Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Maria Tofăleanu


Unitatea de învăţare: Şcoala cu clasele I-VIII Români, Structura Siliştea nr. 1
Disciplina: Religie ortodoxă
Data: 1.VI – 5.VI. 2009
Clasa: a II-a
Subiectul lecţiei: Evaluare finală
Tipul lecţiei: evaluare şi sistematizare a cunoştinţelor
Scopule lecţiei: evaluarea finală a cunoştinţelor elevilor la sfârşitul clasei a II-a
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1. Să definească rugăciunea şi să prezinte felurile rugăciunii;
O2. Să recite sau să scrie după autodictare rugăciunile studiate;
O3. Să identifice în vieţile sfinţilor studiaţi modele de comportament creştin;
O4. Să prezinte importanţa părinţilor în formarea lor duhovnicească;
O5. Să enumere câteva din îndemnurile primite de la părinţi;
O6. Să enumere modalităţi de cinstire a Maicii Domnului.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, argumentarea;
2. Mijloace de învăţământ: Caietul special, teste de evaluare
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală
Resurse:
1. Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a II-a;
 Planificarea calendaristică, clasa a II- a;
 Proiectările unităţilor de învăţare
2. Temporale:
 1 oră
 Durata: 50 min.
3. Bibliografice:
 Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală, II, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1990.
 Cucoş, Constantin, Psihopedagogia pentru examenele de definitivare şi grade didactice,
Editura ,,Polirom’’, Iaşi, 1998.
 Mocanu,Elena, Muha, Camelia, Manualul pentru clasa a II-a, Editura ,,Sf. Mina’’, Iaşi, 2004.
 Muha, Camelia, Caiet special, clasa a II-a, Editura ,,Sf. Mina’’, Iaşi, 2008.
 Şerbu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura ,,Reîntregirea’’, Alba
Iulia, 2001.

SCENARIU DIDACTIC
1.MOMENTUL ORGANIZATORIC
- Salutul
- Rugăciunea
- Notarea absenţelor
2. CAPTAREA ATENŢIEI
- Ca urmare a recapitulării făcute ora trecută, aşa cum v-am anunţat astăzi o să dăm un test
de evaluare finală.
- Voi împărţi foile cu testul.
- Vom citi itemii şi voi da explicaţiile necesare pentru o bună rezolvare a tuturor cerinţelor.
3. EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR
NUME ŞI PRENUME: _______________________________________________
CLASA A II-A
DATA: ________________

TEST DE EVALUARE FINALĂ

1. Ce este rugăciunea? De câte feluri sunt rugăciunile?


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Scrie după autodictare rugăciunea ,,Împărate ceresc’’


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Enumeră cel puţin trei calităţi ale lui Iosif şi alcătuiţi propoziţii cu însuşirile găsite.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Scrie trei îndemnuri pe care ţi le-au dat părinţii tăi.


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Cum îţi arăţi respectul faţă de Maica Domnului?


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. ÎNCHEIEREA
- Adunarea testelor;
- Rezolvarea itemilor consideraţi mai dificili de către elevi;
- Rostirea rugăciunii
- Salutul

S-ar putea să vă placă și