Sunteți pe pagina 1din 8

Voluntariatul este o componenta fundamentala a societatii civile.

El insufleteste cele mai


nobile aspiratii ale omenirii - pacea, libertatea, oportunitatea, siguranta si justitia pentru toate
persoanele.
In aceasta epoca a globalizarii si a schimbarilor continue, lumea devine din ce in ce mai mica,
mai interdependenta, mai complexa. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup -
reprezinta o modalitate prin care:
pot fi intarite si sustinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui si
de atasamentul fata de aproape;
persoanele pot sa isi exercite drepturile si responsabilitatile de membri ai
comunitatilor, in timp ce invata si se dezvolta pe percursul intregii vieti, realizandu-si
astfel intregul potential uman.
e pot stabili puncte legatura intre diferentele care ne despart astfel incat sa putem trai
impreuna in comunitatii sanatoase, puternice, si sa lucram impreuna la identificarea de solutii
la provocarile pe care le intalnim si sa conturam destinul nostru comun.
In zorii noului mileniu, voluntariatul reprezinta un element esential al tuturor societatilor.
Voluntariatul transforma in actiune declaratia !atiunilor "nite conform careia #!oi, oamenii#
avem puterea de a schimba lumea.
$ceasta %eclaratie promoveaza dreptul fiecarie femei, al fiecarui barbat sau copil de a se
asocia in mod liber si de a activa ca voltunar fara deosebire de originea culturala sau etnica,
religie, varsta, sex, si conditia fizica, sociala sau economica. &oate persoanele din lume
trebuie sa aiba dreptul de a-si oferi in mod liber timpul, talentul si energia in beneficiul altora
sau al comunitatii lor prin actiuni individuale sau colective, si fara a astepta recompense
financiare.
Intentionam sa dezvoltam voluntariatul care:
solicita implicarea intregii comunitati in identificarea si solutionarea propriilor
probleme;
ofera o voce celor care nu pot sa se reprezinte singuri;
ofera altora posibilitatea de a participa ca voluntari;
este complementar dar nu se substituie serviciilor care trebuie sa fie oferite de alte
sectoare sau de angajatii platiti;
ofera persoanelor posibilitatea de a acumula noi cunostinte si abilitati si de a isi
dezvolta la maximum potentialul, increderea in sine si creativitatea;
promoveaza solidaritatea la nivel de famile, comunitate dar si la nivel national si
global.
'redem ca voluntarii si organizatiile si comunitatile pe care le deservesc au responsabilitatea
comuna de:
a crea un mediu in care activitatea voluntara are sens si contribuie la atingerea unor
rezultate convenite dinainte;
ia defini criterii referitoare la participarea voluntarilor, inclusiv cu privire la conditiile in
care organizatia si voluntarul pot sa inceteze anagajamentul lor reciproc, si de a
dezvolta politici care sa ghideze activitatea voluntara;
a oferi protectie impotriva diferitelor riscuri voluntarilor si persoanelor pe care acestia
le deservesc;
a oferi voluntarilor instruire adecvata, evaluare regulata si de a aprecia rezultatele
acestora in mod formal;
a asigura accesul tuturor la activitatile de voluntariat, prin eliminarea barierelor fizice,
economice, sociale si culturale.
(uand in considerare drepturile umane fundamentale exprimate in %eclaratia !atiunilor "nite
cu privire la %repturile )mului, principiile voluntariatului si responsablitatile voluntarilor si
organizatiile in care acestia sunt implicati, solicitam:
&uturor voluntarilor sa proclame convingerea lor ca voluntariatul este o forta creativa care:
construieste comunitati sanatoase si puternice care respecta demintatea tuturor
persoanelor;
invata persoanele sa isi exercite drepturile ca fiinte umane si astfel sa isi amelioreze
vietile;
ajuta la solutionarea problemelor sociale, culturale si a celor legate de mediu;
construieste o societate mai umana si mai dreapta prin colaborare la nivel mondial;
(eaderilor
tuturor sectoarelor sa colaboreze la crearea unor #centre de voluntariat# locale si
nationale, puternice, vizibile si eficiente ca actori principali in coordoanrea activitatilor
legate de voluntariat
politici* la nivel de autoritati sa se asigure de respectarea dreptului tuturor persoanelor
de a deveni voluntari, de eliminarea tuturor barierelor din calea participarii anumitor
categorii; sa implice voluntari in propriile activitati, si sa ofere organizatiilor
neguvernamentale resursele necesare promovarii si sprijinirii unei mobilizari si unui
management eficient al voluntarilor;
din sectorul de afaceri sa incurajeze si sa faciliteze implicarea angajatilor ca voluntari
si de a aloca resurse umane si financiare pentru a dezvolta infrastructura necesara
pentru sprijinirea voluntariatului;
de opinie* din mass media sa publice materiale despre voluntari, de a oferi informatii
si de a incuraja si sprijini persoanele sa devina voluntari;
din sistemul educational sa incurajeze si sa sprijine persoanele de toate varstele sa
devina voluntari sa creeze posibilitati de reflectare asupra activitatii de voltunariat si
de invatare din experienta de voluntariat;
din institutiile religioase sa promoveze voluntariatul ca un raspuns adecvat la
chemarea sprirituala adresata tuturor persoanelor de a-si sprijini aproapele;
din organizatiile neguvernamentale sa creeze medii organizationale #prietenoase# cu
voluntarii si sa aloce resursele financiare si umane necesare pentru implicarea
eficienta a voluntarilor.
!atiunilor "nite
sa declare decada +,,--+,-, #%ecada Voluntarilor si a ocietatii 'ivile# ca
recunoastere a nevoii de a intari institutiile societatii libere;
sa adopte #V-ul rosu# .sigla I$VE, n.t./ ca simbol universal pentru voluntariat.
I$VE provoaca voluntarii si leaderii tuturor sectoarelor din intreaga lume sa devina parteneri
in promovarea si sprijinirea voluntariatului, accesibilitatea acestuia pentru toate persoanele,
ca simbol al solidaritatii intre popoare si natiuni. I$VE invita comunitatea globala a voluntarilor
sa studieze, discute, recunoasca si sa puna in practica aceasta %eclaratie "niversala cu privire
la Voluntariat.
$doptata de 'omitetul %irector International al I$VE - &he International $ssociation for
Volunteer Effort, in a 0VIa 'onferinta 1ondiala, $msterdam, )landa, Ianuarie +,,-, $nul
International al Voluntarilor.
.&raducere neoficiala realizata de o echipa de voluntari ai 'entrului de Voluntariat 2ro Vobis,
'luj-!apoca./
In urma apelului nostru, un numar de +3 de organizatii din ++ de locatii din tara - orase mari si mici,
comune sau sate - au raspuns invitatiei de a aplica la acest proiect prin care se doreste facilitarea
dezvoltarii de noi centre de voluntariat in 4omania. 'apacitatea organizationala, experienta in lucrul cu
voluntarii, gradul de intelegere al mecanismului unui centru de voluntariat, gradul de implicare in
comunitate si prioritatea geografica au fost criterii care au stat la baza selectarii organizatiilor care ar
putea dezvolta centre de voluntariat. %atorita diversitatii mari a candidaturilor, selectia a fost una foarte
dificila, dar dorinta noastra de a creste oportunitatea implicarii in acest proiect ne-a determinat sa
extindem numarul de organizatii beneficiare la --. $stfel, dupa evaluarea aplicatiilor primite am decis ca
urmatoarele -- organizatii sa fie cooptate in acest proiect .in ordine alfabetica/: Asociatia Centrul
European pentru Diversitate, Tulcea; Asociatia de Dezvoltare Locala Ivan Krevan, Repedea; Asociatia de
Tineret Onestin, Onesti; Asociatia pentru Promovarea Incluziunii Sociale, Campia Turzii; Asociatia Pro
Tinerete, Ala Iulia; Asociatia Rom pentru Rom, Panciu; Asociatia Tinerilor din !udetul Covasna " #ARIT,
S$% &'eor('e; Cluul Ecolo(ic Ori(ini )erzi, Suceava; Directia *unicipala de Cultura Sport Turism si
Tineret, *edias; +ederatia Or(anizatiilor Ramnicene de Tineret Educatie si Sport, Ramnicu Sarat; si
+undatia pentru o )iata Demna, Roman% 5elicitari tuturor organizatiilor de mai sus, speram ca intentiile
voastre de a pune bazele unui centru de voluntariat pentru comunitatile voastre sa se concretizeze in cel
mai frumos mod cu putinta in urma participarii la acest proiect6
S-a constituit VOLUM - Federatia Organizatiilor care Sprijina Dezvoltarea
Voluntariatului in Romania!
7oi, 8 iunie +,-,, a avut loc la 9ucuresti $dunarea :enerala de constituire a 5ederatiei V)("1 ;
5ederatia )rganizatiilor care prijina %ezvoltarea Voluntariatului in 4omania. 5ederatia a fost constituita
de un numar de +< de organizatii fondatoare, carora li s-au adaugat deja alti -8 membri. $dunarea
:enerala a decis prin vot cu privire la structura de conducere a 5ederatiei si la nivelul cotizatiilor. %e
asemenea, s-a inceput planificarea pentru stabilirea directiilor strategice ale 5ederatiei, in special cu
privire la rolul acesteia in organizarea derularii $nului European al Voluntariatului +,-- in 4omania.
eara s-a incheiat cu un coc=tail in cadrul caruia s-au adresat membrilor proaspetei constituite federatii
!arcis 1unteanu . 'onsilier 'ancelarie 2resedinte 'amera %eputatilor/, 'alin >intea .ecretar de tat
'ancelaria 2rimului 1inistru/ si 'ristina 4igman .%irector %ezvoltare 2ro Vobis - 'entrul !ational de
4esurse pentru Voluntariat si 2resedintele 5ederatiei V)("1/. In cursul zilei urmatoare, vineri ? iunie
+,-,, o parte dintre membrii V)("1 s-au reunit din nou, impreuna cu alti invitati si actori ai miscarii de
voluntariat, pe parcursul lucrarilor 'onferintei !ationale @1iscarea de Voluntariat in 2ragul $nului
European al Voluntariatului +,--A. 'onstituirea 5ederatiei V)("1 face parte din proiectul BVolum pentru
dezvoltarea voluntariatului in 4omaniaB - initiat de 2ro Vobis - 'entrul !ational de 4esurse pentru
Voluntariat si finantat de :uvernele Islandei, 2rincipatului (ichtenstein si !orvegiei prin mecanismul
5inanciar al patiului Economic European si respectiv de catre 5undatia '.. 1ott. 1ai multe detalii sunt
disponibile pe pagina federatiei V)("1, la CCC.volum.voluntariat.ro.
http://www.salvaticopiii.ro/
http://www.voluntariat.ro/retea_centre_voluntariat.htm
http://www.voluntariat.ro/presa_aev.htm
http://www.federatiavolum.ro/
http://www.voluntariat.ro/linkuri_aev.htm
http://www.voluntariat.ro/calendar_2011_br.htm
http://www.voluntariat.ro/ambasadori_AEV.htm
http://legislatie.resursepentrudemocratie.org/1!"_2001.php
http://www.voluntariat.ro/aev_romania.htm
Legea nr. 195/2001- Legea voluntariatului
(publicata in Monitorul Oficial nr. 206 din 24 aprilie 2001)
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
CAPITOLUL I
Dispoitii generale
Art. 1.
Prezenta lege reglementeaza promovarea i facilitarea participarii cetatenilor romani! in piritul olidaritatii civice!
la actiuni de voluntariat organizate de peroane "uridice de drept public i de drept privat fara cop lucrativ.
Art. 2.
#n enul prezentei legi$
a) voluntariatul ete activitatea de intere public defaurata de peroane fizice! denumite voluntari! in cadrul unor
raporturi "uridice! altele decat raportul "uridic de munca i raportul "uridic civil de pretare a unei activitati
remunerate%
b) activitatea de intere public ete activitatea defaurata! potrivit legii! in domenii cum unt$ aitenta i erviciile
ociale! protectia drepturilor omului! medico&anitar! cultural! artitic! educativ! de invatamant! tiintific! umanitar!
religio! filantropic! portiv! de protectie a mediului! ocial i comunitar%
c) beneficiar al voluntariatului ete peroana "uridica de drept public au peroana "uridica de drept privat fara
cop lucrativ care inc'eie! in conditiile prezentei legi! contract de voluntariat%
d) contract de voluntariat ete o conventie cu titlu gratuit! inc'eiata intre o peroana fizica! denumita voluntar! i o
peroana "uridica! denumita beneficiarul voluntariatului! in temeiul careia prima e obliga fata de a doua a
preteze o activitate de intere public fara a obtine o contrapretatie materiala.
Art. !.
Prezenta lege e fundamenteaza pe urmatoarele principii$
a) participarea ca voluntar! pe baza conimtamantului liber e(primat%
b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii%
c) defaurarea voluntariatului cu e(cluderea oricarei contrapretatii materiale din partea beneficiarului activitatii%
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalitatii anelor! fara nici un fel de dicriminari.
Art. ".
)ctivitatile voluntare izolate! poradic pretate! in afara raporturilor cu peroanele "uridice prevazute la art. 1! din
ratiuni familiale! de prietenie au de buna vecinatate! nu fac obiectul prezentei legi.
Art. 5.
(1) *te interzi a e inc'eie contract de voluntariat in copul de a evita inc'eierea unui contract individual de
munca au! dupa caz! a unui contract civil de pretari de ervicii ori a altui contract civil cu titlu onero pentru
efectuarea pretatiilor repective.
(2) +unt lovite de nulitate aboluta contractele de voluntariat inc'eiate cu aplicarea dipozitiilor prezentei legi de
peroanele "uridice prevazute la art. 1! in copul evitarii inc'eierii unui contract individual de munca au! dupa
caz! a unui contract civil de pretari de ervicii ori a altui contract civil cu titlu onero.
CAPITOLUL II
Contra#tul $e voluntariat
Art. %.
(1) ,oluntariatul e defaoara pe baza unui contract inc'eiat in forma cria! ub anctiunea nulitatii abolute!
intre voluntar i beneficiarul voluntariatului! in conditii de libertate contractuala a partilor i cu repectarea
dipozitiilor prezentei legi.
(2) -ontractul de voluntariat e inc'eie in doua e(emplare! dintre care unul e patreaza in mod obligatoriu in
evidenta peroanei "uridice.
Art. &.
#n contractul de voluntariat trebuie a fie tipulate cel putin urmatoarele drepturi ale voluntarului$
a) participarea activa la elaborarea i derularea programelor in coniderarea carora a inc'eiat contractul%
b) defaurarea activitatii in concordanta cu pregatirea a profeionala%
c) aigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a defaurarii activitatilor in conditiile legale de protectie a
muncii! in functie de natura i de caracteriticile activitatii repective%
d) aigurarea de catre beneficiarul voluntariatului! in conditiile prevazute de lege! impotriva ricurilor de accident
i de boala ce decurg din natura activitatii% in lipa aigurarii cotul pretatiilor medicale e uporta integral de
catre beneficiarul voluntariatului%
e) eliberarea de catre beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care a atete calitatea de voluntar%
f) ramburarea de catre beneficiarul voluntariatului! in conditiile convenite in contract! potrivit legii! a c'eltuielilor
efectuate pentru realizarea activitatii%
g) durata timpului de lucru! tabilita! in conditiile legii! a nu afecteze anatatea i reurele pi'ofizice ale
voluntarului%
') beneficiaza de titluri onorifice! decoratii! premii! in conditiile legii.
Art. '.
-ontractul de voluntariat urmeaza a cuprinda cel putin urmatoarele obligatii ale voluntarului$
a) a indeplineaca arcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului%
b) a patreze confidentialitatea informatiilor la care are acce in cadrul activitatii de voluntariat%
c) a participe la cururile de intruire organizate! initiate au propue de catre beneficiarul voluntariatului%
d) a ocroteaca bunurile pe care le foloete in cadrul activitatii de voluntariat.
Art. 9.
#n e(ecutarea contractului de voluntariat voluntarul e ubordoneaza conducerii peroanei "uridice cu care a
inc'eiat contractul.
Art. 10.
*(ecutarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu e poate face prin reprezentare.
Art. 11.
Rapunderea pentru nee(ecutarea au pentru e(ecutarea necorepunzatoare a contractului de voluntariat ete
upua regulilor prevazute de -odul civil.
Art. 12.
.aca pe parcurul e(ecutarii contractului de voluntariat intervine! independent de vointa partilor! o ituatie de
natura a ingreuneze e(ecutarea obligatiilor ce revin voluntarului! contractul va fi renegociat! iar daca ituatia face
impoibila e(ecutarea in continuare a contractului! aceta ete reziliat de plin drept.
Art. 1!.
Renegocierea contractului de voluntariat e face la cererea cria a uneia dintre parti! formulata in termen de 1/
zile de la data la care a intervenit ituatia prevazuta la art. 12.
Art. 1".
.enuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului au a beneficiarului
voluntariatului! cu un preaviz de 1/ zile! fara obligatia prezentarii motivelor.
Art. 15.
0itigiile izvorate din inc'eierea! modificarea! e(ecutarea au incetarea contractului de voluntariat unt de
competenta intantelor "udecatoreti! daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila. )ctiunile
izvorate din contractul de voluntariat unt cutite de ta(a de timbru.
CAPITOLUL III
Dispoitii (inale
Art. 1%.
+e e(cepteaza de la dipozitiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul erviciilor de pompieri civili contituite
conform Ordonantei 1uvernului nr.6021334 privind apararea impotriva incendiilor! aprobata! cu modificari! prin
0egea nr. 21221334! cu modificarile ulterioare.
Art. 1&.
#n cazul avaririi unor fapte in legatura cu e(ecutarea contractului de voluntariat! care potrivit legii penale unt
coniderate infractiuni! voluntarii unt aimilati peroanelor prevazute la art. 144 alin. 2 din -odul penal.
Art. 1'.
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei! Partea #.
)ceata lege a fot adoptata de +enat in edinta din 13 martie 2001! cu repectarea prevederilor art. 44 alin. (2)
din -ontitutia Romaniei.
p. PR*+*.#56*0* +*5)6707#!
.OR7 #O)5 6)R)-#0)
)ceata lege a fot adoptata de -amera .eputatilor in edinta din 26 martie 2001! cu repectarea prevederilor
art. 44 alin. (2) din -ontitutia Romaniei.
p. PR*+*.#56*0* -)M*R*# .*P76)6#0OR!
,#OR*0 8R*9*5-#7-
9ucureti! 20 aprilie 2001