Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21 mai 2018


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Tehnologic Ardud – Şcoala Gimnazială Mădăras
CLASA: a VIII – a
PROFESOR: Silaghi Lavinia Monica
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Genul liric
TIPUL LECŢIEI: de reactualizare a cunoștințelor dobândite anterior
SCOPUL: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris;
COMPETENŢE SPECIFICE: la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să:
 O1:identifice caracteristicile genului liric;
 O2: identifice tema poeziei;
 O3: stabilească ideea centrală a unui text liric la prima vedere;
 O4: explice titlul poeziei;
 O5: identifice elementele specific genului liric într-un text la prima vedere;

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: exerciţiul oral, observaţia, conversaţia euristică, învăţarea prin
descoperire, parcul liric - jocul didactic, explicaţia, jurnalul dublu, Gândiți – lucrați în
perechi – comunicați!;
 Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate în
perechi;
 Mijloace: videoproiector, fișe de lucru, caietele elevilor, foi de flip – chart;
 Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor
Din punct de vedere al capacităţii de învăţare, clasa este relativ slabă.
 Timp alocat: 50 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Topan, Claudiu, Cheța Rodica – Dana, Fetti, Lavinia, Limba și literatura română –
auxiliar pentru clasa a VIII – a, Editura Delfin, București, 2014
 Hoaghea, Adrian, Limba şi literatura română, auxiliar didactic pentru clasa
a VIII – a, Editura Juventus Press, Bucureşti, 2011

1
PARCURS DIDACTIC

MOMENTELE TIMP ELEMENTE DE CONŢINUT Competenţe STRATEGII DIDACTICE


LECŢIEI specifice METODE MIJLOACE
1. Moment organizatoric 1’ Voi avea grijă ca elevii să-şi pregătească
materialele necesare orei de limba română şi voi
nota absenţii.
Voi asigura liniştea şi disciplina clasei pentru
o bună desfăşurare a activităţii didactice.
2. Verificarea temei şi 4’ Voi verifica studiul individual în mod frontal. Conversaţia Caietele elevilor
reactualizarea Elevii vor prezenta tema primită ora trecută, euristică
cunoştinţelorînvăţate fiind solicitaţi, prin sondaj, să citească
anterior
compunerile.
Reactualizarea cunoştinţelor se va realiza Exerciţiul oral
atât pe parcursul verificării temei, cât şi pe baza
unor întrebări de tipul:
 Ce tipuri de texte cunoașteți?
 Care este diferența dintre ele?
 Îmi puteți da exemple de texte literare?
Dar nonliterare?
 Care sunt genurile literare studiate?
3. Captarea atenţiei 7’ Captarea atenţiei se va realiza prin audierea Observaţia Videoproiector
cântecului „Sara pe deal” pe versurile marelui
poet Mihai Eminescu. Le voi cere elevilor să
asculte cu atenţie linia melodică şi să privească
prezentarea Power Point. Voi utiliza audierea Conversaţia
drept pretext pentru ca elevii să completeze
Ciorchinele sentimentelor cu trăirile resimţite pe

2
parcursul momentului artistic. (Anexa 1)
În funcţie de răspunsurile elevilor, voi continua Explicaţia
demersul didactic prin întrebări referitoare la
Descoperirea
genurile literare, în general, şi la genul liric, în
particular. Voi sublinia calitatea genurilor
literare de a transmite sentimente.
4. Anunţarea subiectului 2’ Voi face cunoscut elevilor faptul că urmează o Conversaţia
şi prezentarea sarcinilor lecţie de reactualizare a cunoştinţelor despre
de învăţare genul liric.
Voi scrie pe tablă titlul lecţiei – Genul liric- și
voi enumera obiectivele lecţiei.
5. Dirijarea procesului 18’ Activitatea didactică va începe cu un jocdidactic,
de învăţare care presupune completareaunui „copac liric”. Explicația Foaie de flip -
Elevii vor avea de pus pe crengile copacului Jocul didactic chart
cuvintele (florile) potrivite din cele date,
Copacul liric
respectând caracteristicile genului liric(Anexa 2). O1
Voi face lectura model a poeziei, (Anexa 3), iar Flori
apoi voi ruga elevii să completeze Jurnalul Explicația
dublu. (Anexa 4).
După exprimarea propriilor sentimente față de
poezie, voi ruga elevii să numească și să justifice Fișa de lucru
tema poeziei și să formuleze patru întrebări pe O2
care le consideră importante pentru descifrarea Foaia de flip-
înţelesului discursului liric. Tema poeziei și cele Explicația
patru întrebări vor fi notate pe o foaie de tip flip - chart
chart. (Anexa 5)
Vom stabili ideea centrală a poeziei și vom O3 Conversația Fișe de lucru
explica titlul acesteia. O4

3
Lucrând în perechi, elevii vor avea sarcina de a
rezolva exerciţiile de pe fișa de lucru „Fii O 5 Gândiți – lucrați
creativ!” (Anexa 6) în perechi –
În timp ce elevii citesc rezolvarea sarcinilor, comunicați!
voi realiza momentul ortografic: vom explica
utilizarea cratimei în secvența „se schimbă-n”.
După discuţii referitoare la modalitatea de
completare a fişei de lucru, elevii vor fi O 5
reorganizaţi pe grupe şi le voi solicita să rezolve
exercițiile referitoare la imaginile artistice, rima,
figurile de stil şi sentimenteleexprimate în
poezie. (Anexa 7)

6. Asigurarea feed-back- 5’ Feed-back-ul are loc permanent pe parcursul Explicaţia Caietele elevilor
ului conversaţiei, dar şi prin crearea unui eseu de 5’: Eseul de 5’
Imaginează-ţi că eşti un salcâm de pe malul
Siretului, personificat. Descrie peisajul pe care
îl vezi. Nu uita să folosești două imagini vizuale
prezente în versurile poetului VasileAlecsandri.
(80- 150 de cuvinte)
7. Tema pentru acasă 3’ Voi explica elevilor modalitatea de realizare a Conversaţia Caietele elevilor
temei pentru acasă: Realizaţi o compunere în Explicația
care să demonstraţi că Malul Siretului scrisă de
Vasile Alecsandri aparține genului liric,
oferindu-le informaţii referitoare la conţinut şi
limite de spaţiu.
8. Aprecieri generale Voi face aprecieri generale şi / sau individuale,

4
pozitive şi / sau negative, atât pe parcursul lecţiei
cât şi la sfârşitul acesteia.

5
ANEXA 1
CIORCHINELE SENTIMENTELOR

SENTIMENTELE MELE SUNT …

6
ANEXA 2
COPACUL LIRIC

7
ANEXA 3

MALUL SIRETULUI

Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică


Şi, plutind deasupra luncii, printer ramuri se despică.
Râul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur
Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur.

Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-iverde


Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde,
Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, săpând malul năsipos.

Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară,


Când o mreană saltă-n aer după-o viespe sprinteioară,
Când sălbaticele raţe se abat din zborul lor,
Bătând apa-ntunecată de un nour trecător.

Şi gândirea mea furată se tot duce-ncet la vale


Cu cel râu care-n veci curge, făr-a se opri din cale.
Lunca-n juru-mi clocoteşte; o şopârlă de smarald
Cată ţintă, lung la mine, părăsind nisipul cald.

Vasile Alecsandri

8
ANEXA 4
JURNALUL DUBLU

CUVINTELE SAU EXPRESIILE CE ÎMI SUGEREAZĂ …


CARE M-AU IMPRESIONAT

9
ANEXA 5

TEMA POEZIEI

10
ANEXA 6
A. Scrie în lacul de mai jos termeni din câmpul lexical al apei.

B. Notează în bărcile de mai jos două argumente potrivit cărora principalul mod de
expunere folosit în textul citat este descrierea.

C. Explică utilizarea cratimei din secvența „Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul


lunecos”.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

D. Transcrie două fragmente în care apar mărcile lingvistice ale eului liric.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

11
ANEXA 7
Te invit să te relaxezi așa că hai la o plimbare pe malul Siretului. Admiră peisajul creionat în sufletul tău și fii părtaș la experiența
descrisă în versurile scrise de Vasile Alecsandri.

MALUL IMAGINILOR VIZUALE


PARCUL FIGURILOR DE STIL

STRADA SENTIMENTELOR

LACUL ENUMERAȚIILOR

ALEEA RIMELOR

12