Sunteți pe pagina 1din 19

Clasa Pregătitoare

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt.
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Transmitere de noi cunoştinţe S1 10 – 14.09
1.1;1.3  Omul – cea mai importantă fiinţă de pe pământ 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 17 – 21.09
1.1;1.2;1.3  Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei 1 Mixtă S3 24 – 28.09
Dumnezeu ne-a creat din
1. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce înseamnă să fiu creştin ? 1 Mixtă S4 01 – 05.10
iubire
1.1;1.3;2.1;2.2  Cum vorbesc cu cei din jur? 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce simt faţă de ceilalţi ? 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.1;1.2;2.1;2.2  Cum mă comport ca un creştin? 1 Mixtă S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
1. Dumnezeu ne-a creat din
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  O zi din viaţa mea de creştin 1 Mixtă S9 05 – 09.11
iubire
1.1;1.3  Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 12 – 16.11
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;3.1  Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 Mixtă S11 19 – 23.11
2.
cu noi Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 26 – 29.11
3.1  Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 2 S12-S13
Mixtă 03 – 07.12
Naşterea Domnului, darul lui  Naşterea Domnului, bucuria copiilor 10 – 14.12
3. 1.1;1.2;3.1;3.2 2 Mixtă S14-S15
Dumnezeu pentru oameni  Cum sărbătoresc Crăciunul? 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2018 – 13.01.2019
1.1;3.1 • Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor 1 Mixtă S16 14 – 18.01
1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 1 Mixtă S17 21 – 25.01
2. Dumnezeu este întotdeauna
cu noi
1.1;1.2;3.1;3.2 •Recapitulare,sistematizare, evaluare semestrială 1 Recapitulare şi sistematizare S18 28.01 – 01.02
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Director adjunct,
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 1 Mixtă S19 11 – 15.02
2.
cu noi 1.1;1.3;3.1 • Copilăria lui Iisus 1 Mixtă S20 18 – 22.02
25.02 – 01.03
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Primii mei prieteni 1 Mixtă S21
04 – 08.03
Dumnezeu ne învaţă să ne 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Familia mea 2 Mixtă S22-S23
4. 11 – 15.03
ajutăm unii pe alţii
Transmitere şi însuşire de noi 18 – 22.03
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Oamenii din lumea întreagă 2 S24-S25
cunoştinţe/Mixtă 25 – 29.03
1.2;1.3;2.1;2.2  Sunt creştin şi la şcoală 1 Mixtă S26 01 – 05.04
1.1;1.2;3.1;3.2  Cum sărbătoresc Paştile? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S27 08 – 12.04
Învierea Domnului,
5. împlinirea darului lui  Bucuria copiilor la
Dumnezeu 1.1;1.2;3.1;3.2 Paşti/”HRISTOS A ÎNVIAT” - 1 Mixtă S28 15 – 19.04
Troparul Învierii*
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
06 – 10.05
Dumnezeu ne învaţă să ne 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Creştinii din biserica mea 2 Mixtă S29-S30
13 – 17.05
4. ajutăm unii pe alţii
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Preotul în viaţa mea 1 Mixtă S31 20 – 24.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S32 27 – 31.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare,
Dumnezeu ne învaţă să ne 1 Recapitulare şi sistematizare S33 03 – 07.06
4. 3.1;3.2 evaluare finală
ajutăm unii pe alţii
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa I
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
1.1  Prima oră de Religie a micului creştin 1 Mixtă S2 17 – 21.09
Omul îşi arată iubirea 1.1;1.2  Biserica este casa lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 24 – 28.09
1.
faţă de Dumnezeu în 1.1  Cum arată o biserică ? 1 Mixtă S4 01 – 05.10
biserică 1.2  Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică? 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.2;2.1  Cu cine mă rog în biserică? 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.3  Cum mă comport în biserică? 1 Mixtă S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
Omul îşi arată iubirea 1.3  Ce fac eu pentru biserica mea? 1 Mixtă S9 05 – 09.11
1.
faţă de Dumnezeu în
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10 12 – 16.11
biserică
1.2;3.1;3.2  Sfântul Apostol Andrei* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 19 – 23.11
1.1;1.2;3.1  Sfântul Nicolae* 1 Mixtă S12 26 – 29.11
03 – 07.12
4. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Despre colind 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13
 Naşterea Domnului în poezia creştină 10 – 14.12
3.1;3.2 2 Mixtă S14-S15
românească 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2018 – 13.01.2019
3.1;3.2  Copilăria lui Iisus* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 14 – 18.01
4. Mari sărbători creştine  Recapitulare,sistematizare, evaluare 21 – 25.01
1.1;1.2;3.1;3.2 2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
semestrială 28.01 – 01.02
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)

Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
 Omul ascultă cuvântul lui
1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
Dumnezeu
 Omul se bucură de creaţia lui
1.2;1.3 1 Mixtă S20 18 – 22.02
Dumnezeu
Dumnezeu Se face
2.  Biblia ne vorbeşte despre oameni 25.02 – 01.03
cunoscut omului 1.1;1.2;3.1 1 Mixtă S21
credincioşi
 Sfinţii Apostoli sunt modele de
1.1;1.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22 04 – 08.03
credinţă
1.2;1.3  Ce înseamnă să fii un om credincios 1 Mixtă S23 11 – 15.03
1.1;1.2  Rugăciunea şi rugămintea 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24 18 – 22.03
Viaţa creştinului
 Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin
3. împreună cu semenii 1.1;1.2 1 Mixtă S25 25 – 29.03
rugăciune
1.3  Când, unde şi cui mă rog? 1 Mixtă S26 01 – 05.04
3.1;3.2  Salutul creştinilor la Sfintele Paşti 1 Mixtă S27 08 – 12.04
4. Mari sărbători creştine  Învierea Domnului în poezia
3.1;3.2 1 Mixtă S28 15 – 19.04
creştină românească
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
2.1;2.2  Pentru cine mă rog? 1 Mixtă S29 06 – 10.05
Viaţa creştinului 1.2  Binefacerile rugăciunii 1 Mixtă S30 13 – 17.05
3.
împreună cu semenii
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S31 20 – 24.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S32 27 – 31.05
Viaţa creştinului  Recapitulare, sistematizare,
3. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 1 Recapitulare şi sistematizare S33 03 – 07.06
împreună cu semenii evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roșcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a II-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.1;1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 14 – 18.09
 Iubirea, sentimentul cel mai înalt al
1.1;1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 21 – 25.09
omului
 Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet
1.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 28.09 – 02.10
Omul este fiul iubitor al în fiecare zi
1.
lui Dumnezeu 1.1  Rugăciunile de mulţumire şi de laudă 1 Mixtă S4 05 – 09.10
 Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de
1.1;2.1 1 Mixtă S5 12 – 16.10
Dumnezeu
 Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii
1.1;1.2;2.1;2.2 1 Mixtă S6 19 – 23.10
faţă de Dumnezeu
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 26.10 – 01.11
1.1  Dumnezeu ne iubeşte pe toţi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S8 02 – 06.11
 Dumnezeu ne ajută să Il cunoaştem şi să
1.1 1 Mixtă S9 09 – 13.11
Dumnezeu este Tatăl Îl iubim
2.
nostru iubitor 1.1  Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire 1 Mixtă S10 16 – 20.11
 Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă
1.1;1.2 1 Mixtă S11 23 – 27.11
de om

Crăciunul şi Anul Nou-


2.1;3.1;3.2 • Tradiţii religioase de Crăciun 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12 02 – 04.12
3.  Tradiţii populare de Crăciun şi Anul 07 – 11.12
tradiţii 2.1;3.1;3.2 2 Mixtă S13-S14
Nou/Colinde 14 – 18.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2020 – 10.01.2021
 Maica Domnului, îngerii şi sfinţii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 11 – 15.01
1.2;3.1 2 S15-S16
Dumnezeu este Tatăl săvârşesc minuni Mixtă 18 – 22.01
2.
nostru iubitor 1.1;1.2;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S17 25 – 29.01
3.1;3.2 semestrială*
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01 – 07.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1 • Oferirea de sfaturi şi învăţături 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S18 08 – 12.02
 Exemple de sfaturi şi învăţături primite de
1.2;2.1 1 Mixtă S19 15 – 19.02
la Mântuitorul Iisus Hristos*
 Ce este iertarea şi de ce avem nevoie de
1.1;1.2;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 22 – 26.02
Oamenii îşi arată iubirea iertare?
4.
unii faţă de alţii 1.1;1.2;1.3  Iertarea celor ce ne fac rău 1 Mixtă S21 01 – 05.03
1.1;1.2;1.2;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 08 – 12.03
1.3  Ce este recunoştinţa? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23 15 – 19.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Recunoştinţa faţă de cei care ne fac bine 1 Mixtă S24 22 – 26.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor bolnavi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25 29.03 – 01.04
VACANȚĂ DE PAȘTE (ROMANO - CATOLIC) 02.04 - 11.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S26 12 – 16.04
Floriile, Paştile şi 1.1;2.1;3.1;3.2  Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi Rusalii 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S27 19 – 23.04
5.
Rusaliile – tradiţii 1.1;2.1;3.1;3.2  Tradiţii populare de Paşti 1 Mixtă S28 26 – 29.04
VACANŢĂ DE PAŞTE (ORTODOX) 30.04 – 09.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor singuri 1 Mixtă S29 10 – 14.05
Oamenii îşi arată iubirea
4. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Texte religioase/Pilde* 1 Mixtă S30 17 – 21.05
unii faţă de alţii
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S31 24 – 28.05
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 31.05 – 04.06
Oamenii îşi arată iubirea 2 Recapitulare şi sistematizare S32-S33
4. 2.2;3.1;3.2 finală 07 - 11.06
unii faţă de alţii
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 14 – 18.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a III-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1 1 Recapitulare S1 14 – 18.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.3  Viaţa omului, darul lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 21 – 25.09
Iubirea lui Dumnezeu şi
1. 1.1;3.2  Bucuria de a trăi 1 Mixtă S3 28.09 – 02.10
răspunsul omului
1.1;1.2;1.3;3.2  Omul în relaţie cu natura 1 Mixtă S4 05 – 09.10
1.1;2.1;3.2  Naşterea omului, moment de bucurie 1 Mixtă S5 12 – 16.10
1.1;3.1  Viaţa pe pământ şi împărăţia lui Dumnezeu 1 Mixtă S6 19 – 23.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 26 – 30.10
1.1;1.3  Când un om devine creştin? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S8 02 – 06.11
1.1;1.3  Persoanele din viaţa unui creştin 1 Mixtă S9 09 – 13.11
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;2.1  Alegerea binelui în viaţă 1 Mixtă S10 16 – 20.11
cunoscut omului
1.1;1.2;1.3;2.1  Lecturi morale* 1 Mixtă S11 23 – 27.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S12 02 – 04.12
Transmitere şi însuşire de noi 07 – 11.12
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Naşterea Domnului 2 S13-S14
cunoştinţe/Mixtă 14 – 18.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2020 – 10.01.2021
3.1;3.2  Botezul Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15 11 – 15.01
3.1;3.2  Lecturi morale* 1 Mixtă S16 18 – 22.01
3. Mari sărbători creştine
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S17 25 – 29.01
2.2;3.1;3.2 semestrială*
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.1;1.3  Primirea iertării prin spovedanie 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S18 08 – 12.02
 Primirea lui Hristos prin Sfânta Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 15 – 19.02
1.1;1.3 2 S19-S20
Împărtăşanie/Despre Sfânta Liturghie Mixtă 22 – 26.02
Dumnezeu se face
2.  Dumnezeu ocroteşte şi dă putere, pentru a 01 – 05.03
cunoscut omului 1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S21
face fapte bune
08 – 12.03
1.1;1.2;1.3;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22
1,2;2.2  Necesitatea de a spune mereu adevărul 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23 15 – 19.03
Viaţa creştinului împreună cu 22 – 26.03
4. 1.1;1.2;1.3;2.2  Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune 1 Mixtă S24
semenii
1.1;1.2;2.2  Blândeţea şi bunătatea în relaţie cu ceilalţi 1 Mixtă S25 29.03 – 01.04
VACANȚĂ DE PAȘTE (ROMANO-CATOLIC) 02.04 - 11.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S26 12 – 16.04
19 – 23.04
3.1;3.2  Învierea Domnului 1 Mixtă S27
3. Mari sărbători creştine
26 – 29.04
3.1;3.2  Înălţarea Domnului 1 Mixtă S28
VACANŢĂ DE PAŞTE (ORTODOX) 30.04 – 09.05
 Importanţa de a avea răbdare cu cei din 10 – 14.05
1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S29
jur
1.1;1.2;2.2  Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi 1 Mixtă S30 17 – 21.05
Viaţa creştinului 1.1;1.2;2.2  Nevoia de efort pentru a obţine rezultate 1 Mixtă S31 24 – 28.05
4.
împreună cu semenii 31.05 - 04.06
1.1;1.2;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;3.1  Recapitulare, sistematizare,evaluare finală 1 Recapitulare şi sistematizare S33 07 – 11.06

 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 14 – 18.06


VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an 10 – 14.09
1.1 2 Recapitulare S1-S2
şcolar/Recapitulare 17 – 21.09
Transmitere şi însuşire de noi 24 – 22.09
1.1;1.3;2.1  Lumea – casă pentru toţi oamenii 2 S3-S4
cunoştinţe/Mixtă 01 – 05.10
Iubirea lui Dumnezeu şi
1.  Fiecare om îşi caută propria cale prin
răspunsul omului 1.1;1.3;3.2 1 Mixtă S5 08 – 12.10
viaţă
 Biblia şi Biserica ne arată calea spre 15 – 19.10
1.1;1.2;1.3;3.2 1 Mixtă S6
Dumnezeu
1.1;2.1;3.1  Nevoia de a primi îndrumare în viaţă 1 Mixtă S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
1.
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;1.2  Ajutorul lui Dumnezeu în situaţii
1 Mixtă S9 05 – 09.11
răspunsul omului dificile
1.1;1.3  Calea spre Dumnezeu deschisă tuturor
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 12 – 16.11
oamenilor prin Iisus Hristos
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;3.1  Învăţătura Domnului vestită de sfinţii
cunoscut omului 1 Mixtă S11 19 – 23.11
apostoli şi evanghelişti
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S12 26 – 29.11
2.2;3.1;3.2  Proorocii, vestitori ai naşterii lui
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 03 – 07.12
Hristos
4. Mari sărbători creştine
3.1;3.2  Magii în căutarea pruncului Iisus 1 Mixtă S14 10 – 14.12
3.1;3.2  Naşterea Domnului* 1 Mixtă S15 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2018 – 13.01.2019
1.1;3.1;3.2  Întâmpinarea Pruncului Iisus de către
1 Mixtă S16
14 – 18.01
Dreptul Simeon
4. Mari sărbători creştine
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 21 – 25.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
2.2;3.1;3.2 semestrială* 28.01 – 01.02
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
• Mărturisirea şi trăirea credinţei de
1.1;1.3 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
către sfinţi
Dumnezeu se face • Sfinţii români şi creştinismul pe
2. 1.1;2.2;3.1 1 Mixtă S20 18 – 22.02
cunoscut omului teritoriul ţării noastre
1.1;3.1;3.2 • Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ* 1 Mixtă S21 25.02 – 01.03
1.1;1.3;2.2;3.1;3.2 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 04 – 08.03
 Iubirea, poruncă dată de Domnul
3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23 11 – 15.03
Iisus Hristos
Viaţa creştinului  Viaţa în armonie cu ceilalţi, îndemn
3. 1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S24 18 – 22.03
împreună cu semenii al lui Dumnezeu
1.2;1.3;2.1  Familia şi împlinirea poruncii iubirii 1 Mixtă S25 25 – 29.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Prietenia şi porunca iubirii creştine S26 01 – 05.04
1.2;3.1;3.2 • Cu Hristos în săptămâna Patimilor 1 Mixtă S27 08 – 12.04
4. Mari sărbători creştine • Femeile mironosiţe pe drumul
1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S28 15 – 19.04
Golgotei şi în Duminica Învierii
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
4. Mari sărbători creştine 1.2;3.1;3.2  Tradiţii pascale* 1 Mixtă S29 06 – 10.05
 Importanţa exemplului personal de 13 – 17.05
Viaţa creştinului 1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S30
3. iubire creştină
împreună cu semenii
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S31 20 – 24.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S32 27 – 31.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 03 – 07.06
Viaţa creştinului 1 Recapitulare şi sistematizare S33
3. 3.1;3.2 finală
împreună cu semenii
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S35 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a V-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1;1.2 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.2  Testare iniţială 1
Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S2 17 – 21.09
Dumnezeu Se face Transmitere şi însuşire de noi 24 – 28.09
1. 1.1;1.2  Crearea lumii 2 S3-S4
cunoscut omului cunoştinţe/Mixtă 01 – 05.10
1.1;1.2  Prima familie: Adam şi Eva 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.2;1.3  Promisiunea venirii Mântuitorului 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.2  Responsabilitatea omului faţă de creaţie 1 Mixtă S7 22 – 26.10
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S8 29.10 – 02.11
1.1;1.3  Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi Avraam 1 Mixtă S9 05 – 09.11
Dumnezeu Se face 1.1;1.2;1.3;2.1  Iosif şi fraţii săi – modele de iertare 1 Mixtă S10 12 – 16.11
1.
cunoscut omului 1.1;1.2;2.1;2.2; 19 – 23.11
 Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu 1 Mixtă S11
3.1
 Sărbătoarea Sfântului Andrei şi Ziua 26 – 29.11
3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12
Naţională a României
Viaţa comunităţii şi
4. 3.1;3.2;3.3  Sărbătoarea, timp sfinţitor şi de bucurie 1 Mixtă S13 03 – 07.12
sărbătorile creştine
10 – 14.12
3.2;3.3  Naşterea Domnului şi Anul Nou 2 Mixtă S14-S15
17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2018 – 13.01.2019
1.3 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 14 – 18.01
 De la regele David, la Împăratul Hristos 2 S16-S17
Dumnezeu Se face Mixtă 21 – 25.01
1.
cunoscut omului 1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, şi evaluare 28.01 – 01.02
1 Recapitulare şi sistematizare S18
2.2;3.1;3.2;3.3 semestrială
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
2.
Iubirea lui Dumnezeu şi
1.1;1.2;2.2 • Decalogul – importanţa lui în viaţa 2
Transmitere şi însuşire de noi
S19-S20
11 – 15.02
răspunsul omului omului cunoştinţe/Mixt 18 – 22.02
Viaţa comunităţii şi 25.02 – 01.03
4. 3.1;3.2;3.3  Sfântul ocrotitor al familiei 1 Mixtă S21
sărbătorile creştine
 Răspunsul omului la chemarea lui
1.1;1.2;1.3;3.1 1 Mixtă S22 04 – 08.03
Dumnezeu
 Mărturisirea credinţei în Vechiul
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;3.1 1 Mixtă S23 11 – 15.03
2. Testament
răspunsul omului
 Calităţile omului şi slujirea lui
1.1;3.1 1 Mixtă S24 18 – 22.03
Dumnezeu
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S25 25 – 29.03
Viaţa creştinului
3. 1.1;2.1;3.1;3.2  Respectul în lumina credinţei 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26 01 – 05.04
împreună cu semenii
Viaţa comunităţii şi 08 – 12.04
4. 3.1;3.3  Florii, Paşti, Rusalii* 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S27-S28
sărbătorile creştine 15 – 19.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
1.1  Slujirea propriului popor 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29 06 – 10.05
1.1;2.1;3.1  Ajutorul oferit semenilor 1 Mixtă S30 13 – 17.05
 Dialogul despre credinţa în 20 – 24.05
1.1;3.1 1 Mixtă S31
Viaţa creştinului Dumnezeu
3.
împreună cu semenii 1.1;2.1;3.1;3.2  Evaluare 1 Mixtă S32 27 – 31.05
 Recapitulare, sistematizare şi 03 – 07.06
1.1;2.1;3.1;3.2 1 Recapitulare şi sistematizare S33
evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a VI-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1;2.2  Cu Dumnezeu la început de an
1 Recapitulare S1 14 – 18.09
şcolar/Recapitulare
2.1;2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 21 – 25.09
Dumnezeu Se face 28.09 – 02.10
1. 2.1;2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3
cunoscut omului
1.1;1.2;1.3  Țara Sfântă în vremea Mântuitorului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 05 – 09.10
1.1;1.2;1.3  Nașterea și copilăria lui Iisus Hristos 1 Mixtă S5 12 – 16.10
1.1;1.2;1.3;2.1  Botezul Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S6 19 – 23.10
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S7 26 – 30.10
1.1;1.2;1.3;2.1  Botezul Domnului 1 Mixtă S8 02 – 06.11
09 - 13.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Iisus Hristos, Învățătorul lumii 2 Mixtă S9-S10
Dumnezeu Se face 16 - 20.11
1.
cunoscut omului 1.1;1.3;2.1  Iisus Hristos, Mântuitorul lumii 1 Mixtă S11 23 – 27.11
1.1;1.3;2.1  Înălțarea Domnului Iisus Hristos 1 Mixtă S12 02 – 04.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S13 07 – 11.12
Viața comunității și 3.1;3.2;3.3 14 – 18.12
2.  Tradiții de Crăciun 1 Mixtă S14
sărbătorile creștine
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2020 – 10.01.2021
1.1;1.2;1.3;2.1  Lecturi moral religioase* 1 Mixtă S15 11 – 15.01
Dumnezeu Se face
1. 1.1; 1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 18 – 22.01
cunoscut omului 2 Recapitulare şi sistematizare S16-S17
2.2; 3.1;3.2;3.3 semestrială 25 – 29.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01 – 07.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.1;1.3;2.1;2.2 • Mărturii despre ajutorul primit de la 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S18-S19
08 – 12.02
Dumnezeu 15 – 19.02
1.1;1.2;1.3;2.1;
2.2; 3.1 • Recunoștința pentru binele primit 1 Mixtă S20 22 – 26.02
3. Iubirea lui Dumnezeu și
 Efortul pentru schimbarea vieții 1 Mixtă S21 01 – 05.03
răspunsul omului
 Mărturisirea credinței în Iisus Transmitere şi însuşire de noi 08 – 12.03
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1 2 S22-S23
Hristos cunoştinţe/Mixtă 15 – 19.03
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S24 22 – 26.03
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S25 29.03 – 01.04
VACANȚĂ DE PAȘTE (ROMANO-CATOLIC) 02.04 - 11.04
Viața creștinului  Rugăciunea, temei și putere a vieții 12 – 16.04
4. 1.1;2.1;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26
împreună cu semenii creștine
Viața comunității și 1.1;2.1;3.1 19 – 23.04
2.  Tradiții de Paști 2 Mixtă S27-S28
sărbătorile creștine 26 – 29.04
VACANŢĂ DE PAŞTE (ORTODOX) 30.04 – 09.05
Transmitere şi însuşire de noi 10 – 14.05
1.1;2.1;3.1  Rugăciunea „Tatăl nostru” 2 S29-S30
cunoştinţe/Mixtă 17 - 21.05
1.1;2.1;3.1  Iertarea, semn al bunătății sufletești 1 Mixtă S31 24 – 28.05
Viața creștinului  Milostenia, manifestare a iubirii față
4. 1.1;2.1;3.1 1 Mixtă S32
împreună cu semenii de semeni 31.05 – 04.06
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, 07 – 11.06
1 Recapitulare şi sistematizare S33
3.1 evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare şi sistematizare S34 14 – 18.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director Adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a VII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.2  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 14 – 18.09
2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 21 – 25.09
2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 28.09 – 02.10
Dumnezeu Se face
1. 1.1; 1.2; 2.1; 05 – 09.10
cunoscut omului  Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4
2.2; 3.2
1.1; 1.2; 1.3  Lucrarea Duhului Sfânt în lume 1 Mixtă S5 12 – 16.10
1.1; 1.2; 1.3; 3.1  Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime 1 Mixtă S6 19 – 23.10
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S7 26 – 30.10
Transmitere şi însuşire de noi 02 – 06.11
1.2; 3.1; 3.2  Sfintele Taine în viața creștinilor 2 S8-S9
cunoştinţe/Mixtă 09 – 13.11
1.2; 2.1; 3.1; 16 – 20.11
1. Credinţa creştină  Darurile Duhului Sfânt 1 Mixtă S10
3.2; 3.3
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 23 – 27.11
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S11
3.1;3.2; 3.3
Iubirea lui Dumnezeu și 02 – 04.12
2. 1.2; 2.2; 3.1;3.2  Credința în primele comunități creștine 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12
răspunsul omului
Viața comunității și 07 – 11.12
3. 1.3;2.2  Sărbătorile de iarnă – tradiții și obiceiuri 2 Mixtă S13-S14
sărbătorile creștine 14 – 18.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2020 – 10.01.2021
1.2; 2.1; 2.2; 11 – 15.01
 Comuniunea credincioșilor în Biserică 1 Mixtă S15
3.1; 3.2; 3.3
Iubirea lui Dumnezeu și
2. 1.2; 1.3; 3.1  Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului 1 Mixtă S16 18 – 22.01
răspunsul omului
1.1;1.2;2.1;2.2; 25 – 29.01
 Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S17
3.1
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01.02 – 07.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Transmitere şi însuşire de noi 08 – 12.02
1.1; 2.1; 2.2;3.1  Biserica în istorie 2 S18-S19
cunoştinţe/Mixtă 15 – 19.02
2. Iubirea lui Dumnezeu și 2.2  Lecturi religios-morale* 1 Mixtă S20 22 – 26.02
răspunsul omului 
1.2; 2.1; 2.2; 01 – 05.03
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S21
3.1; 3.2; 3.3
1.2; 2.2; 3.1;  Manifestarea bucuriei în viața 08 – 12.03
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22
3.2; 3.3 omului
Viața creștinului
4. 1.2; 2.2; 3.1; 15 – 19.02
împreună cu semenii  Fericirile 2 Mixtă S23-S24
3.2; 3.3 22 – 26.02
1.3; 2.2; 3.1;3.2  Frumosul în viaţa creştinului 1 Mixtă S25 29.03 – 01.04
VACANȚĂ DE PAȘTE (ROMANO-CATOLIC) 02.04 - 11.04
4. Viața creștinului 2.1; 2.2; 3.1;  Prietenia și iubirea, valori pentru 12 – 16.04
1 Mixtă S26
împreună cu semenii 3.2; 3.3 viață
 Să petrecem perioada Postului Mare
cu Rugăciunea Sfântului Efrem 196 – 23.04
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S27
Viața comunității și 1.3;2.2 Sirul – pregătire duhovnicească
3.
sărbătorile creștine pentru Sfintele Paşti *
 Săptămâna Patimilor - momente de 26 – 29.04
1.2;3.2 1 Mixtă S28
meditaţie creştină*
VACANŢĂ DE PAŞTE (ORTODOX) 30.04 – 09.05
2.1; 2.2; 3.1;  Vindecarea slăbănogului din Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 10 – 14.05
1 S29
4. Viața creștinului 3.2; 3.3 Capernaum Mixtă
împreună cu semenii 1.2;1.3;2.1; 2.2; 17 – 21.05
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S30
3.1;3.2; 3.3
1.3; 3.1;3.3  Praznicele împărătești 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S31 24 – 28.05
 Sărbători închinate Maicii 31.05 - 04.06
1.3; 3.1;3.3 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S32
3. Viața comunității și Domnului și sfinților
sărbătorile creștine 1.2;2.1;3.2;4.1;  Recapitulare, sistematizare, 07 – 11.06
1 Recapitulare şi sistematizare S33
4.2;5.1 evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 14 – 18.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1Recapitulare S1 14 – 18.09
2.1  Recapitulare 1Recapitulare şi sistematizare S2 21 – 25.09
2.1  Testare iniţială 1Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 28.09 – 02.10
Dumnezeu Se face
1. 1.1;1.2;1.3;2.1  Iubirea, temeiul vieții 1Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 05 – 09.10
cunoscut omului
1.1;1.2;1.3;2.2  Descoperirea Sfintei Treimi în istoria biblică 1Mixtă S5 12 – 16.10
 Mărturisirea Sfintei Treimi în Simbolul de 19 – 23.10
1.1;1.2;1.3;3.3 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S6
credință
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S7 26 – 30.10
 Mărturisirea Sfintei Treimi în Simbolul de 02 – 06.11
1.1;1.2;1.3;3.3 1 Mixtă S8
credință
Dumnezeu Se face
1.  Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața 09 - 13.11
cunoscut omului 1.1;1.2;1.3;3.1 1 Mixtă S9
Bisericii
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10 16 - 20.11
Iubirea lui Dumnezeu și 1.2;2.1;2.2;3.2  Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 23 – 27.11
2.
răspunsul omului 1.2;2.1;2.2;3.2  Pilda semănătorului 1 Mixtă S12 02 - 04.12
Viața comunității și 1.2  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 07 – 11.12
3. 2 Mixtă S13-S14 14 – 18.12
sărbătorile creștine alese ale sufletului românesc
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2020 – 10.01.2021
1.2;2.1;2.2;3.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S15 11 – 15.01
Iubirea lui Dumnezeu și
2. 1.2;2.1;2.2;3.3 18 – 22.01
răspunsul omului  Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 2 Recapitulare şi sistematizare S16-S17 25 – 29.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01 – 07.02

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Iubirea lui Dumnezeu și 1.2;2.1;2.2;3.3  Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii 1 Mixtă S18 08 – 12.02
2.
răspunsul omului 1.2;2.1;2.2;3.3  Minunea vindecării orbului din naștere 1 Mixtă S19 15 - 19.02
1.1;1.2;2.1;3.1  Libertate și responsabilitate în viață 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 22 – 26.02
1.1;1.2;2.1;3.1  Pilda fiului risipitor 1 Mixtă S21 01 - 05.03
Viața creștinului 1.1;1.2;2.1;3.2  Optimismul și stăruința în viața omului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22 08 – 12.03
4.
împreună cu semenii  Provocări ale lumii contemporane și 15 – 19.03
1.1;1.2;2.1;3.3 1 Mixtă S23
atitudinea creștinilor
1.1;1.2;2.1;3.3  Pilda samarineanului milostiv 1 Mixtă S24 22 - 26.03
1.1;1.2;2.1;3.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S25 29.03 - 01.04
VACANŢĂ DE PAŞTE (ROMANO-CATOLIC) 02.04 – 11.04
1.1;1.2;2.1;3.1  Rolul muzicii în viața omului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26 12 – 16.04
Viața comunității și
3. 19 – 23.04
sărbătorile creștine 1.2  Învierea Domnului 2 Mixtă S27-S28
26 - 29.04
VACANŢĂ DE PAŞTE (ORTODOX) 30.04 – 09.05
1.1;1.2;2.1;3.1  Literatura religioasă și viața creștină 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29 10 – 14.05
1.1;1.2;2.1;3.1  Arta religioasă și viața creștină 1 Mixtă S30 17 – 21.05
Viața comunității și
3.  Recapitulare, sistematizare, evaluare 24 – 28.05
sărbătorile creștine 1.1;1.2;2.1;3.1 2 Recapitulare şi sistematizare S31-S32
finală 31.05 - 04.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S33 07 – 11.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian

S-ar putea să vă placă și