Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 4.XII.2017
Profesor: Panici Ivița
Școala Gimnaziala Nr. 30
Clasa a IV-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Magii în căutarea pruncului Iisus
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe/formare de deprinderi și priceperi

Obiectivul cadru general:


***Cunoașterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii;
Obiective formative:
Manifestarea interesului pentru lecturarea unor texte cu caracter religios..
Înţelegerea rolului Vechiului Testament în pregătirea lumii pentru venirea Mântuitorului.
Obiective operaţionale
O1: să povestească evenimentele petrecute la nașterea pruncului Iisus;
O2: să enumere magii și darurile lor;
O3: să descrie cum au fost călăuziți spre locul nașterii Domnului Iisus ;
O4: să explice care este semnificația închinării lor;
O5: să-și formeze deprinderi practice;

Metode şi procedee: conversația, explicația, lectura expresivă, exercițiul, povestirea, explozia stelară, audiția muzicală, observarea dirijată;
Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, planşe, CD-ul, casetofon-ul
Forme de organizare: activitate frontală/individuala;
Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a IV-a
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa a IV-A
2.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2005;
2. *** Mica Biblie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993;
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “ Polirom”, Iași, 2009;
4. Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica Predării religiei, Iaşi, 2005;
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Ob. Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


timp Conţinutul instructiv - educativ
crt. lecţiei op. procedee învăţământ organizare
- Salutul; conversaţia
Momentul Activitate
1. 2min - Rugăciunea Frontală/individuală
organizatoric
exerciţiul
- Profesorul pune spre audiție Colindul celor trei
crai de la Răsărit (sau un fragment din acesta), pe Evaluare
AUDIȚIE
baza căruia solicită elevilor să relateze formativă
MUZICALĂ
evenimente legate de Nașterea Domnului, de
persoane care s-au bucurat de eveniment, și
persoane care ... nu s-au bucurat.
Actualizarea Trei crai de la Răsărit
2. cunoştinţelor 5min Cu steaua-au călătorit LAPTOP
anterioare Și-au mers, după cum cetim,
Până la Ierusalim.
1) De unde veneau craii?
2) Cine i-a călăuzit? Conversaţia
3) Unde mergeau ei? explicația

Profesorul adresează elevilor următoarele


întrebări: Explicația Activitate frontala
„ – Voi mergeți cu colindul?”
da
Captarea
3 „ – Cu ce ocazie?” când?
atenției 3min
Înainte de nașterea Domnului.
,,- cum se mai numește această sărbătoare”?
Această sărbătoare sfântă se mai numeşte şi
Crăciun.
Profesorul notează titlul lecţiei pe tablă: „Magii
în căutarea pruncului Isus” şi precizează
obiectivele lecţiei.
O1: să povestească evenimentele
petrecute la nașterea pruncului Isus;
Anunţarea
O2: să enumere magii și darurile lor;
titlului/a
4.
obiectivelor
2min O3: să descrie cum au fost călăuziți
lecţiei spre locul nașterii Domnului Iisus ;
O4: să explice care este semnificația
închinării lor;
O5: să-și formeze deprinderi practice;

Un elev este solicitat să citească textul de la Matei


cap. II, 1-20, despre închinarea crailor, singurul activitate
Lectura
loc din Sfintele Evanghelii unde sunt menționați frontală
aceștia. biblică

- Sunt notate ideile principale pe tablă / în caietele


de notițe.

O1 Cei trei magi veniți din Răsărit, călăuziți de stea, activitate


s-au oprit la Ierusalim, când steaua s-a ascuns în frontala/individuala
Comunicar nori. Acolo au aflat că în profețiile vechi evreiești
ea/însuşirea este scris că Mesia – Mântuitorul se va naște în Povestirea
5. 25min
noilor Betleemul Iudeii. Ei l-au crezut pe Irod, că vrea
cunoştinţe să se închine Pruncului – Împărat, dar la explicația
întoarcere, după ce L-au găsit, un înger i-a vestit
prin vis să ocolească palatul acestuia,
demascându-l.
Elevii vor citi din manual:
Evaluare
,,Sfântul Evanghelist Matei scrie că la nașterea
formativă
Pruncului Sfânt au venit să I se închine magii de orală
la Răsărit. Aflând Irod că s-a născut un rege, de
O3 teamă că-și va pierde tronul, I-a pus gând rău și, Lectura
cu vicleșug, a cerut magilor ca după ce Îl vor găsi,
să-i spună și lui unde este, să meargă să I se
închine. De la Răsărit până la Betleem magii au
fost călăuziți de o stea minunată, care s-a oprit
O2 deasupra locului unde se afla Pruncul. Intrând, activitate
aceștia i-au adus daruri: aur ca unui împărat, frontala/individuală
tămâie ca unui Dumnezeu și smirnă ca unui
arhiereu. Înștiințați în vis de către Dumnezeu de
planul regelui, magii s-au întors la casele lor pe
altă cale. Irod nu înțelesese că Iisus este Împărat activitate frontala
O4 veș nic al cerului și al pământului. Tradiția îi
consideră regi înțelepți, cititori în stele și ne spune
numele lor: Melchior, regele Persiei, Gașpar,
O5 regele Indiei, și Baltazar, regele Arabiei. Activitate
Diversitatea magilor este un îndemn la toleranță și EXERCIȚIU practică
o dovadă că Hristos a venit pentru mântuirea L
întregii lumi”.
Elevii vor confecționa o stea.

activitate
Elevii vor complecta steaua, confecționată de ei: frontala/individuala
Explozia
stelară
Cine sunt cei 3 magi? ,,STEAUA”
5min
Ce daruri au adus? Ce cale au urmat?
5min
Fixarea O1
cunoștințe- O2
6
lor O3

Cui s-au închinat? Unde au ajuns?

„ – Cum cinstim noi romanii aceasta mare


Asocierea si O1 sărbătoare?” conversația
7.
generaliza- O2 Noi cinstim această, are sărbătoare prin primirea activitate Evaluare
3min
rea O3 colindătorilor care aduc vestea Naşterii, exercițiul frontala/individuala formativa
O4 participând la Sfânta Liturghie şi prin fapte bune. explicația orală
„ – Ce trebuie sa facă un bun creștin intr-o astfel
de zi?”
Un bun creştin ar trebui să facă fapte bune,
precum: îngrijirea unui copil orfan, a unui bătrân,
a unui copil, a celor nevoiaşi.
„ – Voi mergeți cu colindul?”
Se cântă unui colind.
Profesorul va face aprecierile generale şi
Aprecierea individuale referitor la pregătirea elevilor pentru activitate
explicaţia
8. activității 1min lecţie cat si implicarea lor in predarea noilor frontală/individuala
elevilor cunoștințe.
Se notează elevii care au participat la lecție.
Precizarea Se anunță , se explică si se notează tema pe tabla:
şi „Povestiți cum ați colindat oamenilor” activitate
explicarea frontală/individuala
9. 2min explicaţia
temei
pentru
acasă
Încheierea Rostirea rugăciunii împreună cu elevii. activitate
10. 2min exerciţiul
activităţii Salutul. frontală/individuala

S-ar putea să vă placă și