Sunteți pe pagina 1din 5

Fișă de lucru

Sinonime
Clasa a IV-a

Sinonimele sunt cuvinte cu formă diferită, dar înţeles identic sau apropiat. Ele
denumesc acelaşi obiect sau fenomen, exprimă aceeaşi acţiune sau însuşire.
Exemple: zăpadă – nea – omăt
odaie – cameră – încăpere
Folosirea acestor cuvinte ne ajută să evităm repetiţiile supărătoare.

1. Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele, fără a schimba înţelesul propoziţiilor:


Pinocchio avea un coleg preferat.
Lucignolo era băiatul cel mai năzdrăvan din toată școala.
Se duse nerăbdător să-l invite la masă.
2. Găsiţi cuvinte cu sens asemănător, apoi alcătuiţi enunţuri:
cinstea -
binecuvântată -
zăriră -
deodată -
glas –
3. Tăiaţi înţelesurile care nu se potrivesc expresiilor:
închipuie-ți îți lasă gura apă se răzgândi

crează-ți a bea apă își schimbă părerea


imaginează-ți a-i fi sete a vorbi
construiește-ți a pofti a tăcea
4. Alegeţi din paranteză termenii care se potrivesc cu expresiile date:
a lua în seamă -
a prinde ziua de mâine -
era lac de apă -
a încremenit de frică -
a ţine seama -
a ţine departe -
a ţine piept -
(transpirat, s-a speriat, a ţine cont, a ajunge, a îndepărta, a înfrunta, a respecta)

5. Schimbaţi fiecare din expresiile de mai jos cu un cuvânt cu acelaşi înţeles:


a da buzna -
a da o mână de ajutor -
a da de veste -
a da foc -

6. Alăturaţi cuvinte cu acelaşi sens:


harnic vesel

supărat

7. Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele având acelaşi înţeles:


Vin cu voi! Zise păpușa înduioșată/………...............
Păpușa începu să șovăie/………...............în timp ce se gândea.
Erau cete/................... de copii pe toate străzile.
Pretutindeni/......................copiii se jucau fericiți.

8. Rebus
Dacă scrieţi corect cuvintele cu înţeles asemănător cuvintelor date, vei obţine pe verticala
AB un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvântul „ticsite”.
A

1. zăpăceau 2. momiți 3. împodobit


1. țipete 5. Veselie 6.mereu
7. uimire

Fișă de lucru
Antonimele
Clasa a IV-a

Antonimele denumesc obiecte sau exprimă acţiuni şi însuşiri diferite şi


contradictorii.
Exemplu: înalt – scund
zi – noapte
Pentru cuvinte care au mai multe sensuri se poate găsi câte un opus (antonim)
pentru fiecare sens sau numai pentru unele dintre înţelesuri:
Exemplu: înalt → scund, mic (pom, copil)
→ jos, grav (sunet), scăzut (nivel)

1. Uniţi cuvintele cu sens opus:


a)bolnav greu b)tânăr prieten
tulbure gros scump bătrân
uşor limpede duşman coboară
subţire sănătos urcă ieftin
năzdrăvan niciodată aprinși liber

2. Formează perechi de cuvinte cu sens opus:


pleacă, plânge, mic, vine, veselie, mare, frumoasă, râde, greu, viaţă, urâtă, tristeţe,
duşman, uşor, moarte, prieten

3. Alegeţi cuvântul care are sens opus cu cel dat:


prieten – amic, coleg, duşman
harnic – cuminte, leneş, vrednic
război – pace, bătălie, ceartă

4. Dintre proverbele următoare, selectaţi perechile de cuvinte cu sens opus:


„ Mai bine sărac şi curat, decât avut şi ruşinat.” __________________________
„Ceea ce omul singur îşi face nimeni nu poate desface.”__________________________
„La plăcinte înainte, la război înapoi.”______________________________
„ Cine nu munceşte la tinereţe, va plânge la bătrâneţe.”__________________________
„Rădăcina învăţăturii e amară, dar miezul ei e dulce.”_____________________
„Buturuga mică, răstoarnă carul mare.” ______________________
„ Dă-mi Doamne puterea tânărului şi mintea bătrânului.”___________________
„Mai multă înţelepciune găseşti în feţele cele urâte, decât în cele
frumoase.”______________________________
„Strânge bani albi, pentru zile negre.”________________
„Paza bună trece primejdia rea.” ____________________
„Decât codaş la oraş, mai bine-n satul tău fruntaş.”_______________________________

5. Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele care au sens opus, apoi rescrieţi textele:

a) Lucignolo era băiatul cel mai năzdrăvan din toată școala. El pleca să trăiască în
cea mau frumoasă țară din lume. Acolo va putea face gălăgie toată ziua. Niciodată nu
va merge la școală.
Cei doi copii se urcă veseli în trăsură. Străzile erau pline cu jucării. Teatrele erau
ticsite de copii. Toți erau fericiți.

b) „ Pinocchio era mic, prostuț, caraghios și năzdrăvan.

6. Găsiţi însuşiri opuse :


Cer întunecat – Pământ uscat –
Picuri deşi – Şcolar ordonat –
Trăsură plină – Fetițe fragile –
Vânt puternic –

7. JOC: Propoziţii magice


Citiţi cu atenţie propoziţiile următoare:
Eu mă trezesc întotdeauna devreme.
Eu nu mă trezesc niciodată târziu.
Încercaţi să alcătuiţi propoziţii magice, folosind următoarele perechi de cuvinte:
aproape – departe, uşor – greu, înalt – scund, înăuntru – afară

S-ar putea să vă placă și