Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV-a
Tema: IUBIREA, PORUNCĂ DATĂ DE DOMUL IISUS HRISTOS
Tipul de lecţie: Lecţie de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Obiective operaţionale: la sfârşitul activităţii elevii vor şti:
O1: şă enumere cel puţin patru acţiuni prin care oamenii îşi dovedesc iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni;
O2: să analizeze lectura prezentată, rezolvând corect sarcinile didactice propuse de profesor;
O3: să identifice în acţiunile proprii, cel puţin cinci acţiuni prin care şi-au manifestat iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni în
ultima săptămână.

Strategia didactică:
 Resurse materiale: textul biblic, textul lecţiei, imagini ilustrative;
 Resurse procedurale: conversaţia euristică, problematizarea, citirea explicativă, Gândiţi – Lucraţi – Comunicaţi,
Organizatorul grafic al caracteristicilor
 Forme de organizare: individual, pe grupe, frontal.
DESFĂŞURAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE
OB. OP. STRATEGIA DIDACTICĂ
ETAPELE LECŢIEI ELEMENTE DE CONŢINUT
1. Momentul Rostirea rugăciunii de început.
organizatoric Organizarea clasei pentru începerea lecţiei.
2. Actualizarea - Rezolvarea aplicaţiei nr.1, individual Fişe de lucru, conversaţia
cunoştinţelor Confruntarea cu răspunsurile colegilor, printr-o activitate frontală, corectarea
răspunsurilor greşite, de către fiecare elev.
- La sfârşitul aplicaţiei, elevii vor rosti „Decalogul”, în lanţ, începând cu
primul elev din prima bancă de lângă uşă.
3. Anunţarea titlului -Adresarea unei întrebări problemă:V-aţi întrebat vreodată care este porunca Problematizarea
lecţiei noi şi cea mai mare? Solicit elevilor răspunsuri şi, în cazul în care nu primesc
prezentarea răspunsul, îi dirijez spre acesta.
obiectivelor propuse - Prezentarea titlului lecţiei noi –Marea poruncă a iubiri
-Prezentarea obiectivelor propuse.

4. Comunicarea -Prin metoda Gândiţi- Lucraţi în perechi- Comunicaţi, dau următoarea sarcină: Gândiţi - Lucraţi în perechi –
noilor cunoştinţe Notaţi câte patru modalităţi de manifestare a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă Comunicaţi
de semeni. Organizator grafic al
-Realizăm apoi două scheme de tip organizator grafic al caracteristicilor, caracteristicilor
pentru „iubirea de Dumnezeu” şi „iubirea de semeni”.
- Citirea explicativă a lecţiei din manualul Editurii „Sf. Mina”, Iaşi, 2007,
O1 pag.44, pe baza următoarelor idei:* Porunca iubirii;
*Modul de manifestare a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni;
*Ce înseamnă a iubi pe aproapele ca pe tine însuţi;
*La ce anume conduce respectarea poruncii iubirii. Citirea expresivă / Manual
5. Fixarea noilor Voi coordona elevii să-şi confrunte noile cunoştinţe cu ceea ce deja am reţinut Observaţia dirijată,
cunoştinţe după studierea „Decalogului”, voi insista asupra modalităţilor prin care omul
îşi manifestă iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni
Activitate frontală

6. Aprecierea, -Pe baza lecturii „Tatăl nostru” din fişa nr. 2 , organizez o activitate pe grupe Activitate frontală
asocierea, O2 cu cerinţele:
generalizarea -identificaţi în schema realizată de noi acţiuni pe cere le-aţi desfăşurat în Lectura expresivă
săptămâna trecută şi prin care puteţi spune că v-aţi manifestat iubirea faţă de
semeni.
( activitatea grupelor o voi prezenta pe larg mai jos)
Reţineţi :
 Domnul Iisus Hristos îi învaţă pe creştinică cea mai mare poruncă este Activitate pe grupe
iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui.
 Iubirea este dovedită de creştini prin faptele pe care le fac şi prin cuvintele
pe care le rostesc.
Elevii îşi notează pe caiet.
O3
7. Activitate * Notaţi în caiete o faptă prin care unul dintre prietenii voştri şi-a arătat iubirea Activitate individuală
suplimentară faţă de semeni.
8. Încheierea -Anunţarea titlului lecţiei următoare. Activitate frontală
- Rugăciunea la sfârşitul orei.

Fişa de lucru 1
Identifică poruncile „Decalogului” care sunt încălcate prin fiecare comportament din tabelul de mai jos, scriind în dreptul
fiecăreia numărul poruncii corespunzătoare faptei:
Numărul poruncii încălcate
Comportamente negative
Alina s-a certat cu părinţii ei pentru că nu au lăsat-o să plece în parc. Ea le-a spus vorbe urâte.
Vasile crede că Dumnezeu nu există.
Pentru că şi-a dorit mult un aparat foto, Adrian l-a furat de la colegul său de bancă, Ion.
Marta are un cântăreţ preferat, mai mult îl consideră idolul ei.
Nenea Petre a înjurat de Dumnezu, atunci când a fost nervos.
Cristina a spart vaza de flori a mamei ei. Pentru a scăpa de pedeapsă, a dat vina pe Oana, colega care era în vizită la ea.
Vecina Doina s-a certat cu alţi vecini şi i-a blestemat.
Duminica trecută, când mergeam la biserică, am văzut doi oameni care săpau un şanţ lângă casa lor.
Deşi mama ei este grav bolnavă, tanti Ioana nu s-a dus să-i cumpere medicamente pentru că a plecat la iarbă verde.
Bogdan a împrumutat nişte bani de la prietenul său Alexandru şi nu i-a mai dat niciodată înpoi.
Darius şi Paul au făcut dezordine în casă . La întrebările mamei, fiecare a dat vina pe celălalt.

Cei mai mulţi dintre elevi au reuşit să completze corect această fişă de lucru, ceea ce înseamnă că şi-au însuşit temeinic
poruncile cuprinse în „Decalog”.

Fişa numărul 2
Tatăl nostru
Un om avea mai mulţi copii, dar era foarte supărat, fiindcă fiii săi se certau între ei, purtându-se cu răutate. Azi aşa, mâine aşa ....într-un
cuvânt între fiii săi era mereu neînţelegere. Mare durere îi pricinuiau tatălui, care ar fi vrut să-i vadă trăind în pace şi înţelegere.
Vreţi să vă spun cine sunt fraţii aceştia? Suntem noi, oamenii. Nu suntem noi toţi oamenii fiii aceluiaşi tată, Dumnezeu? Ne înţelegem noi,
unii cu ceilalţi? Ne iubim aproapele aşa cum ar trebui să o facem? Nu-l doare pe Dumnezeu când vede că între oameni e atâta neînţelegere,
minciuni, hoţii, păcate de tot felul?
De ce ne-a făcut Dumnezeu? Ne-a făcut pentru a ne iubi unii pe alţii, pentru ca fiecare să-l iubească pe celălalt. Şi pentru fiecare bun
creştin, pentru fiecare om care trăieşte fără păcate, în dragoste şi înţelegere cu cei de alături, Dumnezeu se bucură, tot aşa cum se bucură un tată
pentru copiii lui.
Iubindu-ne unii pe alţii, căutând să facem bine pentru aproapele nostru, devenim mai buni şi mai înţelepţi. Aşa ne apropiem de Dumnezeu
de dragostea şi bunătatea Lui, după cum ne-a poruncit Iisus:
„Să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit Eu....!”(Ioan 13, 34)
(Leon Magdan „Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştin-ortdoxe” Ed. Aramis, 1998)

Sarcini de lucru:
Elevii împărţiţi în trei grupe, vor urmări pe parcursul lecturii unul dintre următoarele aspecte: - atitudinea tatălui faţă de fiii săi şi
comportamentul acestora;
- cine sunt de fapt fiii şi care trebuie să fie comportamentul lor;
- modelul de comportament pe care ni l-a transmis Iisus Hristos.
Este delegat un lider din fiecare grup care să comunice răspunsul în faţa clasei.
Notăm în caiete concluziile celor trei grupe, după ce elevii, dirijaţi de profesor, le-au analizat.

S-ar putea să vă placă și