Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect didactic

Profesor: Scarlat Sorin


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr.6 Târgoviște
Clasa: a IV –a
Data: 18.04.2018
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: Iubirea creştină, sprijin pentru convieţuirea cu ceilalţi
Subiectul lecției: Familia și împlinirea poruncii iubirii
Tipul lecției: mixtă

Competență generală:
C.G.2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

Competențe specifice:
2.1. Participarea activă la acțiuni civice alături de persoane care au alte credințe sau convingeri religioase
2.2. Argumentarea importanței participării active la viața comunității

Obiective operationale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 - numirea primei familii create și binecuvântate de Dumnezeu;
O2 – explicarea modalității întemeierii unei familii creștine;
O3 – precizarea membrilor unei familii;
O4 – identificarea simbolisticii părții văzute a Sf. Taine a Cununiei;
O5 – enumerarea datoriilor membrilor unei familii creștine.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, observația, expunerea, povestirea, explicația, problematizarea, argumentarea, cântarea
religioasă, lectura
2. Mijloace de învățământ: Sfânta Scriptură,caietul de religie, fișe de lucru, dispozitiv audio, literatura religioasă
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală, frontală

1
Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin O.M. nr. 5001/02.12.2014, pentru clasa a IV-a;
2. Planificarea calendaristică pentru clasa a IV-a.
Temporale:
număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min

Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
4. Achim, Daniela, Daiu, Anișoara, Ioniță, Dragoș, Moldoveanu, Maria, Nicula, Florentina, Religie-Cultul ortodox, manual pentru clasa a IV-a,
semestrul al II-lea, Editura Corint Educațional, București, 2016.
5.Lica, Mioara, Sava, Valentina, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Cozma Irina, Muha, Corneliu, Primăvara credinței, Editura Sf. Mina, Iași, 2007.
6. Magdan, Leon, Ghicitori creștine, Editura Mateiaș, București, 2007.
7. Muha, Corneliu, Dumnezeu creează lumea, vol. 1 și 2, Editura Sf. Mina, Iași, 2012.
8. http://www.cantecedecopii.com/ghicitori-despre-membrii-familiei/
9. http://hristosimpartasitcopiilor.blogspot.ro/2010/03/planse-de-colorat-cu-invierea.html
10. Colindul Nunta din Cana Galileii: https://www.youtube.com/watch?v=XBKO4_ihOvU

2
DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Etapele Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt. lecției op. (min.) organiza
re
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salut elevii. Obs.


1. Momentul 2' Se cântă Imnul Învierii Domnului cu elevii. Exercițiul Icoana din Activitate comporta-
organizatoric Fac prezența elevilor la clasă și realizez managementul Elevii răspund la salut, cântă Imnul de sala de clasă frontală mentului
clasei pentru începerea activității didactice care Învierii și se pregătesc pentru lecție rugăciune elevilor
urmează să se desfășoare.
Profesorul numește câțiva elevi care să precizeze lecția
Verificarea predată anterior și ce temă au avut pentru acasă. Elevii răspund la întrebările Conversația
cunoștințelor 10' profesorului: ”Lecția: Femeile
dobândite și Profesorul verifică tema calitativ și cantitativ. mironosiţe pe drumul Golgotei şi în Activitate
2. verificarea Duminica Învierii”. Explicația frontală și Evaluare
temei Profesorul propune elevilor să rezolve împreună un Problematizarea Fișă de lucru individual orală,
rebus ce verifică lecția predată anterior – Anexa nr.1. Elevii rezolvă exercițiul de pe fișa de Exercițiul (Anexa 1) ă frontală și
Profesorul explică și citește cerințele rebusului, una lucru și dau răspunsurile conform Observația individual
câte una, completând cu elevii rezolvarea corectă. cerințelor rebusului. ă

3. Captarea 8' Profesorul va spune elevilor câteva ghicitori creștine, Explicația


atenției având ca scop descoperirea titlului lecției noi.
Prima ghicitoare:
”Chiar de nu-ți mai amintești,
Ți-a zâmbit întâia dată.
Tu mereu să-i mulțumești,
O3 Căci te-ajută viața-i toată. Elevii răspund: ”mama”.
A doua ghicitoare: Obs.
Cu mistria si lopata Exercițiul comporta-
Cine tot lucrează? Elevii răspund: ”tata”. mentului
A treia ghicitoare: elevilor

3
Cine te iubește, oare,
Cel mai tare și mai tare
Și te-nvață și te cresc
Și doar binele-ți doresc? Elevii răspund: ”părinții”.
A patra ghicitoare:
O iubesc atat de mult! Activitate
Și mereu eu o ajut... frontală și
Azi îi dau o păpușică... individual
Doar e .... Elevii răspund: ”sora mea mai ă
A cincea ghicitoare: mică”.
E nins de ani, îmbătrânit,
Eu îl ascult, doar sunt mai mic,
Iar el este bunul meu.... Problematizarea
A șasea ghicitoare: Elevii răspund: ”bunic”.
Seara la culcare,
Îmi spune povești,
E bătrână tare,
Cred ca o ghicești...
Umblă toată ziulica
Și e harnică...
A șaptea ghicitoare: Elevii răspund: ”bunica”.
Cine știe îmi va spune!
Când au toți același nume?
Pot să fie doi sau trei,
Pot să fie oricâți vrei!
Și-s atât de-apropiați
Că-s părinți, surori și frați!
Elevii răspund: ”familia”.

Anunțarea Notez titlul lecției pe tablă: ”Familia și împlinirea Elevii notează în caiete titlul lecției. Obs.
4. titlului și a 1' poruncii iubirii ” și precizez competențele urmărite. Conversația Activitate comporta-
competențelo individual mentului
r lecției ă elevilor

Dirijarea Profesorul le reamintește elevilor că Dumnezeu a creat Elevii ascută cu atenție expunerea

4
5. învățării O1 lumea văzută în șase zile. profesorului. Observația Fișe de lucru
Pentru a ajunge la crearea lui Adam și a Evei, prima Expunerea (Anexa 6)
familie creată de Dumnezeu, profesorul le va împărți
câte o cărticică cu cele șase zile ale creației (Anexa
nr.6).
Profesorul le cere să identifice pe fiecare zi ce a Activitate
O2 creat Dumnezeu pentru prima familie din Rai. frontală
Căsătoria a fost întemeiată ca Taină de Dumnezeu
însuşi, chiar de la crearea primilor oameni pe care Povestirea Sfânta
Dumnezeu i-a binecuvântat, zicându-le: „Creşteţi şi vă Scriptură
înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l stăpâniţi." (Facere
20' 1,28)
Mântuitorul a sfinţit căsătoria prin prezenţa Sa, a
Maicii Sale şi a Sfinţilor Apostoli la nunta din Cana Obs.
Galileii. Sfânta Scriptură spune că Nunta este o Taină comporta-
tot aşa de mare ca şi Taina unirii lui Hristos cu mentului
O4 Biserica Sa. elevilor
Forma rotundă a inelelor (fără început sau Explicația
sfărşit), simbolizează dragostea neîntreruptă dintre soţ
si soţie care nu trebuie să se sfârşească niciodată. Argumentarea
Taina nunţii se mai numeşte şi Cununie, pentru că în
timpul slujbei acestei Sfintei Taine pe capul mirelui şi
pe capul miresei se pun cununi sau coroane.
Aceste cununi, asemănătoare cu cele pe care le
poartă regii şi împăraţii, simbolizează cinstea cu care i-
a înzestrat Dumnezeu pe oameni când le-a dat
pământul în stăpânire şi puterea de a înmulţi viaţa prin
naştere de prunci. La nuntă, trebuie să ia parte şi doi
creştini căsătoriţi, care se numesc naşi şi care
făgăduiesc că vor veghea ca cei căsătoriţi, care le sunt
fini, să păzească legile Bisericii.
Trăirea bărbatului cu femeia este plăcută şi
binecuvântată de Dumnezeu numai atunci când este
căsătorie întemeiată cu binecuvântare şi sfinţită prin
Sfânta Taina a Nunţii, săvârşită în biserică.

5
Convieţuirea bărbatului cu femeia în afara căsătoriei,
O5 fără binecuvântarea lui Dumnezeu prin Sfânta Taină a
Nunţii, este un păcat.
Familia este alcătuită, în primul rând, din părinţi şi
copii. Membrii unei familii au datorii unii faţă de alţii.
Soţii trebuie să se iubească reciproc, să se înţeleagă,
să-şi fie credincioşi şi sprijin unul altuia, să trăiască în
armonie până la sfârşitul vieţii, aşa cum au promis la
cununie, în faţa Sfântului Altar. Activitate
De asemenea trebuie să-şi crească copiii cu frontală
dragoste, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i
pregătească pentru viaţă. Dar mai ales să-i crească cu
dragoste faţă de Biserică şi de cele sfinte.
Copiii sunt datori faţă de părinţii lor să-i iubească,
să-i asculte, să se roage lui Dumnezeu pentru sănătatea
şi mântuirea lor şi să-i ajute la bătrâneţe. Obs.
Din familie fac parte în primul rând părinții, copii, comporta-
bunicii și apoi celelate rude. Iar în sens şi mai larg mentului
aceasta poate să se refere şi la marea familie a unui elevilor
popor sau chiar a tuturor oamenilor de pe pământ,
fiindcă toţi oamenii, având un singur Dumnezeu ca Literatura
Tată, sunt fraţi unii cu alţii. De aceea, oamenii au Lectura religioasă
datoria de a se iubi unii pe alţii, de a se respecta şi de a (Anexele
se ajuta reciproc. nr.2 și nr. 3)
Profesorul prezintă elevilor exemple de conviețuire
creștină a membrilor unei familii: Elevii notează pe caiet acest îndemn Activitate
-Anexa 2 - Taina Sfintei Cununii creștin. individual
-Anexa 3 - Copilul bine crescut ă
Familia creștină este o mică biserică a lui
Dumnezeu. În ea copilul învață de mic să iubească, să
respecte, să fie împreună la bine și la greu cu cei din
jur.
Într-o familie creștină nu se poate face nimic fără
ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu.

6
5' Profesorul transmite elevilor ideea că Dumnezeu Activitate
6. Fixarea și dorește ca toți oamenii să cunoască adevărul și să-L frontală
sistematizare urmeze, ca să aibă viață veșnică și binecuvântată, să se Conversația
a mântuiască și să dobândească fericirea veșnică în Sfânta
cunoștințelor Împărăția Sa cea cerească. Scriptură
O5 Ultimele șase porunci din cele zece date de
Dumnezeu oamenilor prin Moise, cuprind datoriile Problematizarea Evaluare
omului față de aproapele său. Prin porunca a cincea, orală,
„Cinsteste pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și frontală și
să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul individual
Dumnezeul tău ți-l va da ție” (leș. 20, 12), se cere ă
respectarea cu sfințenie a părinților.
Activitate
După acest mesaj, profesorul distribuie, pe rând,
individual
fișele de lucru (Anexa nr.4 și 5) și explică sarcina Elevii ascultă cu atenție indicațiile și Cântarea Dispozitiv
ă
didactică. răspund cerințelor. religioasă audio
și frontală
Profesorul va pune pentru audiție colindul Nunta
din Cana Galileii în timpul rezolvării sarcinii date
(2,40 minute).

Profesorul urmărește corectitudinea răspunsurilor.


7. Asocierea si 1' Profesorul le citește din Sfânta Scriptură Elevii ascultă cu atenție învățătura Evaluare
generalizarea O5 următoarea învățătură: „Ascultă, fiul meu, învățăturile scripturistică. Expunerea orală,
tatălui tău și nu  lepăda învățătura tatălui tău și nu Sfânta frontală și
lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt ca o Scriptură individual
cunună pe capul tău și ca o salbă împrejurul gâtului ă
tău. Fiul meu, de voiesc păcătoșii să te ademenescă, nu
te învoi”. (Pilde 1, 8-10).

8. Obţinerea Se realizează în permanenţă, cu ajutorul Elevii ascultă aprecierile făcute de Obs.


performanţei 1' conversaţiei. profesor. Conversația Activitate comporta-
şi a feed- Profesorul va face aprecierile generale şi individuale frontală mentului
back-ului referitor la pregătirea elevilor pentru lecţie, cât și elevilor
implicarea lor activă la ora de curs.

7
Precizarea Profesorul anunță tema: „Alcătuiți un album al familie Elevii ascultă explicațiile la ceea ce Conversația Activitate Rezolvare
9. temei pentru 1' voastre în care să surprindeți și aspecte din care să vor avea de făcut ca temă și iși frontală a sarcinii
acasă reiasă că sunteți o familie creștină”. notează tema. Explicația acasă

Încheierea Se cântă Imnul Învierii Domnului cu elevii, salut și ies Elevii cântă Imnul Învierii și răspund Exercițiul de Icoana din Activitate Obs.
10. activității 1' din sala de clasă. la salut. rugăciune sala de clasă frontală comp.
elevilor

8
ANEXA 1 – REBUS
Învierea Domnului. Arătările de după Înviere

A ORIZONTAL:
1.În aceste cărți ale Noului Testament se
găsesc cele mai multe detalii despre
1. activitatea Domnului Iisus Hristos.
2.Cel mai important eveniment din viața
2. Mântuitorului.
3. 3.Ziua din săptămână în care s-a petrecut
acest eveniment.
4. 4.Ei stăteau de pază.
5. 5.A fost dată la o parte de îngerul
Domnului.
6. 6. Ele au văzut primele mormântul gol.
7. 7.Au fost acuzați că au furat trupul
Domnului.
8. Prima literă din alfabet.
8. 9. Cu acestea doreau femeile să ungă trupul
lui Iisus.
10.A fost găsit fără Iisus Hristos.
9. 11. După Înviere, Domnul Iisus Hristos a
dovedit că este ………….. .
10. 12. Prenumele femeii căreia i S-a arătat
11. pentru prima dată.
13.Apostolul care lipsea în ziua Învierii,
12. dar a fost prezent după opt zile după acest

9
eveniment.
13. 14.Numărul zilelor cât a mai stat Domnul
14. pe pământ, timp în care S-a arătat mai
multor oameni, apoi S-a înălțat la Cer.

B Dacă rezolvi corect rebusul, pe verticala


A-B vei găsi salutul de Paști al creștinilor.

ANEXA 1 – REBUS (rezolvare)


Învierea Domnului. Arătările de după Înviere

A ORIZONTAL:
1.În aceste cărți ale Noului Testament
se găsesc cele mai multe detalii despre
1. E V A N G H E L I I activitatea Domnului Iisus Hristos.
2.Cel mai important eveniment din
2. Î N V I E R E A viața Mântuitorului.
3. D U M I N I C A 3.Ziua din săptămână în care s-a
petrecut acest eveniment.
4. S O L D A Ț I 4.Ei stăteau de pază.
5. P I A T R A 5.A fost dată la o parte de îngerul
Domnului.
6. M I R O N O S I Ț E 6. Ele au văzut primele mormântul gol.
7. A P O S T O L I I 7.Au fost acuzați că au furat trupul

10
Domnului.
8. Prima literă din alfabet.
8. A 9. Cu acestea doreau femeile să ungă
trupul lui Iisus.
10.A fost găsit fără Iisus Hristos.
9. M I R E S M E 11. După Înviere, Domnul Iisus
10. M O R M Â N T Hristos a dovedit că este ………….. .
12. Prenumele femeii căreia i S-a
11. V I U arătat pentru prima dată.
12. M A R I A 13.Apostolul care lipsea în ziua
Învierii, dar a fost prezent după opt
13. T O M A zile după acest eveniment.
14. P A T R U Z E C I 14.Numărul zilelor cât a mai stat
Domnul pe pământ, timp în care S-a
arătat mai multor oameni, apoi S-a
B înălțat la Cer.

Dacă rezolvi corect rebusul, pe


verticala A-B vei găsi salutul de Paști
al creștinilor.

ANEXA 2 – Taina Sfintei Cununii

O femeie necăjită a venit odată la un preot ca să-i ceară un sfat:


- Părinte, ajută-mă rogu-te cu un sfat: n-am înţelegere în casă, bărbatul
meu cheltuieşte mai mult decât câştigăm, uneori bea, alteori ne
certăm, datoriile cresc iar noi şi copiii trăim tot mai rău. Ce să fac?
- Lasă femeie! O să vorbesc eu cu el.
După câteva zile preotul se întâlneşte pe drum cu bărbatul femeii
şi-l întreabă:
- Cum o mai duci, fiule?
- Eh! Destul de greu, părinte…
- Păi, din câte ştiu eu, femeia ta este harnică, nu?!
- Ei, așa e părinte! Slavă Domnului, mi-a dat femeie bună, nu mă pot
plânge.
- Păi atunci, care e problema?
Încurcat, omul nu a ştiut ce să mai răspundă, dar preotul îi spuse:
- Vezi pasărea aceea, care zboară acuma chiar pe deasupra casei tale?
- Da, părinte, o văd.

11
- Ei bine, căsătoria este şi ea, fiule, tot așa ca o pasăre, iar bărbatul şi
femeia sunt cele două aripi ale păsării. Dacă nu bat aerul amândouă
aripile odată, pasărea nu poate zbura. Oricât s-ar strădui, o singură
aripă, fără ajutorul celeilalte, nu poate face nimic. Caută și tu să îţi
ajuţi nevasta şi copiii, că doar aşa te poţi numi om creștin. Mulţumirea
ta depinde de mulţumirea familiei tale.
Recunoscător pentru sfat, bărbatul a plecat mai departe, iar, în
gând îi stăruiau cuvintele spuse de preot.

(Pilde și povestiri pentru copii,


Editura Credința Străbună, Iași, 1998,
pag.33)

ANEXA 3 – Copilul binecrescut

Într-un sat din câmpie s-au întâlnit la fântână trei femei. Două
dintre ele nu mai încetau să-şi laude băieţii lor. Cea de-a treia însă nu
spunea nimic, cu toate că avea şi ea un băiat de care nu s-ar fi putut
plânge. Au luat cele trei femei câte o găleată cu apă şi au plecat
împreună înapoi, spre casă. Pe drum, s-au întâlnit cu cei trei copii,
care se jucau într-o livadă.
- Ia uite pe al meu, a zis prima femeie, vai, e aşa de puternic.
- Aaa, dar al meu, zise şi a doua, e priceput la toate.
Nici de această dată cea de-a treia femeie nu a spus nimic,
uitându-se cu dragoste însă la cei trei copii.
Atinci copilul ei văzându-și mama s-a grăbit să vină înaintea
mamei sale și să-i ia el găleata cu apă. Ceilalţi doi băieţi văzând asta
au început să râdă şi au rămas să se joace în livadă.
Acum însă se vedea adevărul. În smerenia ei, cea de-a doua
femeie nu se lăuda, dar în locul ei vorbeau faptele copilului ca rezultat
al educației pe care a primit-o de la părinții lui.

12
(Pilde și povestiri pentru copii,
Editura Credința Străbună, Iași, 1998, pag.53)

ANEXA 4

13
ANEXA 5

14
Lectură

Rugăciune pentru părinți


1.Doamne, cât este de bine 3.Fă-le parte tot de bine
Când e mama lângă mine, Să poarte grijă de mine,
Doamne, cât este de rău Și mereu cu harul Tău,
Când nu-l văd pe tatâl meu. Izbăvește-i de cel rău.
2.Tata, mama mă iubesc 4. Doamne, ține-i fericiți
Pentru mine ei trudesc Pe părinții mei iubiți,
Ține-i Doamne, Îndurate, Să mă poată crește bine,
La mulți ani, cu sănătate. Să se bucure de mine.
(Din folclorul copiilor)

Învierea Domnului. Arătările de după Înviere

15
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

16

S-ar putea să vă placă și