Sunteți pe pagina 1din 33

Scoala Gimnaziala ”Matei Basarab”-Târgoviste

Planificari calendaristice anuale si semestriale

Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificările pentru clasele Pregătitoare și I au fost realizate conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr.
3418/19.03.2013
Planificarea pentru clasa a III a a fost realizata conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr 5001/2.12.2014
Planificărea pentru clasa a IV a a fost realizată conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr.
5001/2.12.2014
Conform programei in vigoare, aprobata prin O.M nr 5230/01.09.2008
Conform OM Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 – 2020
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
NR. 145 din 22 februarie 2019

1
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Matei Basarab”, Târgoviște
Clasa Pregătitoare A, B, C
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I :14 saptămȃni, 13 săptămani de cursuri
-semestrul II: 20 săptămȃni, 19 săptămȃni de cursuri
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTUL ÎNVǍŢǍRII NR Săptămâna Perioada


crt INVǍŢARE SPECIFICE ORE

SEMESTRUL I
•Prima oră de religie a micului creştin- noțiuni 1 S1 13-17.09
introductive
1. Dumnezeu ne-a creat 1.1;3.1 • Omul este cea mai importanta ființă de pe 2 S2-S3 20-24.09
din pământ ( omul, ființă creată de către 27.09-1.10
iubire Dumnezeu; omul şi celelalte ființe de pe
Pământ; rugăciuni de mulțumire către
Dumnezeu)
1.2;13; 2.1 • Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinților mei 2 S4-S5 4-8.10
11-15.10

1.1; 1.2; 1.3; • Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S6 18-22.10


2.1; 3.1
S7
VACANŢĂ
25-31 octombrie 2021
2. 1.1;3.1 •Iisus Hristos iubeşte copiii 1 S8 1-5.11

Dumnezeu este
întotdeauna cu noi
1.1; 3.1 • Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 1 S9 8-12.11
1.1;3.1 •Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai 1 S10 15-18.11
copiilor
1.1; 3.1 • Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 S11 22-26.11

3.1;3.2 • Sfântul Nicolae 1 S12 29.11-3.12

3 Naşterea Domnului, 3.1;3.2 •Naşterea Pruncului Iisus ,bucuria 1 S13 6-10.12


Darul lui Dumnezeu copiilor
3.1;3.2 • Cum sărbătoresc Crăciunul 2 S14-S15 13-17.12
• Recapitulare semestrială 20-22.12

SEMESTRUL al II lea
1 Dumnezeu ne-a creat 1.1;;3.2 • Ce înseamnă să fiu creştin 1 S1 10-14.01
din

2
iubire 1.1; 1.2; 1.3; 2.1 • Cum mă comport ca un creştin 1 S2 17-21.01

1.1;1.2;1.3; 2.1 •O zi din viața mea de creştin 1 S3 24-28.01

4 Dumnezeu ne învață să 1.3; 2.1 • Sunt creştin şi la şcoala 1 S4 31.01-4.02


ne ajutăm unii pe alții
1.1;1.3;2.1 • Creştinii din biserica mea 1 S5 7-11.02
1.1;1.3;2.1 • Preotul în viața mea 1 S6 14-18.02

1.3;2.1; •Familia mea 2 S7- S8 21-25.02


28.02-4.03
1.2;2.2; •Primii mei prieteni 1 S9 7-11.03

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S10 14-18.03


3.1; 3.2
3.1;3.2 Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti 2 S11-S12 21-25.03
5 Învierea Domnului 28.03-1.04
împlinirea darului lui 3.1;3.2 •Cum sărbătoresc Paştile? 1 S13 4-7.04
Dumnezeu
S14
ŞCOALA ALTFEL
8-14 aprilie 2022
VACANŢǍ DE PAŞTE
14 aprile-2 mai 2022
1 Dumnezeu ne-a creat 1.3; 2.2 • Cum vorbesc cu cei din jur 1 S15 2-6.05
din
iubire 1.1;1.2; 2.1; 3.1 •Ce simt față de ceilalți 1 S16 9-13.05

4 Dumnezeu ne învață să 1.2; 2.2 •Oamenii din lumea întreagă 2 S17-S18 16-20.05
ne ajutăm unii pe alții 23-27.05
2 Dumnezeu este 1.1;1.3 •Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 S19 30.05-3.06
întotdeauna cu noi
1.1;1.2;1.3;2.1; • Lecție de consolidare a cunoştințelor 1 S20 6-10.06
2.2; 3.1

* Din orele la dispoziţia profesorului


**Programul "Şcoala altfel 8-14 aprile 2022

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Aplicarea unor norme de comportament specific morale religioase, în context de viață uzuale
1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinței religioase
1.2 Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui crestin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi cu zi
1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în context de viață familiare
2. Colaborarea cu copiii şi adulții din mediul familiar, în accord cu valorile religioase
2.1 Asumarea unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului
2.2 Identificarea unor elemente commune şi de diferențiere între oameni
3. Exploatarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspective propriei credințe
3.1 Explicarea semnificației unor evenimente religioase cunoscute
3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei

DIRECTOR,

3
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Matei Basarab”, Târgoviște
Clasa a I a B, C
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- Semestrul I: 14, săptămȃni,13 de cursuri
- Semestrul II: 20 săptămȃni, 19 de cursuri

Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022
Nr. Unitatea de Competențe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii
crt învăţare specifice ore

SEMESTRUL I

• Lecţie introductivă 1 S1 13-17.09


Omul îşi arată
Iubirea faţă de • Biserica este casa lui Dumnezeu 1 S2 20- 24.09
1. Dumnezeu în 1.1
biserică • Cum arată o biserică 1 S3 27.09-1.10
1.1
*Cum îl primesc pe Dumnezu în 2 S4-S5 4-8.10
1.2;1.3 Biserică: 11-15.10
-Ce este Sf. Liturghie
- Primirea Sf. Taine
• Evaluare 1 S6 18-22.10
S7
VACANŢǍ
25-31 octombrie 2021
1.3;2.1 *Cu cine mă rog în biserică 1 S8 1-5.11

*Cum mă comport în Biserică 1 S9


Omul îşi arată 8-12.11
1. 1.2;1.3
iubirea faţă de
Dumnezeu în *Ce fac eu pentru biserica
1.2;1.3;2.1 1 S10 15-19.11
biserică mea?
*Recapitulare şi evaluare 1 S11 22-26.11
3.1; 3.2 • Sf. Ierarh Nicolae- prietenul 1 S112 29.11-3.12
Naşterea Domnului în copiilor*
2 vers şi în cȃntec
3.1; 3.2 • Despre colind 1 S13 6-10.12

3.1;3.2 *Naşterea Domnului în poezia 1 S14 13-17.12


creştină românească 20-22.12
Recapitulare semestrială

4
VACANŢĂ DE IARNĂ
23 decembrie 2021- 9 ianuarie 2022

SEMESTRUL al II lea

1.1;1.2 * Omul ascultă cuvântul lui 1 S1 10-14.01


Dumnezeu

3 Omul este fiinţa care 1.1;2.1 • Omul se bucură de creația lui 1 S2 17-21.01
crede în Dumnezeu Dumnezeu
1.2; 1.3 *Biblia ne vorbeşte despre 2 S3-S4 24-28.01
Oameni credincioşi: modele de 31.01-4.02
credință din Vechiul Testament
şi Noul Testament
1.2; 1.3;3.1 Sf. Apostoli sunt modele de 2 S5-S6 7-11.02
credință: 14-18.02
-cine sunt Apostolii
- Sfântul Apostol Andrei

1.2; 1.3; 3.1 Ce inseamnă să fii un om 1 S7 21-25.02


Credincios

Evaluare 1 S8 28.02-4.03

1.2; 1.3 • Rugăciunea şi rugămintea 1 S9 7-11.03


Omul se roagă lui
Dumnezeu
4. 1.2; 1.3 *Omul vorbeşte cu Dumnezeu 1 S10 14-18.03
pentru sine şi
prin rugăciune ( să învățăm
pentru alţii
rugăciunea Tatăl Nostru)
3.1; 3.2 *Salutul creştinilor la Sfintele 1 S11 21-25.03
Paşti
Învierea Domnului
5 3.1; 3.2 *Învierea Domnului în poezia 2 S12-S13 28.03-1.04
în vers şi în cȃntec
crestină românească 4-7.04

S14
ŞCOALA ALTFEL
8-14 aprilie 2022
VACANŢĂ DE PAŞTE
15. aprilie-2 mai 2022
1.2 Când, unde şi cui mă rog? ( să 2 S15-S16 2-6.05
învățăm rugaciunea înainte şi 9-13.05
după masă)
Omul se roagă lui
1.2;2.2 Pentru cine mă rog ? 1 S17 16-20.05
Dumnezeu
4 (să invățam
pentru sine şi
rugăciunea pentru părinți)
pentru alţii
1.2; 2.2 • Binefacerile rugăciunii 1 S18 23-27.05

*Recapitulare şi evaluare 2 S19-S20 30.05-3.06


anuală 6-10.06

* Din orele la dispoziţia profesorului


**Programul "Scoala altfel", 8-14 aprilie 2022

5
COMPETENŢE SPECIFICE
1. APLICAREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALEI RELIGIOASE, ÎN CONTEXTE
DE VIAŢǍ UZUALE
1.1Descrierea unor aspect de bază ale credinței religioase, prin apelul la experiența proprie
1.2 Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui crestin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi cu zi şi a exemplelor unor
personae din Biblie
1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de context de viață reale sau imaginare
2 COLABORAREA CU COPII ȘI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACORD CU VALORILE
RELIGOASE
2.1 Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilități in cadrul grupurilor din care face parte
2.2 Observarea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri
3 EXPLORAREA ACTIVǍ A UNOR ELEMENTE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI, DIN PERSPECTIVA PROPRIEI
CREDINŢE
3.1 Explicarea semnificației unor evenimente religioase din viata comunității
3.2 Prezentarea unor sărbători şi evenimente cu conținuturi şi semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei şi a
comunității

DIRECTOR,

6
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Matei Basarab”, Târgoviște
Clasa a III a B, C
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- semestrul I: 14 săptămȃni, 13 săpămȃni de cursuri
- semestrul II: 20 săptămȃni, 19 săptămani de cursuri
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii


crt învăţare specifice ore
SEMESTRUL I

• Să ne amintim din clasa 1 S1 13-17.09


a II a
1.1 •Viaţa omului, darul lui 1 S2 20-24.09
Dumnezeu
1.1; 1.2; •Bucuria de a trăi 1 S3 27.09-1.10

1 Dumnezeu 1.1; 1.3; • Omul în relaţie cu natura 1 S4 4-8.10


este 1.1; 1.2; •Viaţa pe pămant şi 1 S5 11-15.10
izvorul vieţii Împărăţia lui Dumnezeu
1.1;1.2;1.3; • Evaluare 1 S6 18-22.10

S7
VACANŢĂ
25-31 octombrie 2021
2. Ce înseamnă 1.1 •Cȃnd un om devine 1 S8 1-5.11
să creştin
fii creştin 2.1; 2.2 •Persoanele din viaţa unui 1 S9 8-12.11
creştin
1.2; 1.3 •Alegerea binelui în viaţă 1 S10 15-19.11
• Evaluare 1 S11 22-26.11
3. Naşterea şi 3.1; 3.2; •Naşterea Domnului 1 S12 29.11-3.12
Botezul 3.1; 3.2; •Botezul Domnului 1 S13 6-10.12
Domnului
• Lectură pentru suflet* 1 S14 13-17.12
Recapitulare semestrială 20-22.12
VACANŢA DE IARNĂ
23 decembrie- 9 ianuarie 2022

7
SEMESTRUL al II lea
2. Ce înseamnă 1.1;1.2;1.3; • Primirea iertării prin 1 S1 10-14.01
să spovedanie
fii creştin 1.1;1.2;1.3; Primirea lui Hristos 1 S2 17-21.01
prin Sfȃnta Împărtăşanie
1.1;1.2;1.3; 2.2;
Dumnezeu ocroteşte şi dă 2 S3-S4 24-28.01
putere, pentru a face fapte 31.01-4.02
bune
• Lectură pentru suflet * 1 S5 7-11.02
• Evaluare 1 S6 14-18.02
4. Viaţa 1.2;1.3;2.1; Necesitatea de a spune 1 S7 21-25.02
împreună mereu adevărul
cu ceilalţi 1.2;1.3;2.1; Ascultarea şi împlinirea 2 S8-S9 28.02-4.03
2.2 sfaturilor bune 7-11.03
1.2;1.3;2.1; Blȃndeţea şi bunătatea în 1 S10 14-18.03
2.2 relaţiile cu ceilalţi
• Lectură pentru suflet 1 S11 21-25.03

• Evaluare 1 S12 28.03-1.04


5 Învierea şi 3.1;3.2 Învierea Domnului 1 S13 4-7.04
Înălţarea
Domnului
S14
ŞCOALA ALTFEL
8 -14 aprilie 2022
VACANŢǍ DE PAŞTE
15 aprile-2 mai 2022
4. Viaţa 1.2;1.3;2.1; Importanţa de a avea 1 S15 2-6.05
împreună 2.2 răbdare cu cei din jur
cu ceilalţi 1.2;1.3;2.1; Respectul faţă de sine şi 1 S16 9-13.05
faţă de ceilalţi
2.2
1.2;1.3;2.1; Nevoia de efort pentru a 1 S17 16-20.05
2.2 obţine rezultate

5. Învierea şi 3.1;3.2 Înălţarea Domnului 1 S18 23-27.05


Înălţarea
Domnului
Recapitulare şi evaluare 2 S19-S20 30.05-3.06
6-10.06

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
**Programul "Şcoala altfel” 8-14 aprilie 2022

8
COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENTE SPECIFICE clasa a III a
1. APLICAREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALEI RELIGIOASE, IN DIFERITE
CONTEXTE DE VIAŢĂ
Competenţe specifice:
1.1 analizarea unor opinii cu semnificatie religioasă, exprimate în raport cu anumite situaţii de viaţă;
1.2 identificarea principalelor îndatoriri ale unui crestin în relaţie cu semenii, pe baza valorificării unor experienţe din viaţa cotidiană
1.3 formularea unor reguli de comportament moral-creştin, cu ajutorul profesorului, pentru diferite context de viaţă familiare
2. COLABORAREA CU COPIII ŞI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACORD CU VALORILE RELIGIOASE
Competenţe specifice:
2.1 exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenenţă;
2.2descrierea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din perspective morale religioase, pornind de la situaţii concrete;
3.EXPLORAREA ACTIVĂ A UNOR ELEMENTE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI, DIN PERSPECTIVA PROPRIEI CREDINŢE
Competenţe specific:
3.1 analizarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii;
3.2 prezentarea importanţei unor sărbători si evenimente cu semnificaţii religioase, din viaţa familiei şi a comunităţii;

DIRECTOR,

9
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Matei Basarab”, Târgoviște
Clasa a IV a B
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- semestrul I: 14 săptămȃni, 13 săpămȃni de cursuri
- semestrul II: 20 săptămȃni, 19 săptămani de cursuri
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii


crt.
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
• Cu Dumnezeu la început de 1 S1 13-17.09
an şcolar
1.1;1.3;2.1; • Lumea-casă pentru toţi 2 S2-S3 20-24.09
oamenii 27.09-1.10
1.1; 1.3;3.2 • Fiecare om îşi caută 1 S4 4-8.10
Cu Dumnezeu propria cale prin viaţă
1. pe calea vieţii 1.1;1.2;1.3; • Biblia şi Biserica arată 1 S5 11-15.10
3.2 calea spre Dumnezeu

1.1;1.2;1.3; • Evaluare 1 S6 18-22.10


3.2
S7
VACANŢĂ
25-31 octombrie 2021
1.1;2.1;3.1 • Nevoia de a primi 1 S8 1-5.11
îndrumare în viaţă
1.1;1.2; •Ajutorul lui Dumnezeu în 1 S9 8-12.11
situaţii dificile.
2.2;3.1;3.2; • Proorocii, vestitori ai 2 S10-S11 15-19.11
Naşterii lui Hristos 22-26.11
Naşterea
2 Domnului, 2.2;3.1;3.2; • Magii, în căutarea 1 S12 29.11-3.12
vestire şi Pruncului Iisus
împlinire
1.1; 3.2; •Întȃmpinarea Pruncului 1 S13 6-10.12
Iisus de către Dreptul Simeon

Evaluare semestrială 1 S14 13-17.12


20-22.12

10
VACANŢĂ DE IARNĂ
23 decembrie 2021 -9 ianuarie 2022

SEMESTRUL al II lea
•Calea spre Dumnezeu, 1 S1 10-14.01
1.1;1.3; Deschisă tuturor oamenilor
prin Iisus Hristos
• Învăţătura Domnului vestită 1 S2 17-21.01
1.1;1.2;3.1; de sfinţii apostolic şi
evanghelişti
Sfinţenia calea 1.1;1.3; • Mărturisirea şi trăirea 1 S3 24-28.01
3 spre Dumnezeu Credinţei de către sfinţi
1.1; 1.2;2.1; • Sfinţii romȃni şi 1 S4 31.01-4.02
creştinismul
pe teritoriul ţării noastre

1.1; 3.1; 3.2; • Sfȃntul Ioan Iacob de la 1 S5 7-11.02


Neamţ*
1.1;1.2;1.3; Lecţie de recapitulare, 2 S6-S7 14-18.02
2.2; Evaluare, consolidare 21-25.02

4 Iubirea creştină, 3.1;3.2 •Iubirea creştină, poruncă 1 S8 28.02-4.03


sprijin pentru dată de Domnul Iisus Hristos
convieţuirea cu 1.1;1.2;1.3; • Viaţa în armonie cu ceilalţi, 1 S9 7-11.03
ceilalţi 2.2 îndemn al lui Dumnezeu

1.2;3.1;3.2; • Cu Hristos în săptămȃna 2 S10-S11 14-18.03


Patmilor 21-25.03
5 De la Florii la 1.2;3.1;3.2; • Femeile mironosiţe pe 2 S12-S13 28.03-1.04
Înviere Drumul Golgotei şi în 4-7.04
Duminica Învierii
S14
ŞCOALA ALTFEL
8-14 aprilie 2022
VACANŢǍ DE PAŞTE
15 aprile-2 mai 2022

4. 1.2;1.3;2.1 •Familia şi împlinirea 1 S15 2-6.05


poruncilor divine
Iubirea creştină,
sprijin pentru 1.1;1.2;1.3; •Prietenia şi porunca iubirii 1 S16 9-13.05
convieţuirea cu 2.1;2.2; creştine
ceilalţi 1.1;1.2;1.3; •Importanţa exemplului 1 S17 16-20.05
2.2 personal de iubire creştină
5. De la Florii la Înălţarea Domnului 1 S18 23-27.05
Înviere şi
Înălţare
1.1;1.2;1.3; •Recapitulare şi evaluare 2 S19-S20 30.05-3.06
2.1;2.2; 3.1; 6-10.06
3.2;
Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
**Programul "Şcoala altfel” 8-14 aprilie 2022

11
COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a IV a
1. APLICAREA BUNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALE RELIGIOASE, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
VIAŢĂ
Competenţe specifice:
1.1 Compararea unor opinii cu semnificaţie religioasă, exprimate în raport cu diferite situaţii de viaţă;
1.2 Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui crestin, pe baza valorificării unor situaţii de viaţă cotidiană, a exemplelor unor personae din
Biblie şi a unor sfinţi;
1.3 Analizarea modului în care sunt aplicate regului de comportament moral-creştin, în diferite context de viaţă familiare
2. COLABORAREA CU COPIII ŞI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACCORD CU VALORILE RELIGIOASE
Competenţe specifice:
2.1 descrierea comportamentelor relaţionale din cadrul grupurilor de apartenenţă;
2.2 Analizarea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din perspective morale religioase, pornind de la situaţii concrete;

3. EXPLORAREA ACTIVĂ A UNOR ELEMENTE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI , DIN PERSPECTIVE PROPRIEI CREDINŢE
Competenţe specifice:
3.1 Analizarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii apropiate şi a societăţii
3.2 Prezentarea importanţei unor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, din viaţa creştinilor

DIRECTOR,

12
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Moreni
Clasa a V a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 14,
- semestrul II: 20, 19 cursuri;
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022

Nr. Domeniu de conţinut Comp. Conţinutul învăţării Nr. Săptămȃna Perioada


crt specifice ore

SEMESTRUL I
• Lecţie introductivă* 1 S1 13-17.09
•Testare iniţială 1 S2 20-24.09
1.1;1.2; • Crearea lumii ( Dumnezeu- izvorul 1 S3 27.09-1.10
1.3; existenţei şi Părintele omenirii;
crearea lumii nevăzute)
1.1;1.2; • Crearea lumii ( Crearea lumii 1 S4 4-8.10
1.3; văzute)
1.1;1.2; •Prima familie : Adam şi Eva 1 S5 11-15.10
1.3; ( crearea omului ; darul vieţii;
promisiunea venirii Mȃntuitorului)
1.1;1.2; •Prima familie : Adam şi Eva 1 S6 18-22.10
Dumnezeu se face 1.3; ( responsabilitatea omului faţă de
1 Cunoscut omului Creaţie, cunoaşterea lui Dumnezeu
din diversitatea şi unitatea creaţiei)

1.1;1.2; •Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi 1 S7 25-29.10


1.3; Avraam ( credinţa în Dumnezeul cel
adevărat, legămȃntul lui Dumnezeu
cu Noe şi Avraam; începuturile
poporului ales)
1.1;1.2; • Iosif şi fraţii săi- model de iertare 1 S8 1-5.11
1.3;
1.3;2.1; • Moise, omul care a vorbit cu 1 S9 8-12.11
2.2; Dumnezeu

• De la regale David la Împăratul 1 S10 15-19.11


1.3
Hristos
•Evaluare 1 S11 22-26.11

Viaţa comunităţii şi
2 sărbătorile creştine 3.1; 3.2; -Sărbătoarea – timp sfințitor şi de 1 S12 29.11-3.12
3.3 bucurie

13
3.1; 3.2; •Relaţia dintre sărbătorile religioase 1 S13 6-10.12
3.3 Şi alte sărbători
• Bucuria creştinilor la Naşterea S14 13-17.12
Domnului* 1 20-22.12

 Recapituare şi evaluare semetrială S15 16-20.12


23 decembrie 2021- 9 ianuarie 2022
VACANŢA DE IARNĂ

SEMESTRUL al II lea
• Decalogul : importanţa lui în 3 S1-S2-S3 10-14.01
1.1; viaţa omului 17-21.01
1.2; 2.2 24-28.01

3 Iubirea lui Dumnezeu •Răspunsul omului la chemarea lui 1 S4 31.01-4.02


şi răspunsul omului 1.1; Dumnezeu
1.2;
1.3; 3.1
• Mărturisirea credinţei în Vechiul 1 S5 7-11.02
1.1; 3.1
Testament
1.1; 3.1 • Calităţile omului şi slujirea lui 1 S6 14-18.02
Dumnezeu
•Recapitulare şi evaluare 2 S7-S8 21-25.02
28.02-4.03
2. Viaţa comunităţii şi Relația dintre sărbătorile religioase şi
sărbătorile creştine 3.1; alte sărbători (sărbători civile legale: 7-11.03
1 S9
3.2 Ziua femeii; confluențe şi
specificități)
Relația dintre sărbătorile religioase şi
3.1;
alte sărbători (Florii, Paşti şi Rusalii; 1 S10 14-18.03
3.3
confluențe şi specificități)
3.1; 21-25.03
Învierea Domnului* 1 S11
3.2

3.1; 28.03-1.04
Lecţie de recapitulare, consolidare, S12-
3.2; 1 4-7.04
evaluare: Sărbătorile în viața omului* S13
3.3

S14
8-14 aprilie 2022 Săptămȃna Şcoala Altfel

15 aprilie- 1 mai 2022 VACANŢA DE PAŞTE


3. Viaţa creştinului 1.1; Respectul , în lumina credinţei 1 S15 2-6.05
împreună cu semenii 2.1;
3.1; 3.2
Slijirea propriului popor 1 S16 9-13.05
1.1
Ajutorul oferit semenilor 1 S17 16-20.05
1.1;
2.1; 3.1

14
1.1; 3.1 Dialogul despre credinţa în 1 S18 23-27.05
Dumnezeu

2 Viaţa comunităţii şi Relația dintre sărbătorile religioase şi 1 S19 30.05-3.06


sărbătorile creştine alte sărbători (sărbători civile legale:
3.1;
Ziua copilului; confluențe şi
3.3
specificități)

1 S20 6-10.06
Recapitulare şi evaluare anuală
Notă:
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
* **Programul "Şcoala Altfel”- 8-14 aprilie 2022

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VI a


1.Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/ istoria mântuirii;
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specific;
1.3. Identificarea mesajului moral religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase, literare, plastice,
istorice)
2.Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
2.1.Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor
din textele studiate;
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor
criterii date;
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi
diversității religioase
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase;
3.2. Identificarea unor responsabilități fațăde sine şi fațăde comunitate, după repere date, prin raportare la valorile
moral-religioase;

DIRECTOR,

15
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Moreni
Clasa a VI a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 14,
- semestrul II: 20, 19 cursuri;
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada
crt
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
1 Dumnezeu se • Lecţie intoductivă *-recapitulare 1 S1 13-17.09
face cunoscut
omului. 1.1; 1.2; 1.3; Ţara Sfȃntă în vremea Mȃntuitorului 2 S2- S3 20-25.09
27.09-1.10
1.1; 1.2; 1.3; Naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos 2 S4-S5 4-8.10
11-15.10
1.1; 1.2; 1.3; Botezul Domnului 2 S6-S7 18-22.10
2.1 25-29.10

1.1; 1.2; Iisus Hristos , Învăţătorul lumii 2 S8-S9 1-5.11


8-12.11
1.1; 1.3; 2.1; Iisus Hristos, Mȃntuitorul lumii 2 S10-S11 15-19.11
22-26.11
1.1; 1.3; 2.1; Înălţarea Domnului Iisus Hristos 1 S12 29.11-3.12
2 Viaţa 3.1; 3.2; 3.3; Tradiţii de Crăciun 1 S13 6-10.12
comunităţii şi
sărbătorile
creştine 1.1;1.2;1.3; Recapitulare şi evaluare semestrială 1 S14 13-17.12
2.1; 20-22.12
VACANŢĂ DE IARNǍ
23 decembrie 2021- 9 ianuarie 2022
SEMESTRUL al II lea
Iubirea lui 1.1; 1.3; 2.1; • Mărturii despre ajutorul primit de 2 S1-S2 10-14.01
3. Dumnezeu şi 2.2; la Dumnezeu 17-21.01
răspunsul 1.1; 1.3; 2.1; • Recunoştinţa pentru binele primit 1 S3 24-28.01
omului 2.2; 3.1;
1.1; 1.3; 2.1; • Efortul pentru schimbarea vieţii 1 S4 31.01-4.02
2.2; 3.1;
1.1; 1.3; 2.1; • Mărturisirea credinţei în Iisus 1 S5 7-11.02
2.2; 3.1; Hristos
1.1;2.1; • Recapitulare 1 S6 14-18.02
• Evaluare 1 S7 21-25.02
3. Viaţa 1.1;2.1; 3.1; • Rugăciunea, temei şi putere a vieţii 1 S8 28.02-4.03

16
creştinului creştine
împreună cu 1.1;2.1; 3.1; • Rugăciunea „ Tatăl nostru” 2 S9-S10 7-11.03
semenii 14-18.03
1.1;2.1; 3.1; • Iertarea, semn al bunătăţii sufleteşti 1 S11 21-25.03
2 Viaţa 3.1; 3.2; 3.3; • Tradiţii de Paşti 1 S12-S13 28.03-1.04
comunităţii şi 4-7.04
sărbătorile
creştine
S14
8-14 aprilie 2022 Săptămȃna Şcoala Altfel

15 aprilie-1 mai 2022 VACANŢĂ DE PAŞTE


3. Viaţa 1.1;2.1; 3.1; • Milostenia, manifestare a iubirii 1 S15 2-6.05
creştinului faţă de semeni
împreună cu 1.1; 1.2; 1.3; • Recapitulare 1 S16 9-13.05
semenii 3.1;
•Evaluare 1 S17 16-20.05

Viaţa • Pelerinaje şi procesiuni creştine 2 S18-S19 23-27.05


3.1; 3,2; 3.3
comunităţii şi 30.05-3.06
sărbătorile 1.1; 2.1; 3.1; • Recapitulare şi evaluare finală 1 S20 6-10.06
creştine 3.2;

* *Programul "Şcoala Altfel”- 8-14 aprilie.2022

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VI a


1.UTILIZAREA CONCEPTELOR SPECIFIC RELIGIEI PROPRII, ÎN CONEXIUNE CU DIFERITE MANIFESTĂRI ALE
CREDINŢEI.
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
1.1 Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viaţa şi activitatea Mȃntuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice.
1.2 Integrarea unor concept specific în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi cultural.
1.3 Selectarea de informaţii adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe teme cu relevanţă moral-religioasă.
2. MANIFESTAREA UNUI COMPORTAMENT MORAL, ÎN VIAŢA PERSONAL ŞI ÎN SOCIETATE, ÎN ACCORD CU
VALORILE RELIGIOASE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
2.1.Prezentarea unor modele spiritual, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate.
2.2 Relaţionarea pozitivă cu colegii, în activităţi, sarcini de învăţare, situaţii-problemă, utilizȃnd reguli de comportament moral-religios
3.RAPORTAREA EXPERIENŢELOR DIN VIAŢA DE ZI CU ZI LA PRINCIPIILE RELIGIOASE, CU RESPECTAREA
IDENTITĂŢII ŞI DIVERSITĂŢII RELIGIOASE
Competene specifice:
La sfărşitul clasei aVI a elevii vor fi capabili:
3.1 Analizarea unor moduri de manifestare a diversităţii religioase în viaţa personal, a grupurilor de apartenenţă, a comunităţii.
3.2 Asumarea unor responsabilităţi faţă de sine şi faţă de ceilalţi, prin raportarea la valorile moral- religioase.
3.3 Analizarea rolului diferitelor sărbători şi tradiţii religioase în viaţa personal şi a comunităţii, cu identificarea de elemente de
specificitate pentru diferite comunităţi

DIRECTOR

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Moreni

17
Clasa a VII a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 14,
- semestrul II: 20, 19 cursuri;
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada
crt
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
• Lecţie introductivă * 1 S1 13-17.09

1 Dumnezeu se 1.1; 1.2; 2.1; • Viaţa omului şi asemănarea cu 1 S2 20-24.09


face cunoscut 2.2; 3.2; Dumnezeu
omului. 1.1; 1.2; 1.3; • Lucrarea Duhului Sfȃnt în lume 1 S3 27.09- 1.10

1.1; 1.2; 1.3; Pogorȃrea Duhului Sfȃnt la 1 S4 4-8.10


3.1 Cincizecime
1.2; 3.1; 3.2; • Sfintele Taine în viaţa creştinilor 2 S5-S6 11-15.10
18-22.10
1.2; 2.1; 3.1; • Darurile Duhului Sfȃnt 1 S7 25-29.10
3.2; 3.3;
1.1; 1.2; 1.3; Evaluare 1 S8 1-5.11
2.1; 2.2; 3.1;
3.2; 3.3;
1.2; 2.2; 3.1; • Credinţa în primele comunităţi 1 S9 8-12.11
3.2; creştine
• Comuniunea credincioşiloi în 1 S10 15-19.11
1.2; 2.1; 2.2; Biserică
3.1; 3.2; 3.3;
1.2; 1.3; 3.1; • Biserica-lăcaş de închinare şi de 1 S11 22-26.11
Sfinţire a omului
1.1; 2.1; 2.2; Biserica în istorie 1 S12 29.11-3.12
Iubirea lui
3.1;
2. Dumnezeu şi
răspunsul 1.1; 1.2; 1.3; Evaluare 1 S13 6-10.12
omului 2.1; 2.2; 3.1;
3.2; 3.3;
• Naşterea Domnului – obiceiuri şi 1 S14 13-17.12
tradiţii creştine 20-22.12
VACANŢĂ DE IARNǍ
23 decembrie 2021- 9 ianuarie 2022

18
SEMESTRUL al II lea

2. Iubirea lui 1.1; 1.2; 1.3; Proiect educativ: “Să dărium 2 S1-S2 10-14.01
Dumnezeu 2.1; 2.2; 3.1; bucurie ”* 17-21.01
şi răspunsul 3.2; 3.3;
omului

3. Viaţa 1.2; 2.2; 3.1; -Manifestarea bucuriei în viaţa 1 S3 24-28.01


creştinului 3.2; 3.3; omului
împreună cu 1.3; 2.2; 3.1; - Frumosul în viaţa creştinului 1 S4 31.01-4.02
semenii 3.2;
Sărbătorile în 2.1; 2.2; 3.1; -Prietenia şi iubirea, valori pentru 2 S5-S6 7-11.02
viaţa omului 3.2; 3.3; viaţa 14-18.02
-Lectură pentru suflet* 1 S7 21-25.02

Proiect educative : „De la Înviere la 2 S8-S9 28.02-4.03


Înălţare” 7-11.03
1 S10 14-18.03
-Recapitulare
-Evaluare 1 S11 21-25.03
3.1; 3.2;3.3; -Pregătire pentru Sfntele Paşti* 2 S12-S13 28.03-1.04
4-7.04
S14
8-14 aprilie 2022 Săptămȃna Şcoala Altfel
15 aprilie-1mai 2022
VACANŢA DE PAŞTE
4. Viaţa S15-S16 2-6.05
comunităţii 1.3; 3.1;3.3; • Praznice Împărăteşti 2 9-13.05
şi sărbătorile 1.3; 3.1;3.3; • Sărbători închinate Maicii 2 S17-S18 16-20.05
creştinw Domnului şi sfinţilor 23-27.05

1.1; 1.2; 1.3, Proiect educative “ Lapbook” 1 S19 30.05-3.06


2.1; 2.2; 3.1;
3.2; 3.3;
Recapitulare şi evaluare finală 1 S20 6-10.06

* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.


* *Programul "Şcoala Altfel”- 8-14 aprilie 2022

19
COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VII a
1. UTILIZAREA CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI PROPRII, ÎN CONEXIUNE CU DIFERITE MANIFESTĂRI ALE
CREDINŢEI.
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili
1.1 Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfȃnt în viaţa Bisericii şi în devenirea spiritual a omului, pe baza unor texte religioase;
1.2 Compararea unor modalităţi diverse de manifestare a vieţii religioase sau a unor aspect de învăţătură religioasă;
1.3 Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variante.
2. MANIFESTAREA UNUI COMPORTAMENT MORAL, ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI ÎN SOCIETATE, ÎN ACORD CU
VALORILE RELIGIOASE.
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili:
2.1 Identificarea de repere şi modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal şi social;
2.2 Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viaţa personală şi a grupurilor de apartenenţă, în
Relaţie cu normele civile;

3. RAPORTAREA EXPERIENŢELOR DE VIAŢĂ DE ZI CU ZI LA PRINCIPIILE RELIGIOASE, CU RESPECTAREA


IDENTITĂŢII ŞI DIVERSITĂŢII RELIGIOASE
Competenţe specifice:
La sfărşitul clasei aVIIa elevii vor fi capabili:
3.1 Argumentarea importanţei respectului pentru diversitate şi a comunicării între personae/ grupuri;
3.2 Manifestarea reflecţiei critice faţă de responsabilităţi asumate în viaţa proprie şi a comunităţii, prin raportarea la valori moral-
religioase
3.3. Argumentarea importanţei participării fiecărei personae la viaţa spiritual a comunităţii, ca membru active al acesteia ;

DIRECTOR,

20
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Moreni
Clasa a VIII a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 14,
- semestrul II: 20, 19 cursuri;
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii


crt
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
Lecţie introductivă 1 S1 13-17.09
2. Dumnezeu Se 1.1;1.2;1.3;2.1; Iubirea, temeiul vieţii 1 S2 20-24
face cunoscut 1.1;1.2;1.3;2.2; Descoperirea Sfintei Treimi în 2 S3-S4 27.09-1.10
omului Istoria biblică 4-8.10
1.1;1.2;1.3;3.3; Mărturisirea Sfintei Treimi în 2 S5-S6 11-15.10
“Simbolul de credinţă” 18-22.10
1.1;1.2;1.3;3.1; Sfȃnta Treime în Sfȃnta Liturghie 2 S7-S8 25-29.10
şi în viaţa Bisericii 1-5.11
Recapitulare 1 S9 8-12.11
Evaluare 1 S10 15-19.11
Iubirea lui 1.2;2.1;2.2;3.2 Cuvȃntul lui Dumnezeu, lumina 1 S11 22-26.11
Dumnezeu pentru oameni
şi 1.2;2.12.2;3.3 Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii2 S12-S13 29.11-3.12
răspunsul 6-10.11
omului
Naşterea Domnului * 1 S14 13-17.12
20-22.12
VACANŢA DE IARNĂ
23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021
Viaţa 1.1;1.2;2.1;3.1 Libertate şi responsabilitate în 10-14.01
2 S1-S2
creştinului ; viaţă 17-21.01
4. împreună cu 1.1;1.2;2.1;3.2 Optimismul şi stăruinţa în viaţa 2 S3-S4 24-28.01
semenii ; omului 31.01-4.02
Provocari ale lumii 2 S5-S6 7-11.02
1.1;1.2;2.1;3.3
contemporane şi atitudinea 14-18.02
;
creştinilor
Repere pentru adolescenţi* 1 S7 21-25.02
Fişă de activitate pentru proiect* 1 S8 28.02-4.03
Recapitulare 1 S9 7-11.03
Evaluare 1 S10 14-18.03

21
Urcuş spre Inviere 3 S11-S12- 21-25.03
Viaţa S13 28.03-1.04
5. comunităţii şi 4-7.04
Sărbătorile S14
creştine 8-14 aprilie 2022 Săptămȃna Şcoala Altfel
15 aprilie – 1 mai 2022
VACANŢA DE PAŞTE
1.1;1.2;2.1;3.1; Rolul muzicii în viaţa omului 1 S15 2-6.05
1.1;1.2;2.1;3.1; Literatura religioasă şi viaţa creştină1 S16 9-13.05
1.1;1.2;2.1;3.1; Arta religioasă şi viaţa creştină 1 S17 16-20.05
Recapitulare, consolidare, evaluare 2 S18-S19 23-27.05
30.05-3.06

Notă:
 Din orele aflate la dispoziţia profesorului
 * *Programul "Şcoala Altfel” – 8-14 aprilie 2022

COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VIII a


1.Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
1.1. Argumentarea importanței asumării modelului de iubire trinitară pentru împlinirea personală şi a comunități;
1.2. Formularea de argumente pentru susținerea importanței unor idei, fapte, evenimente cu relevanță moral-religioasă, în
plan individual şi social;
1.3. Compararea modurilor în care un mesaj religios poate fi exprimat prin forme de comunicare diferite;
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile
religioase;
2.1. Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care modelele urmate le pot avea în
viața personală şi social;
2.2. Asumarea de responsabilități specifice în contexte şcolare şi extraşcolare de colaborare cu ceilalți,
respectând diversitatea grupului, inclusiv cea religioasă

3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității


religioase
3.1. Susținerea rolului valorilor spirituale comune ale oamenilor, ca factor de promovare a comuniunii şi ca sursă de
rezolvare a problemelor ce apar în viața cotidiană;
3.2. Analizarea calităților personale care susțin etapele propriei deveniri, în relație cu valorile moral-religioase;
3.3. Implicarea în activități şi proiecte individuale şi de grup, centrate pe nevoi şi aspecte de viață spirituală a comunității

DIRECTOR,

22
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Moreni
Clasa a IX a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 14,
- semestrul II: 20, 19 cursuri;
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada


crt.
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
1. Învățătura de *Lecție introductivă- 1 S1
13 – 17.09
credință. recapitulare
(Noțiuni de * Respectul față de cele sfinte 1 S2 20 – 24.09
dogmatică) 1.1;2.1;3.1 * Adorarea lui Dumnezeu 1 S3 27.09 – 01.10

1.1;2.1;3.1 *Preacinstirea Maicii 1 S4 04 – 08.10


Domnului
1.1;2.1;3.1 *Cinstirea sfinților 1 S5 11 – 15.10
Recapitulare Noțiuni Dogmatică 1 S6 18 – 22.10
2. Trăirea 1.2;2.2;3.2;4.1 *Datoriile față de Dumnezeu 1 S7 25 – 29.10
învățăturii 1.2;2.2;3.2;4.1 *Datoriile față de sine 1 S8 01 – 05.11
creştine
(Noțiuni de 1.2;2.2;3.2;4.1 * Datoriile față de aproapele 1 S9 08 – 12.11
morală creştină) 1.1;3.2;4.3 * Evaluare 1 S10 15 – 19.11
3. Spiritualitate şi 2.1;3.1;4.1 *Chemarea omului spre 1 S11 22 – 26.11
viață crestină. asemănarea cu Dumnezeu
(Noțiuni de 1.1;3.3;4.1;4.3 *Eu şi duhovnicul meu 1 S12 29.11 – 03.12
spiritualitate şi •Naşţerea Domnului* 1 S13 06 - 10.12
misiune)
*Recapitulare şi evaluare 1 S14 13 – 22.12
semestrială
VACANŢǍ DE IARNA:
23 DECEMBRIE 2021-09 IANUARIE 2022
SEMESTRUL al II-lea

3. Spiritualitate şi 3.3;4.2 * Bucurie şi responsabilitate 1 S15 10 – 14.01


viață creştină. În relațiile dintre tineri
(Noțiuni de 1.1;2.2;3.3; * Monahismul- formă a 2 S 16-S17 17 – 21.01
spiritualitate şi 4.3 spiritualitații creştine 24 – 28.01

23
misiune)
4. Religiile lumii 1.3;2.2;5.3 *Religiile în antichitate: în 2 S18-S19 31.01 – 04.02
Mesopotamia şi Egipt 07 – 11.02
1.3;2.2;5.3 *Religiile în antichitate: în 2 S20-S21 14 – 18.02
Grecia 21 – 25.02
1.3;2.2;5.3 Religiile în antichitate: în 2 S22-S23 28.02 – 04.03
Roma 07 – 11.03
Evaluare 1 S24 14 – 18.03
5. 5.1; *Viața religioasă oglindită
în creații populare, în datini şi 1 S25
în obiceiuri. 21 – 25.03
Ortodoxie şi
cultură națională
3.3;5.2 * Contribuția Bisericii 2 S26-S27
Ortodoxe la apariția şi dezvoltarea
28.03 – 01.04
învățământului românesc.
04 - 07.04
(Veniamin Costachi, Andrei
Șaguna)
S28 Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
08-14.04.2022
VACANŢǍ DE PRIMĂVARĂ:
15.04- 01.05 APRILIE 2022
6 Creştinismul şi 4.1;4.2 *Muzica în viața tinerilor 1 S29 02 – 06.05
provocările lumii
contemporane 4.1;4.2 *Pericolul drogurilor 1 S30 09 – 13.05
4.1;4.2 *Tineretul şi mass media 1 S31 16 – 20.05
4.1;4.2 *Tinerii şi viața intimă 1 S32 23 – 27.05
*Recapitulare şi evaluare 2 S33-S34 30.05 - 03.06
anuală 06 – 10.06
Notă:
*Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun", 08-14.04.2022
Zile libere: Sem.I – 5 Octombrie 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2021; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 2022

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.
1.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.
1.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă
2.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI
COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii
3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.
3.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a Bisericii
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă
4..2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor , în lumina învăţăturii creştine.
4..3 Practicarea introspecţiei/meditaţiei crestine, în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la
viaţa liturgică a Bisericii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT


5.1 Explicarea argumentată a influentei crestinismului asupra culturii noastre naţionale
5.2 Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului romănesc
5.3 Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii antice însuşite la alte
discipline

24
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Moreni
Clasa a X a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 14,
- semestrul II: 20, 19 cursuri;
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022

Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada


crt.
învaţare specifice
SEMESTRUL I
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1 13 – 17.09
Credinţă( 1.1;2.1;3.1;4.3
• Respectul faţă de cele sfinte 1 S2 20 – 24.09
Noţiuni de dogmatică) 1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintelor icoane 1 S3 27.09 – 01.10
1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintei cruci 1 S4 04 – 08.10
Recapitulare Modul 1. 1 S5 11 – 15.10
*Evaluare 1 S6 18 – 22.10
2 Trăirea 3.2;4.1;4.2 • Legea morală a Vechiului 2 S7-S8 25 – 29.10
învăţăturii Testament( Decalogul) 01 – 05.11
creştine 3.2;4.1;4.2 • Legea morală a Noului 2 S9-S10 08 – 12.11
(Noţiuni de Testament( Predica de pe 15 – 19.11
morală creştină) munte)
3.2;4.1;4.2 • Virtute şi păcat 1 S11 22 – 26.11
2.1;3.2;4.1; • Conştiinţa morală – glasul 1 S12 29.11 – 03.12
4.2;5.2 lui Dumnezeu în om

•Naşţerea Domnului* 1 S13 06 - 10.12


•Recapitulare şi evaluare 1 S14 13 – 22.12
semestrială
VACANŢA DE IARNǍ:
23 decembrie 2021- 09 ianuarie 2022
SEMESTRUL al II-lea
3. Spiritualitate şi 3.1;3.2;4.1;4.2 •Iubire şi dreptate 1 S15 10 – 14.01
viaţă creştină. 3.1;3.2;4.1;4.2 •Rugăciune şi reconciliere 1 S16 17 – 21.01
(Noţiuni de spiritualitate şi • Evaluare 1 S17 24 – 28.01
misiune)
4. Exprimarea 1.2;4.3 • Locaşurile de cult ale 2 S18-S19 31.01 – 04.02
învăţăturii de creştinilor – apariţia şi 07 – 11.02
credinţă dezvoltare în contextual
(Noţiuni de culturii universale.
liturgică) 2.2; • Stiluri arhitecturale 2 S20-S21 14 – 18.02
reprezentative ( în lume şi 21 – 25.02

25
în țară)
• Evaluare 1 S22 28.02 – 04.03

1.4;2.2;5.3 •Religiile orientale 2 S23-S24 07 – 11.03


(hinduismul, budismul) 14 – 18.03
5 Religiile lumii
1.4;2.2;5.3 •Religiile orientale 1 S25
(confucianismul)
21 – 25.03

• Evaluare Religiile lumii 1 S26 28.03 – 01.04

6. Ortodoxie şi 1.3;3.1;5.1 Contribuţia mitropoliţilor 1 S27 04 - 07.04


cultură naţională români la dezvoltarea culturii
naţionale (Mitropolitul
Varlaam, Dosoftei, Antim
Ivireanu)
S28 Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
08-14.04.2022
VACANŢǍ DE PRIMĂVARĂ:
15.04- 01.05 APRILIE 2022
7. Creştinismul şi 1.4;3.3;4.2; • Superstiţia şi Magia 2 S29-S30 02 – 06.05
provocările 5.2 09 – 13.05
lumii
1.4;3.3;4.2; • Astrologia, Numerologia 2 S31-S32 16 – 20.05
contemporane 23 – 27.05
5.2
Recapitulare si evaluare 2 S33-S34 30.05 - 03.06
anuală 06 – 10.06

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
*Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun", 08-14.04.2022
Zile libere: Sem.I – 5 Octombrie 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2021; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 2022

26
COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.
1.2 Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei crestin ortodoxe în contextual integrării acesteia în
arta laică românească şi în arta creştină universală
1.3 Explicarea argumentată a contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii nationale şi europene.
1.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practice religioase existente în
lumea contemporană.
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
COMUNICARE
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim de vocabulary creştin în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă
2.2 Elaborarea unor texte ( referate, eseuri, articole) folosind termini specifici religiei
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR
ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin, în exemplele personalităţilor biblice şi în cele din istoria
bisericească românească
3.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social complex, complicat şi paradoxal a lumii
contemporane
3.3 Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie, magie, astrologie, numerologie
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă
4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra
comunităţii
4.3 Aplicarea învăţăturii despre respectful faţă de cele sgfinte în diferite contexte ale vietii personale sau ale comunităţii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE


ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Analizarea contribuţiei mitropolitilor români la dezvoltarea culturii naţionale , în contextual istoric respective
5..2 Explicarea efectelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualităţii cresţine, asupra formării unei personalităti moral-
crestine armonioase
5.3 Valorificarea eficientă a cunoştiţelor de istorie a religiilor pentru abordarea unei atitudini responsabile , de acceptare a
semenilor care împărtăşesc alte religii şi convingeri morale

27
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Moreni
Clasa a XI a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 14,
- semestrul II: 20, 19 cursuri;
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022

Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr Săptămâna Perioada


crt. învaţare specifice ore

SEMESTRUL I
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1 13 – 17.09
credinţă. 1.1;2.1;3.3; • Descoperirea lui Dumnezeu 2 S2-S3 20 – 24.09
( Noţiuni de 27.09 – 01.10
dogmatică) 1.1;2.1;3.1 • Întruparea Fiului lui 1 S4 04 – 08.10
Dumnezeu
1.1;2.1;3.1 • Jertfa pe Cruce a 2 S5-S6 11 – 15.10
Mântuitorului Iisus Hristos 18 – 22.10
1.1;2.1;3.1; • Adeverirea morţii şi 1 S7 25 – 29.10
5.2 realitatea Învierii
Mântuitorului
1.1;2.1;3.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1 S8 01 – 05.11
lume
• Evaluare 1 S9 08 – 12.11
2 Trăirea 3.2;4.2 • Familia creştină - azi 2 S10-S11 15 – 19.11
învăţăturii 22 – 26.11
creştine 3.2;4.2 • Rolul creştinilor în 1 S12 29.11 – 03.12
(Noţiuni de promovarea valorilor religioase
morală creştină) 3.2;4.2 • Forme de denaturare a 1 S13 06 - 10.12
Persoanei ( corupţia,
Minciuna, înşelătoria)
*Recapitulare şi evaluare 1 S14 13 – 22.12
semestrială
VACANŢA DE IARNA :
21 DECEMBRIE 2019 - 12 IANUARIE 2020

SEMESTRUL al II-lea
3. Spiritualitate şi 1.1;2.1;3.2; • Jertfă euharistică şi iubire jertfelnică
1 S15 10 – 14.01
viaţă creştină. 3.3
(Noţiuni de 1.1;2.2;5.2 •Respectul faţă de lumea 1 S16 17 – 21.01
spiritualitate şi creată ( ecologie crestină)
misiune) •Evaluare 1 S17 24 – 28.01

28
4. Exprimarea 1.3;2.2 • Elemente de iconografie 1 S18 31.01 – 04.02
Învăţăturii de
credinţă 1.3;2.2; • Semnificaţia aşezării 2 S19-S20 07 – 11.02
(Noţiuni de sfintelor icoane în biserică 14 – 18.02
liturgică)
5. Religiile lumii 1.2;5.3 • Iudaismul 2 S21-S22 21 – 25.02
28.02 – 04.03
1.2;5.3 • Creştinismul 2 S23-S24 07 – 11.03
14 – 18.03
1.2;5.3 •Neînţelegerile din 1054 1 S25 21 – 25.03
1.2;5.3 •Reforma protestantă 1 S26 28.03 – 01.04

1.2;5.3 •Uniaţia. Scoala Ardeleană 1 S27 04 - 07.04

S28 Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
08-14.04.2022
VACANŢǍ DE PRIMĂVARĂ:
15.04- 01.05 APRILIE 2022
Religiile lumii 1.2;5.3 •Islamul 2 S29-S30 02 – 06.05
09 – 13.05
•Evaluare 1 S31 16 – 20.05

6. Ortodoxie şi 1.3;3.1;5.1 • Contribuţia voievozilor 1 S32 23 – 27.05


cultură români la dezvoltarea culturii
naţională naţionale
-Mircea cel Bătrân, Ştefan
cel Mare
-Constantin Brâncoveanu
şi Neagoe Basarab
7. Creştinismul şi 2.2;3.3;4.3; • Minuni şi false minuni, 1 S33 30.05 - 03.06
provocările 5.2 fenomene normale şi
lumii paranormale
contemporane
• Recapitulare şi evaluare semestrială
1 S34 02-05.06
06 – 10.06

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
** *Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun", 08-14.04.2022
Zile libere: Sem.I – 5 Octombrie 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2021; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 2022

29
COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta treime şi lucrările Sale în lume
1.2 Analiza comparativă a marilor relii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici definitorii, arie de răspândire,
doctrină, adepţi, importanţa in istoria omenirii)
1.3 Prezentarea semnificaţiei şi rolul iconografiei în cult
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
2.1 Elaborarea de argumentări fundamentale scripruristic, (oral sau scris) referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă
2.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI
COMPORTAMENTE.
3.1 Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral-creştin, însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de
marile personalitătî din istoria naţională, prin promovarea unui comportament social- moral elevat.
3.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin, în familie şi în societatea contemporană.
3.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om- Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni, fundamentate pe valorile moralei crestine

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII


4.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu
4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra comunităţii
4.3 Folosirea învăţăturilor Bisericii pentru a deosebi correct minunile de falsele minuni, fenomene normale şi paranormal
5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Sintetizarea şi prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale ,utilizând cunoştinţe dobândite la
diferite discipline.
5.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată
5,3 utilizarea cunoştinţelor de istorie a religiilor în susţinerea importanţei respectului şi a dialogului între oameni, comunităţi, Biserici

30
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Moreni
Clasa a XII a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 14,
- semestrul II: 20, 19 cursuri;
Profesor: Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2021– 2022

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada


crt. învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1 13 – 17.09
Credinţă. 1.1;2.1;5.2 • Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 2 S2-S3 20 – 24.09
( Noţiuni de 27.09 – 01.10
dogmatică) 1.1;2.14.2 • Rugăciunile pentru cei 2 S4-S5 04 – 08.10
adormiţi în Domnul 11 – 15.10
• Evaluare 1 S6 18 – 22.10

2 Trăirea 1.3;2,13,2;4,1; • Rolul tinerilor în apărarea 2 S7-S8 25 – 29.10


învăţăturii 4.2;4,3 vieţii 01 – 05.11
creştine • Combaterea violenței şi
(Noţiuni de a sinuciderii
morală crştină) • Combaterea eutanasiei
şi a degradării umane
3. Spiritualitate şi 1.3;2.2;3.1; • Asceza creştină ( post, 2 S9-S10 08 – 12.11
viaţă creştină. 3.2;4.2;4.3 Rugăciune, milostenie) 15 – 19.11
(Noţiuni de
spiritualitate şi 1.3;2.2;4.1; • Rolul dialogului ecumenic 1 S11 18-22.11
misiune) 4.24.3 şi inter - religios
• Naşterea Domnului* 2 S12-S13 29.11 – 03.12
06 - 10.12
•Recapitulare şi evaluare semestrială 1 S14 13 – 22.12

VACANŢA DE IARNA :
21 DECEMBRIE 2019 - 12 IANUARIE 2020

SEMESTRUL al II-lea
4. Creştinismul şi 1.3;2.2;4.1;4.2 • Dialogul între credinţă 1 S15 10 – 14.01
provocările 5.2 şi ştiinţă
lumii contempo-
rane

31
5. Exprimarea 1.2;5.1;5.2 • Monumente reprezentative 2 S16-S17 17 – 21.01
învăţăturii de de artă religioasă din Europa 24 – 28.01
credinţă şi din România
(Noţiuni de
liturgică)
6 Confesiuni 1.2;3.2 • Ortodoxia 2 S18-S19 31.01 – 04.02
creştine în 07 – 11.02
România 1.2;3.2 • Catolicismul 2 S20-S21 14 – 18.02
21 – 25.02
1.2;3.2 • Protestantismul 1 S22 28.02 – 04.03

1.2;3.2 •Neoprotestantismul 1 S23 07 – 11.03


• Evaluare S24 14 – 18.03
1

• Urcuș spre Înviere 1 S25


21 – 25.03

7. Ortodoxie şi 3.1;3.3; • Oameni de cultură români- 1 S26 28.03 – 01.04


cultură naţională promotori ai credinţei
creştine:
•Nicolae Iorga,
•Nichifor Crainic ,
•Vasile Voiculescu
4.3 •Nicolae Steinhard, 1 S27 04 - 07.04
Petre Ţuţea, Dumitru
Stăniloae

S28 Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
08-14.04.2022
VACANŢǍ DE PRIMĂVARĂ:
15.04- 01.05 APRILIE 2022
Ortodoxie şi cultură 3.1;3.3;4.3; •Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi 2 S29-S30 02 – 06.05
naţională 09 – 13.05
•Recapitulare şi evaluare 2 S31-S32 16 – 20.05
anuală 23 – 27.05

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
** *Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun", 08-14.04.2022
Zile libere: Sem.I – 5 Octombrie 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2021; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 2022

32
COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică
1.2 Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunii crestine din ţara noastră
1.3 Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
2.1 Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învâţâtura de credinţă ortodoxă folosind termini specifici religiei
2.2 Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI
COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea unor modele de comportament moral- creştin în exemplele oferite de mari personalităti religioase din Istoria Bisericii noastre
şi a oamenilor de cultură români, promotori ai creştinismului
3.2 Asumarea unui comportament responsabil şi altruist în relaţiile cu aproapele
3.3 Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilo morale creştine promovate de marii oameni de cultură români
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine
4.2 Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală
4.3 Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate
5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Analizarea unor monumente de artă bisericească, evidenţiind semnificaţia spirituală şi valoarea artistică a acestor
5.2 Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă a Bisericii, căt şi cunoştinţe de la alte
discipline.

33

S-ar putea să vă placă și