Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE LECŢIE

Propunător: Mocanu Monica


Data:
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Puiești
Clasa a V-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul:Respectul în lumina credinței
Tipul lecţiei: comunicare/însușire de noi cunoștințe
Durata: 50 min.
Competențe specifice:
- Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din textele studiate;
- Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață;
- Identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-
religioase – respectul față de Dumnezeu, făță de sine, față de semeni.
Competențe operaționale:
- definirea valoarea morală – RESPECTUL;
- identificarea persoanele față de care trebuie să manifeste respect, pornind de la exemplul drepților Vechiului Testament;
- recunoașterea formelor de manifestare a respectului făță de Dumnezeu, față de sine, față de aproapele.
Competența formativ-educative:
- Formarea unei atitudini pozitive şi respect faţă de cei din jur;
Strategia didactică:
 resurse materiale: Sfânta Scriptură, icoana, fişe de lucru, imagini cu persoane din Vechiul Testament
 resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura scripturistică, Phillips 6-6,
 formele de organizare a clasei: activitate de grup, frontală, individuală

Bibliografie:
1. Sfânta Scriptură;
2. Mica Biblie
3. Religie cult ortodox, manual pentru clasa a V-a, Editura Akademos Art;
4. Opriș Dorin, Metode active de predare – învățare, Ed. ”Sfântul Mina” Iași;
5. http://mconline.ro/2014/03/sa-fim-politicosi.

Desfășurarea lectției:
ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ
NR.
MOMENTEL CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI RESURSE RESURSE FORME DE
CRT
E LECTIEI DEMERSUL DIDACTIC PROCEDURA MATERIAL ORGANIZA EVALUARE
.
LE E RE

1. Moment  Salutul Instructajul Materiale Frontal Observarea


organizatoric  Rugăciunea verbal necesare Individual comportamentului
1m  Prezența activităţii elevilor
Conversaţia
Mesajul zilei Aprecieri verbale

Pregătirea Dragilor, azi vom începe un nou capitol.


2. aperceptivă Conversaţia Anexa 1 – Frontal Observarea
3m Cine citește poezia ”Să fim politicoși”? (Anexa foaie sistematică
1) flipchart Aprecieri verbale

Care este ideea care se desprinde din poezie?


(să fim respectuoși/politicoși)

Anunţarea Astăzi vom vedea ce este respectul și


3. temei / cum trebuie să necomportăm cu cei Explicaţia Tablă / foaie Frontal Observarea
Informarea din jur – se anunță competenle flipchart / sistematică
elevilor asupra specifice planșă suport
scopului Conversația Aprecieri verbale
urmărit în lecție
și enunțarea
competențelor
1m

4. Desfășurarea Evocare:
situațiilor de 1. Se fac conexiuni cu cunoştinţele Explicația Manual Frontal Observarea
învățare: se face elevilor, prin metoda Pillips 6-6 sistematică
pe modelul  clasa este organizată în grupe de câte 6 Fișă lucru – de grup
ERR elevi; Anexa 1
(Evocare -  vor scrie timp de 6 minute tot ce le vine
Realizarea în minte pornind de la ideea desprinsă Observația
sensului - din poezie (vor nota tot ceea ce știu ei
Reflecția) despre politețe – vor fi puțini elevi care
vor asocia termenul politețe cu cel de Manual
respect) – anexa 1
 activitatea se desfăşoară în grup – ideile
vor fi notate de lider Conversația Frontal Aprecierea

 prezentarea punctului de vedere a Problematizarea răspunsurilor

grupului prin purtătorul de cuvânt elevilor

 cunoștințele elevilor sunt notate pe Frontal


Conversația
tablă/foaie flipchart

Realizarea sensului
1. Se comunică tema, Respectul în lumina
credinței, şi motivarea pentru învăţare: Explicația Frontal Observare
Trăim într-o societate în care tot mai sistematică
mulți copii uită să zică: bună ziua, te
rog, mulțumesc. Așa că vom desfăşura Exercițiul
diverse activități la această temă. Dacă
sunteţi atenţi la sfârşitul orei veţi şti ce Problematizarea
anume se cuvine să respectaţi în viaţă şi Aprecieri verbale
modalităţile prin care o puteţi face.

2. Dirijarea învățării

Indiferent ce facem, transmitem respect celor


Explicația Manualul
din jurul nostru și simțim respect din partea lor.
Se va asocia cuvântul politețe cu cel de respect
Individual
apoi se dă elevilor explicaţia din DEX.:

Exercițiul
Respect = atitudine sau sentiment de stimă,
de considerație sau de prețuire deosebită față
de cineva sau de ceva. Conversația

Evaluarea globală
 Realizarea sensului - se face prin
metoda Gandiți/Lucrați în Pe grupe
perechi/Comunicați:
Aprecieri verbale
- Elevii vor fi grupați câte doi – colegii Explicația
de bancă;
- Vor primi fișe cu persoane biblice:
David și Ionatan (Anexa 2), Rut și Conversația
Noemi (Anexa 3), Daniel și prietenii
lui (Anexa 4) – copiii vor lucra câte
doi. Vor citi despre persoanele biblice
– cerința: față de cine au manifestat Problematizarea
respectul Ionatan, Rut și Daniil. Fișa de lucru:
- Sarcina trebuie realizată individual - Anexa 2: Activitate
3-5 minute David și individuală și
- Răspunsurile găsite se comunică Ionatan; de grup – în
colegului de bancă și împreună Anexa 3: Rut perechi
formulează răspunsul final și Noemi Aprecieri verbale
- Concluziile sunt prezentate în fața Expunerea Anexa 4:
clasei – 2-3 perechi Daniel și
- Profesorul sintetizează informațiile și prietenii lui
transmite conținutul corect – Oglinda Explicația Frontal
tablei

Pentru a se verifica dacă elevii au înțeles ce este


respectul, în 2 minute vor trebui să completeze Aprecieri verbale
exercițiul - Anexa 5 Conversația
 Exerciţiu: Bifează pătrățelele din
dreptul enunțurilor ce ne indică un Individual
comportament de respect.
Imi cer scuze dacă lovesc pe cineva din
greșeală
Nu salut toți cunoscuții.
Nu ridic tonul față de nici o persoană. Frontal
Ascult pe celălalt fără să-l întrerup. Fișă de lucru
Vorbesc cuviincios cu toată lumea. – anexa 5 –
Nu ascult cu atenție atunci când mi se foaie
vorbește. flipchart
Îmi țin promisiunile întotdeauna.

Se explică elevilor că: Explicația Individual


 Orice persoană trebuie să-i respecte
pe cei din jur şi să se străduiască să câştige
respectul celorlalţi. Respectul înseamnă
stimă, preţuire faţă de o anumită persoană.
A avea respect față de aproapele
înseamnă:
 să-l asculți fără să-l întrerupi;
 să iei în considerare sentimentele lui;
 să înțelegi punctul lui de vedere;
 să comunici cu el în mod direct;
 să-l prețuiești ca persoană, apreciindu-
i calitățile;
 să nu-l minți; etc.

Reflecţia

Se face prin întrebări referitoare la respect,


loialitate, prietenie și completarea Anexei 6 și 7
Fișă de lucru
– anexa 6 și 7

 Cu ajutorul elevilor se evidențiază cât


5.
Încheierea şi de important este să respectăm și să fim Conversația Frontal Aprecieri verbale
evaluarea respectați Notarea elevilor
activităţii  Evaluarea se face pe tot parcursul care s-au
1 min. activității/ evidențiat
 Se apreciază și se recompensează
participarea elevilor la activitate.
 Rugăciunea
Anexa 1

Să fim politicoși

Elena Dragoș

1. Bună dimineață, mamă, 2. Peste drum, în poarta casei,


Ce frumoasă zi e azi! Sub castanul foișor
Mama râde, sărutându-și Un moșneag cu plete ninse
Băiețelul pe obraz. Sta privind la trecători.

3. Bună dimineața!” zice, 4. Mai apoi, venind pe stradă


Răsărind de lângă el, Din vecini, înc-un băiat
O fetiță cu codițe, L-a văzut pe moșu-n poartă
Însoțită de-un cățel. Însă nu l-a salutat.

5 „Tu n-ai gură, măi băiete,


Păi de ce n-ai zis nimic?
Politețea se învață
Încă de pe când ești mic!”
Anexa 2 – David și Ionatan

David se afla la curtea regelui Saul pentru a cânta din harpă spre liniștirea acestuia. Filistenii, au strâns armată multă pentru a birui
poporul israelit. Goliat, un filistean uriaș, a fost învins de David, care era un simplu păstor. Fapta lui David a atras invidia regelui Saul
care dorea să îl omoare.
De când David l-a biruit pe Goliat, Ionatan, fiul regelui Saul, s-a împrietenit cu dânsul și îl iubea ca pe un frate:
- a dat lui David hainele sale, sabia, arcul și cingătoarea;
- a mijlocit pentru David, arătând ca este nevinovat;
- când David a fost nevoit să fugă din fața mâniei lui Saul, Ionatat l-a sprijinit.
Ionatan era fiu de rege iar David un simplu păstor!

Față de cine și cum a manifestat respectul Ionatan?


........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Anexa 3 – Rut și Noemi
Noemi este o femeie israelită. Împreună cu soțul ei și cei doi fii, din cauza foametei, au pecat din Israel în Țara Moabului. Aici, fii lui
Noemi s-au căsătorit cu fete moabite. La scurt timp soțul și fii ei au murit și a rămas singură cu cele două nurori: Orpa și Rut. Dorind
să se întoarcă în țara ei, Noemi a zis nurorilor să rămână la părinții lor. Rut nu a lăsat-o să plece singură ci:
- a însoțit-o, facând chiar și o mărturisire: ”Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu”;
- a ajutat-o și sprijinit-o deoarece era bătrână;
- a adunat hrană de pe țarina lui Booz;
- a ascultat de soacra sa în tot ceea ce îi zicea să facă!
Rut s-a căsătorit cu Booz!

Față de cine și cum a manifestat respectul Rut?


........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Anexa 4 – Daniel și prietenii lui

Un grup de tineri care au fost duşi prizonieri într-o ţară străină. Trebuiau să fie instruiţi pentru a sluji unui împărat care nu se închina
lui Dumnezeu. Spre deosebire de ceilalţi tineri, Daniel şi cei trei prieteni ai lui s-au hotărât să lupte pentru Dumnezeu şi să-L
cinstească pe El, făcând ceea ce era drept. Primul test a fost mâncarea. Ei ştiau că, probabil, mâncarea nu fusese pregătită după legile
pe care Dumnezeu le dăduse poporului Său şi că această mâncare fusese oferită zeilor. Daniel s-a hotărât să Îl cinstească pe
Dumnezeu, refuzând să mănânce acele feluri de mâncare. Dumnezeu i-a dat curaj şi înţelepciune să ceară îngrijitorului permisiunea să
mănânce zarzavaturi şi să bea doar apă timp de zece zile. După aceste zile, Daniel şi prietenii lui au fost mai sănătoşi decât ceilalţi
prizonieri. De atunci, Dumnezeu i-a ajutat în perioada de instruire, dându-le înţelepciune specială şi cunoaştere. Daniel şi prietenii lui
au fost hotărâţi să-L onoreze pe Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat puterea să facă ce era bine (Daniel 1:6-20).

Față de cine și cum a manifestat respectul Daniel și prietenii lui?

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Anexa 5

Exerciţiu

Bifează pătrățelele din dreptul enunțurilor ce ne indică un comportament de respect.

Imi cer scuze dacă lovesc pe cineva din greșeală.


Nu salut toți cunoscuții.
Nu ridic tonul față de nici o persoană.
Ascult pe celălalt fără să-l întrerup.
Vorbesc cuviincios cu toată lumea.
Nu ascult cu atenție atunci când mi se vorbește.
Îmi țin promisiunile întotdeauna.
Anexa 6

MANIFEST

RESPECT
Anexa 7

CUM ARĂTĂM

RESPECTUL
Oglinda tablei:

 Respect = atitudine sau sentiment de stimă, de considerație sau de prețuire deosebită față de cineva sau de ceva.
 Stima de sine și de semeni izvorăște din credința în Dumnezeu!
 Respectul este datorat părinților, rudelor, prietenilor, profesorilor, colegilor, semenilor,
 Rut, străbunica lui David, este un exemplu de respect și loialitate față de soacra ei,
 Daniel și prietenii lui se fac modele pentru noi in ceea ce privește respectul față de Dumnezeu.
 David și Ionatan sunt modele de prietenie adevărată.

S-ar putea să vă placă și