Sunteți pe pagina 1din 1

Contribuția disciplinei Istorie la profilul de formare

Clasa a IV-a

C.S.1.2 Identificarea unor elemente relevante pentru apartenența la diferite comunități

Competențe cheie Activități de învățare


Competențe în limba Lecturarea, audirea unor texte literare, istorice, care evocă
maternă manifestări ale dragostei de țară
Povestirea unor evenimente istorice
Prezentarea unui obicei specific comunității
Comunicare în limbi străine Joc de rol “Micii ambasadori” -Exersarea unor formule de salut,
de adresare în diferite limbi străine, de prezentare a unor
elemente relevante pentru apartenența la diferite comunități
Competențe matematice și Ordonarea cronologică a zilelor naționale ale țărilor Uniunii
competențe de bază în științe Europene
și tehnologii Identificarea ” vecinilor” unei țări a Uniunii Europene
Exerciții variate de asocieri și corespondențe
Competențe digitale Vizionarea unor filme, imagini care prezintă elemente specifice
țărilor membre ale Uniunii Europene
Crearea unor ppt-uri care prezintă elemente relevante unei
comunități
Exerciții de recunoaștere a însemnelor țării, a însemnelor Uniunii
A învăța să înveți Europene
Folosirea dicționarului pentru înțelegerea unor termini istorici
Viziă la Muzeul de istorie/ etnografie/Muzeul Țăranului român
Competențe sociale și Evidențierea unor modele de figuri/ personalități istorice
civice reprezentative
Formularea unor judecăți de valoare față de faptele acestora
Realizarea unui jurnal în imagini” Călător în țara mea”
Spirit de inițiativă și Realizarea unor produse tradiționale și organizarea unor
antreprenoriat expoziții cu vânzare
Sensibilizare și exprimare Participarea la serbări organizate cu ocazia unor evenimente
culturală sărbătorite la nivel local,national, european (Ziua Nationale a
României/ Ziua Europei)
Prezentarea unor dansuri populare reprezentative
Realizarea unor colaje, desene care ilustrează tradiții locale