Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU – parţi de vorbire

1. Citeşte cu atenţie propoziţiile următoare şi precizează ce parte de vorbire


sunt cuvintele subliniate:

Iulia poartă o fustă nouă.(……………...............,.....................………….)


Bunica a ieşit la poartă.(……………….)
Am mâncat doi mici. (……………………)
Elevii mici au intrat înainte.(………………………)
Vulpea haină a furat tot peştele.(……………………)
Am văzut o haină foarte frumoasă.(…………………)
Ei merg la mare anul acesta. ( ………………………..)
Casa mare a fost dărmată (…………………….)
Eu cer o carte.(………………)
Pe cer străluceşte soarele.(………………..)
Nouă ne place matematica. (…………………)
Am cumpărat nouă pâini. (……………………)
Noi mergem în excursie.(………………….)
Pantofii noi s-au rupt.(…………………)

2. Coloraţi doar verbele din enumerarea de mai jos:


aleargă, a citit, iarnă, frig, va picta, rece, alintă, şase, colorat, aşteaptă,
două, este, bucurie, sunt, se piteşte, calduros, plase, dansează, dansează;

3. Clasificaţi cuvintele de mai jos după model:


a. a citi, zâmbet, a sări, cumpărături, a picta, scris, a zâmbi, lovitură, a
cumpăra, rochie;

VERB SUBSTANTIV

4.Analizaţi după modelul din clasă părţile de vorbire din următoarele propoziţii:
a) Mihai citeste un roman interesant.
b) Voi vă bucuraţi de vremea frumoasă.
c) Frumoasa fată se duse în gradina ursului.
d) Iulian se joacă bucuros cu pisica lui.