Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Teoretic „Decebal” București


MASTERAND: PALCĂU ALEXANDRU
CLASA: a XI- a A
DATA: 22.11.2018
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Trăirea învățăturii creștine (noțiuni de morală creștină)
LECŢIA: Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase
TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECŢIE: lecție mixtă
DURATA: 50 minute
PROFESOR: ELENA RUSU
COMPETENŢE SPECIFICE
C1: cunoaşterea puterii creştinilor şi puterii credinţei
C2 : înţelegerea semnificaţiei valorilor creştine
C3 : prezentarea poziţiei creştinilor în promovarea valorilor
STRATEGIA DIDACTICĂ
1. RESURSE PROCEDURALE
 SISTEM METODOLOGIC: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia,
problematizarea, feed-back-ul, algoritmizarea, generalizarea
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, markere, manual.

3. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă


BIBLIOGRAFIE:
1. Corneliu MUHA, Religie – clasa a XI-a – auxiliar didactic pentru elevi (fișe de lucru), Ed. Sf. Mina.
2. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2013.
3. Mitr. Dr. Nicolae MLADIN et alli, Teologia Morală Ortodoxă, vol. I, Ed. IBMBOR, București, 1979.
4. Sebastian ŞEBU, Monica OPRIŞ, Dorin OPRIŞ, Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia,
2000.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Forme
Resurse Modalităţ
Momentele Metode şi de
CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor material i de
instruirii (timp) procedee organiza
e evaluare
re
Moment - Profesorul rosteşte cu elevii rugăciunea Rostesc rugăciunea. Conversaţie Frontal Catalog Observaţia
organizatoric „Împărate ceresc” sau „Tatăl nostru” Elevii spun absenţii şi se
(5 min) Verifică prezenţa elevilor şi disponibilitatea pregătesc de lecţie.
colectivului clasei pentru începerea orei.
- Elevii notează în caiet Expunere Frontal Tablă, -
Captarea atenţiei Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi titlul lecţiei, ascultă şi marker
(2 min) precizează obiectivele urmărite: cunoașterea devin atenţi la
misiunii creștinilor și a responsabilităților ce le competenţele specifice
revin. urmărite.
Evaluare
Reactualizarea Profesorul solicită elevilor să răspundă la Elevii răspund la Conversaţia Frontal Manual orală
cunoştinţelor întrebări din lecţia anterioară: „Familia întrebări expunându-şi euristică
asimilate anterior creștină” punctele de vedere
(7 min)
C1 Notează titlul lecţiei pe tablă. Solicită elevilor Evaluare
să răspundă la întrebări legate de rolul Elevii răspund cu orală
Comunicarea C2 creştinilor. Prezintă elevilor semnificaţia ajutorul profesorului, Conversaţia Frontal Manual
noilor cunoștințe. valorilor creştinilor respectiv semnificaţia dacă va fi necesar. Expunerea Biblia
(20 min) C3 valorilor credinţei. Profesorul prezintă elevilor Elevii raspund Modelarea
modul în care, creştinii trebuie să promoveze eventualelor întrebări.
valorile creştine. Notează

Fixarea noilor Împarte elevilor fișele de lucru. Adresează Elevii răspund. Pun Exerciţiul Individu Manual Evaluare
cunoștințe elevilor întrebări cu privire la lecţia predată şi întrebări. Feed-back- al scrisă
(15 min) fixează cunoştinţele. Apoi explică elevilor ul
eventualele neînţelegeri.
Încheierea lecţiei Explică elevilor ce au de pregătit pentru ora Sunt atenţi la cerinţe -
(1min) următoare. Rostesc rugăciunea
Rosteşte rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”
Oglinda Tablei

Sf. Ap. Filimon, Sf. Mc. Cecilia 22.11.2018

Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase

„Credința fără fapte moartă este” (Iacov 2, 20)

Valorile religioase:
Credința, nădejdea și dragostea (virtuți teologice)
Dreptatea, libertatea, pacea, sfințenia

Alte valori propuse: înțelepciunea, înfrânarea


Fișă de predare

Recapitulare lecția precedentă: „Familia creștină astăzi”


1. Ce stă la baza familiei creștine? Cine compune familia? Sfânta Familie? Relația
Treime-Familie.
- se pleacă de la temeiul: „Credința fără fapte moartă este” – Iacov 2, 20
- dovedirea calității de creștin prin propriul comportament; semnul crucii ca salut.
- De ce să-L mărturisim pe Hristos? Pentru că la rândul său și El va mărturisi pentru noi
- Diferența dintre mărturisirea martirică din primele secole și cea de acum
- Împărțirea fișelor de lucru. Rezolvarea primului exercițiu
Valorile creștine:
- Credința, nădejea, dragostea (virtuți cardinale)
- Dreptatea, libertatea, pacea, sfințenia,
Rolul tinerilor!

Evaluare pe baza întrebărilor:

Care dintre aceste valori ai promova-o pentru a transforma lumea într-un loc mai
bun?
Găseşti argumente pentru promovarea valorilor creştine în societate.
De ce este atât de important rolul tineretului în promovarea valorilor creştine?
Compară valorile creştine, precum şi promovarea acestora în societatea contemporană,
cu valorile care există şi se promovează în societatea contemporană.

Extra: comentează:
• Creştinii ar trebui să se comporte în societate altfel decât cei care nu împărtăşesc
aceleaşi convingeri religioase.
• Priorităţile în viaţa unui creştin sunt aceleaşi ca şi pentru un necreştin.
• Unii dintre creştini au un comportament fariseic.
• Dacă o persoană nu demonstrează prin fapte că este creştină, atunci nu este.
• Este imposibil să promovezi valorile creştine în societatea contemporană .
• Unii dintre creştini sunt doar simpli spectatori pe „scena" vieţii.
• Declinul valorilor, inclusiv creştine, este cea mai importantă problemă a societăţii
contemporane.

S-ar putea să vă placă și