Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea școlară: Școala gimnazială nr. 179


Profesor: Chiriac Claudia-Simona
Data: 19.02.2020
Clasa: a III-a D
Disciplina: Religie - Cultul Ortodox
Arie curriculară: Om - societate
Unitatea de învăţare: Ce înseamnă să fii creștin
Titlul lecţiei: Alegerea binelui în viață
Tipul lecţiei: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecției: Dobândirea unor cunoștințe despre cum să alegi drumul ce bun prin sfaturile date de persoanele apropiate.

Competenţe generale:
C1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă.
C2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase.

Competenţe specifice :
1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de viață.
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe baza valorificării unor experiențe din viața cotidiană.
2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență.

Obiective operaționale:

Pe parcursul și la sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:

O1- Să indentifice persoanele apropiate care ar putea să ofere sfaturi spre alegerea binelui;
O2- Să cunoască importanța alegerii binelui în viață.
Strategia didactică :
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, jocul didactic, brainstorming.
 Mijloace de învățământ: fișe, video-proiector.
 Forme de organizare a activității elevilor : activitate frontală, activitate individuală.
Resurse:

* Oficiale:

1. Programa școlară pentru disciplina religie, aprobată prin Omen 5001/ 02.12.2014;

2. Planificarea calendaristică orientativă pentru clasa a III-a.

* Temporale:

Durata de 45 de minute.

*Spațiale:

Sala de clasă.

Bibliografia:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriș, Monica; Opriș, Dorin, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”,
Alba Iulia, 2007.
3) Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Ghițiu, Mihaela, Niculae, Ioana, Manual de religie pentru clasa a III-a
– Semestrul I, Editura Corint Educational, București, 2015.
SCENARIUL DIDACTIC

Metode şi
Nr. Timp Forme de
Etapele lecţiei O Activitatea profesorului Activitatea elevului mijloace de Evaluare
crt. organizare
învãţãmânt
- Salutul; - Salutul; Conversaţia Activitate
- Rugăciunea; - Rugăciunea; frontalã
Momentul - Se notează absențele şi se realizează - Pregătirea pentru începerea
1 2’ managementul clasei pentru începerea lecției.
organizatoric
activităţii didactice care urmează să se
desfăşoare.
Verific cunoștințele dobândite anterior - Elevii rezolvă fișa nr. 1.
Verificarea printr-o fișă pentru a vedea dacă își Exercițiul Activitate Aprecieri
2 cunoștințelor 5’ amintesc lucruri importante din lecția frontalã verbale
dobândite anterior trecută.

Le adresez copiilor câteva întrebări: Elevii răspund la întrebări:


- Ce fapte bune faceți voi de obicei? - Ajutăm părinții, prietenii,
spunem adevărul, suntem
cuminți, etc.
- De ce sunt ele importante? - Pentru că astfel le arătăm
celorlalți că-i iubim. Activitate Aprecieri
Pregãtirea elevilor Conversaţia frontalã verbale
3 pentru receptarea 3’ - Cum știm care faptă bună este într-adevăr - Vedem dacă aceasta dă roade.
noilor cunoştinţe folositoare?
- Îi întrebăm pe cei mai mari
- Cum știm să facem diferența dintre bine dacă e bine, ne gândim mult
și rău? înainte, luăm ca exemplu
persoanele adulte, etc.

Îi anunț pe copii că va urma o lecție despre


cum să alegem întotdeauna binele în viață.
Precizarea Anunț titlul lecției : “Alegerea binelui în
titlului şi a viață” Elevii ascultă cu atenție. Activitate
4 1’ Precizez obiectivele. Notez titlul lecției la Explicaţia frontalã
competenţelor
derivate ale lecţiei tablă.
Le prezint elevilor, mai întâi, câteva Elevii ascultă cu atenție și
imagini cu diferite situații care ne apar în privesc imaginile. Pe parcurs Power-point
viață la un moment dat și le cer să caute copiii răspund cu soluții
problemelor sugerate de Brainstorming Aprecieri
soluții de rezolvare a problemei.
profesor. verbale
Activitate
După ce termin cu prezentarea
Frontalã
momentelor, le explic copiilor de ce e bine
să alegem întotdeauna binele.
Elevii sunt atenți.
„Urmând binele, suntem un exemplu
pentru Dumnezeu, iar el ne va răsplăti
O2 pentru acest lucru. Să alegi binele
înseamnă să gândești cu mintea, dar și cu
inima. Când alegem să îi face bine unui
om, înseamnă că o facem din iubire față de
aproapele, iar această iubire merge direct
Comunicarea spre Dumnezeu.
5 noilor cunoştinţe 14’
Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de a alege
inclusiv pe Dumnezeu Însuși. Atunci când
mergem pe drumul cel bun înseamnă că L-
am ales pe El pentru că Îi facem voia Sa.

Pentru a face alegerile bune trebuie să știm


la cine să apelăm atunci când e nevoie.
Copiii dau exemple: părinții,
Desenez pe tablă copacul încrederii și îi
bunicii, rudele, prietenii, preotul
O1 rog pe copii să dea exemple de persoane de Activitate Aprecieri
încredere din viața lor. duhovnic, învățătoarea, etc. individuală verbale
Le ofer copiilor o coală A4 pe care îi rog Elevii ascultă cu atenție detaliile Jocul didactic Activitate
să își deseneze propria mână. Notez pe date de profesor și rezolvă fișa. individuală Aprecieri
Fixarea şi tablă cuvintele: atent, leneș, blând, iubitor, verbale
6 sistematizarea O2
15’ mânios, mincinos, bucuros, iertător și
cunoştinţelor
morocănos și îi rog să treacă pe propriile
lor degete desenate cuvintele cele bune.

Gândindu-vă la vârsta voastră, cui ați Elevii dau diferite răspunsuri.


Asocierea şi Activitate Aprecieri
7 2’ putea să oferiți sfaturi?
Conversația
individuală verbale
generalizarea
Profesorul face aprecieri către toți elevii - Ascultă aprecierile făcute. Activitate
Aprecierea care au răspuns corect. frontală/indivi Aprecieri
8 1’
activitãţii elevilor -duală verbale

Îndemn elevii să fie întotdeauna atenți în


Tema pentru alegerea binelui și să se gândească de Explicaţia Activitate
9 1’ multe ori înainte de a face un pas.
- Elevii ascultă cu atenție.
Frontalã
acasã

- Rugăciunea; - Rugăciunea; Exercițiul de Activitate


Încheierea
10 1’ - Salutul. - Salutul. rugăciune frontală
activitãţii

Oglinda tablei
-Alegerea binelui în viață-

Părinții Bunicii Alegeți din următoarele cuvinte: atent, leneș,


blând, iubitor, mânios, mincinos, bucuros,
Duhovnicul
iertător și morocănos.
Prietenii