Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECȚIE

Propunător:
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a II-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei :Tradiţii populare de Crăciun și de Anul Nou
Tipul lecţiei: lecţie de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: consolidarea comportamentului moral – religios prin abordarea prieteniei din perspectivă creştină

Competenţe generale:
C.G. 3. Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe.

Competenţe specifice:
C.S. 3.1. Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității.
C.S 3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, din viața familiei și a comunității.

Competenţe derivate:
C1 – definirea sărbătorii;
C2 – enumerarea celor mai cunoscute traditii;
C3 – descoperirea rolului traditiilor de Craciun și de Anul Nou.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: lectura explicativă, povestirea, conversaţia, explicaţia, argumentarea, expunerea, observarea dirijată.
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, caietul de lucru, puzzel
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale: * Programa şcolară pentru Religie – clasa a II-a;
* Planifcarea calendaristică orientativă, clasa a II-a;
* Proiectarea unităţii de învăţare: Crăciunul şi Anul Nou – tradiţii( Mari sărbători creștine)
2. Temporale * Număr de lecţii : 1
* Durata : 45 de minute

3. Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1982.
2. Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura
„Polirom”, Iaşi, 1998.
3. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă , Editura „Polirom”, Iaşi, 1999
4. Coman, Pr. Prof. Ioan G. , Frumuseţile iubirii de oameni în spiritualitatea patristică, Editura Mitropoliei
Banatului, Timişoara, 1998.
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Com Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
Crt lecţiei pe elevilor procedee învăţământ organizare
tențe

1. Momentul  Salutul Salutul Proloagele


Organizatoric  Rugăciunea Rugăciunea Activitate
 Notarea absențelor  Anunțarea absențelor Conversaţia frontală
1 min  Prezentarea sfinților zilei  Ascultarea prezentării
 Pregătirea pentru
începerea orei
2. Precizarea  Prezintă lectura din Sfânta  Ascultă cu atenție.
aperceptivă Scriptura despre Nașterea Conversaţia Activitate Aprecieri
Domnului, care să-i conducă pe Sfânta frontală verbale
2 min Scriptură
elevi la identificarea temei ce
urmează a fi abordată.(Anexa1)

3. Anunțarea  Anunţă şi scrie pe tablă titlul  Scriu în caiete titlul


lecției noi și lecţiei; lecției noi.
precizarea Activitate
Explicația
competențelor frontală
Tradiţii religioase de Crăciun și de
2 min
Anul Nou  Ascultă cu atenție.

 Precizează competențele lecţiei.

4. Comunicarea  Precizare Sfânta


noilor Explicaţia Scriptură
cunoştinţe “- Toţi vorbim despre marea
sărbătoare a Crăciunului, care ne
19 min. înfrumusețează sufletul cu blândețe si  Ascultă explicaţiile
bunătate. În ajunul Crăciunului, profesorului, apoi
preotul merge din casă în casă cu rezolvă sarcinile date.
icoana Nașterii Domnului. El vesteşte
tuturor creştinilor apropierea marii
sărbători. Tot acum se cântă și
colinde. Acestea amintesc de Nașterea
Domnului în Betleem, de Maica
Domnului, de îngerii şi păstorii care
L-au văzut pe Pruncul Iisus. Unii
copii îşi fac şi câte o stea, pentru a
umbla cu aceasta pe la casele
credincioşilor. Acest obicei amintește Manualul
de steaua care a vestit Nașterea
Pruncului Iisus și i-a călăuzit pe cei
trei magi la locul unde S-a născut
Acesta. În ziua de Crăciun creştinii
merg la slujbele speciale, care se țin în
toate bisericile.
 Solicită rezolvarea unui puzzle
 Rezolva sarcina de lucru
 Adresează întrebări:

“ În ce perioada ne aflam?”
„Cum se pregătesc creștinii pentru
aceasta sărbătoare?”  Răspund întrebărilor

 Citește legenda populară


„Împodobirea bradului de
Crăciun”Anexa 1
Precizare Conversaţia Proloagele Activitate
 Cele mai cunoscute tradiţii individuala
populare de Crăciun și de Anul
Nou sunt: vizita preotului pe la  Ascultă cu atenție. Aprecieri
casele creștinilor cu icoana Explicaţia verbale
Naşterii Domnului, vestirea
Nașterii Domnului prin colinde şi
umblatul cu steaua, plugușorul,
sorcova. Crăciunul este perioada
în care aprindem focul
ospitalităţii în casă şi cel al
dragostei în inimi. Explicaţia
 Adresează întrebări:  Dau variante de răspuns
şi răspund solicitărilor
“- Ce sărbătoresc creștinii de Crăciun?
profesorului.
“- De ce se cântă colinde de Crăciun

 Solicită elevilor rezolvare unei


fișe de lucru Anexa Fișe
 Rezolva sarcinile Conversaţia
Precizare
 Cu steaua se merge în grup de
colindători. Se cântă colinde ca Aprecieri
Steaua sus răsare sau Trei crai verbale
de la Răsărit. În timpul Conversaţia
colindatului, steaua trebuie să
fie mişcată, pentru a suna
clopoţeii prinşi în ea. Aprecieri
Colindele de stea reprezintă o verbale
parte extrem de importanta  Ascultă cu atenție. Conversaţia
legata de tradițiile Crăciunului
romanesc. In prima zi a Calculatorul
Crăciunului, foarte mulți
colindători se perinda pe străzile Aprecieri
si ulițele acoperite de zăpada ale verbale
satelor si ale orașelor cu o stea
din carton si hârtie in mana. Pe
stea sunt pictate scene biblice.
 Conform tradiției românești,
colindătorii trebuie sa meargă
Explicaţia
din casă în casă si să colinde
gazdele pe toată perioada
Crăciunului. Liderul grupului de
colindători trebuie să stea cu o
cruce de lemn în mână,
acoperită de staniol si decorată
cu clopoței si panglici colorate.  Ascultă cu atenție.
Conversaţia
 Colindatul este una din
practicile care se înglobează
în obiceiurile caracteristice Aprecieri
de iarnă. Ajunul Crăciunului verbale
este noaptea bucuriei, căci
este momentul când se naşte
Mântuitorul. Colindele Conversaţia
creează o atmosferă plină de
optimism în care se
formulează dorinţe ale Aprecieri
oamenilor, uneori acestea Verbale
atingând limitele fabulosului.
Colindatul este un obicei
străvechi. Cei dintâi
colindători au fost păstorii
care au venit la peştera
luminată unde S-a născut Explicaţia
Pruncul Iisus şi bucurându-se
de acest semn ceresc şi de
glasul îngerilor au vestit
degrabă în cetatea
Betleemului minunea la care  Dau variante de răspuns
şi răspund solicitărilor
au fost martori.
profesorului.
Conversaţia

Aprecieri
 Adresează întrebări: verbale

“Când merg creștinii cu


colindatul?”
“Cine s-a închinat pruncului Iisus?” Lectura
 Solicită elevilor spre rezolvare o explicativă
fișă de lucru Anexa 2

5. Fixarea şi  Adresează întrebări:  Răspund întrebărilor:


sistematizarea “ - Ce sărbătoresc creștinii de “…”steaua, plugușorul,,”
cunoştinţelor. Activitate
C1 Crăciun?” “..capra..”, semănatul...” Conversația Aprecieri
5 min. frontală
C2 “- Care sunt cele mai cunoscute verbale
C3 tradiții populare de Crăciun și de
10 Anul Nou?
“- Care sunt roadele unor astfel de
sărbătorii?”
6. Asocierea,  Realizează steaua Activitate
generalizarea  Anunță confecționarea stelei de Individuală
și aplicarea Crăciun
16min

7. Aprecierea  Face aprecieri generale și


activităţii individuale privind atât  Ascultă aprecierile Activitate Aprecieri
elevilor pregătirea elevilor pentru lecție, făcute de profesor. frontală verbale
cât și implicarea lor în predarea
1 min
noilor cunoștințe.
 Notează elevii care au participat
la lecție.

8. Precizarea şi  Anunţă, se notează şi se explică  Notează tema și Activitate


explicarea tema pentru acasă: ascultă explicațiile. frontală
temei  Participați împreună cu familia la
Sfânta Liturghie în această Explicația Fișe
1 min
frumoasă perioadă.

9. Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea Conversaţia


lecţiei  Salutul  Salutul Activitate
2 min frontală
OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)
Data .............

Tradiţii religioase de Crăciun


Învăţături:

1) Să ne rugăm lui Dumnezeu!


2) Să-i ajutăm pe cei necăjiţi!
3) Să-Lprimim cu bucuie pe Iisus în sufletele noastre!
4) Să vestim Nasterea Domnului prin colinde!

ANEXA 1
„Împodobirea bradului de Crăciun

Când S-a născut Pruncul Iisus, îngerii au venit în jurul Său. Au mai venit şi păstorii care se aflau în apropiere. Dar drumul cel mai
anevoios l-au făcut cei trei magi, care veneau de departe tocmai pentru a se închina Împăratului lumii. Aceştia erau foarte învăţaţi şi ştiau că
Mântu-itorul Se va naşte, aşa că au pornit la drum călăuziţi de steaua sfântă, care le lumina calea şi le arăta drumul pe care să-l urmeze.
Bineînțeles că nu puteau să se închine Fiului lui Dumnezeu fără un dar, care să arate dragostea şi bucuria lor. Aşa se face că au luat cu ei aur,
smirnă şi tămâie. Dar, ajungând aproape de Betleem, oraşul unde S-a născut Mântuitorul, au vrut să pună alături de darurile lor şi o floare sau
măcar o creangă de copac înverzit, fiindcă nu doar oame-nii, ci întreaga natură se bucură de venirea lui Iisus. Dar, căutând ei în-coace şi încolo,
nu au găsit niciun copac înverzit, căci era iarnă, pomii rămânând fără veşmântul lor de frun-ze şi flori. Însă, pe vârful unui deal au văzut un
brăduț mic. Bucuroşi l-au luat cu ei şi atunci când au ajuns lângă Maica Domnului şi Pruncul Iisus au aşezat bradul alături şi au aninat darurile lor
pe crengile sale verzi. De atunci bradul mai este nu-mit şi Pomul împodobit

ANEXA 2
Scrie în globuleţele de mai jos câte o urare de Anul Nou.

ANEXA 3
ANEXA 4

S-ar putea să vă placă și