Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Scoala Primara Optima


Clasa: a II-a B
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Matematică
Unitatea de invatare: Adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul 0-
1000
Subiectul: Exerciţii şi probleme
Tipul lecţiei: consolidarea priceperilor şi deprinderilor
Scopul lecţiei:
Consolidarea deprinderilor de calcul matematic
Consolidarea deprinderii de a aplica operaţiile aritmetice învăţate în
rezolvarea corectă a problemelor.
Dezvoltarea operaţiilor gândirii.
Obiective operaţionale:
O1 - să efectueze operaţii de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la
1000, fara si cu trecere peste ordin;
O2 - să utilizeze corect terminologia specifică adunării si scaderii;
O3 - să verbalizeze modalităţile de calcul utilizate în rezolvarea exerciţiilor şi
problemelor;
O4 - să rezolve probleme care presupun cel puţin două operaţii;
O5 - să compună oral probleme după exerciţii date;
O6 - să aplice deprinderea de a lucra în echipă şi individual.
Metode si procedee:conversatia,explicatia,exercitiul,munca
independenta,problematizarea,jocul didactic,linia valorii
Mijloace didactice:jetoane colorate,fise de munca independenta
Tipuri de activitate: frontala,individuala,in perechi
Resurse informaţionale:
- Programa scolara clasele I si a II-a,Bucuresti,2005
- Matematica, Mihaela Singer, Editura Sigma 2004
- Matematica prin joc – Elena Simionica,Florica Caraiman
Mate 2000+4/5 – culegere de exercitii si probleme pentru clasa a II-a
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul Ob. Conţinuturile Strategii Evaluare


didactic op. învăţării didactice
O3 Verificarea cantitativă şi - exerciţiul; - calitatea şi cantitatea
1.Verificarea calitativă a temei. explicaţia temei
temei scrise Elevii citesc selectiv exerciţii - act. - explicarea
din tema de acasă. individuală modalităţilor de
Sunt solicitaţi să explice calcul folosite în
modul de calcul folosit în rezolvarea temei.
efectuarea temei.
2.Reactuali- O2 Se solicita elevilor sa-si - exerciţiul, - utilizarea corectă a
zarea reamtinteasca cunostintele jocul didactic terminologiei: „suma”,
cunoştinţe- referitoare la operatiile - act. frontală „diferenţă”, „cu…mai
lor invatate:Cum se numesc - jetoane mare”, „cu…mai
numerele care se aduna? colorate putin”, „adaug”,
(...termeni) Dar care se scad? „obţin”, dovedită prin
(...descazut si scazator).Cum furnizarea răspunsului
se numeste rezultatul corect la fiecare cerinţă
adunarii?(suma sau
total).Dar cel al scaderii?
O1 (rest sau diferenta)
Se vor efectua cateva
exercitii de calcul mintal
pentru „incalzirea mintii”:
„Aflati suma
numerelor .....si......?”
”Aflati diferenta
numerelor ........si .........?”
„Care este numarul mai
mare cu … decat …?”
„Adauga la numarul … inca
….”
”Scade din numarul … pe
….”
„Afla numarul cu … mai
mare dacat ….Din rezultat
scade ….Cat ai obtinut?”
Joc didactic:
Elevii primesc jetoane
colorate. Fiecare jeton
conţine un exerciţiu. Elevilor
li se cere să efectueze corect
exerciţiile de adunare si
scadere(in perechi) pentru a-
l descoperi pe cel care are
rezultatul cel mai mare.
Sunt numiţi cei care vor oferi
răspunsurile.

3. Jetonul cu rezultatul cel mai - explicaţia


Anunţarea mare furnizează elevilor - act. frontală
temei şi a tema lecţiei.
obiectivelor Vor fi anunţaţi că pe
parcursul lecţiei vor rezolva
exerciţii şi probleme, vor
compune probleme după
exerciţii date, vor lucra în
perechi şi vor completa fişe,
toate acestea presupunând
operaţii de adunare si
scadere fara si cu trecere
peste ordin, folosind numere
naturale de trei cifre.
4. Dirijarea Voi lucra pe grupe de
consolidării O nivel,alternand activitatea - exerciţiul, -rezolvarea corecta a
1 directa cu cea independenta: problematiza exercitiilor;
A. Grupa elevilor de rea,
nivel scazut –Activitate demonstraţia
,
directa
- act.
1.Calculati;
O1 individuală,
254+236= 439-217=
frontală ; -aflarea termenului
O
- fise de necunoscut si
2 702+235= 628-405=
munca corectitudinea
independenta calculelor;
476+231= 470-150=
-rezolvarea corecta a
Grupa elevilor de exercitiilor;
nivel mediu si inalt –
O1 Activitate independenta
1.Afla termenul necunoscut:
a+357=849 ; 105+b=730 ; -operarea cu
c-245=668 ; 338-d=38 . terminologia
matematica(suma,difer
O B. Grupa elevilor de enta);
2 nivel scazut – Activitate -descoperirea
numerelor dupa
independenta
O 1.Calculati:
cerinta;
-aflarea termenului
3 500+400= 600-300=
activitate necunoscut dupa
frontala cerinta exercitiului;
417+241= 924-713=
conversatia -judecata si rezolvarea
O4
605+202= 430-420= problematiza corecta a problemei
O6 Grupa elevilor de rea
nivel mediu si ridicat –
Activitate directa
-calculul corect in lant;
*Aflati suma numerelor a,b,c
-spiritul competitiv si
daca : a=175; b=148+a;
colaborarea eficienta
c=a+b
activitate in cu colegul de banca
perechi
C Activitate exercitiul
frontala jocul didactic
Rezolvarea unei probleme
La o fabrica de jucarii s-au
produs 428 masinute,iar
mingi cu 115 mai putine.
Cate jucarii s-au realizat
in total?
a) I Mod de rezolvare - problema- - calcularea prin doua
b) Al II lea Mod de rezolvare tizarea moduri diferite de
- act. frontală rezolvare
D Alcatuirea orala de
probleme
Solicit elevilor sa alcatuiasca
o problema dupa exercitiul
428+(428-115)=

E.Linia valorii - alcătuiesc problema,


Se impart pe grupe de folosind terminologia
nivel fise de lucru pentru specifică
fiecare banca (pereche): adunării:”suma”,
Istetel a rezolvat „adaugă”, „termeni”.
urmatoarele exercitii si
probleme.Isi evalueaza
lucrarea si constata ca are
greseli.Sunteti de aceeasi - fise de - argumentarea
parere? (Da-Nu argumente) munca rezultatelor obinute in
independenta urma corectarii
a. Grupa elevilor de nivel -calcularea exercitiilor lui Istetel
scazut corecta a
exercitiilor
1.Afla suma numerelor:
435 si 236
Rezultatul este: 661
adevarat fals

2.Afla diferenta numerelor:


638 si 432
Rezultatul este: 106
adevarat fals

3.Intr-un cos sunt 50 mere,


iar in altul 170 nuci.Cate
fructe sunt?
Am obtinut: 210 fructe
adevarat fals

4.Intr-o parcare sunt 230


masini albe, iar albastre cu
120 mai putine.Cate masini
albastre sunt?
Am obtinut: 100 masini
albastre
adevarat fals

b.Grupa elevilor de nivel


mediu si inalt

1.Marind cu 345 diferenta


numerelor 634 si 356, am
obtinut rezultatul 620.
adevarat fals

2.In doua lazi sunt cate 435


mere.Cate mere sunt in
total?In total sunt 870 mere
adevarat fals

3.La numarul 363 adun suma


numerelor 215 si 344.Obtin
numarul 900.
adevarat fals

4.La o libraririe sau adus 258


caiete dictando si cu 139 mai
putine caiete de
matematica.In total sau adus
306 caiete
adevarat
fals

5.Din numarul 876 scad


diferenta numerelor 412 si
309.Obtin 55.
adevarat fals

5.Obţinerea Joc „Cei mai buni -fise de - calcularea corecta a


performan- O2 matematicieni!” munca exercitiilor
ţei Pe grupe de nivele, fiecare sir independenta
O5 de banci va avea cate o fisa
ce va cuprinde cate un
exercitoi pentru fiecare
elev.Fisa va trece rapid de la
un elev la altul.Castiga
randul care termina primul
si are toate rezultatele
corecte( se porneste de la
ultima banca).
6. Evaluarea Solicit elevilor să aprecieze - conversaţia, - prezintă 1-2
activităţii participarea colegilor la exerciţiul argumente pentru
O6 lecţie şi să le acorde - act. frontală justificarea propunerii
calificative, care vor fi şi individuală făcute
înscrise în catalogul zilnic al
clasei.
Voi face analiza
activităţii,evidenţiind
punctele tari(realizările) şi
punctele slabe(lucrurile ca
mai trebuie consolidate).
Se verifica rezultatele si se
desemneaza castigatorii.
7. Tema Prezint tema pentru acasă şi - explicaţia
pentru acasă explic modul de rezolvare. - act. frontală
Solicit elevii să-şi exprime
opinia în legătură cu
rezolvarea exerciţiilor.

S-ar putea să vă placă și