Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:

Titlul lecției: Biblia și Biserica ne arată calea spre Dumnezeu

Clasa a IV-a

Mediul de învățare: sala de clasă

Tipul de lecţie: Mixtă

Durata lecţiei: 2 ore

Competenţe specifice vizate:

1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu diferite situații de
viață
1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din viața
cotidiană, a exemplelor unor persoane din Biblie și a unor sfinți
1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite
contexte de viață familiare

Obiective operaționale (la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili):

O1: să precizeze cele două părți care alcătuiesc Biblia, din maximum 3 încercări

O2: să identifice cele două căi prin care ajungem la Dumnezeu

O3: să diferențieze o biblie ortodoxă de una protestantă, precizând și elementele de diferențiere

Strategia didactică:

- sistemul metodelor utilizare: conversația euristică, analiza textelor, problematizarea, studiul de caz.

- resurse materiale: textul biblic, Biblia, manualul, fișă de lucru

- forme de organizare: individual, frontal

II. Desfășurarea situațiilor de învățare

1
Obiective
Etapele Strategia
operaţio Elemente de conținut
lecţiei didactică
nale

Rostirea rugăciunii la începutul orei

Momentul organizatoric Prezența

Organizarea clasei pentru începerea lecției

Verificarea cunoştinţelor Verificarea orală a activității avute pentru acasă Verificare orală

Pregătirea pentru lecția Pregătirea pentru lecția nouă, printr-un dialog care să
Conversația
nouă ducă de la ideile principale ale lecției precedente, la lecția
catehetică
ce va fi predată

Anunţarea titlului lecţiei noi Anunţarea titlului lecţiei noi: Biblia și Biserica ne
şi prezentarea obiectivelor arată calea spre Dumnezeu

Prezentarea sintetică a obiectivelor

Este o dupa-amiaza de toamna, cu flori și ciripit de


păsarele... Lectura
Ilinca împreuna cu mama ei aranjeaza carțile din
biblioteca. Pe un raft a gasit Biblia.
— Mama, la școală am învațat ca Biblia nu este o singură
carte, ci o colecție de cărți. În paginile acestei carți sfinte Jocul de rol
este cuprins Cuvântul lui Dumnezeu îmbracat în cuvinte
omenești. Carițle Bibliei au fost scrise de proroci, apostoli
și alți oameni inspirați de Dumnezeu pentru a cunoaște și
înțelege adevarurile descoperite.
Biblia cuprinde adevaruri de credință, norme de purtare,
rugaciuni, precum și unele relatari istorice.
Biblia se mai numește Sfânta Scriptura și este compusa
Dobândirea noilor
din doua parți: Vechiul Testament și Noul Testament. Din
cunoştinţe Sfânta Scriptura afli învățăturile lui Dumnezeu. Aceasta
este o cale de a comunica cu El, de a te hrani din cuvântul
Lui. - explicaţia
— Ma bucur, draga mea, ca învei lucruri frumoase. Aș
completa ca Biserica este cea care pune în aplicare
învățăturile din Biblie și are rolul de a le arata oamenilor
calea spre Dumnezeu. Respectând învățăturile Bibliei, dar
și pe cele ale Bisericii, putem sa fim mai aproape de
Dumnezeu.

O1 Biblia este cea mai importanta, cea mai citita și cea mai
raspândita carte. Ea a fost tradusa în numeroase limbi.
Cuprinde 66 de cărți, împarite în doua pari: Vechiul
Testament, cu 39 de carți, și Noul Testament, cu 27 de
2
carți.
Prima carte tiparita din lume a fost Biblia. Aceasta a
vazut lumina tiparului în anul 1455, fiind realizata de
tipograful german Johannes Gutenberg.
În limba româna a fost tiparita în anul 1688 și este
cunoscuta ca Biblia de la București sau Biblia lui Șerban
Cantacuzino.

O2 Biblia sau Sfânta Scriptura este o colecie de carți sfinte


scrise de proroci, apostoli și oameni placui lui Dumnezeu,
sub inspirația Duhului Sfânt.
Biblia și Biserica ne arata calea spre Dumnezeu.
Sfânta Scriptura poate fi citita de orice om care dorește să Prelegerea
ajunga la Dumnezeu.
Biblia cuprinde 66 de carți, împarțite în doua parți:
Fixarea noilor cunoștințe
Vechiul
Testament și Noul Testament.
O3 Descrierea
Biblia ortodoxa poate fi recunoscuta dupa urmatoarele
caracteristici: trebuie sa aiba pe
coperta semnul Sfintei Cruci, sa fie tiparita de editura
creștin-ortodoxa, iar numele Mântuitorului sa fie scris
astfel: Iisus Hristos.
Aprecierea rezultatelor Aprecierea verbală și notarea elevilor
elevilor

Imaginează-ți că s-au pierdut cărțile Sfântului Ioan Gură


de Aur și toți apelează la tine pentru a-și aminti exact ce
spunea el despre Sfânta Scriptură și despre Biserică.
Ajută-i completând spațiile libere:
1. Biserica este casa lui ..............................
Activitatea suplimentară 2. Biserica este un........................... în care toate oile sunt
menținute sub același toiag păstoresc.
3. Sfânta Scriptură este o......................... a dragostei
divine.
4. Biserica este o clădire ridicată prin........................
noastre.

Precizarea faptului că vor continua exercițiile pe ora


viitoare.
Încheierea
Rugăciunea la sfârșitul orei

Salutul

S-ar putea să vă placă și