Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 􀁺􀁺 Compoziția 􀠃􀠈

Arta pe teritoriul României


Periodizare pe milenii și secole
Preistoria
a. Prezentare generală
Arta, ca formă de cunoaștere a lumii, sau ca modalitate de exprimare,
se manifestă din preistorie.
Omul primitiv a avut nevoie de unelte și de arme pentru a vâna și
pentru a se apăra. A simțit nevoia de a le perfecționa și de a le înfrumuseța
totodată.
În funcție de materialele din care au fost confecționate uneltele și
armele, se disting epoca pietrei și epoca metalelor.
Epoca pietrei se împarte în paleolitic (epoca veche a pietrei, cioplite) și
în neolitic (epoca nouă a pietrei, șlefuite), iar epoca metalelor se împarte
în epoca bronzului și epoca fierului.
b. Paleoliticul
Paleoliticul a început odată cu apariția omului și a durat sute de mii de ani.
ƒ Pe teritoriul României au fost descoperite unelte de piatră sau de
os, obiecte funcționale frumoase, ca, de pildă, vârfurile de suliță sau
topoare de mână.
ƒ În neolitic (acum 8 000 de ani) omul primitiv a modelat figurine
reprezentând reni, bizoni, mamuți, care au fost primele sculpturi, și
vase de ceramică.
ƒ Cu mult spirit de observație a creat figurine zoomorfe și, inspirat de
semeni, a realizat forme antropomorfe, feminine și masculine. Exemple
de forme antropomorfe sunt Gânditorul de la Hamangia și perechea sa
feminină, descoperite în Dobrogea.
ƒ La început vasele de ceramică erau modelate cu mâna, fără roata
olarului, și nu erau arse, ci doar uscate la soare. Apoi lutul întrebuințat
de meșterii olari a fost din ce în ce mai fin, iar vasele au fost arse la
temperaturi foarte înalte.
ƒ Motivele decorative neolitice sunt geometrice, alcătuite din linii
paralele, triunghiuri, cercuri, spirale și zigzaguri.
ƒ Cele mai frumoase vase pictate în epoca neolitică au fost descoperite
la Cucuteni, nu departe de orașul Iași.
50 Arta pe teritoriul României Capitolul III
c. Epoca fierului și formarea artei dacice
În această perioadă se dezvoltă meșteșugul metalurgiei, iar arta are un
caracter militar. Armele sunt decorate cu figuri antropomorfe și zoomorfe
și sunt cunoscute drept arme de paradă.
Unul dintre cele mai bune exemple de arme de paradă, ce dovedește
progresul tehnic în prelucrarea metalului prețios, este Coiful de la
Coțofenești.
.
Capitolul III Arta pe teritoriul României 51
1.2. Arta daco-getă
a. Prezentare generală
Arta daco-getă este o creație originală, produsul unei societăți ieșite din
perioada comunei primitive. Dezvoltarea sa a fost întreruptă brusc de cucerirea
romană, care a deschis un nou capitol în istoria artei pe teritoriul României.
Odată cu cucerirea Daciei a apărut o artă romană de tip provincial,
inspirată de modele romane, de influențele elenistice venite dinspre
coloniile grecești de la Marea Neagră, precum Histria, Callatis și Tomis, și
de tradițiile daco-getice.
b. Sculptura
Sculptura prezintă două aspecte:
ƒ aspectul aulic este reprezentat de copiile statuilor de import executate
după originalele lucrate la Roma, realizate pentru propaganda imperială
în provincii;
ƒ aspectul local reprezenta gustul și tendințele locale.
Caracteristică sculpturii daco-gete este tendința către decorativ a redării
vestimentației, cu pliuri în triunghiuri concentrice sau șiruri de pliuri
paralele, fie oblice, fie verticale.
Un exemplu de sculptură cu influențe romane este basorelieful
„Cavalerul Trac“,
􀢱􀀃􀉢lica􀊑ii
c. Artele decorative
Datorită coloniilor grecești și Imperiului Roman, pe teritoriul Daciei s-au
dezvoltat bijuteria, ceramica, sticlăria și mozaicul pavimentar, precum cel de
la Histria realizat din calcar alb cu bob fin și bucăți de sticlă colorată.
d. Arhitectura
Arhitectura cuprinde construcții militare (cetăți, turnuri de apărare),
civile (bazilica) și religioase (temple).