Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Luca Ion Florian


Data: 26.02.-02.03.2018
Unitatea de învăţământ: Şcoala de Gimnaziala nr 7 Bucuresti
Clasa: pregatitoare
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și ai copiilor
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare
Scopul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor despre Sfinții pentru a le aduce cinstirea cuvenită
Durata: 50 minute (35 min cu 15 min)
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
01– că sfinții sunt oameni care l-au iubit pe Dumnezeu
02 - să recunoască icoanele prezența sfinților;
03 - să explice mijlocirea sfinților înaintea lui Dumnezeu pentru cei care îi cer ajutorul;
04- să explice titlul lecţiei, folosind cunoştinţele însuşite.
Strategia didactică
1. Metode şi procedee:lectura, exerciţiul, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, problematizarea, cântarea religioasă, demonstraţia cu
substitute.
2. Mijloace de învăţământ: ilustrții cu sfinți.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.
Resurse
Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1982.
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999.
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
4. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa I, Editura „Sf. Mina", laşi, 2005.
5. Măndiţă, Protosinghel Nicodim, Viaţa Maicii Domnului, Editura „Agapis”, Bucureşti, 1993.
6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
7. ***, Viaţa Maicii Domnului/Din minunile Maicii Domnului/ Grădina de flori duhovniceşti, Editura Episcopia Argeşului, 1994.

1
8.Monica Opriș, Dorin Opriș, Irina Horga, Religia la clasa pregătitoare, Ghid pentru profesori, Editura Basilica-a Patriarhiei Române,
București 2013.

Scenariul didactic

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Ob.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;


Momentul - notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea
1. organiza- 2’ activităţii didactice care urmează să se desfăşoare; Exerci- Activitate
toric - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea ţiul frontală
activităţii didactice;

Profesorul citeşte o lectură din care ei pot extrage învăţătura / Elevii ascultă Activitate
cu atenţie: Lectura frontală
2. Captarea 10’
atenţiei Sfântul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea, la Adrianopolis, în provincia
Paflagonia din Asia Mică (pe teritoriul Turciei de astăzi), într-o familie
foarte bogată.
La o vârstă potrivită, plin de iubire dumnezeiască şi povăţuit de Duhul Sfânt,
el şi-a împărţit averea săracilor şi s-a retras în pustiu, pentru a se adânci în
rugăciune şi cunoaşterea lui Dumnezeu. A intrat într-o peşteră unde primea
hrană de la înger. Dar, spre deosebire de alţi pustnici, el nu s-a retras cu totul
din lume, ci, din dragoste pentru oameni, mergea printre ei şi îi ajuta,
întorcându-se apoi la chilie pentru odihnă.
Pentru viaţa de curăţie şi rugăciune, Dumnezeu l-a învrednicit de darul
tămăduirii. Într-o noapte, în timp ce se ruga, Sfântul Stelian a simţit prezenţa

2
lui Dumnezeu şi a fost copleşit de Duhul Sfânt. În ziua următoare, chipul său
strălucea arătând o bucurie profundă şi o linişte sufletească pe care nu o mai
cunoscuse până atunci.
Într-unul din drumurile sale obişnuite în care mângâia şi alina, Sfântul
Stelian a pus mâna pe creştetul unui copil suferind şi a simţit cum puterea lui
Dumnezeu trece prin mâna sa întinsă asupra copilului bolnav. Copilul s-a
tămăduit imediat şi de atunci sfântul a început să fie căutat de oameni aflaţi
în suferinţă, copii, tineri sau bătrâni. Aceştia, prin rugăciunea sfântului, dar
şi prin rugăciunea şi credinţa lor, luau tămăduire de la Dumnezeu.
Multe familii îi încredinţau Sfântului Stelian educaţia copiilor lor şi astfel a
luat naştere un loc unde mamele îşi puteau lăsa copiii cât timp ele se ocupau
de treburile zilnice.
Astfel, prin grija faţă de copii şi familii, prin tămăduirea copiilor, dar şi prin
ajutorul dat mamelor, Sfântul Stelian avea să devină ocrotitorul copiilor şi al
familiei în general. Grija sa pentru copii se vedea mereu pe chipul său. Era Conver- Activitate Aprecierii
mereu blând, binevoitor, plin de dragoste pentru cei din jur, având mereu un saţia frontală verbale
cuvânt de mângâiere pentru fiecare.

Cum s-a comportat Sfântul cu copiii?


Cum i-a ajutat Sfântul pe copiii?

3
Precizarea Se anunţă titlul lecţiei : Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și ai copiilor şi Explica- Activitate
3. titlului şi a 3’ obiectivele lecţiei. ţia frontală
obiectivelor Se scrie data şi titlul lecţiei pe tablă.
Sfinţii sunt oamenii care şi-au ales partea cea bună a vieţii: pocăinţa,
dragostea, gândurile şi faptele bune, iertarea, rugăciunea. Ei sunt prietenii lui
Dumnezeu şi pentru El au trecut prin necazuri, boli, suferinţe, dar le-au
răbdat. Gândul lor este la răbdarea lui Hristos, Care a suferit Crucea cu
dragoste, pentru noi.

De aceea, Dumnezeu le-a dăruit mari puteri încă de când vieţuiesc pe


pământ: ei fac minuni, ca să-i ajute pe ceilalţi. Sfinţii nu fac minuni pentru ei
înşişi. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel vindeca pe mulţi de boli, iar el
suporta o boală de ochi.

Sfinţii se bucură de suferinţă, gândind că aceasta e mică faţă de ceea ce a


îndurat Domnul nostru Iisus Hristos şi faţă de cât de mari sunt bunătăţile
cereşti. În suferinţă ei se simt mai aproape de Hristos.
Sfinţii se roagă pentru toţi oamenii, şi când trăiesc pe pământ, dar mai ales
după ce mor. Ei sunt înaripaţi de o adevărată dragoste, adică se bucură să-i
vadă pe toţi fericiţi. Sfinţii răspund la rugăminţile oricui şi Îl roagă pe
Dumnezeu să-i ajute pe aceştia. În special după ce mor, ei locuiesc împreună
cu Dumnezeu şi au mai multă putere decât oamenii obişnuiţi de a cere
milostivirea lui Dumnezeu pentru noi.
Minunile Sfinţilor arată cât de Mare şi de Adevărat este Dumnezeu, Izvorul
tuturor minunilor. Ele sunt mereu binefăcătoare, lucrând în folosul omului:
vindecări de boli, scăpare din furtuni, învieri din morţi şi multe altele.

Numărul Sfinţilor este ştiut numai de Dumnezeu. Mulţi Sfinţi au rămas


deocamdată necunoscuţi şi vor fi aflaţi la sfârşitul lumii. În prima Duminică
de după Rusalii sunt serbaţi toţi Sfinţii: şi cei cunoscuţi, şi cei necunoscuţi.

4
De aceea, acea Duminică se numeşte „a Tuturor Sfinţilor”

01 24’ Explica- caietul Activitate Aprecierii


Reactulliza- ţia special individullă verbale
4. rea şi „ Unde aţi văzut voi aşezate icoane cu Sfinți? /În biserică, avem în clasă şi
sistematiza- acasă pe perete.” Activitate
rea „ De ce credeţi că au aşezat părinşii voştri icoanele Sfinți? frontală
cunoştinţe- Orice om poate ajunge Sfânt? De ce? Observa- Icoane ce
lor 02 rea o
De ce se roagă Sfinţii pentru noi? dirijată înfăţişează
pe Maica Activitate Aprecierii
Cu a Cui putere fac minuni Sfinţii? Domnului frontală verbale

03
Când sunt serbaţi toţi Sfinţii lumii?
La botez primim nume de Sfinți. Care sunt numele voastre de Sfinți? Problema Activitate Aprecierii
-tizarea frontală verbale

Explica- Activitate
ţia frontală

Precizare: / Elevii ascultă cu atenţie


Un alt mod de a le arăta sfinților că îi cinstim este să-le urmăm exemplul. Să
încercăm să fim buni, ascultători, credincioşi, etc.

5
Conversa Activitate Aprecierii
-ţia frontală verbale

Lectura Activitate
frontală

6
Conversa Activitate Aprecierii
-ţia frontală verbale

Profesorul împarte fișa de colorat cu Sfântul Stelian și fișa cu Duminica


tuturor sfinților.
În timp ce copiii coloreaza profesorul cântă
Generaliza- 05 7’ Intru tine, Parinte, cu osardie s-a mantuit cel dupa chip, ca luand Crucea, ai

7
5. rea şi urmat lui Hristos si lucrand ai invatat sa nu se uite la trup, caci este trecator,
asocierea ci sa poarte grija de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta si cu Conver- Activitate Aprecieri
ingerii impreuna se bucura, Prea Cuvioase Parinte Steliane, duhul tau. saţia frontală verbale

04
Exerci- Activitate
tiul frontală
Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor pentru
lecţie, cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe.
Conver- Activitate Aprecieri
Aprecierea saţia frontală verbale
6. activităţii 1’
elevilor

Precizarea Acasa copii vor termina fișele începute din clasă.


şi explica- Explica- Caietul Activitate
7. rea temei 2’ ţia special frontală
pentru
acasă

8
8. Încheierea 1’ - profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală