Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.1.

Exemplu interesant

 Exemplu interesant

Disciplina: Limba și literatura română

Subiectul: „Îmi ești dragă, Românie!”

I Comunicare în limba română

Text suport „Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut Unirea cea Mare”, după Dumitru Almaș.

II Comunicare în limbi străine

Limba franceză: au învățat câteva urări specifice Zilei Naționale a României pe care le-au scris pe
câteva desene reprezentative.

III Competențe matematice

Am scris cu cifre romane anii istorici (1918-anul Marii Uniri, 1859- Unirea Mică, 1600- Unirea sub
conducerea lui Mihai Viteazul).

IV Competențe digitale

Prezint la videoproiector un material power-point cu imagini reprezentative din țara noastră întărind
încă o dată motivele pentru care trebuie să iubim România.

V A învăța să înveți

            Vor alcătui familia lexicală a cuvântului „patrie”, vor identifica cuvinte care fac parte din
câmpul lexical al acestui cuvânt, vor răspunde la întrebări legate de conținutul textului, vor găsi
sinonime la cuvintele date, vor completa textele lacunare cu cuvintele lipsă, vor formula ideile
principale ale fragmentelor date pe fișe, vor alcătui propoziții cu sensurile cuvântului „drept”, cu
valorile gramaticale diferite ale cuvântului „bătrân” și vor avea de găsit în text un pronume, un verb
și un substantiv.

VI Competențe sociale și civice

            Își vor aduce aminte de la educație civică ce înseamnă să fii patriot, care sunt însemnele țării,
semnificația fiecărei culori a drapelului și îi voi întreba ce reprezintă România pentru ei.
VII Spirit de inițiativă și antreprenoriat

            Elevii vor fi împărțiți în cinci echipe a câte trei elevi, reprezentând regiunile unite (Banatul și
Oltenia, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, Moldova și Bucovina, Basarabia), unde vor avea de
rezolvat sarcinile primite.

VIII Sensibilizare și exprimare culturală

               Vom intona cântecul „Țara mea-i un colț de rai”

S-ar putea să vă placă și