Sunteți pe pagina 1din 7

„PE LESPEDEA EROILOR”

PROGRAM ÎNCHINAT „ZILEI EROILOR”

Pământul nostru-i leagăn cald de fii.


El ne-a crescut părinţii, fiii
Cei mai viteji ai mândrei Românii .

Suntem aici de 2000 de ani.


Români ne spune , bine să se ştie !
Năvălitori şi împăraţi şi hani
Nu ne-au clintit poporul din vechime.

Pământ al ţării, tărâm de epopee!


Vibrezi în inimile noastre toate.
Stropită-ţi este sfânta libertate
Cu sângele eroilor fierbinte.

Deschideţi-vă cronici ale fiinţei noastre!


Veniţi măreţe umbre din marele trecut!
Şi spuneţi cum trecură prin lupte lungi şi aspre,
Şi cum atâtea toate prin timp s-au petrecut.

Hrisoavele cuvântă pentru noi,


Ne este plin trecutul de eroi.
Strămoşii se năşteau, trăiau, mureau
Ştiind că toţi un drept la soare au.

Cu ochii umbrelor citesc şi-nviu


Din cartea-n care toţi ai mei căzură,
Pâmântul ţării leagăn şi sicriu,
Pământ brăzdat de dragoste şi ură.
De dragostea cu care Decebal,
Ne pregăti murind neatârnarea.

CÂNTEC: EROI AU FOST

Eroi au fost,eroi sunt încă


Şi-or fi în neamul românesc!
Căci rupţi sunt ca din tare stâncă
Românii orişiunde cresc.

E viţa noastră făurită


De doi bărbaţi cu braţe tari
Şi cu voinţa oţelită,
Cu minţi deştepte, inimi mari.

Şi unu-i Decebal cel harnic

Iar celălalt Traian cel drept

Ei, pentru vatra lor amarnic


Au dat cu-atâţia duşmani piept.

Şi din aşa părinţi de seamă


În veci s-or naşte luptători,
Ce pentru patria lor mamă
Vor sta ca vrednici următori,

Au fost eroi, şi-or să mai fie,


Ce-or frânge duşmanii cei răi,
Din coasta Daciei şi-a Romei
În veci s-or naşte pui de lei.


Ţi-ai mânat prin veacuri turmele pe plai
Din stejarul Romei ,tu mlădiţă ruptă!
Şi-ţi cântai amarul din caval şi nai,
Dar cumpit tu fost-ai când
Te-au dus în luptă Ştefan şi Mihai!
CÂNTEC: CÂNTECUL LUI ŞTEFAN CEL MARE

Ştefan,Ştefan,domn cel Mare


Seamăn pe lume nu are
Decât numai mândrul soare. bis
Din Suceava când el sare bis
Stă cu pieptul la hotare bis
Ca un zid de apărare. bis
Lumea-ntreagă stă-n mirare
Ţara-i mică,ţara-i mare
Şi duşmanul spor nu are. bis

A fost un Rovine şi-un Călugăreni


Istoria ni-e plină de nume de oşteni.

A fost un Mihai ce sărea pe şapte cai


De zicea Stambulul : vai!

Cinstire vouă Doja, Iancu, Horia, Cloşca,


Crişan şi ţie Tudor din Vladimiri!

CÂNTEC: DIN ŢARA MOŢILOR

Din tara Motilor noi am venit, unde Iancu a trait. (bis)


Caci luptatori de frunte suntem noi si vita de eroi, de bravi eroi.
Caci luptatori de frunte suntem noi si vita de eroi.

Unde-au fost trasi pe roata de dusmani, Horea, Closca si Crisan (bis)


Caci luptatori de frunte suntem noi si vita de eroi, de bravi eroi.
Caci luptatori de frunte suntem noi si vita de eroi.
La Tebea motu Iancu e-ngropat, pentru neam el a luptat,(bis)
Caci luptatori de frunte suntem noi si vita de eroi, de bravi eroi.
Caci luptatori de frunte suntem noi si vita de eroi.

Nu vom ceda o palma de pamint, chiar de vom intra-n mormint,(bis)


Caci luptatori de frunte suntem noi si vita de eroi, de bravi eroi.
Caci luptatori de frunte suntem noi si vita de eroi.

Furtuni au fost pe-aici


Încrâncenate.
Şi ne-au călcat,
Ne-au biciuit poporul.

Spun doinele că s-au uimit Carpaţii


De câtă jale-au strâns
În grele vremuri.

Spun doinele că în suflet era noapte,


Că pâinea era neagră şi puţină.
Stăbunii-adesea se lipeau de glie,
Ca uraganul vremii să nu-i smulgă.

Aici ard inimile toate


Ce s-au jertfit în bătălii.

CÂNTEC: IMNUL EROILOR

Presarati pe-alor morminte, ale laurilor foi,


Spre a fi mai dulce somnul, fericitilor eroi.
Ridicati pe piramida nemuririi, faima lor,
Scris in cartile de aur, cantecul nemuritor.

Pe copii la sanul vostru, alintati-i cu-acest cant,


Povestindu-le cu fala al eroilor avint.
Dezveliti tot adevarul, si le spuneti tuturor,
Cum murira fratii vostri, pentru neam si tara lor.

Si pe sacrele morminte, puneti lacrime si flori,


Spre a fi mai dulce somnul, miilor de luptatori.
Ridicati pe piramida nemurii, faima lor,
Scris in cartile de aur, cantecul nemuritor.
Pe copii la sanul vostru, alintati-i cu-acest cant,
Povestindu-le cu fala, al eroilor avânt.
Dezveliti tot adevarul, si le spuneti tuturor,
Cum murira fratii vostri, pentru neam si tara lor.

Ei au căzut cu faţa la duşmani


Dar nu sunt morţi, căci inima lor bate
De dincolo de moarte şi de ani ,
De-a pururi pentru veci şi libertate.

Ei au căzut luptând pentru cei mulţi,


Pentru cei goi şi pentru cei desculţi.
Zid au făcut din trupurile lor,
Pentru dreptatea noastră-a tuturor.

N-au murit la Plevna în zadar


Stăbunii din legende şi poveşti.
O dovedesc prea clar
Cuvintele: sunt , eşti

N-au murit în zadar


părinţii părinţilor noştri
la Mărăşeşti.
O dovedeşte prea clar vorba pe care-o zic: sunt , eşti.

În Tatra n.au murit în zadar


părinţii noştri cei tineri, cereşti.
Iată-ne rostim cu mândrie şi
clar:sunt, eşti!

Ferestrele deschise azi spre soare


Azi nu mai au nici gratii, nici zăvoare.
Şi nici o mână nu le-a mai închis.
Ce-a fost doar vis azi nu mai este vis.

Cât a trecut de-atunci? Un an ? Un veac?


Poporul tău îngenunchiat, popor sărac,
Azi şi-a-nălţat o altă soartă,
Şi-un alt nume,
Că nu mai este singur el pe lume.

Şi-stele-aproape , cum aproape


Ţi-e ceru-ntreg răsfrânt.
Pământul vechi, bun doar pentru morminte
Acum ţi-e frate harnic şi cuminte.
De-aceea piatra dacă o asculţi
Auzi un vuiet nou în depărtare
Şi nu ştii: este Mărăşti, Oituz sau Mărăşeşti
Glasul şoptit al celor fără moarte.

Avem o mândră ţară


Prin timpi de jale-amară
Strămoşii se luptară
S-o scape de stăpâni.
Azi singuri, noi românii,
Suntem îm ea stăpânii!

TOŢI: Sus inima, români!

Suntem datori să ducem mai departe


Istoria cu care ne-nzestrară
Pe fiecare dintre noi în parte
Eroii, părinţii, făuritori de ţară!

CÂNTEC:NOI SUNTEM FLOAREA MÂNDRĂ-A ŢĂRII (cantec ostasesc)

Noi suntem floarea mândră-a ţării Noi suntem zidul de obuz, de obuz

Noi ce-am trecut în zbor Carpaţii

Şi-am biruit, şi-am biruit pân” la Oituz(bis)

Cu comandanţii noştri-n frunte

Şi ofiţerii toţi cu noi, toţi cu noi

Am alergat la frontiere

Ca să păzim , ca să păzim acest popor (bis)

Iar dacă scumpa noastră ţară

Duşmanii o vor ataca, ataca


Vom pune mâna toţi pe arme

Ce-am construit, ce-am construit vom apăra(bis).

Jurăm pe tricolorul de străbuni purtat


Să ne-apărăm cu străşnicie glia,

TOŢI: Că-n veci va bate inima română


Că România, fi-va România!

Realizat de

Prof. Lisman Daniela