Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău


DATA: 26.04. 2018
DISCIPLINA: Religie ortodoxă
CLASA: a XII-a E
PROFESOR: Neacsu Bogdan
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Confesiuni creştine în România
SUBIECTUL LECŢIEI: Evaluarea unităţii de învăţare
TIPUL LECŢIEI: evaluare
SCOPUL LECŢIEI: -evaluarea cunoştinţelor dobândite despre confesiunile creştine de pe teritoriul ţării noastre- istoric, puncte comune,
deosebiri;
-cultivarea toleranţei religioase şi a iubirii faţă de semeni.

COMPETENŢE DERIVATE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1: –să prezinte contextul istoric şi religios care a dus la scindarea bisericii Lui Hristos;
C2: – să enumere consecinţele Marii Schisme de le 1054 şi a Reformei Protestante în viaţa bisericii;
C3: – să analizeze principalele diferenţe doctrinare între ortodoxie, romano-catolicism şi protestantism;
C4: – să precizeze atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de diferitele confesiuni creştine.

RESURSE:
1. Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a XII- a;
 Planificarea calendaristică, clasa a XII- a;
 Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale:
 Număr de lecţii :1
3. Durata:
 50 min.
3. Bibliografice:
 Biblia sau Sfânta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1982
 Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă- repere teoretice şi metodice, Editura “Polirom”, Iaşi, 1999;
 Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura “Polirom”, Iaşi, 2001;
 Drâmba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, vol 1-2
 Rămureanu, Pr. Prof. Dr. , Ioan, Istoria Bisericească Universală, EIBMBOR, Bucureşti, 2004.
 Vasilescu, Pr. Prof. Univ. Dr. , Emilian, Istoria religiilor, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1998;
STRATEGIA DIDACTICĂ
1. Metode şi procedee: expunerea, explicaţia, conversaţia, argumentarea.
2. Mijloace de învăţământ: harta- Europa Sec. XVI- XVII, fişe de lucru,;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele lecţiei C.D. Timp Activitatea profesorului/ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
Crt. Activitatea elevilor procedee învăţământ organizare
1. Moment 2 Crearea unui climat afectiv rugăciunea activitate
organizatoric min. specific orei de religie frontală
Se rosteşte rugăciunea
2. Anunţarea titlului şi 3 Se anunţă titlul:
a competenţelor min. Confesiuni creştine în
România
Se precizează
competenţele care vor fi activitate
evaluate. explicaţia frontală
Elevii pregătesc fişele de
evaluare şi foi
suplimentare de scris,
citesc enunţul subiectelor.
Se discută oral cerinţele
testului.
3. Evaluarea C1 40 Se trece la rezolvarea activitate fişe activitate evaluare
C2 min. subiectelor din fişa de independentă de evaluare individuală sumativă
C3 evaluare
C4

4. Aprecierea 1min. Se fac aprecieri activitate


activităţii elevilor generale privind frontală
implicarea lor în procesul
de evaluare.
5. Tema pentru acasă 2 Se prezintă tema pentru explicaţia
min. acasă (din manual).
6. Încheierea activităţii 1 Rugăciunea. meditaţia exerciţiul act. frontală
min. Salutul. religioasă moral

S-ar putea să vă placă și