Sunteți pe pagina 1din 7

Școala gimnazială Mihu Dragomir Brăila

Calea Galați, nr.61

CĂLĂTORIE CULTURALĂ ÎN JURUL


LUMII

CURS OPȚIONAL

AN ȘCOLAR
2018-2019
ARGUMENT:

Abordarea temei ”Călătorie culturală în jurul lumii” are ca fond interesul tot mai mare al
elevilor pentru diversitate. Cu siguranță adesea ne-am întrebat: „De ce există mai multe tipuri de
scriere?”, „De ce în poeziile de pe întreg Globul găsim aceleași teme?”, „De ce uneori poveștile
de peste tot din lume seamănă?”, „De ce muzica este limbajul comun al popoarelor lumii?”, „De
ce există atâtea instrumente muzicale?”, „De ce oamenii au aceleași spaime și temeri, indiferent
de continentul pe care trăiesc?”, „Ce avem în comun și ce ne deosebește pe noi, oamenii
Pământului?”, „ Când s-a născut matematica? Dar chimia?”, etc. Putem să aflăm împreună
răspunsul la aceste întrebări, călătorind în jurul planetei, fie pe aripile muzicii, fie cu mașini de
zbor imaginare, fie cu gândul, prin intermediul poveștilor, fie virtual cu ajutorul Internetului.
Iubim și respectăm oamenii de lângă noi atunci când ajungem să-i cunoaștem. Poate dacă vom
cunoaște cultura și civilizația poparelor lumii, vom ajunge să fim mai buni, să ne apropiem unii
de alții.

Prin metode didactice active, alternative, prin modalități de evaluare inedite, pot fi
formate atitudini și competențe de specialitate în rândul tinerilor. Elevii au oportunitatea de a-și
dezvolta spiritul critic şi de analiză prin contactul direct cu elementele de civilizație ale lumii.
Curriculum-ul la decizia școlii permite abordarea interdisciplinară, implicând astfel cunoștințe de
istorie, artă și literatură. Rămâne la competența profesorului să aleagă conținuturile atractive
pentru elevul care optează pentru cursul respectiv, venind în întâmpinarea așteptărilor acestuia, în
condițiile în care cursurile opționale se propun la cererea beneficiarilor educației - elevii și
părinții. Conținuturile acestui curs opțional vin în completarea cunoștințelor de istorie transmise
în cadrul lecțiilor de predare - învățare. Metodele de predare-învățare-evaluare alternative dau un
anumit confort psihologic elevilor, determinându-i să participe cu plăcere la activitățile propuse
de profesor în cadrul cursului opțional.

Curriculum-ul la decizia școlii aduce noutate prin conținuturi, competențe urmărite,


metode folosite în transmiterea informațiilor și evaluarea și autoevaluarea elevilor, devenind
atractiv atât pentru elev, cât și pentru profesor care ies din rutina oarecum impusă de programele
de istorie.
DURATA OPȚIONALULUI: an școlar 2018-2019

CLASA: a V-a

VALORI ȘI ATITUDINI:

formarea competențelor de lectură și înțelegere a textelor propuse;


formarea unor atitudini pozitive față de diversitate etnică, religioasă și
culturală;
respect față de demnitatea umană și deschidere față de diversitatea culturală;
solidaritate;
disponibilitate față de dialogul intercultural;
relaționarea pozitivă cu ceilalți.

COMPETENȚE GENERALE:

 utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizarea


demersurilor de cunoaștere și explicare a unor fapte, evenimente, procese
din viața reală;
 conștientizarea importanței valorilor culturale în cadrul larg al vieții
culturale naționale și mondiale;
 aplicarea cunoștințelor specifice științelor sociale în rezolvarea unor situații
problemă, precum și în analizarea posibilităților personale de dezvoltare;
 cooperarea cu ceilalți în rezolvarea unor probleme teoretice și practice, în
cadrul diferitelor grupuri;
 manifestarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei
lumi în schimbare.

MODALITĂŢI DE EVALUARE
Aprecierea verbală a capacităţilor şi abilităţilor acumulate şi a cunoştinţelor
asimilate
Fişe de lucru
Portofoliul
Jocuri didactice: joc de rol, puzzle-uri.
CONŢINUTURI
1. Introducere. Valori culturale ale lumii
2. Arta – prima formă de manifestare a culturii
a. Pictura – de la rolul său spiritual la cel estetic
b. Sculptura
c. Arhitectura: de la primele locuințe la metropole moderne
3. Diversitatea culturală reflectată în scriere
a. Primele forme de scriere
b. Caligrafia ca formă de artă
c. Scrierea astăzi
4. Călătorie pe portativ
a. Muzica și rolul ei
b. Muzica tradițională de pe Glob
c. Instrumente muzicale mai vechi și mai noi
5. Poveștile și lumea lor uimitoare
a. Povești mitologice
b. Povești moralizatoare
c. Povești inspirate din realitate
6. Poezia – arta cuvântului
a. Epopeile
b. Poezia și muzica
c. De la aezi la trubaduri
d. Poezia ca mesaj al trăirilor
7. Credințele religioase
a. Apariția credințelor religioase
b. Religiile lumi
c. Rolul religiei în viața comunităților umane
8. Scurt periplu cultural în societatea contemporană: cultura pop și cultura
urbană
a. Forme ale culturii contemporane
b. Modalități de exprimare a culturii pop
c. Spiritual și practic în cultura contemporană
BIBLIOGRAFIE
 M. Eliade, P. Culianu, Dicţionar al religiilor, Bucureşti, 1996
 Ovidiu Drâmba, Istoria culturii și civilizației,
 C. Ginzburg, Istorie nocturnă, Iaşi, 1996
 M. Puiu, Pagini de aur din istoria universală, Iaşi, 2001
 T. Deary, P. Hepplewhite, Acei egipteni fantastici, Bucureşti, 2000
 T. Deary, Acei sângeroşi vikingi, Bucureşti, 2001
 H.C. Matei, O istorie a lumii antice, Bucureşti, 1984
 H.C. Matei, Enigmele Terrei, vol. I-II, București, 2008
 Brian Haughton, Istoria secretă, Iași, 2009
 Marc Bloch, Regii taumaturgi, 1998
 S. Moscati, Vechi imperii ale Orientului antic, 1982
 J. Deshays, Civilizaţiile vechiului Orient, 1976
 Luc Benoist, Semne, simboluri şi mituri, Humanitas
 Homer, Iliada, Bucureşti, 1999
 R.V. Istvan, Sărbătoarea nebunilor, Institutul European, 1998
 A. Botez Crainic, Istoria artelor plastice, Bucureşti, 1996
 J.P.Corteggiani, Marile piramide, Ed. Univers, 2008
 P.Bellemare, J.F.Nahmias, Mari enigme ale istoriei, Ed. Litera, 2010
 Al. Mitru, Legendele Olimpului, vol. I-II, București, 2012
 Andrew Lang, Legendele Troiei și Greciei, București, 2005
 Matei Cazacu, Dracula, Ed. Humanitas, 2008
 coord. Doru Dumitrescu, Istoria altfel, vol. I-III, Ed. Nomina, 2008
 Faraonul Keops și vrăjitorii. Povestirile Egiptului antic, Ed. Biblioteca
pentru toți, 1977
 Regis Boyer, Islanda medievală. Vikingii, Ed. All, 2002
 Ludovico Gatto, Secretele Evului Mediu, Ed. All, 2005
 Neil Philip, Mitologie universală, București, 2008
Enciclopedii:

 Enciclopedia copiilor, Ed. Aquila


 e – enciclopedia, Ed. Litera
 Mari enigme ale istoriei, Ed. Aquila
 Mari enigme ale omenirii, Ed. Aquila
 Mari enigme ale trecutului, Readers Digest
 1000 de evenimente care au modelat lumea, National Geografic, Ed. Litera
 Raftul de cultură generală, București, 2010

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului:


Competențe: Activităţi de învăţare:
1.1. Ordonarea cronologică a  utilizarea corectă a unităților de
proceselor istorico-culturale; măsură specifice cronologiei;
1.2. Identificarea diferențelor  utilizarea reperelor cronologice în
temporale ale proceselor descrierea proceselor istorico-
istorico-culturale; culturale;
1.3. Localizarea în spațiu a  observarea relaţiei om-mediu în
civilizațiilor umane. dezvoltarea comunităților umane.
2. Cunoaşterea şi utilizarea izvoarelor istorice și a limbajului de specialitate:
Competențe: Activităţi de învăţare:
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în  Citirea şi comentarea documentelor
descrierea elementelor de cultură și istorice;
civilizație;  Identificarea informațiilor oferite de
surse diferite;
2.2. Prezentarea unui proces istorico-
 Compararea informațiilor
cultural folosind informații din surse
identificate în surse diferite.
diverse;
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri
referitoare la particularitățile culturale.

3. Formarea comportamentului civic prin valorificarea diversității socio-culturale


Competențe: Activităţi de învăţare:
3.1. Asumarea de roluri în grupurile de  Folosirea jocului de rol pentru
lucru; însușirea valorilor culturale și a
3.2. Descrierea rolului particularităților comportamentului tolerant;
 Realizarea de produse finale despre
culturale și a diversității în formarea
diversitatea culturală și valorile ei
atitudinii tolerante. formative.

4. Investigarea şi interpretarea surselor istorice

Competențe: Activităţi de învăţare:


4.1. Folosirea tehnicilor de învățare diverse  Realizarea de fișe de lucru cu sarcini
în rezolvarea sarcinilor de lucru; diverse – rebusuri, extragerea de
informații din surse istorico-
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în culturale;
scopul învățării.  Accesarea informațiilor oferite de
Internet
 Realizarea de prezentări folosind
resursele multimedia.

S-ar putea să vă placă și