Sunteți pe pagina 1din 13

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE

ORIENTATIVE
CLASELE I -IV

PROFESOR :IORGA GEORGIAN

În realizarea planificărilor s-a ţinut cont de sugestiile din ghidul REPERE


METODOLOGICE PENTRU RELIGIE ( consolidarea achiziţiilor din anul şcolar 2019-2020
şi organizarea activităţii educaţionale în anul şcolar 2020-2021.)

Planificările pentru clasele I şi a II a au fost realizate conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr. 3418/19.03.2013
Planificarea pentru clasa a III a a fost realizata conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr 5001/2.12.2014
Planificărea pentru clasa a IV a a fost realizată conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr.
5001/2.12.2014
Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”I.A.BASSARABESCU”
Clasa a I a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- Semestrul I: 17, săptămȃni,16 de cursuri
- Semestrul II: 17 săptămȃni, 16 de cursuri

Profesor: IORGA GEORGIAN

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2020– 2021

Nr. Unitatea de Competențe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii


crt învăţare specifice ore

SEMESTRUL I

• Să ne reamintim ce am învățat în 2 S1-S2 14-18.09 Recapitulare


Omul îşi arată clasa pregătitoare ( Primii mei prieteni 21-25.09 cl. pregatitoare
Iubirea faţă de + Oamenii din lumea întreagă)
1. Dumnezeu în 1 S3 28.09-1.10
biserică • Biserica este casa lui Dumnezeu
1.1
• Cum arată o biserică 1 S4 5-9.10
1.1
*Cum îl primesc pe Dumnezu în 2 S5-S6 12-16.10
1.2;1.3 Biserică: 19-23.10
-Ce este Sf. Liturghie
- Primirea Sf. Taine

VACANŢǍ
26 octombrie- 1 noiembrie 2020
1.3;2.1 *Cu cine mă rog în biserică + Preotul în 1 S7 2-6.11 Recuperare
viaţa mea ( clasa pregătitoare) cl. pregătitoare

*Cum mă comport în Biserică 1 S8


9-13.11
Omul îşi arată 1.2;1.3
1.
iubirea faţă de *Ce fac eu pentru biserica Recuperare
Dumnezeu în 1.2;1.3;2.1 mea? + Creştinii din biserica mea 1 S9 16-2.11 cl. pregătitoare
biserică ( clasa pregătitoare)
*Recapitulare şi evaluare 1 S10 23-27.11
3.1; 3.2 • Sf. Ierarh Nicolae- prietenul 1 S11 2-4.12.11
Naşterea Domnului în copiilor*
2 vers şi în cȃntec
3.1; 3.2 • Despre colind 1 S12 7-11.12

S13
ŞCOALA ALTFEL
14-18 DECEMBRIE 2021
VACANŢǍ DE IARNǍ
23 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021

1.1;1.2 * Omul ascultă cuvântul lui 1 S14 11-15.01


Dumnezeu
3.
Omul este fiinţa care 1.1;2.1 • Omul se bucură de creația lui 1 S15 18-22.01
crede în Dumnezeu Dumnezeu
1.1;1.2;1.3 Recapitulare şi evaluare 1 S16 25-29.01
2.1;2.2;.3.1;

Vacanţă intersemestrială
01-07.02.2021
SEMESTRUL al II lea
1.2; 1.3 *Biblia ne vorbeşte despre 2 S1-S2
Oameni credincioşi: modele de 8-12.02
credință din Vechiul Testament 15-19.02
şi Noul Testament
1.2; 1.3;3.1 Sf. Apostoli sunt modele de 2 S3-S4 22-26.02
credință: 1-5.03
-cine sunt Apostolii
- Sfântul Apostol Andrei

1.2; 1.3; 3.1 Ce inseamnă să fii un om 1 S5 8-12.03


Credincios

Evaluare 1 S6 15-19.03

1.2; 1.3 • Rugăciunea şi rugămintea 1 S7 22-26.03


Omul se roagă lui
Dumnezeu
4. 1.2; 1.3 *Omul vorbeşte cu Dumnezeu 1 S8 29.03-1.04
pentru sine şi
prin rugăciune ( să învățăm
pentru alţii
rugăciunea Tatăl Nostru)

VACANTĂ DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic)


2-11aprilie 2021
3.1; 3.2 *Salutul creştinilor la Sfintele 1 S9-S10 12-16.04
Paşti 19-23.04
Învierea Domnului
în vers şi în cȃntec 3.1; 3.2 *Învierea Domnului în poezia 1 S11 26-29.04
crestină românească

VACANŢĂ DE PAŞTE
30.04-9.05
1.2 Când, unde şi cui mă rog? ( să 2 S12-S13 10-14.05
învățăm rugaciunea înainte şi 17-21.05
după masă)
Omul se roagă lui
1.2;2.2 Pentru cine mă rog ? 1 S14 24-28.05
Dumnezeu
4 (să invățam
pentru sine şi
rugăciunea pentru părinți)
pentru alţii
1.2; 2.2 • Binefacerile rugăciunii 1 S15 31.05-4.06

*Recapitulare şi evaluare 2 S16-S17 7-11.06


anuală 14-18.06

* Din orele la dispoziţia profesorului


**Programul "Scoala altfel", 14-18 decembrie2020

COMPETENŢE SPECIFICE
1. APLICAREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALEI RELIGIOASE, ÎN CONTEXTE
DE VIAŢǍ UZUALE
1.1Descrierea unor aspect de bază ale credinței religioase, prin apelul la experiența proprie
1.2 Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui crestin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi cu zi şi a exemplelor unor
personae din Biblie
1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de context de viață reale sau imaginare
2 COLABORAREA CU COPII ȘI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACORD CU VALORILE
RELIGOASE
2.1 Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilități in cadrul grupurilor din care face parte
2.2 Observarea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri
3 EXPLORAREA ACTIVǍ A UNOR ELEMENTE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI, DIN PERSPECTIVA PROPRIEI
CREDINŢE
3.1 Explicarea semnificației unor evenimente religioase din viata comunității
3.2 Prezentarea unor sărbători şi evenimente cu conținuturi şi semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei şi a
comunității

DIRECTOR,
MATEI ANDREEA CLAUDIA

RESPONSABIL COMISIE METODICǍ,


MANTA NICOLETA
Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”I.A.BASSARABESCU”
Clasa a II a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I :17 saptămȃni, 16 săptămani de cursuri
-semestrul II: 17 săptămȃni, 16 săptămȃni de cursuri

Profesor: IORGA GEORGIAN

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2020– 2021
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturiile învăţării Nr. SăptămânaPerioada Observaţii
crt învăţare specifice ore

SEMESTRUL I
• Sa ne amintim din clasa I 1 S1 14-18.09
Iubirea lui
Dumnrezeu 1.1 • Iubirea sentimental cel mai înalt al 1 S2 21-25.09
1. şi răspunsul Omului
omului
1.1 • Îl am pe Dumnezeu în minte şi în 1 S3 28.09-2.10
suflet în fiecare zi
1.1;1.2; 2.2; • Rugăciuni de mulțumire şi de 3 S4-S5-S6 6.10-9.10 Recuperare
laudă aduse lui Dumnezeu. 12.10-16.10 Clasa I.
+Rugăciunea şi rugămintea, Omul 19-23.10
vorbesţe cu Dumnezeu prin
rugăciune_, Cȃnd, unde şi cui mă
rog?, Pentru cine mă rog,
Binefacerile rugăciunii ( clasa întȃi)

VACANŢĂ
26 octombrie- 1 noiembrie 2020
Iubirea lui • Darul, dovadă a iubirii noastre față 1 S7 2-6.11
1
Dumnrezeu de Dumnezeu
Şi răspunsul 1.3; 2.1;2.2 • Ajutorul oferit celorlalți semn al 2 S8-S9 9-13.11
omului Iubirii față de Dumnezeu 16-20.11
1 S10 23-27.11
Dumnezeu se 2.1; 2.2; 3.1
• Dumnezeu ne iubeste pe toți
2 face cunoscut
omului
2.1;2.2;3.1 • Dumnezeu ne ajută să-l 1 S12 2-4.12
cunoaştemşi să îl iubim
3 Mari sarbători 3.1;3.2 • Tradiții religioase de Crăciun 1 S13 7-11.12
Creştine
S13
ŞCOALA ALTFEL
14-18 DECEMBRIE 2021
VACANŢA DE IARNĂ
23 decembrie- 10 ianuarie 2021
Recapitulare, consolidare şi 3 S15-S16- 16-20.12
evaluare semestrială S17
Vacanţă intersemestrială
1-7 februarie 2021
SEMESTRUL al II lea
1.2; 2.1;2.2; •Iisus Hristos s-a făcut om din 1 S1 8-12.02
3.1; iubire
1.2;1.3;3.1;3.2; •Minunile arată iubirea lui Dumnezeu 2 S2-S3 15-19.02
față de om 22-26.02
Dumnezeu se
face cunoscut 1.2; 1.3;3.1;3.2 •Maica Domnului, îngerii şi 3 S4-S5-S6 1-5.03
2. sfinții săvârşesc minuni 8-12.03
omului
15-19.03

• Recapitulare şi evaluare 1 S7-S8 22-26.03


29.03-1.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic)


2-11 aprile 2021
3.1;3.2 • Tradiții religioase de Florii şi 1 S9-S10 12.16.04
Mari sarbători Paşti 19-23.04
3. 3.1;3.2 • Tradiții populare de Paşti 1 S11 26-29.04
creştine

VACANŢǍ DE PAŞTE
30 aprile-9 mai 2021
1.2;2.2;3.1;3.2 Oferirea de sfaturi şi învățături 1 S12 10-14. 05
1.2;2.1;2.2;3.1 Recunoştința față de cei care ne fac 1 S13 17-21.05
bine
Viața creştinului 1.2;2.1;2.2;3.1 Iertarea celor care ne fac rau 1 S14 24-28.05
împreună cu 1.2;2.1;2.2;3.1 • Ajutorul dat celor bolnavi 1 S15 31.05-4.06
semenii
1.2;2.1;2.2;3.1 • Ajutorul dat celor singuri 1 S16 2-4.06
• Evaluare 1 S17 7-11.06

* Din orele la dispoziţia profesorului


**Programul "Şcoala altfel , 14-18 decembrie2020

COMPETENŢE SPECIFICE
1. APLICAREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALEI RELIGIOASE, ÎN CONTEXTE DE
VIAŢǍ UZUALE
1.1 Explicarea unor aspect specific propriei credințe religioase
1.2 Evidențierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credință
1.3 Aplicarea în mod autonom a unor regului de comportament moral-crestin în diferite context de viață reale sau
1.4 imaginare
2. COLABORAREA CU COPIII ȘI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACORD CU VALORILE RELIGIOASE
2.1 Asumarea în mod explicit a unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte
2.2 Descrierea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri
3. EXPLORAREA ACTIVǍ A UNOR ELEMENTE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI, DIN PERSPECTIVA PROPRIEI CREDINŢE
3.1 Explicarea importanței unor evenimente religioase din viața comunității şi a societății
3.2 Explicarea rolului diferitelor sărbători si evenimente cu conținuturi şi semnificații religioase, cu incidență asupra
vieții familiei şi comunității

DIRECTOR,
MATEI ANDREEA CLAUDIA

RESPONSABIL COMISIE METODICǍ,


MANTA NICOLETA

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”I.A.BASSARABESCU”


Clasa a III a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- semestrul I: 17 săptămȃni, 16 săpămȃni de cursuri
- semestrul II: 17 săptămȃni, 16 săptămani de cursuri

Profesor: IORGA GEORGIAN

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2020– 2021
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii
crt învăţare specifice ore
SEMESTRUL I

Viaţa •Să ne amintim din clasa 1 S1 14-18.09


creştinului a II a
1.
împreună cu 1.2;2.2;3.1;3.2 Recuperare / consolidare 1 S2 21-25.09 În acest interval de
semenii Oferirea de sfaturi şi timp se vor
învăţături recupera/consolida
Recunostinţă faţă de cei care prin comasare,
ne fac bine lecţiile care nu s-au
1.2;2.1;2.2;3.1 Recuperare/consolidare 1 S3 28.09-2.10 realizat în perioada
Iertarea celor care ne fac 15.04.2020-
rău 11.06.2020
1.2;2.1;2.2;3.1 Recuperare/consolidare 2 S4-S5 6-9.10
Ajutorul dat celor bolnavi 12-16.10
Ajutorul dat celor singuri
Lecţie de recapitulare, 1 S6 19-23.10
Consolidare, evaluare
VACANŢĂ
26 octombrie- 1 noiembrie 2020
1.1 •Viaţa omului, darul lui 1 S7 2-6.11
Dumnezeu

1.1; 1.2; •Bucuria de a trăi 1 S8 9-13.11


2 Dumnezeu
este 1.1; 1.3; • Omul în relaţie cu natura 1 S9 16-20.11
izvorul vieţii 1.1; 1.2; •Viaţa pe pămant şi 1 S10 23-27.11
Împărăţia lui Dumnezeu
1.1;1.2;1.3; • Evaluare 1 S11 2-4.12

3. Naşterea şi 3.1; 3.2; •Naşterea Domnului 1 S12 7-11.12


Botezul
Domnului
S13
ŞCOALA ALTFEL
14-18 DECEMBRIE 2021
VACANŢA DE IARNĂ
23 decembrie- 10 ianuarie 2021
Ce înseamnă •Botezul Domnului 1 S15 11-15.01
să 3.1; 3.2; •Cȃnd un om devine
fii creştin 1.1 creştin
2.1; 2.2 •Persoanele din viaţa unui 1 S16 18-22.01
creştin
Recapitulare, consolidare , 1
evaluare S17 25-29.01

Vacanţă intersemestrială
1-7 februarie 2021
SEMESTRUL al II lea
Ce înseamnă 1.2; 1.3 •Alegerea binelui în viaţă 1 S1 8-12.02
să 1.1;1.2;1.3; • Primirea iertării prin 1 S2 15-19.02
fii creştin spovedanie
1.1;1.2;1.3; Primirea lui Hristos 1 S3 22-26.02
prin Sfȃnta Împărtăşanie
1.1;1.2;1.3; 2.2; Dumnezeu ocroteşte şi dă 1 S4 1-5.03
putere, pentru a face fapte
bune
Recapitulare şi evaluare 1 S5 8-12.03

Viaţa 1.2;1.3;2.1; Necesitatea de a spune 1 S6 15-19.03


împreună mereu adevărul
cu ceilalţi 1.2;1.3;2.1;2.2 Ascultarea şi împlinirea 2 S7-S8 22-26.03
sfaturilor bune 29.03-1.04
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
5 Învierea şi 3.1;3.2 Învierea Domnului 3 S9 12-16.04
Înălţarea Arătările Mântuitorului după S10 19-23.04
Domnului ÎNVIERE. S11 26-29.04
VACANŢǍ DE PAŞTE
30 aprile-9 mai 2021
Viaţa 1.2;1.3;2.1;2.2 Blȃndeţea şi bunătatea în 1 S12 10-14.05
împreună relaţiile cu ceilalţi
cu ceilalţi
1.2;1.3;2.1;2.2 Importanţa de a avea 1 S13 17-21.05
răbdare cu cei din jur

1.2;1.3;2.1;2.2 Respectul faţă de sine şi 1 S14 24-28.05


faţă de ceilalţi

1.2;1.3;2.1;2.2 Nevoia de efort pentru a 1 S15 31.05-4.06


obţine rezultate

Învierea şi 3.1;3.2 Înălţarea Domnului 1 S16 7-11.06


Înălţarea
Domnului
Recapitulare şi evaluare 1 S17 14-18.06

Programul "Şcoala altfel , 14-18 decembrie2020

COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENTE SPECIFICE clasa a III a


1. APLICAREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALEI RELIGIOASE, IN DIFERITE
CONTEXTE DE VIAŢĂ
Competenţe specifice:
1.1 analizarea unor opinii cu semnificatie religioasă, exprimate în raport cu anumite situaţii de viaţă;
1.2 identificarea principalelor îndatoriri ale unui crestin în relaţie cu semenii, pe baza valorificării unor experienţe din viaţa cotidiană
1.3 formularea unor reguli de comportament moral-creştin, cu ajutorul profesorului, pentru diferite context de viaţă familiare
2. COLABORAREA CU COPIII ŞI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACORD CU VALORILE RELIGIOASE
Competenţe specifice:
2.1 exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenenţă;
2.2descrierea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din perspective morale religioase, pornind de la situaţii concrete;
3.EXPLORAREA ACTIVĂ A UNOR ELEMENTE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI, DIN PERSPECTIVA PROPRIEI CREDINŢE
Competenţe specific:
3.1 analizarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii;
3.2 prezentarea importanţei unor sărbători si evenimente cu semnificaţii religioase, din viaţa familiei şi a comunităţii;

DIRECTOR,
MATEI ANDREEA CLAUDIA

RESPONSABIL COMISIE METODICǍ,


MANTA NICOLETA

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”I.A.BASSARABESCU”


Clasa a IV a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- semestrul I: 17 săptămȃni, 16 săpămȃni de cursuri
- semestrul II: 17 săptămȃni, 16 săptămani de cursuri
-
Profesor: IORGA GEORGIAN

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2020– 2021

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii


crt.
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
• Cu Dumnezeu la început de 1 S1 14-18.09
an şcolar
Viaţa creştinului 1.1;1.21.3; • Recuperare/ Consolidare 2 S2-S3 21.09-25.09
Împreună cu 2;2 Necesitatea de a spune întoteauna 28.09-02.10
semenii adevărul
Ascultarea şi împlinirea
poruncilor
1.1;1.2;2.2; Recuperare/Consolidare 1 S4 05.10-09.10 În acest
Blȃndeţea şi bunătatea în interval de timp
relaţie cu ceilalţi se vor recupera/
Importanţa de a avea răbdare consolida prin
cu cei jur comasare,
Recuperare/ Consolidare 1 S5 12.10-16.10 lecţiile care nu
Respectul faţă de sine şi faţă s-au realizat în
de ceilalţi perioada
Nevoia de efort pentru a 15.04.2020-
Obţine rezultate 11.06.2020
1.1;1.21.3; Lecţie de recapitulare, 1 S6 19.10-23.10
2;2 consolidare, evaluare

VACANŢĂ
26 octombrie- 1 noiembrie 2020
1.1;1.3;2.1; • Lumea-casă pentru toţi 1 S7 02.11-06.11
oamenii
1.1; 1.3;3.2 • Fiecare om îşi caută 1 S8 09.11-13.11
Cu Dumnezeu pe propria cale prin viaţă
1. Calea vieţii 1.1;1.2;1.3; • Biblia şi Biserica arată 1 S9 16.11-20.11
3.2 calea spre Dumnezeu

1.1;2.1;3.1 • Nevoia de a primi 1 S10 23.11-27.11


îndrumare în viaţă
1.1;1.2; •Ajutorul lui Dumnezeu în 1 S11 02.12-04.12
situaţii dificile.
1.1;1.2;1.3; • Recapitulare şi evaluare 1 S12 07.12-11.12
2.1;3.1;3.2;
S13
ŞCOALA ALTFEL
Naşterea
2 Domnului,
14-18 DECEMBRIE 2021
vestire şi VACANŢA DE IARNĂ
împlinire 23 decembrie- 10 ianuarie 2021

2.2;3.1;3.2; • Proorocii, vestitori ai 1 S14 11.01-15.01


Naşterii lui Hristos
• Magii, în căutarea
Pruncului Iisus

1.1; 3.2; •Întȃmpinarea Pruncului 1 S15 18.01-22.01


Iisus de către Dreptul Simeon

Evaluare semestrială 1 S16 25.01-29.01

Vacanţă intersemestrială
1-7 februarie 2021
SEMESTRUL al II lea
•Calea spre Dumnezeu, 1 S1 08.02-12.02
1.1;1.3; Deschisă tuturor oamenilor
prin Iisus Hristos
• Învăţătura Domnului vestită 1 S2 15.02-19.02
1.1;1.2;3.1; de sfinţii apostolic şi
evanghelişti
Sfinţenia calea
3 spre Dumnezeu 1.1;1.3; • Mărturisirea şi trăirea 1 S3 22.02-26.02
Credinţei de către sfinţi

1.1; 1.2;2.1; • Sfinţii romȃni şi 1 S4 01.03-05.03


creştinismul
pe teritoriul ţării noastre

1.1; 3.1; 3.2; • Sfȃntul Ioan Iacob de la 1 S5 08.03-12.03


Neamţ*
1.1;1.2;1.3; Lecţie de recapitulare, 1 S6 15.03-19.03
2.2; Evaluare, consolidare

Iubirea creştină, 3.1;3.2 •Iubirea creştină, poruncă 1 S7 22.03-26.03


sprijin pentru dată de Domnul Iisus Hristos
convieţuirea cu 1.1;1.2;1.3; • Viaţa în armonie cu ceilalţi, 1 S8 29.03-1.04
ceilalţi 2.2 îndemn al lui Dumnezeu

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic)


2-11 aprile 2021

1.2;3.1;3.2; • Cu Hristos în săptămȃna 2 S9-S10 12.04-16.04


Patmilor 19.04-23.04
4 De la Florii la 1.2;3.1;3.2; Recuperare/ consolidare 1 S11 26.04-29.04
Înviere • Femeile mironosiţe pe
Drumul Golgotei şi în
Duminica Învierii
VACANŢǍ DE PAŞTE
30 aprile-9 mai 2021

1.2;1.3;2.1 •Familia şi împlinirea 1 S12 10.05-14.05


poruncilor divine
Iubirea creştină,
sprijin pentru 1.1;1.2;1.3; •Prietenia şi porunca iubirii 1 S13 17.05-21.05
convieţuirea cu 2.1;2.2; creştine
ceilalţi 1.1;1.2;1.3; •Importanţa exemplului 1 S14 24.05-28.05
2.2 personal de iubire creştină
De la Florii la •Recuperare/ consolidare 1 S15 31.05-04.06
Înviere şi Înălţarea Domnului
Înălţare
1.1;1.2;1.3; •Recapitulare şi evaluare 2 S16-S17 07.06-11.06
2.1;2.2; 3.1; 14.06-18.06
3.2;

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
**Programul "Şcoala altfel”, 14-18 decembrie2020

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a IV a


1. APLICAREA BUNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALE RELIGIOASE, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
VIAŢĂ
Competenţe specifice:
1.1 Compararea unor opinii cu semnificaţie religioasă, exprimate în raport cu diferite situaţii de viaţă;
1.2 Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui crestin, pe baza valorificării unor situaţii de viaţă cotidiană, a exemplelor unor personae din
Biblie şi a unor sfinţi;
1.3 Analizarea modului în care sunt aplicate regului de comportament moral-creştin, în diferite context de viaţă familiare
2. COLABORAREA CU COPIII ŞI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACCORD CU VALORILE RELIGIOASE
Competenţe specifice:
2.1 descrierea comportamentelor relaţionale din cadrul grupurilor de apartenenţă;
2.2 Analizarea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din perspective morale religioase, pornind de la situaţii concrete;

3. EXPLORAREA ACTIVĂ A UNOR ELEMENTE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI , DIN PERSPECTIVE PROPRIEI CREDINŢE
Competenţe specifice:
3.1 Analizarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii apropiate şi a societăţii
3.2 Prezentarea importanţei unor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, din viaţa creştinilor

DIRECTOR,
MATEI ANDREEA CLAUDIA

RESPONSABIL COMISIE METODICǍ,


MANTA NICOLETA

S-ar putea să vă placă și