Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA CU CLASE I-VIII

Proiect de activitate extracurriculară la religie

I. Tema:
„Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena – sfinți ai Bisericii și părinți ai
creștinilor”

II. Data şi locaţia: 21 mai


Sala de festivitati, curtea scolii

III. Participanţi: elevii şcolii împreună cu cadrele didactice, conducerea şcolii, părinţii elevilor .

IV. Obiectivele activităţii:


1. Cunoaşterea de către elevi a vieții Sfinților Împărați, precum și a principalelor realizări.
2. Înțelegerea contextului istoric și politic.
3. Stimularea elevilor pentru exprimarea evlaviei față de sfinți, prin icoană.
4. Reliefarea importanței edictului de la Mediolanum pentru creștinism..
5. Dobândirea şi extinderea de cunoştinţe cu privire la rolul Sf. Constantin la primul Sinod Ecumenic al
Bisericii.
6. Cunoaşterea diverselor episoade din viața Sfintei Împărătese Elena.
7. Înțelegerea contribuției Sfintei Elena în viața Bisericii.
8. Cunoașterea sfârșitului pământesc al celor doi împărați, precum și modul cum Biserica i-a trecut în
rândul sfinților.
9. Evidențierea repercursiunilor pe care Edictul de la Mediolanum le-a avut în viața Bisericii.
10. Importanța faptelor Sfinților Împărați pentru noi cei de azi.

V. Desfăşurarea activităţii cultural – artistice.

Tema pentru anul acesta a manifestărilor realizate prin colaborarea școlii și a bisericii, o reprezintă
persoana și activitatea Sfinților Împărați Constantin și a mamei sale, Elena. În același timp, acestă temă
constituie și subiectul manifestărilor desfășurate în întreg anul 2013 de către Biserica Ortodoxă Română,
manifestări prilejuite de împlinirea în acest an, a 1700 de ani de la emiterea Edictului de la Mediolanum, sau
orașul Milano de astăzi, din acest motiv pentru care întâlnirea din acest an se găsește sub aceeași titulatură.
Tema se intitulează „Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena – sfinți ai Bisericii și părinți ai
creștinilor”.
Pentru acest program cultural, școlar și religios, mulţi elevi au încercat să-şi exprime gândurile în
forme variate.
S-au realizat referate, eseuri, icoane, expoziţie de artă plastică, mesaje şi lucrări pe teme variate în
dorinţa de a acoperi cât mai mult din importanță vieții și a activității Sfinților Împărați Constantin și mama
sa, Elena. În acest sens, vă prezentăm câteva dintre orientările noastre:

1. Viața și activitatea Sfinților Împărați Constantin și Elena vor fi prezentate de elevii clasei a
VIII-a, prin referate și eseuri.

2. Elevii clasei a VIII-a A au realizat în acest sens un material audio-vizual, în care vor
prezenta contextul istoric și politic al secolelor III-IV.

3. Bogăția tradiției și a artei bizantine au inspirat artiştii de pretutindeni, care au exprimat


prin culoare, mişcare şi cuvânt, cinstea adusă „părinților creștinilor”: frumusețea artei bisericești este
exprimată printr-o expoziţie de icoane realizata de elevii claselor a IV-a și a V-a. Îndrumători: prof. diriginţi
şi învăţătorii claselor participante.

4. A trăi în Europa, după aproape 2 milenii de creștinism, se datorează în bună măsură și


Sfinților Împărați. În acest sens, elevii clasei a VII-a B au realizat eseuri și lucrări care prezintă rolul pe care
Împărații l-au avut în clădirea libertății religioase a creștinilor de pretutindeni.

5. Nu este lăsată deoparte nici contribuția Împăratului Constantin la lămurirea unor probleme
delicate din viața Bisericii. În acest sens, elevii clasei a VII-a C au realizat prezentarea power-point
intitulată: Constantin cel Mare și Sinodul de la Niceea.

6. Elevii clasei a VII-a A au pregătit un moment de evocare, prin poezie, al unor episoade
semnificative din viața Sfintei Împărătese Elena.

7. Coordonați de doamna profesoară de religie, un grup de elevi din clasele a VIII-a A și a


VIII-a D au realizat un referat intitulat Împărăteasa Elena, model al femeii creștine, prin care urmăresc să o
prezinte pe Sfânta Elena ca pe un model de mamă și de femeie creștină.

8. Despre sfârșitul pământesc al celor doi sfinți și „întocmai cu Apostolii cinstiți Împărați”,
vor prezenta într-o manieră inedită un grup de elevi ai clasei a VII-a, coordonați de dirigintele lor.
:

„Luminători care ați luminat lumea cu dreapta credință, voi cu adevărat v-ați
arătat, de Dumnezeu încununaților Împărați Constantin și Elena; primiți acum și
rugăciunile noastre și le duceți Împăratului Hristos, pe care Îl slăvim ca pe Unul ce
v-a încununat pe voi, cinștindu-I cu voi și cu toate oștile cerești: Aliluia!”
(Condacul al 13-lea, Acatistul Sfinților Împărați)