Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala :Liceul Teoretic Alexandru Rosetti -Vidra

Clasa: a V-a-1 ora/saptamana-penitenciar


Anul scolar 2017-2018
Profesor:Streche Sergiu Nicolae

Avizat director, Avizat responsabil comisie,

PLANIFICARE ANUALĂ LA EDUCAŢIE SOCIALĂ


ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Sem Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr ore/ Observaţ


crt învăţare specifice săpt ii
I 1 Formularea de 1.1 Introducere în disciplina educaţie socială 1h/S1
întrebări Capacitatea de a ne mira; valoarea întrebărilor – de ce nu luăm 2h/S2-S3
totul ca fiind cunoscut
Formularea întrebărilor; cui putem adresa întrebări și modalități 2h/S4-S5
alternative de a formula întrebări
I 2 Argumentarea 1.2, 1.3 Fapte și opinii 1h/S6
unui punct de Susținerea părerii/opiniei proprii 1h/S7
vedere personal Formularea răspunsurilor; modalități alternative de a formula 2h/S8-S9
răspunsuri 1h/S10
Schimbul de opinii. Compararea opiniilor
1h/S11
De ce avem nevoie de argumente
Condiții pentru acceptarea unui argument formulat de o altă
1h/S12
persoană
Stereotipii și prejudecăți 2h/S13-S14
Persuasiunea 1h/S15
I 3 Drepturi și 2.1, 3.1, 3.2 Convenția ONU cu privire la drepturile copilului 1h/S16
II responsabilități Principiile generale ale convenției: prioritatea intereselor 4h/S17-S20
ale copilului copilului, non-discriminarea, participarea copiilor la
problemele care îi privesc
Drepturi ale copilului; responsabilități asociate acestora 2h/S21-S22
Exemplificarea unor drepturi în contexte concrete (de
exemplu, dreptul la identitate, dreptul la familie, dreptul la
educație, dreptul la joc și activități recreative, dreptul la
protecție împotriva violenței, abuzului și exploatării, dreptul
la securitate și protecție socială, protecția mediului – condiție
a vieții)
Corelarea drepturilor cu responsabilitățile asociate 1h/S23
Modalități de exercitare a drepturilor și de asumare a 1h/S24
responsabilităților
Copiii, promotori ai propriilor drepturi
Școala ca spațiu de exprimare/exercitare/asumare de către 2h/S25-S26
copii a drepturilor și responsabilităților
II 4 Respectarea, 2.2, 3.1, 3.2 Respectarea și apărarea drepturilor copiilor. Categorii de 2h/S27
apărarea și copii în situații de risc și/sau cu cerințe educative speciale
promovarea (copii din medii dezavantajate socio-economic, copii cu
drepturilor dizabilități, copii care aparțin unor minorități, copii din
copilului mediul rural)
Instituții guvernamentale, interguvernamentale și 1h/S28
nonguvernamentale cu rol în respectarea, apărarea și
promovarea drepturilor copilului
Instituții guvernamentale: rolul statului; securitate și 1h/S29
protecție socială
Organizații interguvernamentale și nonguvernamentale; rolul 1h/S30
societății civile
II 5 Proiectul 2.1, 2.2, 2.3, Elaborarea și derularea unui proiect educațional pentru promovarea
educațional 3.1, 3.2 unui/unor drepturi ale copilului 1h/S31
- Alegerea temei
- Elaborarea fișei de proiect 1h/S32
Şcoala altfel 2h/S33-S34
- Derularea proiectului propus 1h/S35
- Evaluarea proiectului propus
Întocmită în conformitate cu programa şcolară aprobată prin O.M.E.N. nr.3393/28.02.2017 şi O.M.E.N. Nr.3382/24.02.2017.