Sunteți pe pagina 1din 5

DREPTURI SOCIALE ȘI ECONOMICE, CULTURALE, POLITICE ȘI CIVILE

Drept la: Proprietate, muncă, asociere, educație, libertate de gândire, libertate religioasă.

Drept la: Viață, libertate, familie.... egalitate în fața legii, prezumția de nevinovăție, dreptul la
opinie

FORME DE GUVERNĂMÂNT
... supremația legii
... egalitatea în fața legii
... autonomia justiției

STATUL DE DREPT
Statul este garantul libertăților
și drepturilor individuale,
subordonându-se Constituției
și legilor.

REGIMURI POLITICE

 Scrie un cvintet despre democrație, cu următoarea structură:


 •  Primul vers: cuvântul prin care precizezi subiectul (de obicei, un substantiv);
 • Al doilea vers: două cuvinte care descriu subiectul (de obicei, adjective);
 • Al treilea vers: trei cuvinte care exprimă acțiuni (de obicei, verbe la modul gerunziu);
 •  Al patrulea vers: o propoziție, formată din patru cuvinte, care exprimă o idee, o definiție sau
sentimente legate de subiectul ales;
 •  Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt prin care se exprimă esența subiectului.
 Citiți în plenul clasei poeziile scrise.
ISTORICUL CONSTITUȚIILOR DIN ROMÂNIA
CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
Scrie A în dreptul afirmațiilor pe care le consideri adevărate și F în dreptul afirmațiilor pe
care le consideri false.
 Într-o monarhie, în fruntea statului se află un președinte.

 Într-un regim democratic sunt respectate drepturile și libertățile cetățenilor.

 Prima Constituție a României a fost adoptată în 1866.

 Principalul document care apără și promovează drepturile omului este Declarația Universală a

Drepturilor Omului.