Sunteți pe pagina 1din 12

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig

Profesor: Diaconu V. Marius


An școlar: 2018 / 2019
Clasa Pregătitoare
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt.
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Transmitere de noi cunoştinţe S1 10 – 14.09
1.1;1.3 Omul – cea mai importantă fiinţă de pe pământ 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 17 – 21.09
Dumnezeu ne-a creat din 1.1;1.2;1.3  Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei 1 Mixtă S3 24 – 28.09
1. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce înseamnă să fiu creştin ? 1 Mixtă S4 01 – 05.10
iubire
1.1;1.3;2.1;2.2  Cum vorbesc cu cei din jur? 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce simt faţă de ceilalţi ? 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.1;1.2;2.1;2.2  Cum mă comport ca un creştin? 1 Mixtă S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
1. Dumnezeu ne-a creat din
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  O zi din viaţa mea de creştin 1 Mixtă S9 05 – 09.11
iubire
1.1;1.3  Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 12 – 16.11
2.
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;3.1  Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 Mixtă S11 19 – 23.11
cu noi Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 26 – 29.11
3.1  Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 2 S12-S13
Mixtă 03 – 07.12
Naşterea Domnului, darul lui  Naşterea Domnului, bucuria copiilor 10 – 14.12
3. 1.1;1.2;3.1;3.2 2 Mixtă S14-S15
Dumnezeu pentru oameni Cum sărbătoresc Crăciunul? 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2018 – 13.01.2019
1.1;3.1 1
• Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor Mixtă S16 14 – 18.01
1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 1 Mixtă S17 21 – 25.01
2. Dumnezeu este întotdeauna
1.1;1.2;3.1;3.2 1
•Recapitulare,sistematizare, evaluare semestrială Recapitulare şi sistematizare S18 28.01 – 01.02
cu noi
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Director adjunct,
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 1 Mixtă S19 11 – 15.02
2.
cu noi 1.1;1.3;3.1 • Copilăria lui Iisus 1 Mixtă S20 18 – 22.02
25.02 – 01.03
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Primii mei prieteni 1 Mixtă S21
04 – 08.03
Dumnezeu ne învaţă să ne 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Familia mea 2 Mixtă S22-S23
4. 11 – 15.03
ajutăm unii pe alţii
Transmitere şi însuşire de noi 18 – 22.03
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Oamenii din lumea întreagă 2 S24-S25
cunoştinţe/Mixtă 25 – 29.03
1.2;1.3;2.1;2.2  Sunt creştin şi la şcoală 1 Mixtă S26 01 – 05.04
1.1;1.2;3.1;3.2  Cum sărbătoresc Paştile? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S27 08 – 12.04
Învierea Domnului,
5. împlinirea darului lui  Bucuria copiilor la
1.1;1.2;3.1;3.2 Paşti/”HRISTOS A ÎNVIAT” 1 Mixtă S28 15 – 19.04
Dumnezeu
-Troparul Învierii*
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
06 – 10.05
Dumnezeu ne învaţă să ne 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Creştinii din biserica mea 2 Mixtă S29-S30
13 – 17.05
4. ajutăm unii pe alţii
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Preotul în viaţa mea 1 Mixtă S31 20 – 24.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S32 27 – 31.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare,
Dumnezeu ne învaţă să ne 1 Recapitulare şi sistematizare S33 03 – 07.06
4. 3.1;3.2 evaluare finală
ajutăm unii pe alţii
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig
Profesor: Diaconu V. Marius
An școlar: 2018 / 2019
Clasa I
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
1.1  Prima oră de Religie a micului creştin 1 Mixtă S2 17 – 21.09
Omul îşi arată iubirea 1.1;1.2  Biserica este casa lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 24 – 28.09
1.
faţă de Dumnezeu în 1.1  Cum arată o biserică ? 1 Mixtă S4 01 – 05.10
biserică 1.2  Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică? 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.2;2.1  Cu cine mă rog în biserică? 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.3  Cum mă comport în biserică? 1 Mixtă S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
Omul îşi arată iubirea 1.3  Ce fac eu pentru biserica mea? 1 Mixtă S9 05 – 09.11
1.
faţă de Dumnezeu în
biserică
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10 12 – 16.11
1.2;3.1;3.2 Sfântul Apostol Andrei* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 19 – 23.11
1.1;1.2;3.1  Sfântul Nicolae* 1 Mixtă S12 26 – 29.11
4. Mari sărbători creştine 03 – 07.12
3.1;3.2  Despre colind 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13
 Naşterea Domnului în poezia creştină 10 – 14.12
3.1;3.2 2 Mixtă S14-S15
românească 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2018 – 13.01.2019
3.1;3.2  Copilăria lui Iisus* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 14 – 18.01
4. Mari sărbători creştine  Recapitulare,sistematizare, evaluare 21 – 25.01
1.1;1.2;3.1;3.2 2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
semestrială 28.01 – 01.02
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
 Omul ascultă cuvântul lui
1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
Dumnezeu
 Omul se bucură de creaţia lui
1.2;1.3 1 Mixtă S20 18 – 22.02
Dumnezeu
Dumnezeu Se face
2.  Biblia ne vorbeşte despre oameni 25.02 – 01.03
cunoscut omului 1.1;1.2;3.1 1 Mixtă S21
credincioşi
 Sfinţii Apostoli sunt modele de
1.1;1.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22 04 – 08.03
credinţă
1.2;1.3  Ce înseamnă să fii un om credincios 1 Mixtă S23 11 – 15.03
1.1;1.2  Rugăciunea şi rugămintea 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24 18 – 22.03
Viaţa creştinului
 Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin
3. împreună cu semenii 1.1;1.2 1 Mixtă S25 25 – 29.03
rugăciune
1.3  Când, unde şi cui mă rog? 1 Mixtă S26 01 – 05.04
3.1;3.2  Salutul creştinilor la Sfintele Paşti 1 Mixtă S27 08 – 12.04
4. Mari sărbători creştine  Învierea Domnului în poezia
3.1;3.2 1 Mixtă S28 15 – 19.04
creştină românească
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
2.1;2.2  Pentru cine mă rog? 1 Mixtă S29 06 – 10.05
Viaţa creştinului 1.2  Binefacerile rugăciunii 1 Mixtă S30 13 – 17.05
3.
împreună cu semenii
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S31 20 – 24.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S32 27 – 31.05
Viaţa creştinului  Recapitulare, sistematizare,
3. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 1 Recapitulare şi sistematizare S33 03 – 07.06
împreună cu semenii evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig
Profesor: Diaconu V. Marius
An școlar: 2018 / 2019
Clasa a II-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.1;1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
 Iubirea, sentimentul cel mai înalt al
1.1;1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 17 – 21.09
omului
 Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet
1.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 24 – 28.09
în fiecare zi
Omul este fiul iubitor al
1. 1.1  Rugăciunile de mulţumire şi de laudă 1 Mixtă S4 01 – 05.10
lui Dumnezeu
 Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de
1.1;2.1 1 Mixtă S5 08 – 12.10
Dumnezeu
 Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii
1.1;1.2;2.1;2.2 1 Mixtă S6 15 – 19.10
faţă de Dumnezeu
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
1.1  Dumnezeu ne iubeşte pe toţi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 05 – 09.11
 Dumnezeu ne ajută să Il cunoaştem şi să
1.1 1 Mixtă S10 12 – 16.11
Dumnezeu este Tatăl Îl iubim
2.
nostru iubitor 1.1  Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire 1 Mixtă S11 19 – 23.11
 Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă
1.1;1.2 1 Mixtă S12 26 – 29.11
de om

Crăciunul şi Anul Nou-


2.1;3.1;3.2 • Tradiţii religioase de Crăciun 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 03 – 07.12
3.  Tradiţii populare de Crăciun şi Anul 10 – 14.12
tradiţii 2.1;3.1;3.2 2 Mixtă S14-S15
Nou/Colinde 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2018 – 13.01.2019
 Maica Domnului, îngerii şi sfinţii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 14 – 18.01
1.2;3.1 2 S16-S17
Dumnezeu este Tatăl săvârşesc minuni Mixtă 21 – 25.01
2.
nostru iubitor 1.1;1.2;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S18 28.01 – 01.02
3.1;3.2 semestrială*
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1 • Oferirea de sfaturi şi învăţături 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02

1.2;2.1 Exemple de sfaturi şi învăţături primite de 1 Mixtă S20 18 – 22.02


la Mântuitorul Iisus Hristos*
 Ce este iertarea şi de ce avem nevoie de
Oamenii îşi arată iubirea 1.1;1.2;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S21 25.02 – 01.03
4. iertare?
unii faţă de alţii 1.1;1.2;1.3  Iertarea celor ce ne fac rău 1 Mixtă S22 04 – 08.03
1.1;1.2;1.2;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23 11 – 15.03
1.3  Ce este recunoştinţa? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24 18 – 22.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Recunoştinţa faţă de cei care ne fac bine 1 Mixtă S25 25 – 29.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor bolnavi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26 01 – 05.04
Floriile, Paştile şi 1.1;2.1;3.1;3.2  Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi Rusalii 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S27 08 – 12.04
5.
Rusaliile – tradiţii 1.1;2.1;3.1;3.2  Tradiţii populare de Paşti 1 Mixtă S28 15 – 19.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor singuri 1 Mixtă S29 06 – 10.05
Oamenii îşi arată iubirea
4. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Texte religioase/Pilde* 1 Mixtă S30 13 – 17.05
unii faţă de alţii
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S31 20 – 24.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S32 27 – 31.05
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
Oamenii îşi arată iubirea 1 Recapitulare şi sistematizare S33 03 – 07.06
4. 2.2;3.1;3.2 finală
unii faţă de alţii
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig
Profesor: Diaconu V. Marius
An școlar: 2018 / 2019
Clasa a III-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.3  Viaţa omului, darul lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 17 – 21.09
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;3.2  Bucuria de a trăi 1 Mixtă S3 24 – 28.09
1.
răspunsul omului 1.1;1.2;1.3;3.2  Omul în relaţie cu natura 1 Mixtă S4 01 – 05.10
1.1;2.1;3.2  Naşterea omului, moment de bucurie 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.1;3.1  Viaţa pe pământ şi împărăţia lui Dumnezeu 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.1;1.2;1.3;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
1.1;1.3  Când un om devine creştin? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 05 – 09.11
1.1;1.3  Persoanele din viaţa unui creştin 1 Mixtă S10 12 – 16.11
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;2.1  Alegerea binelui în viaţă 1 Mixtă S11 19 – 23.11
cunoscut omului
1.1;1.2;1.3;2.1  Lecturi morale* 1 Mixtă S12 26 – 29.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S13 03 – 07.12
Transmitere şi însuşire de noi 10 – 14.12
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2 Naşterea Domnului 2
cunoştinţe/Mixtă
S14-S15
17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2018 – 13.01.2019
3.1;3.2  Botezul Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 14 – 18.01
3.1;3.2  Lecturi morale* 1 Mixtă S17 21 – 25.01
3. Mari sărbători creştine
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S18 28.01 – 01.02
2.2;3.1;3.2 semestrială*
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.1;1.3  Primirea iertării prin spovedanie 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
 Primirea lui Hristos prin Sfânta Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 18 – 22.02
1.1;1.3 2 S20-S21
Împărtăşanie/Despre Sfânta Liturghie Mixtă 25.02 – 01.03
Dumnezeu se face
2.  Dumnezeu ocroteşte şi dă putere, pentru a 04 – 08.03
cunoscut omului 1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S22
face fapte bune
11 – 15.03
1.1;1.2;1.3;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23
1,2;2.2  Necesitatea de a spune mereu adevărul 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24 18 – 22.03
Viaţa creştinului împreună cu 25 – 20.03
4. 1.1;1.2;1.3;2.2  Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune 1 Mixtă S25
semenii
1.1;1.2;2.2  Blândeţea şi bunătatea în relaţie cu ceilalţi 1 Mixtă S26 01 – 05.04
08 – 12.04
3.1;3.2  Învierea Domnului 1 Mixtă S27
3. Mari sărbători creştine
15 – 19.04
3.1;3.2  Înălţarea Domnului 1 Mixtă S28
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
 Importanţa de a avea răbdare cu cei din 06 – 10.05
1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S29
Viaţa creştinului jur
4. 13 – 17.05
împreună cu semenii 1.1;1.2;2.2  Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi 1 Mixtă S30
1.1;1.2;2.2  Nevoia de efort pentru a obţine rezultate 1 Mixtă S31 20 – 24.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S32 27 – 31.05
Viaţa creştinului 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;3.1  Recapitulare, sistematizare,evaluare finală 1 Recapitulare şi sistematizare S33 03 – 07.06
4.
împreună cu semenii  Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig
Profesor: Diaconu V. Marius
An școlar: 2018 / 2019
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an 10 – 14.09
1.1 2 Recapitulare S1-S2
şcolar/Recapitulare 17 – 21.09
Transmitere şi însuşire de noi 24 – 22.09
1.1;1.3;2.1  Lumea – casă pentru toţi oamenii 2 S3-S4
cunoştinţe/Mixtă 01 – 05.10
Iubirea lui Dumnezeu şi
1.  Fiecare om îşi caută propria cale prin
răspunsul omului 1.1;1.3;3.2 1 Mixtă S5 08 – 12.10
viaţă
 Biblia şi Biserica ne arată calea spre 15 – 19.10
1.1;1.2;1.3;3.2 1 Mixtă S6
Dumnezeu
1.1;2.1;3.1  Nevoia de a primi îndrumare în viaţă 1 Mixtă S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;1.2  Ajutorul lui Dumnezeu în situaţii
1. 1 Mixtă S9 05 – 09.11
răspunsul omului dificile
1.1;1.3  Calea spre Dumnezeu deschisă tuturor
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 12 – 16.11
oamenilor prin Iisus Hristos
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;3.1  Învăţătura Domnului vestită de sfinţii
cunoscut omului 1 Mixtă S11 19 – 23.11
apostoli şi evanghelişti
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S12 26 – 29.11
2.2;3.1;3.2  Proorocii, vestitori ai naşterii lui
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 03 – 07.12
Hristos
4. Mari sărbători creştine
3.1;3.2  Magii în căutarea pruncului Iisus 1 Mixtă S14 10 – 14.12
3.1;3.2  Naşterea Domnului* 1 Mixtă S15 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2018 – 13.01.2019
1.1;3.1;3.2  Întâmpinarea Pruncului Iisus de către 14 – 18.01
1 Mixtă S16
Dreptul Simeon
4. Mari sărbători creştine
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 21 – 25.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
2.2;3.1;3.2 semestrială* 28.01 – 01.02
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
• Mărturisirea şi trăirea credinţei de
1.1;1.3 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
către sfinţi
Dumnezeu se face • Sfinţii români şi creştinismul pe
2. 1.1;2.2;3.1 1 Mixtă S20 18 – 22.02
cunoscut omului teritoriul ţării noastre
1.1;3.1;3.2 • Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ* 1 Mixtă S21 25.02 – 01.03
1.1;1.3;2.2;3.1;3.2 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 04 – 08.03
 Iubirea, poruncă dată de Domnul
3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23 11 – 15.03
Iisus Hristos
Viaţa creştinului  Viaţa în armonie cu ceilalţi, îndemn
3. 1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S24 18 – 22.03
împreună cu semenii al lui Dumnezeu
1.2;1.3;2.1  Familia şi împlinirea poruncii iubirii 1 Mixtă S25 25 – 29.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Prietenia şi porunca iubirii creştine S26 01 – 05.04
1.2;3.1;3.2 • Cu Hristos în săptămâna Patimilor 1 Mixtă S27 08 – 12.04
4. Mari sărbători creştine • Femeile mironosiţe pe drumul
1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S28 15 – 19.04
Golgotei şi în Duminica Învierii
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
4. Mari sărbători creştine 1.2;3.1;3.2  Tradiţii pascale* 1 Mixtă S29 06 – 10.05
 Importanţa exemplului personal de 13 – 17.05
Viaţa creştinului 1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S30
3. iubire creştină
împreună cu semenii
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S31 20 – 24.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S32 27 – 31.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 03 – 07.06
Viaţa creştinului 1 Recapitulare şi sistematizare S33
3. 3.1;3.2 finală
împreună cu semenii
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S35 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig
Profesor: Diaconu V. Marius
An școlar: 2018 / 2019
Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
2.1  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 17 – 21.09
2.1  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 24 – 28.09
Credinţa creştină
1. 1.1  Crezul- sinteza învăţăturii de credinţă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 01 – 05.10
(Noţiuni de Dogmatică)
1.1  Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.1  Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.1  Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 1 Mixtă S7 22 – 26.10
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S8 29.10 – 02.11
Credinţa creştină 05 – 09.11
1. 1.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S9
(Noţiuni de Dogmatică
1.2;4.2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 12 – 16.11
Sfânta Scriptură –izvor  Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov 2 S10-S11
Mixtă 19 – 23.11
2. de înţelepciune şi iubire
1.2;4.2;5.1  Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele - legea Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 26 – 29.11
2 S12-S13
desăvârşită a Noului Testament Mixtă 03 – 07.12
1.2  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 10 – 14.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 2 Mixtă S14-S15 17 – 21.12
alese ale sufletului românesc
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2018 – 13.01.2019
1.2;4.2;5.1  Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13,13) 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 14 – 18.01
Sfânta Scriptură –izvor
2. 1.1;1.2;4.2;5.1 21 – 25.01
de înţelepciune şi iubire  Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18 28.01 – 01.02
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
2.1;3.1  Biserica, locaş de închinare 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
4. 2.1;3.1  Icoana – fereastră spre cer 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 18 – 22.02
Exprimarea învăţăturii
 Cântarea religioasă – formă de 25.02 – 01.03
creştine 2.1;3.1 1 Mixtă S21
rugăciune/ audiţii muzicale
 Călătorind cu Dumnezeu – 04 – 08.03
2.1;4.2 1 Mixtă S22
pelerinajul la biserici si mănăstiri
 Portofolii cu tema: Locuri de 11 – 15.03
2.1 1 Mixtă S23
pelerinaj la biserici şi mănăstiri
2.1;3.1;4.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 18 – 22.03
1.2;3.3;4.1  Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în 25 – 29.03
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25
Hristos
Trăirea învăţăturii 3.3;4.1  Pilda semănătorului – primire şi 01 – 05.04
5. 1 Mixtă S26
creştine împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
3.3;4.1  Pilda neghinei – îndelunga răbdare 08 – 12.04
1 Mixtă S27
şi dreptatea lui Dumnezeu
3. Bucurie şi lumină  Cuvintele Mântuitorului rostite pe 15 – 19.04
1.2 1 Mixtă S28
sfântă Cruce - învăţături morale*
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
 Semnificaţia întemeierii mitropoliilor 06 – 10.05
3.2 1 Mixtă S29
româneşti
3.2  Întemeierea Patriarhiei Române 1 Mixtă S30 13 – 17.05
Organizarea Bisericii  Organizarea actuală a Bisericii 20 – 24.05
6. 3.2 1 Mixtă S31
Ortodoxe Române Ortodoxe Române
1.2;2.1;3.2;3.3;4.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 27 – 31.05
1 Recapitulare şi sistematizare S32
4.2 finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S33 03 – 07.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

S-ar putea să vă placă și