Sunteți pe pagina 1din 2

Darul, dovadă a iubirii noastre față de Dumnezeu

Să ne ajutăm unii pe alții


Dacă vreți ca Dumnezeu
Să vă apere de rău,
De poruncă-l ascultați,
Cu credință vă-nchinați!

Dacă vreți să fiți voioși,


Și voinici și sănătoși,
Fără ură și mânie
Să lucrați într-o unire.

Iar de vreți noroc în viață


Ascultați buna povață:
Pe părinți să îi iubiți,
Pe bătrâni să îi cinstiți,
pe bolnavi să-i mângâiați,
pe săraci să-i ajutați.
Darurile sunt lucruri pe care I le oferim
1. Completează corect tabelul de mai jos și
lui Dumnezeu sub formă de ofrande sau
vei descoperi pe coloana din milos cum
prinoase și arată iubirea și recunoștința
se numesc darurile aduse de credincioși
noastră față de El. De asemenea, ajutorul pe
la Sfântul Altar.
care îl arătăm semenilor noștri (bunici,
a. Roade ale pământului binecuvântate de
părinți, colegi, profesori)și faptele bune pe
preot și împărțite credincioșilor din
care le facem pentru ei reprezintă tot un dar
biserică.
al nostru pentru de Dumnezeu.
b. Pâinea și vinul pregătite pentru Sfânta
P E
Împărtășanie se numesc „Daruri ….”.
c. Pâine mică, făcută special pentru a fi S E
oferită la Sfântul Altar.
d. Face fum plăcut mirositor. P A
e. Este din ceară și se folosește la orice
T E
sfântă slujbă.
f. Se aprinde în fața icoanei, după ce este L E
umplută cu ulei.
g. Le oferă credincioșilor Sfânta C A
Împărtășanie.
P T
2. Notează darurile pe care le poți face:

o Acasă:…………………………………………………………………………………....
o La școală:..……………………………………………………………………………….
o Pe stradă:………………………………………………………………………………...
o La joacă:…………………………………………………………………………………
o În magazin:………………………………………………………………………………
Bibliografie:
o ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin
ortodoxă - clasa a III-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
o Favu, Gabriela, Danciu, Ana Nicoleta, Țițirigă, Ionelia. Lupiș, Daniela, Religie Cultul
Ortodox, Caietul Elevului, clasa a II-a, ed. Corint Educațional, București, 2015.
Activități
Profesorul discută cu elevii despre ceea ce văd ei în imagine (un profesor alături de
elevii săi îi aduc o bucurie unui băiețel sărman [sărac]). Profesorul poate cultiva impresiile
elevilor, iar apoi elevii pot colora imaginea.
Profesorul învață cu elevii poezia Să ne ajutăm unii pe alții.
Profesorul îi ajută pe elevii să rezolve exercițiile.

S-ar putea să vă placă și