Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Oglinzi


Profesor: Pr.Gabriel Vasilescu
Data : 22.05.2019
Clasa: a III-a B
Disciplina: RELIGIE ORTODOXĂ
Arie curriculară: Om și societate
Unitatea de învăţare: Viața împreună cu ceilalți
Titlul lecției: Nevoia de efort pentru a obține rezultate

Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoștințe despre necesitatea efortului pentru eficiență, progres și construirea personalității

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 – să înțeleagă necesitatea efortului la vârsta copilăriei și impactul acestuia pentru întreaga viață
O2 – să înțeleagă că omul are datoria să folosească darurile/virtuțile/puterea de la Dumnezeu
O3 – Să fie conștienți că munca și persistența sunt principalele instrumente ale progresului
Strategie didactică
1. Metode și procedee: conversația,explicația, lectura, demonstrația cu substitute, exercițiul
2. Mijloace de învățământ: text suport, fișă de lucru
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate individuală și activitate frontală

Resurse:
1. Oficiale: Programa școlară pentru disciplina religie, clasa a III-a,
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III-a.
2. Temporale: număr de lecții: 1
durata: 45 de minute
3. Bibliografie:
Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. EIBMBOR, București, 2009.
Benga Cristina,(coord.) Religie cultul Ortodox. Manual pentru clasa a III-a, Ed. Corint, București, 2015.
Prof. Mihaela Maria Guicin, Ghid pentru profesorii care predau disciplina școlară Religie la clasa a III-a, Ed. Basilica,
București, 2015.
SCENARIU DIDACTIC

Mijloace
Nr. Ob. Metode Forme de
Etapele Lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului de Evaluare
crt. op. şi procedee organizare
învăţământ
1 Momentul Salutul Salutul
organizatoric 2’ Rugăciunea Rugăciunea Activitate
Notarea absențelor frontală
Pregătirea pentru începerea lecției Pregătirea pentru începerea
lecției
3 Pregătirea 2 Profesorul întreabă elevii care a fost lecția precedentă, Explicația Activitate
elevilor rezolvă Anexa 1 și apoi explică elevilor că respectul față de Elevii citesc cu atenție și Lectura frontală
pentru lecția sine și față de ceilalți este o virtute care se dobândește prin rezolvă fișa povestirea
nouă efort
4 Precizarea 2 Profesorul anunță și scrie la tablă titlul lecției: Nevoia de Elevii scriu data și titlul Explicația Activitatea
titlului și a efort pentru a obține rezultate. lecției în caiet și ascultă frontală
obiectivelor Se precizează obiectivele lecției observațiile profesorului.
5 Comunicarea 15 Se citește lecția de la pagina 31
noilor
cunoștințe Sunt prezentate noțiunile care scot în evidență importanța
efortului în viața omului în general și în viața copilului în
special și eficiența efortului pentru construirea
personalității copilului.
„Din Sfânta Scriptură, dar și din toată istoria lumii
învățăm că fiecare om are în viață un scop, fiecare om a
fost creat pentru a face în viața sa anumite lucruri, lucruri Elevii ascultă cu atenție și Explicația Activitate
frumoase, rodnice, iar prin acestea să ajungă la marele scop își scriu notițele frontală
pe care Dumnezeu l-a dăruit fiecăruia dintre noi, acela de a
ne mântui, de a fi împreună cu El. Dar pentru a împlini
acest scop măreț trebuie mai întâi să ne concentrăm toată
atenția asupra unor scopuri sau a unor lucrări mai mici,
care sunt prioritățile noastre imediate. Este important ca
atunci când ne fixăm un scop pe care să îl împlinim, acesta
să fie realist, să fie realizabil (Exemple).
Cel mai important aspect este faptul că orice lucru pe care
îl avem de săvârșit sau pe care ni-l propunem să îl realizăm
poate fi dus până la capăt doar prin efort, prin voință
puternică și prin rugăciune. Unele lucruri, cum ar fi
realizările mărețe, de performanță, necesită un efort foarte
mare, iar altele un efort mai mic după puterea fiecăruia
(Exemple).
Pentru a reuși să ducem la bun sfârșit fiecare efort, fiecare
lucrare a noastră, trebuie mai întâi să ne cunoaștem foarte
bine pe noi înșine. Trebuie să identificăm corect punctele
noastre tari, dar și pe cele slabe și să le rezolvăm pe acestea
din urmă. Cu alte cuvinte, descoperirea în noi a talanților, a
darurilor pe care le-a așezat Dumnezeu în noi, în momentul
în care ne-a creat. Este foarte bine să avem uneori
momentul nostru de liniște și să ne gândim la tot ce ne-a
dat Dumnezeu, la toate darurile pe care El le-a așezat în noi
și să ne gândim cum putem mulțumi.
După ce am descoperit aceste daruri, trebuie să le lucrăm,
să înmulțim talanții, așa cum spune și Sfânta Scriptură, atât
pentru dezvoltarea și creșterea noastră, cât și pentru folosul
celorlalți. Astfel, efortul nostru se va face folositor
oamenilor din viața noastră, iar prin aceasta și noi ne vom
dezvolta personalitatea. (Exemple)
Știe cineva ce însemnă munca pentru un copil? Ce efort Elevii răspund.
trebuie să depuneți voi la vârsta voastră, așa încât să fie de
folos atât vouă, cât și celorlalți?
De ce este important să facem efort, de ce este important să
înmulțim darurile primite de la Dumnezeu? Ce virtuți
dobândim prin muncă?
Pentru fiecare om este important să creadă că toate visurile,
toate planurile, toți oamenii pentru care merită să lupți sunt
mai presus de NU POT. De obicei, când se confruntă cu o
provocare, copiii spun nu pot, înainte de a fi încercat.
Trebuie schimbat acest NU POT, în
POT/POȚI! Astfel, motto-ul lecției de azi este: spune POT
și vei PUTEA.
Dumnezeu este de partea noastră și ne arată că PUTEM!

6 Fixarea și Povestirea Activitate


sistematizarea O1 Profesorul împarte o fișă de lucru (Anexa 2) frontală
cunoștințelor O2 15 Profesorul va îndemna elevii să lucreze la fișa de lucru pe Elevii rezolvă fișa, apoi Fișa de
O3 care le-a oferit-o și apoi va verifica rezultatul lucrului. expune fiecare ce a lucrat. Problemati lucru Activitate
zarea individuală
7 Asocierea și Copii, pentru a înțelege mai bine cât de important este să lectura Activitate
generalizarea 5 lucrăm darurile pe care le primim de la Dumnezeu, vom Elevii citesc frontală
citi textul pe care vi l-am pus la dispoziție, cel notat cu
pagina 34.
8 Aprecierea 1’ Profesorul face aprecieri generale şi individuale privind
activităţii atât pregătirea elevilor pentru lecţie cât şi implicarea în activitate aprecieri
predarea noilor cunoştinţe. frontală verbale

9 Precizarea 1’ Elevii notează tema în Activitate


temei pentru Fișă de lucru (Anexa 3) caiete frontală
acasă

9 Încheierea 2’
lecției Rugăciunea Rugăciunea
Salutul Salutul

OGLINDA TABLEI

Nevoia de efort pentru a obține rezultate

,,Spune pot și vei putea”


Vincent Peale

 Fiecare om are cel puțin un scop în viață;


 Scopul cel mai măreț este: mântuirea;
 Trei instrumente prin care se duce la îndeplinire un scop: voință puternică, efort și rugăciune;
 Cunoașterea de sine;
 Darurile/talanții primiți de la Dumnezeu
 Spune pot și vei putea
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3

S-ar putea să vă placă și