Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

DATA :
CLASA I
INSTITUTOR:
OBIECTUL: MATEMATICĂ
SUBIECTUL:
Adunarea şi scăderea numerelor cuprinse în concentrul 0-100
TIPUL LECŢIEI: de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
OBIECTIV FUNDAMENTAL:
 Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre adunare şi scădere.
 Formarea deprinderilor de calcul oral şi scris
 Formarea deprinderilor de a rezolva probleme simple
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive
O1 -să definească corect noţiunile de termen,sumă, diferenţă;
O2 -să efectueze corect exerciţii de adunare şi scădere a două sau mai multe numere
naturale a căror sumă sau diferenţă este<,>,=100 ;
O3 -să găsească termenul necunoscut, cunoscând celălalt termen al operaţiei şi
rezultatul acesteia;
O4 -sărezolve şi să compună probleme;
O5 -să utilizeze exerciţii de calcul mental cu rapiditate;
O6 -să rezolve exerciţii ,respectând ordinea operaţiilor;

b) Afective
OA1 -să participe cu interes la activităţile propuse;

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia,explicaţia, demonstraţia,observaţia,


exerciţiul,problematizarea, munca cu manualul, munca independentă,jocul didactic,
algoritmizarea;

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNTplanşe didactice, caiet special de matematică, culegere,


manual;
FORME DE ORGANIZARE :frontală,individuală şi pe grupe;

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 „Proiectarea şi evaluarea didactică în învăţământul primar”,Marin Manolescu, Ed.
Procion, Bucureşti,1997;
 „Jocuri didactice şi exerciţii distractive”,EDP, Bucureşti,1997;
 „Jocuri didactice şi probleme de perspicacitate matematică pentru preşcolari şi şcolarii
claselor I-IV”, Grigore Gheba, ED.Universal Pan, Bucureşti 1997

1
SECVENŢELE OBIEC CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII STRATEGII DIDACTICE MODALITĂŢI
LECŢIEI TIVE DE
ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE EVALUARE
ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR DIDACTICE DIDACTICE
I. Moment OA1 Se creează cadrul afectiv-pozitiv Pregătire
Organizatoric necesar desfăşurării normale a unei materialelor
ore de curs. necesare
Urmăresc ca toţi elevii şă posede începerii şi
caietele şi cărţile necesare precum şi desfăşurării orei
instrumente de scris. de matematică:
manuale, caiete, F
Se prezintă următoarea problemă de culegeri de C R
perspicacitate: probleme şi O O
II Captarea şi Un melc trebuie să urce un zid de 8 exerciţii de N N
orientarea atenţiei m. matematică. V T
În câte zile ajunge dacă în fiecare zi E A
OA1 urcă 3m şi alunecă 2m R L
Se prezintă următoarea ghicitoare S Ă
matematică: A
Ana are –un coş cu mere, Ţ
Ilenuţa 10 îi cere, I
Lui Dănuţ îi mai dă 5, A
Şi mai are 25. R: 8 zile
Câte mere au fost în coş?

Se reactualizează cunoştinţele
teoretice ,se adresează clasei
următoarele întrebări:
IIIVerificarea şi Ce operaţii aritmetice aţi învăţat anul
reactualizarea acesta la matematică? Elevii răspund: F
cunoştinţelor O1 Cum se numesc numerele care se 10+5+25=40 R
adună? C O
Cum se numeşte rezultatul adunării? O N
Cum se numeşte numărul din care se N T
scaderii?Dar al doilea? V A
Cum se numeşte rezultatul scăderii? E L
Se fac exerciţii simple de calcul oral: S Ă
2
3+5=?;2+2+2+2=? S
O5 3+4+0=?10+24=? 10+10+20=? Am învăţat A
Aflaţi numărul cu 7 mai mare decât adunarea şi Ţ
21? scăderea. I
Aflaţi numărul cu 3 mai mic decât A
16? Termeni ai
Micşoraţi suma numerelor 15,4 cu 3. adunării.
La diferenţa numerelor 20si 10, Sumă sau total.
adăugaţi 13
Descăzut
Micşoraţi pe 10 cu 5 iar la rezultat ,scăzător;
adăugaţi 1.
Mă gândesc la un număr,adun cu 16
şi obţin 26. Rest sau
La ce număr m-am gândit? diferenţă.
Mă gândesc la un număr,adun cu 10
şi obţin cel mai mare număr de 2
IVAnunţarea cifre. La ce număr m-am gândit?
titlului lecţiei şi a
obiectivelor OA1 Se va aduce la cunoştinţă elevilor că
propuse astăzi se va face o lecţie de Explicaţia
consolidare a cunoştinţelor anterioare 28
cu subiectul Adunarea şi scăderea
numerelor naturale în concentrul 0- 13
100
Vor avea de efctuat exerciţii diverse 16
de adunare şi scădere,îşi vor verifica
singuri rezultatele,vor afla singuri 23
rezultateleşi veţi rezolva o problemă.
Se scrie la tablă şi în caietul de clasă
titlul lecţiei. 6
Adunarea şi scăderea numerelor
naturale în concentrul 0-100 10
Elevii scriu data
VConsolidarea şi Se prezintă un joc didactic şi titlul în caiete.
sistematizarea Completează floarea F
cunoştinţelor Se rezolvă exerciţiile scrise pe tablă R
anterioare Joc didactic CONCURS ÎNTRE O
3
RÂNDURI .Se descoperă cele 3 Exerciţiul N
O2 coloane cu exerciţii afişate în dreptul T
fiecărui rând..Elevii sunt solicitaţi să elevii sunt A
pună cât mai repede rezultatul antrenaţi în L
operaţiilor afişate, predând ştafeta rezolvarea Ă
colegului. sarcinilor.
I II III
21+13=34 13+22=35 27+12=39
O2 49-20=29 22-20=12 18-10=8 Jocul
33+23=56 51+33=84 25+24=49 didactic
50-20=30 55-25=30 33-33=0
Prezinta fişa elevilor ,urmând ca ei să
rezolve primul exerciţiu de pe
această fişă.
F
-Elevii sunt solicitaţi să dezlege
R
câteva ghicitori matematice.
O2 Exerciţiul O
„În grădiniţa cu flori
90-10=80 N
Au înflorit 20 de bujori
T
Mai stau gata îmbobocite
A
5 lalele rumenite
FIŞA L
Câte flori eu voi avea
99,98; Explicaţia DE Ă
În buchet când ţi-l voi da?”
EVALUARE
INDIVIDUALĂ
„Mac,mac,mac şi mac,mac,mac
10 raţe stau pe lac
OA1
Strigă tare mama raţă:
Mac,mac,mac,nu vreţi verdeaţă
6 pleacă la măicuţa
ŞI-acum socotiţi fuguţa
P
Printre nuferii din lac
R
Câte raţe baie fac”
O
Se prezintă o plansă didactică cu un
Elevii citesc B PLANSĂ
exerciţiu.
cerinţa L DIDACTICĂ
La tablă va fi scris următorul
exerciţiului şi E
exercitiu:
rezolvă. M
30+12+47=89,80,69
A
30+20+18=48,68,60
T
4
40+60-50=50,60,40 I
48-48+20=45,20,65 . Z
* Se citeşte cerinţa exerciţiului 2 de Elevii vor trebui A FIŞA
pe fişă. să sublinieze R DE
O6 rezultatul corect. E EVALUARE
* Joc didactic „Punguţa A
O2 fermecată”(Câte un elev extrage câte
un bileţel, pe care va fi scris un F
exerciţiu cu termen necunoscut.Pe R
dosul bileţelului va fi scrisă şi Elevii rezolvă Jocul O
rezolvarea corectă a ex; la sfârşit exerciţiul 2 de pe didactic N
elevul se autocorectează) fişă după ce au T
a+20=30 citit cerinţa. A
40-a=20 L
a-21=31 A Ă
21+a=42 L
O3 G
O
*se rezolvă problema scrisă pe planşă Se precizează R
Un iepure are 30 de morcovi. Alt operaţia I INDIVIDUALĂ
iepure are cu 6 mai mulţi decât matematică. T PLANŞĂ
primul. M DIDACTICĂ
Câţi morcovi are al doilea iepure? I
Judecata problemei: Elevii vor trebui Z
Ce cunoaştem în problemă? să sublinieze A
Care este întrebarea problemei? rezultatul corect. R
O4 Ce ştim despre al doilea iepure? E
Cum aflăm câţi iepuri are al doilea A
iepure? Se precizează
JOC DIDACTIC operaţia P
Compune aceeaşi problemă sub matematică R
forma unui dialog. Un iepuraş îi O F
spune celuilalt: B R
Se compun două probleme după o -Eu am 30 de L O
planşă dată. morcovi. E PLANŞĂ N
Al doilea spune: DIDACTICĂ T
VIAsigurarea O4 Se rezolvă punctul 3 de pe fişă -Eu am cu 6 mai M A
retenţiei şi a Se alege matematicianul clasei . mult decât A L
5
transferului Se fac aprecieri asupra felului în care tine!Câţi morcovi T Ă
au rezolvat fişa de evaluare am eu? I
Se fac aprecieri asupra modului cum Z FIŞA
VII Încheierea au răspuns la lecţie elevii clasei. A DE
activităţii Elevii rezolvă R EVALUARE INDIVIDUALĂ
Se explică tema pentru acasă. exerciţiul 3 de pe E
Temă culegere fişă după ce au A
citit cerinţa.