Sunteți pe pagina 1din 4

ELEV IN COMUNISM "CINE NU-SI CUNOASTE ISTORIA ESTE CONDAMNAT SA O REPETE" Scopul scolii era s lichideze analfa e!

is"#l $i ina%&ierea c#l!#ral' s rs%ndeasc c#l!#ra in "asele cele "ai lar(i' s creeze & in!elec!#ali!a!e n&#' "#nci!&reasc' ie$i! din rnd#rile clasei "#nci!&are $i a )rni"ii ne*&ia$e' s re-ed#ce %e "e" rii c&r%#l#i didac!ic ac!#al in s%iri! "ar+is!-leninis! $i s c#re)e "inis!er#l $i ins!i!#)iile de in*)"n! de !&a!e ele"en!ele d#$"ane #r(heze, Ele*#l ' din clasa I si %ina la "a!#ri!a!e *a %#!ea de*eni #n ce!a!ean de nade-de al %a!riei n&as!re' Re%# lica S&cialis!a R&"ania, Sc&ala a*ea ca sc&%' %e lin(a cel de aza de a !e ed#ca' si acela de a !e ind&c!rina, Ele*ii "er(ea# la sc&ala sa in*e!e c&"#nis"#l'adica a-)i .ns#$i !&a!e c#n&$!in)ele e+%#se .n "an#alele' r&$#rile $i l#crrile c&"#nis!e, Dar fr "#nc' fr l#%! c&n!ra ca%i!alis"#l#i #r(hez' c#n&a$!erea !e&re!ic a c&"#nis"#l#i' c#n&a$!erea l#i din r&$#rile $i din &%erele c&"#nis!e n# face d&i ani' fiindc ar c&n!in#a *echea r#%!#r din!re !e&rie $i %rac!ic' care c&ns!i!#ia cea "ai res%in(!&are !rs!#r a s&cie!)ii *echi' #r(heze,Din ca#za aceas!a c&%ii facea# a!elier in sc&ala sa# "er(ea# la "#ncile a(ric&le' aza s&cie!a!ii c&"#nis!e re%rezen!and-& a(ric#l!#ra si ind#s!ria , C&"#nis! .nsea"n c&"#n, S&cie!a!ea c&"#nis! .nsea"n c !&!#l e c&"#n/ %".n!#l' fa ricile' "#nca .n c&"#n' Sis!e"#l de ed#ca!ie c&""#nis! a f&s! &r(aniza! %rin ref&r"a in*a!a"an!#l#i din 0 a#(#s! 1234 5decre!#l nr, 1637812349 d#%a "&del s&*ie!ic' c&nf&r" ins!r#c!i#nil&r %ri"i!e de la M&sc&*a, In*)"n!#l in %eri&ada c&"#nis!a era de "as $i de clas,Sis!e"#l de ed#ca)ie c&"#nis! a ins!r#i! ine' #ne&ri f&ar!e ine' dar a in!erzis ' (.ndirea' c&"%le! $i .n!&!dea#na, Ref&r"a in*)"n!#l#i a inse"na! desfiin)area !#!#r&r $c&lil&r %ar!ic#lare' "&dificarea ra%&r!#l#i din!re in*)"n!#l !e&re!ic $i cel !ehnic in fa*&area cel#i din #r"' inde%r!area din $c&li a cadrel&r didac!ice "c# %r& le"e" $i crearea #n#i n&# c&r% %r&fes&ral f&r"a! din %ers&ane fidele re(i"#l#i c&"#nis!' "&dificarea c&"%&zi)iei s&ciale a ele*il&r in fa*&arizarea "clasel&r defa*&riza!e" de "re(i"#rile #r(heze" $i li"i!area acces#l#i la in*a!a"an!#l "edi# si s#%eri&r a c&%iil&r %r&*eni!i din fa"ilii de in!elec!#ali' chia #ri si "f&s!i e+%l&a!a!&ri": "&dificarea cali!a!i*a si can!i!a!i*a a in*a!a"an!#l#i' i"%#nand#-se %rin!re al!ele' red#cerea "a!eriil&r s!#dia!e 'se eli"ina s!#di#l l&(icii' fil&s&fiei' li" ii la!ine si (ene!ica'& li(area ele*il&r' si %r&fes&ril&r sa efec!#eze "%rac!ica in %r&d#c!ie" si ""#nca %a!ri&!ica"' de cele "ai "#l!e &ri s# f&r"a #n&r "#nci necalifica!e' in anii dic!a!#rii cea#sis!e ; "#nca in a(ric#l!#ra, <n acea *re"e' c&%ii ince%ea# sc&ala la = sa# 6 ani'fiind & li(a!&rii "ini"#" zece clase, , >iecare ele*' la a s&l*irea a 1? clase' a*ea asi(#ra! #n l&c de "#nc' iar a!@! fe!ele' c@! $i ie)ii fcea# ar"a!a .n !i"%#l fac#l!)ii, An#l sc&lar a*ea !rei se"es!re , Se in*a!a si sa" a!a la sc&ala, Un#l din!re "&d#rile dis!&rsi&na!e ale sis!e"#l#i c&"#nis! de a crea #n sis!e" de *al&ri c&%iil&r si *ii!&ril&r ad#l!i era acela de a-i incl#de in diferi!e &r(aniza!ii %a!ri&!ice'c&n!r&la!e in f&nd de %ar!id#l c&"#nis!, As!fel %aralel c# *ia!a de sc&lar se desfas#ra *ia!a de s&i"8%i&nier8#!c-is! %en!r# c&%iii R&"aniei din e%&ca de a#r, C&%iii "E%&cii de A#r" a*ea# in fa!a #n dr#" %e care Par!id#l 5#nic9 il (andise in cele "ai "ici de!alii/ *&r fi s&i"i ai %a!riei' %i&nieri' si #!ecis!i' si' in final' "e" ri PCR' de*enind "&a"eni de nade-de"' ce *&r !r#di in #zinele si %e &(&arele %a!riei,In sc&li ca si in !&a!e ins!i!#!iile'e+is!a# "e" rii ai %ar!id#l#i si n# se in!a"%la ni"ic din ceea ce n# es!e %lanifica! de %ar!id, La 1A dece" rie 126=' s-a c&ns!i!#i! Or(aniza)ia B&i"ii Pa!riei' din care fcea# %ar!e ad#l)i'%i&nieri si a c&%iil&r %resc&-lari si sc&lari' in *ars!a de 3-6 ani, Inca din (radini!a' s&i"ii %a!riei in*a!a# %ri"ele n&!i#ni dra(&s!ea si res%ec!#l fa!a de %a!rie si %&%&r' fa!a de Par!id#l C&"#nis! R&"an", Or(aniza)ia %&li!ic c&"#nis! "B&i"ii Pa!riei" a f&s! crea)ia &ri(inal a l#i Nic&lae Cea#$esc#' care re#$ea s-i .nre(i"en!eze $i %e c&%iii de *@rs! %re$c&lar $i $c&lar "ic3-6ani, <n nici& )ar a la(r#l#i s&cialis! e#r&%ean n# e+is!a & as!fel de s!r#c!#r,Sarcina .ndr#"rii ac!i*i!)ii ei re*enea Or(aniza)iei Pi&nieril&r,S&i"ii !re #ia# sa / c#n&a$!erea Dra%el#l#i PCR'rec#n&a$!erea %&r!re!#l#i !&*ar$#l#i Nic&lae Cea#$esc# $i al !&*ar$ei Elena Cea#$esc#' inf&r"area c&%iil&r as#%ra .nal!el&r f#nc)ii %e care le .nde%linesc %e linie de %ar!id $i de s!a!' %rezen!area #n&r as%ec!e se"nifica!i*e din c&%ilrie $i ad&lescen)' %rinci%alel&r "&"en!e din ac!i*i!a!ea re*&l#)i&nar din !rec#! $i din #l!i"ele decenii,Pi&nierii .n"@na# (r#%el&r de $&i"i ai %a!riei nsemnele &r(aniza)iei/ dra%el#l' f#ndele $i insi(nele, Dra%el#l era de f&r" dre%!#n(hi#lar' de c#l&are r&$ie, Or(aniza!a ca & "ini-ar"a!a na!i&nala' #s&r de ins!r#i! si de "ane*ra!' "asa de s&i"i inr&la!a & li(a!&ri# de la *irs!a de =-6 ani %ana la 13ani in sis!e"#l sc&lar c&"#nis! COr(aniza!ia Pi&nieril&rD !re #ia sa faca ra%id si eficien! %as#l inain!e 5"T&! inain!e' "indri %i&nieriE"' s#na refren#l #n#i *es!i! cin!ec %a!ri&!ic9 ca!re s!a!#!#l de aza de cadre a PCR, ' de*enind UTC-i$!i, UTC-i$!ii fr#n!a$i a# de*eni!' #l!eri&r' c&la &ra!&ri $i inf&r"a!&ri ai Sec#ri!)ii, <nce%@nd c# clasa a II a' ele*ii era# c&&%!a)i .n &r(aniza)iile de %i&nieri' care a# f#nc)i&na! %@n .n 1242, La %ri"irea .n r@nd#rile %i&nieril&r' &n&are ce re*enea c&%iil&r de clasa a II-a' care era# %ri"i)i .n r@nd#rile *ii!&arei &r(aniza)ii de cei de clasa a IV-a' $c&larii de%#nea# an(a-a"en!#l/ Eu, ...(numele si prenumele), intrnd n rndurile Organizaiei Pionierilor, m angajez s-mi iubesc patria, s n bine, s !iu "arnic i disciplinat, s cinstesc cra ata roie cu tricolor.#, Cand erai fac#! %i&nier 'erai d#s in acea zi in fa!a #n#i "&n#"en! is!&ric %rec#" "&n#"en!al er&il&r de la Marases!i 'de la S&*e-a'%en!r# ca "&"en!#l sa ca%e!e (re#!a!e, Daca n# erai fac#! %i&nier in %ri"a serie' era d&*ada ca n# ai rez#l!a!e f&ar!e #ne la in*a!a!#ra si disci%lina, O c&nsecin!a ide&l&(ica si "e!&d&l&(ica fireasca a %&li!izarii ed#ca!iei in anii F6A si F4A a f&s! "ili!arizarea in*a!a"in!#l#i,<n 1237 ia na!ere &r(anizaia GPi&nierii R&"@nieiD ca &r(an al Par!id#l#i C&"#nis! R&"@n 5f&s! P,M,R,9' s# &rd&na! Uni#nii Tinere!#l#i C&"#nis!,<n 1236' %i&nierii a# f&s! .ncadrai .n UAER - Uni#nea As&ciaiil&r de Ele*i din R&"@nia, Pe 0A a%rilie 1232' in!r-& sedin!a la care a %ar!ici%a! !&a!a c&nd#cerea de %ar!id si s!a!' s-a h&!ara! infiin!area %ri"el&r de!asa"en!e de %i&nieri' care' a*ea# ca sc&% ed#carea

c&"#nis! a ele*il&r, Era' ince%#!#l "as#ril&r de ed#care a &"#l#i n&# , C&"i!e!#l Cen!ral al PCR *a ad&%!a' la %lenara din a%rilie 12==' h&!r@rea/ GC# %ri*ire la ." #n! irea ac!i*i!ii Or(anizaiei Pi&nieril&rD' %rin care se s!a ilea ca aceas!a s ai &r(ane de c&nd#cere %r&%rii 5c&nsilii %i&niere !i la diferi!e ni*ele' .n fr#n!e c# C&nsili#l Nai&nal al &r(anizaiei9, Ale(erile %en!r# c&nsiliile Or(aniza!iei Pi&nieril&r' a*ea# l&c & da!a la 7 ani,Sarcina de a c&&rd&na de!asa"en!ele si #ni!a!ile %i&nieres!i' in cali!a!e de c&"andan!i' le re*enea cadrel&r didac!ice,DT&! inain!eE %en!r# (l&ria %&%&r#l#i si infl&rirea R&"aniei s&cialis!e' %en!r# ca#za %ar!id#l#i ' inain!e ED f&r"#la as!a & r&s!ea %r&fes&r#l care era "ai "arele %es!e &r(aniza!ia de %i&nieri din sc&ala , <n l#na n&ie" rie a acel#ia i an' a a*#! l&c %ri"a c&nferin nai&nal a Or(anizaiei Pi&nieril&r' la care a# f&s! ad&%!a!e %rinci%alele d&c#"en!e s!a!#!are/ GS!a!#!#l #ni! il&r i de!aa"en!el&r de %i&nieri din Re%# lica S&cialis! R&"@niaD i GRe(#la"en!#l C&nsiliil&r Or(anizaiei Pi&nieril&r din Re%# lica S&cialis! R&"@niaD,<n 1243' la ani*ersarea a 07 de la crearea &r(aniza iei' aceas!a a*ea ?,=27,AAA "e" ri,Ea era s#cceda!a de a%ar!enen!a la Uni#nea Tinere!#l#i C&"#nis!, I"n#l 5ne&ficial9al &r(anizaiei era "A" cra*a!a "ea' s.n! %i&nier", Or(aniza)iile de %i&nieri ac!i*a# .n cadr#l Casei %i&nieril&r' #nde c&%ii .$i %e!recea# !i"%#l li er' desf$#r@nd diferi!e ac!i*i!)i %rac!ice %e cerc#ri !e"a!ice, La n&i in Hraila Casa Pi&nier#l#i se afla %e #le*ard#l Al,I,C#za, Or(anizaia Pi&nieril&r ac&rda dis!incii indi*id#ale'inse"ne a%r&a%e "ili!are/ !rese si sn#r#ri de c#l&ri diferi!e/ r&s#-%en!r# c&"andan!#l de (r#%a' (al en-%en!r# c&"andan!#l de de!asa"en! si al as!r#-%en!r# c&"andan!#l %e #ni!a!e 5%e sc&ala9' !i!l#rile GPi&nier de fr#n!eD' GC#!ez!&r#lD' GPi&nier fr#n!a .n "#nca %a!ri&!icD' GMeri!#l %i&nierescD i insi(ne %e (en#ri de ac!i*i!a!e: i dis!incii c&lec!i*e ' di%l&"e c#" ar fi/ GUni!a!e fr#n!a D' GDe!aa"en! fr#n!aD i GIr#% fr#n!aD'D Preedini ai C&nsili#l#i Nai&nal al Or(anizaiei Pi&nieril&rD, Ale(erile %en!r# c&"andan!#l de #ni!a!e n# era# deca! re%e!i!ii (enerale %en!r# c&n(resele &a"enil&r "ari, Pi&nierii %e lan(a & li(a!ia sa in*e!e car!e' isi c&ns#"a# !i"%#l in ad&%!area de "a!i!#dini" si "c&"%&r!a"en!e" %re%r&(ra-"a!e ide&l&(ic si c&ndi!i&na!e %&li!ic' care sa (l&rifice %&%&r#l' na!ia si s&cie!a!ea, Pen!r# a-si d&*edi a!asa"en!#l la ca#za la care era# i"%insi sa adere' ei s#n! %#si sa ""#nceasca" de "ici 5in #zina sa# la a!eliere9 si sa %ar!ici%e c# a ne(a!ie la "ac!i#ni %a!ri&!ice" 5c#" ar fi "?0 A#(#s!" sa# "Ji#a Re%# licii"9' %en!r# a-si &c#%a !i"%#l li er si a le disci%lina %r&%a(andis!ic (indirea si c&"%&r!a"en!#l, Dre%!#rile c&%il#l#i n# e+is!a# ' de fa%! ele era# & li(a!ii / sa %ar!ici%e la in!re(a ac!i*i!a!e a (r#%ei'de!asa"en!#l#i'#ni!a!ii din care fac %ar!e: sa alea(a8sa fie ales in &r(anele de c&nd#cere ale Or(aniza!iei Pi&nieril&r: sa %ar!ici%e la f&r#"#rile %i&nieres!i si la c&nferin!ele Or(aniza!iei Pi&nieril&r: sa %ar!ici%e la ac!i*i!a!ea cerc#ril&r' cl# #ril&r si f&r"a!iil&r' la c&nc#rs#ri si e+%&zi!ii' sa-si i# easca %a!ria si sa se %re(a!easca sa & sl#-easca c# de*&!a"en!' sa fie c#"in!e' in(ri-i! si &rd&na!' sa fie res%ec!#&s fa!a de *ars!nici si fa!a de cei din -#r' sa-si i# easca %arin!ii si in*a!a!&rii' sa i# easca na!#ra' sa %ar!ici%e la infr#"#se!area casei in care l&c#ies!e' a clasei si a sc&lii' sa s%#na ade*ar#l, La *ars!a de 1A-1? ani nici#n c&%il' &rica! ar fi f&s! el de in!eli(en! n# facea nici& le(a!#ra in!re %i&niera! si dic!a!#ra %&li!ica, Pi&nier#l care & !inea rez#l!a!e #ne la in*a!a!#ra' in ac!i*i!a!ea %i&niereasca era rec&"%ensa! %rin/ dis!inc!ii %i&nieres!i' la#darea l#i in fa!a de!asa"en-!#l#i si #ni!a!ii'f&!&(rafierea lan(a dra%el#l #ni!a!ii si afisarea la %an&#l de &n&are a #ni!a!ii de %i&nieri, Pen!r# "& ilizarea ele*il&r' aces!ia era# i"%ar!i!i in (r#%e in f#nc!ie de "edii/ (r#%a 1/ "edii in!re 2 si 1A' (r#%a a ?-a/ "edii in!re 6 si 4' (r#%a a 0-a/ "edii s# 6, Dease"enea' !inerii c# cele "ai #ne rez#l!a!e la in*a!a!#ra era# dese"na!i Cc&"andan!i de (r#%aD' de Cde!asa"en!D si Cc&"andan!i de #ni!a!eD- l#a %ar!e la ac!i*i!a!i i"re#na c# C%rezidi#l sc&liiD, La sfarsi!#l an#l#i sc&lar' ele*il&r li se ac&rda# in &rdinea "ediil&r/ %re"i#l I 52,7A-1A9' %re"i#l al II-lea 52-2,7A9' Pre"i#l al III-lea 54,7A-29 si "en!i#nea I' a II-a si a III-a, In i"a(ine e re%r&d#sa & sala de clasa !i%ica din acea %eri&ada' c# anci #za!e si !a l&#l l#i Nic&lae Cea#sesc#' as#%ra car#ia fiece c&%il din aceas!a !ara isi ridica &chii in cele sase &re zilnice %e!rec#!e la sc&ala, Clasa era# d&!a!a inein!eles c# !a l&#l !&*aras#l#i Cea#sesc# care inl&c#ia ic&ana si *e(hea ca %i&nierii' !inerii care *&r d#ce c&"#nis"#l %e cele "ai inal!e c#l"i ale %r&%asirii nea"#l#i' sa n# calce s!ra" ,Ta l&#l dic!a!&r#l#i' care inl&c#ise ic&ana' era incadra! de & s!e"a a RSR 5Re%# lica S&cialis!a R&"ania9 si de si(la Par!id#l#i C&"#nis! 5PCR9' secera si ci&can#l' care si" &liza# alian!a din!re !arani si clasa "#nci!&are i"%&!ri*a e+%l&a!a!&r#l#i #r(hez, In anca' a!#nci cind n# erai sc&s la !a la' !re #ia sa s!ai c# s%a!ele dre%!' li%i! de anca din s%a!e' "iinile !in#!e la s%a!e' c# !in#!a c&rec! aseza!a' c# en!i!a c&rec! %&zi!i&na!a %e ca% 5daca erai fa!a9 si sa n# *&r es!i in !i"%#l &rei nein!re a!, Pri"a anca era n#"i!a anca de &n&are 'in care era# aseza!i cei "ai #ni la in*a!a!#ra' ele*ii din #l!i"ele anci era# "ere# c&nsidera!i ele*ii-%r& le"a' care n# in*a!a' n# isi fac !e"ele si in (eneral care a# #n c&"%&r!a"en! nec&res%#nza!&r !i!l#l#i de %i&nier,La %ri"a &ra' cand in!ra !&*arasa in*a!a!&are in clasa' !&!i sc&larii se ridica# in %ici&are si can!a# i"n#l de s!a!/ "Trei c#l&ri c#n&sc %e l#"e 8 A"in!ind de-#n ra* %&%&r ,,," s!and dre%!i si c# "iinile %e lin(a c&r% si ar ia ridica!a, "Te sla*i" R&"anie" a f&s! i"n#l Re%# licii P&%#lare R&"ane din 1270 %ana in 1266, Daca !re #ia sa# *r&iai sa ras%#nzi la lec!ie sa# daca chiar era ne*&ie sa iesi din clasa ca sa !e d#ci la !&ale!a' !re #ia sa ridici "ina si sa !ii d&#a de(e!e ridica!e ca sa !i se dea c#*an!#l, Tre #ia sa fii "ere# !#ns c&rec!' caci daca a*eai c"ica erai "#s!ra! in fa!a c&lec!i*#l#i care#l sc&lii,In %a#ze se iesea la careuri in care se dadea raportul clasei si #nde faceai ci!i*a %asi "ili!ares!e in fa!a cel&rlal!i' sal#!and c&rec!' %i&nieres!e' c# "ina drea%!a ridica!a in fa!a' ind&i!a din c&! si c# %al"a in!insa dre%! si fer", Al!a i"a(ine ne ara!a rechizi!ele #!iliza!e de ele*i %e *re"ea dic!a!#rii 'la sc&ala /%enar 'crei&n 'crei&n "ecanic c# "ine'a ac de #z#nar ' s!il&# chinezesc'crei&ane de c&l&ra! "arca E+!rac&l&r'cre!a Cs#%erD

%as!el'radiera %arf#"a!a' s#(a!i*a, Carne!#l de ele* es!e &(linda ac!i*i!a!ii sc&lare si a c&nd#i!ei ele*#l#i, Ele*#l "es!e da!&r" sa ai a in %er"anen!a carne!#l la el 5incl#si* la &ra de "ed#ca!ie fizica"9' ca "es!e & li(a!" sa-l %rezin!e diri(in!el#i sa# direc!&r#l#i sc&lii "&ri de ci!e &ri i se cere" si "es!e da!&r" sa-l ara!e %arin!il&r "%en!r# a l#a c#n&s!in!a si a se"na", Ele*ii %la!ea# & li(a!&ri# se"es!rial f&nd sc&lii'ceea ce azi n# "ai es!e & li(a!&ri#, <n cali!a!e de ele*' %e *re"ea aceea' !re #ia s fii ." rca! c&res%#nz!&r' la in!rarea .n $c&al fiind #n fil!r# f&r"a! din %r&fes&r#l de ser*ici# $i ele*ii din clasele "ai "ari care !re #ia# s analizeze fiecare ele* .n %ar!e i(iena era s!ric! c&n!r&la!a de ca!re cadrele didac!ice in s%ecial in clasele "ici/ c&%il#l %rezen!a a!is!a si #n(hiile c#ra!e in fiecare zi' fe!ele era# & li(a!e sa %&ar!e en!i!a si sa ai a %a!#l in(ri-i!' %rins in c&ada' iar aie!ii era# sili!i sa se !#nda %eri&dic'%en!r# a fi si(#r c ace$!ia a# #nif&r"a $c&lar' & li(a!&rie .n !&)ii anii de $c&al,Asa c#" ele*ii c&"#nis!i a*ea# d# la cali!a!e'de sc&lari si de %i&nieri'e+is!a & #nif&r"a s!andardiza!a & li(a!&rie %en!r# zilele de sc&ala' si & al!a %en!r# zilele de ser ari , Uniforma de elev era & f&r" de c&n!r&l s&cial si de #nif&r"izare care eli"ina discri"inarea in!re ele*i ' %en!r# aie!i c#%rindea #n c&s!#" inchis la c#l&are c# ca"asi al e sa# al as!re' iar %en!r# fe!e & #nif&r"a sarafan al as!ra 'c# c&rdel#!a si %a"%&ane albe pe cap,parul strans in codite. Uniforma de pionieri cuprindea o camasa alba,emblema,pantaloni sau fuste de culoare inchisa,basca, cravata rosie cu tricolor pe margine ce re%rezen!a & %ar!icica a s!ea(#l#i r&s# al clasei "#nci!&are'#n si" &l al le(a!#rii de nesdr#ncina! din!re cele !rei (enera!ii/ %i&nieri' #!e"is!i si "e" ri de %ar!id' inel'c#rea, Cand faceai ce*a ra# la sc&ala i!i l#a# cra*a!a, De ca"asa se a(a!a# e(hile!i8e%&le!i care re%rezen!a# res%&nsa ili!a!ile si "eri!ele %i&nieril&r #ni la in*a!a!#ra' dupa cum urmeaza: c#l&area al as!ra era d&ar %en!r# c&"andan!#l de #ni!a!e' , In $c&li' c&%iii era# iden!ifica)i %rin n#"ere "a!ric&le' afi$a!e la *edere & li(a!&ri#' %e #nif&r" sa# hain, Ele*ii de as!zi s#n! c&ns#l!a)i la ale(erea #nif&r"ei, Disci%line Ref&r"a in*)"n!#l#i a inse"na!' %rin!re al!ele' schi" area %r&(ra"el&r $i a "an#alel&r $c&lare' & li(a!i-*i!a!ea de a s!#dia li" a r#s ince%nd c# clasa a IV-a' in!erzicerea &rel&r de reli(ie, P&r!re!ele !&*aras#l#i Nic&lae Cea#sesc# si ale !&*arasei Elena Cea#sesc# era# in!&!dea#na %e %ri"ele %a(ini ale !#!#r&r "an#alel&r sc&lare, Li!era!#ra de cali!a!e era "eni!a sa a-#!e c&%il#l sa creasca dre%!'fr#"&s in!r-& s&cie!a!e drea%!a si fr#"&asa'%rin!re lec!#ri s!#dia!e a"in!i" / PuiulD ; de I&n Ale+andr# Hra!esc#-V&ines!i'C$e!eleagaD ; de I&n A(ar icean#' C%a ulturiD ; de Iala Ialac!i&n'&andacelulD ; de Elena >ara(&''le(andru %apusneanuD ; de C&s!ache Ne(r#zzi, Ele*ii s!#dia# disci%line care as!azi n# se "ai fac %rec#" desen !ehnic'iar azi se s!#diaza disci%line care a!#nci n# e+is!a# %rec#" ed#ca!ie !ehn&l&(ica'inf&r"a!ica, In cadr#l &rel&r de i&l&(ie' ele*il&r li se cerea# ier are si insec!are, Ora de reli(ie n# e+is!a' era in!erzisa' nici "acar %r&fes&rii n# disc#!a# des%re aces! s# iec!,N# a*ea# calc#la!&are in sc&ala'in schi" a*ea# a!eliere %en!r# aie!i si fe!e %en!r# a le ins#fla c#l!#l "#ncii fa ricarea #n&r %iese la s!r#n(' sa# a #n&r & iec!e din le"n, Prin!re re*is!e & li(a!&rii la sc&ala se n#"ara# "C#!eza!&rii"' "S&i"ii %a!riei",Pe lin(a &rele de sc&ala la diferi!e disci%line' diri(en!ie' !re #ia sa %ar!ici%i la "anifes!a!ii sa# al!e ac!i*i!a!i e+!rasc&lare' %i&nieres!i c#" s#n! / ser arile de ince%#! si sfarsi! de an sc&lar' in!re 17 Se%!e" rie-1 &c!&" rie' an de an' ele*ii "er(ea# in %rac!ica la c#les rosii, car!&fi sa# cea%a'la %lan!a! c&%aci' c#ra!a! s!razi de (#n&aie's!rans#l har!iei' fier#l#i si s!iclel&r (&ale de la%!e'ia#r! ca sa fie d#se la Cen!rele de reciclare.de Craci#n c&%ii facea# ser are in cins!ea Dic!a!&r#l#i'de 1= ian#arie-Ji#a de nas!ere a c&nd#ca!&r#l#i Nic&ale Cea#sesc# car#ia ii %lacea sa-i a#da %e %i&nieri reci!and#-i &de si sa %ri"easca fl&ri de la ei'& (enera!ie n&#a' ce !re #ia sa (andeasca asa c#" i-& dic!a# can!ecele si %&eziile %a!ri&!ice ale *re"ii'de 4 Mar!ie se facea# ser ari in cins!ea Ma"ei'si %&ze la sc&ala, de 1 Mai "#nci!&resc ' de 1 I#nie' dedica! c&%iil&r de %e .n!re( "a%a"&nd#l' era #n #n %rile- %en!r# c&nd#cerea c&"#nis! a R&"@niei' de a el&(ia realizrile "re)e ale re(i"#l#i' dar "ai ales de a ad#ce &"a(ii i# i)il&r c&nd#c!&ri/ Nic&lae $i Elena Cea#$esc#' "ili!an! de fr#n!e al %ar!id#l#i si s!a!#l#i' s!ral#ci! &" de s!iin!a de lar(a rec#n&as!ere in!erna!i&nala,Aces!e ser ari era# (azd#i!e de Casa de C#l!#r .n care c&%iii ddea# di*erse re%rezen!a)ii' .ndr#"a)i de ed#ca!&rii sa# .n*)!&rii de la ins!i!#)iile .n care s!#dia#'asa c#" a*e" in i"a(ine c&r#l de %i&nieri ,De ?0 a#(#s! -Ji#a na!i&nala a R&"aniei era sar a!&ri!a pe stadionul municipal din oras in cinstea lui 23 august 19 cand a avut loc insurectia romana in care armata a intors armele in !ucuresti impotriva ocupatiei germane, R&"@nia in!rand .n sfera de infl#en) a URSS,C&%ii era# %rezen!i in!re &rele 2 si 17 %e s!adi&n#l "#nici%al al &ras#l#i #nde efec!#a# re%e!i!ii %en!r# diferite activitati de slavire a conducatorilor tarii 'c# f&lii' %an(lici si s!ea(#ri' %en!r# de"&ns!ra!ie CPar!id#l'Cea#sesc#'R&"aniaED, Casa de C#l!#r a &ras#l#i (azd#ia & ser are sa# #n s%ec!ac&l .n care c&%iii ddea# di*erse re%rezen!a)ii' .ndr#"a)i de ed#ca!&rii sa# .n*)!&rii de la ins!i!#)iile .n care s!#dia#'asa c#" a*e" in i"a(ine c&r#l de %i&nieri ,S&ar!a ele*il&r din "edi#l r#ral a f&s! #na "ai d#r' ace$!ia !re #ia# s %ar!ici%e la ac!i*i!)i a(ric&le &r(aniza!e .n cadr#l C, A, P, ;#l#i, Prin %ar!ici%area la &li"%iadele sc&lare' se inc#ra-a c&nc#ren!a si as#"area res%&nsa ili!a!ii de ca!re ele*i , N# e+is!a# dr&(#ri'*i&len!a in!re c&%ii in sc&ala ca azi, Cand !er"ina# clasa a &%!a %i&nierii in!ra# la lice# d#%a ce dadea# #n e+a"en !rea%!a I si in clasa a K a dadea# #n e+a"en !rea%!a II '%en!r# a s!a ili #nde in!ra# la lice# sa# la sc&ala %r&fesi&nala'a%&i acala#rea!#l ,La 14 ani %ri"ea# carne!#l de UTC-is! si d#%a fac#l!a!e in!ra la ser*ici de*enind "e" r# al P,C,R, Unele diferen)e ale sc&lii din %eri&ada c&"#nis! $i cea de ac#" s#n! fa%!#l ca ele*ii era# f&ar!e disci%lina)i's!a!#!#l de %r&fes&r era diferi! fa) de ac#"' a!#nci' %r&fes&r#l a*@nd & "ai "are a#!&ri!a!e, As!zi %r&fes&rii .ncearc s-i c&n*in( %e ele*i s res%ec!e re(#lile,A# e+is!a! ele*i si dascali' care a# l#a! a!i!#dine sa# a# f&s! %ersec#!a!i %&li!ic in re(i"#l c&"#nis!, C&%iii %re&!il&r n# a*ea# acces la f&ar!e "#l!e s%ecializari si sc&li .n *re"ea c&"#nis"#l#i,