Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:

Titlul lecției: Nevoia de a primi îndrumare în viață

Clasa a IV-a

Mediul de învățare: sala de clasă

Tipul de lecţie: Mixtă

Durata lecţiei: 50 de minute

Competenţe specifice vizate:

1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite
contexte de viață familiare
2.2. Analizarea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase,
pornind de la situații concrete

Obiective operaționale (la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili):

O1: să conștientizeze necesitatea primirii sfaturilor din partea părinților și importanța


respectării lor

O2: să diferențieze persoana potrivită de persoana nepotrivită, atunci când intenționează să


ceară un sfat

Strategia didactică:

- sistemul metodelor utilizare:

Metode de comunicare și asimilare a cunoștințelor

Metode de comunicare orală: metode expozitive (Povestirea; Explicația; Descrierea;


Prelegerea); Metode interogative (Conversația: catehetică; Problematizarea)

Metode de comunicare scrisă: Lectura explicativă

- mijloace de învățământ: Mijloace de învățământ pe suport scris: (textul biblic; literatura


religioasă)

- forme de organizare: individual, frontal


II. Desfășurarea situațiilor de învățare

Obiective
Etapele Strategia
operaţio Elemente de conținut
lecţiei didactică
nale

Rostirea rugăciunii la începutul orei


Momentul
Prezența
organizatoric
Organizarea clasei pentru începerea lecției

Verificarea Verificarea orală a lecției de data trecută Verificare


cunoştinţelor orală

Pregătirea pentru Discuție dirijată pornind de la următoarea schiță de


lecția nouă întrebări/idei pe tema familiei:
a) Vă amintiţi cum aţi învăţat să vorbiţi? (probabil că
Conversația
nu...)
b) Totuşi, care credeţi că au fost primele cuvinte pe care catehetică
le-aţi rostit? (mama, tata)
c) De ce credeţi că aţi învăţat tocmai aceste cuvinte şi nu
altele? (ei erau tot timpul lângă noi...)
d) De ce au fost permanent lângă noi?
(au avut grijă de noi, ne-au îngrijit, eram prea mici să ne Problematiza
îngrijim singuri...)
rea
e) Dar acum, în clasa a IV-a, credeţi că mai aveţi nevoie
de grija părinţilor?
(unii da, alţii vor zice că ba...)

Anunţarea titlului Anunţarea titlului lecţiei noi: Nevoia de a primi


lecţiei noi şi indrumare in viață
prezentarea
obiectivelor Prezentarea sintetică a obiectivelor

Se citește lecția din manual, pag. 22

O1

Dobândirea noilor Lectura


cunoştinţe O2 explicaţia
Fixarea noilor Fișa de la pag. 17 și 18 (Edit. Sf. Mina)
cunoștințe

Aprecierea Aprecierea verbală și notarea elevilor


rezultatelor elevilor

Activitatea Elevii încep rezolvarea exercițiilor 2 și 3 de la pagina 25


suplimentară din manual (edit. corint)

Precizarea faptului că vor continua exercițiile pe ora


Încheierea viitoare.

Rugăciunea la sfârșitul orei

S-ar putea să vă placă și