Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa 8 Manual Art Klett

Săptămâna 6 pp. 29-30

Burebista. Decebal; cucerirea Daciei de către romani

1. Regatul dac în timpul lui Burebista (82-44 î.Hr.)


- unifică triburile de geto-daci într-un singur stat, cu ajutorul marelui preot Deceneu,
- staul are centrul în zona Munţilor Orăştiei unde este creat un sistem de cetăţi de apărare:
Costești, Băniţa, Căpâlna, Piatra Roşie, Blidaru
- supune pe ceţii din vest şi include în statul său şi alte neamuri:coloniile greceşti de la Olbia
până la Apollonia, bastarnii, boii şi taurscii.
- graniţe:
 N – Carpaţii Păduroşi
 V – Dunărea Mijlocie şi Slovacia
 S – Munţii Haemus (Balcani)
 E – gurile Bugului
- se amestecă în războiul civil de la Roma dintre Cezar şi Pompei, promiţând sprijin militar lui
Pompei
- Cezar victorios plănuia o expediţie de pedepsire a lui Burebista care nu a mai avut loc
- Izvor istoric: inscripţia de la Dionysopolis (Balcic): Burebista este „cel dintâi şi cel mai mare
dintre regii din Tracia”
2. Dacia de la Burebista la Decebal
- după moartea lui Burebista statul dac s-a destrămat în 4 apoi în 5 părţi
- în zona Munţilor Orăștiei s-a menţinut un centru de putere sub conducerea lui Deceneu, apoi
Comosicus, Corillus /Scorilo, Duras şi Diurpaneus / Decebal
3. Regatul dac în timpul lui Decebal (87-106)
- reface unitatea statului dac care este mai mic, dar mai omogen, cuprinzând Transilvania,
Banatul, Oltenia, Muntenia
- capitala: Sarmizegetusa Regia
- Războaiele daco-romane:
o Sec. I – Decebal – împăratul Domiţian
 87 – campania condusă de gen. Cornelius Fuscus, învins de Decebal
 88 – campania condusă de gen. Tettius Iulianus, Decebal este învins
 89 – pace avantajoasă pentru Dacia care devine regat clientelar (aliat al
Romei)
o Sec. al II-lea – Decebal – împăratul Traian
 101-102 – Decebal învins la Tapae de Traian; încearcă o diversiune prin
atragerea romanilor la sudul Dunării şi prin conflictul din Dobrogea
 102 – Decebal înfrânt încheie o pace dezavantajoasă (pierde Câmpia
Munteniei şi Oltenia); romanii construiesc podul de la Drobeta
 105-106 – Sarmizegetusa Regia este asediată şi cucerită
- Izvoare istorice: scrierile lui Dio Cassius, podul de la Drobeta, Columna lui Traian,
Monumentul de la Adamclisi
4. Urmări
- Decebal se sinucide
- Dacia este cucerită şi transformată în provincie romană
- începe oficial procesul de romanizare

Sarcini de lucru:

1. Citiţi lecţia din manual pp. 29-30


2. Transcrieţi schema lecţiei pe caietul de notiţe (o verific în clasă, NU o postaţi pe Classroom)
TOŢI
3. Observaţi hărţile cu regatul Daciei în timpul lui Burebista şi în timpul lui Decebal.
Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri între cele două regate pe care le scrieţi pe caiet.
4. TOŢI COPIII au de POSTAT pe Classroom NUMAI POZA din caiet unde aţi scris cele
două asemănări şi două deosebiri.
5. Opţional, vizionaţi filimele artistice:
 „Burebista” cu o durată de 2 ore şi 17 min https://www.youtube.com/watch?
v=hhRvXGbGJ00

 „Dacii” cu o durată de 1 oră şi 42 de min.

https://www.youtube.com/watch?v=0-rJd68LqBQ