – exprimă un singur obiect;
 plural – arată două sau mai multe obiecte
O5 Pentru consolidarea cunoștințelor referitoare la cazuri, elevii vor Exercițiul Fișa de lucru Activitate pe
lucra pe grupe. Fiecare grupă va nota substantivele pentru fiecare scris grupe
caz din primele patru strofe, iar câte un reprezentant al fiecărei Conversația
grupe va prezenta în faţa clasei, clasa va face completările necesare Explicația
(Anexa 5).
6. Asigurarea feed- 7’ O6 Feed-back-ul are loc permanent, în cadrul completării Eseul de 5’ Caietele Activitate
back-ului fișei de lucru, şi se concretizează prin aprecieri verbale făcute de elevilor idependentă
profesor.
De asemenea, voi solicita elevilor să creeze o scrisoare
pentru România de 5-8 rânduri cu titlul Gânduri pentru România,
iar apoi să idenifice cinci substantive cu funcții sintactice diferite.
7. Tema pentru acasă 3’ Voi anunţa tema: exerciţiul 1 de la pagina 192 şi exercițiul 1 de Conversaţia Manualul de
la pagina 193 şi voi oferi elevilor explicaţiile necesare pentru a Limba şi
îndeplini sarcina. literatura
româna
Caietele
elevilor
8. Aprecieri generale 1’ Voi face aprecieri generale şi / sau individuale, pozitive şi / Conversaţia
sau negative, atât pe parcursul lecţiei, cât şi la sfârşitul acesteia.

5
HORA UNIRII
Hai să dămautor:
mâna cu mânăAlecsandri
Vasile
Cei cu inima română,
Să-nvârtim hora frăției
Pe pământul României!

ANEXA 1 Iarba rea din holde piară!


Piară dușmănia-n țară!
Între noi să nu mai fie
Decât flori și omenie!

Muntene, vecine,
Vină să te prinzi cu mine
Vieții cu unire,
Morții cu-nfrățire!

Unde-i unul, nu-i putere


La nevoi și la durere.
Unde-s doi, puterea crește
Și dușmanul nu sporește!

Amândoi suntem de-o mamă,


De-o făptură și de-o seamă,
Ca doi brazi într-o tulpină,
Ca doi ochi într-o lumină.

Amândoi avem un nume,


Amândoi o soarta-n lume.
Eu ți-s frate, tu mi-ești frate,
În noi doi un suflet bate!

Vin' la Milcov cu grăbire


Să-1 secăm dintr-o sorbire,
Ca să treacă drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare,

Și să vadă sfântul soare


Într-o zi de sărbătoare
Hora noastră cea frățească
Pe câmpia românească!
6
7
ANEXA 2

8
ANEXA 3
Unirea de la 1859 are trei simboluri importante: Alexandru Ioan Cuza- înfăptuitorul
unirii; hora unirii – dansul fericirii că unirea a fost înfăptuită și drumul – simbolul etapelor
parcurse pentru a fi o adevărată țară. Cele trei simboluri au nevoie de ajutorul tău –
identifică în textul dat câte cinci substantive de același gen și pune-le în locul pe care tu îl
consideri potrivit! Atenție – înainte trebuie să deslușești misterul!

9
ANEXA 4
Substantivele au nevoie de pereche pentru a-și putea demonstra talentul la dans.
Notează în prima horă primele zece substantive întâlnite în text, iar în cea de a doua perechea
lor în ceea ce privește numărul. Pentru că nici nu poți dansa singur, rezolvă acest exercițiu cu
colegul de bancă.

10
ANEXA 5
Pentru ca tabloul substantivului să fie aproape complet trebuie să
arboreze câteva steaguri. Identificând cazurile substantivelor din primele patru
strofe ale textului, îi vei fi de un real folos. Pentru a triumfa, fă echipă cu colegii
tăi.

11
ANEXA 6
Ultima provocare a substantivului este aceea de a crea o scrisoare pentru România de 5-8
rânduri cu titlul Gânduri pentru România. Subliniză cinci substantive cu funcții sintactice
diferite.

12
13