Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

DATA: 1.04.2019
CLASA: a IV a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazialǎ Odobești-Crovu
PROFESOR: Filp Cosmin Ionuț
DISCIPLINA: Religie Ortodoxă
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Marile sǎrbǎtori creştine
TITLUL LECŢIEI: Cu Hristos în Săptămâna patimilor
TIPUL DE LECŢIE: însuşirea de noi cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI: - descoperirea importanţei Săptămânii patimilor în istoria mântuirii oamenilor.
DURATA: 50’
Competenţe generale
C.G.2. colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase;
C.G.3. explorarea activǎ a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe.
Competenţe specifice:
2.2. – analizarea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situaţii concrete;
3.1. – analizarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunitǎţii apropiate şi a societǎţii;
3.2. – prezentarea importanţei unor sǎrbǎtori şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, din viaţa creştinilor.
Competenţe derivate:
La sfârşitul orei elevii:
C1 → sa descrie evenimentele petrecute în săptămâna patimilor;
1
C2 – să explice importanţa săptămânii patimilor pentru creştini;
C3 – să prezinte modul de pregătire al creştinilor în săptămâna patimilor;
C4 – să enumere tradițiile și obiceiurile creștine românești ;

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee:conversaţia, explicaţia, povestirea, cânatrea, metoda exploziei stelare;
2. Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, imagini, foi flipchart, markere, puzzle, lipici.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală, pe grupe.
Resurse:
1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a IV-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale: • număr de lecţii: 1
• durata: 50’
3. Bibliografice:
• *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
• Achim Mihaela, Daiu Anişoara, Ioniţǎ Dragoş, Moldoveanu Maria, Nicula Florentina, Religie cultul ortodox. Manualul pentru clasa a IV-
a, editura Corint, Bucureşti, 2016 .
• Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
2
Scenariul didactic
Nr. Timp Metode şi Mijloace de Forme de
Etapele lecţiei CD Conţinutul instructiv-educativ Evaluare
crt. min’ procedee învãţãmânt org.
Salutul-/Rugãciunea „Tatǎl nostru”
- notează absenţele şi realizează
managementul clasei pentru începerea
activităţii didactice care urmează să se Conversaţia
Momentul Activitate
1 2’ desfăşoare;
organizatoric frontalã
- elevii răspund la salut, spun
rugăciunea şi se pregătesc pentru
începerea activităţii didactice;

-Dragi copii, aș dori să-mi spuneți care


este cea mai mare sărbătoare care se
apropie?
-......Paștele Conversația
-Ce eveniment important sărbătorim de examinatoare
Captarea Paște? Activitate
2 2’ Conversația
atenției -......Învierea Domnului frontală
Le voi spune elevilor că înainte de acest
mare eveniment Iisus Hristos a trecut
printr-o serie de suferințe pe parcursul
unei săptămâni, numită săptămâna
patimilor.
Se anunţă titlul lecţiei într-o formă
accesibilă și competențele.
Precizarea
Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei:
3 titlului şi a 1’ Explicaţia
Cu Hristos în Săptămâna patimilor Activitate
competențelor
-elevii notează pe caiete data și titlul frontalǎ
lecției.

3
Se povestesc aspectele semnificative cu Prezentare
privire la Săptămâna patimilor, cu ppt
ajutorul prezentării power point.
C1 Laptop Activitate
C2 Frontalã
Video- Aprecieri
C4 proiector verbale
Explicaţia

Se dă fiecărui elev spre completare fișa


nr.1 Activitate
Comunicarea
Elevii completează fișa nr.1. individuală
4 noilor 20’
cunoştinţe

Profesorul împarte clasa în 4 grupe.


Fiecare grupǎ va avea de realizat un
afiș cu informaţii despre evenimentele
desfășurate în imaginea prezentată. Activitate
Acestea vor fi notate pe scurt şi pe grupe
prezentate în fața clasei. Afișele vor fi
expuse în clasǎ.

4
Se oferă fiecărei echipe câte un puzlle.
Pe baza imaginilor formate, le voi
adresa elevilor o serie de întrebări: Activitate
Fixarea şi
C2 - Ce este ilustrat în imaginea pe individuală Aprecieri
5 sistematizarea 10’ Conversația Puzzle
C3 care ați format-o? Activitate verbale
cunoştinţelor
- Când a avut loc evenimentul frontalǎ
reprezentat în imagine?

Se cere elevilor să cânte, alături de


Asocierea şi C1 Activitate
6 10’ profesor, prohodul Domnului. Cântarea Aprecieri
generalizarea frontalǎ
verbale
Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale
Activitate Aprecieri
7 activitãţii 3’ privind implicarea în predarea noilor
frontalǎ verbale
elevilor cunoştinţe.
Tema pentru Citiți caseta ˮSă reținemˮ și să transcrie Activitate
8 1’ Explicaţia
acasã în caiet informațiile oferite. frontalǎ
Solicit elevilor să spunem rugăciunea
Încheierea
9 1’ „Tatǎl nostru” cerându-ne astfel iertare Exerciţiul
activitãţii
pentru tot ce am greşit. moral

5
FIŞA nr .1

Completeazã corespunzător spațiile libere cu cuvintele următoare: pâinea, ucenicilor, pomenirea, Iisus, mulțumind.

ˮIar pe când mâncau ei, …………………….., luând ………………. și binecuvântând, a frânt și, dând………………., a zis:
Luați, mâncați. Și luând paharul și ……………………., le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți. Aceasta să faceți spre …………..…….Mea.ˮ

( Matei 26, 26-28)

FIŞA nr .1

Completeazã corespunzător spațiile libere cu cuvintele următoare: pâinea, ucenicilor, pomenirea, Iisus, mulțumind.

ˮIar pe când mâncau ei, …………………….., luând ………………. și binecuvântând, a frânt și, dând………………., a zis:
Luați, mâncați. Și luând paharul și ……………………., le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți. Aceasta să faceți spre …………..…….Mea.ˮ

( Matei 26, 26-28)

6
Anexa 1

7
Anexa 2

8
Anexa 3

9
Anexa 4

10

S-ar putea să vă placă și