Sunteți pe pagina 1din 2

SINDICATUL INDEPENDENT DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR SECTOR 4, BUCUREŞTI

Str. Cuza Vodă nr. 51, sector 4, Bucureşti

Tel.: (004) 021.330.30.92; e-mail: siips4@yahoo.com

Acord de Prelucrare a
Datelor cu Caracter Personal

Sindicatul Independent din Învățământul Preuniversitar Sector 4 (S.I.I.P.S.4)


prelucreaza date cu caracter personal în scopul îndeplinirii atributiilor prevazute de Legea
nr.62/2011 a dialogului social, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a
statutului propriu.
Având în vedere:
A. Polița de Asigurare nr........................................emisa de ASIROM Asigurari;
B. Potrivit prevederilor Regulamentului, Operatorul de date cu caracter personal are obligația de
a obține acordul titularului datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea acestor date
în interiorul termenului contractual și în conformitate cu obiectului contractului intervenit
între cele cele doua părți .
C. Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și determinate în baza unui temei legal respectiv în
baza executarii contractului de asigurare nr. ............/.............................
D. Datele sunt păstrate pe perioada relației contractuale la care se adaugă o perioadă
suplimentară justificată de raportul și scopul prelucrării
E. În cursul derulării contractului datele pot fi transmise către terți ( ex: autorități, firme de
curierat, societăți bancare, etc.) care au obligația legală sau contractuală de a vă proteja
datele.

Vă rugăm să vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în


înțelesul Regulamentului.

Sunt de acord Nu sunt de acord

Nume: Luca Ion-Florian


Data: 08.01.2021
Semnătura: