Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VII a

Aria curriculară: Om - Societate


Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
Profesor: Streche Sergiu Nicolae
An şcolar: 2017 – 2018

Planificare calendaristică semestrială


Conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Nr. Unitatea de Obiective de Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada
crt. învățare referinţă ore

SEMESTRUL I – 18 SĂPTĂMÂNI

• Recapitulare clasa a VI-a** 1 S1 11-15.09

2.1;2.2;3.1; • Dumnezeu Se descoperă oamenilor. 1 S2 18-22.09


Revelaţia divină
2.1;2.2;3.1 • Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 1 S3 25-29.09
1.1;3.1 2 S4-S5 02-06.10
• Crearea lumii
1. Credinţa creştină 9-13.10
1.1;3.1 • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu 1 S6 16-20.10
faţă de lume
• Evaluare 1 S7 23-27.10

• Puterea credinţei şi a prieteniei -


1.2;4.2;5.1 Vindecarea slăbănogului din 1 S8 30.10-03.11
Capernaum
1.2;4.2;5.1 • Hristos Lumina lumii: Vindecarea 1 S9 06-10.11
orbului din naştere
1.2;4.2;5.1 • Atotputernicia lui Dumnezeu - 1 S10 13-17.11
Iisus Hristos –
2. Învierea lui Lazăr
Învăţător şi Mântuitor
1.2;4.2;5.1 • Căinţă şi iertare - Pilda Fiului 1 S11 20-24.11
Risipitor
1.2;4.2;5.1 • Bogăţia darurilor lui Dumnezeu - 1 S12 27.11-01.12
Pilda talanţilor
• Evaluare 1 S13 04-08.12

3.3;3.5;4.3 • Naşterea Domnului – Crăciunul* 1 S14 11-15.12


Marile sărbători
3. 3.3;3.5;4.3 • Colinde – lauda Naşterii Mântuitorului*
1 S15 18-22.12
creştine

VACANŢA DE IARNĂ 23 DECEMBRIE 2017 – 14 IANUARIE 2018

2.1;3.2 • Rugăciunea în viaţa creştinului 1 S16 15-19.01


2.1;3.2 • Sfânta Liturghie - întâlnire cu 1 S17 22-26.01
Exprimarea
Hristos
Învăţăturii creştine
4. • Recapitulare. Sistematizare. Evaluare 1 S18 30.01-03.02
semestrială

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ 04 – 12 FEBRUARIE


CLASA a VII-a SEMESTRUL AL II LEA – 16 SĂPTĂMÂNI

1.2;2.1;4.1 2 S1-S2 12-16.02


• Legea cea nouă – Fericirile
19-23.02
• Evaluare 1 S3 26.02-2.03
Trăirea învăţăturii
5.
creştine 3.3;3.5;4.3 • Săptămâna Patimilor* 2 S4-S5 5-9.03

3.3;3.5;4.3 • Învierea Domnului*. Evaluare 1 S6 10-14.04

”ȘCOALA ALTFEL” S7 26-30 martie 2018

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 31 MARTIE – 10 APRILIE 2018

4.2;5.1 2 S8- S9 11-13.04


• Faptele bune - roade ale virtuţilor
Trăirea învăţăturii 16-20.04
5.
creştine 4.2;5.1 • Faptele rele - încălcări ale voii lui 1 S10 23-27.04
Dumnezeu
4.2;5.1 • Modele de viaţă creştină* 1 S11 30.04-04.05

4.2;5.1 • Sf. Trei Ierarhi – modele ale iubirii S12 7-11.05


Spiritualitate şi viaţă faţă de semeni. Evaluare 3 S13 14-18.05
6.
creştină S14 21-25.05
• Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi1 în S15 29.05-31.05
4.2;5.1
suferinţă
Evaluare 1 S16 4-6.06
• Recapitulare, sistematizare şi evaluare 1 S17 11-
finală**. 15.06.2018

Notă
 * Din orele aflate la dispoziţia profesorului
 ** În această oră se poate aplica Testul de evaluare iniţială, respectiv Testul de evaluare finală

 Programul naţional „Şcoala altfel” săptămâna 26 – 30 martie 2018