Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

INSTITUTOR: FECHITA LUCIANA PETRONELA


CLASA: a II-a B
ŞCOALA: cu clasele I-VIII, TAMASENI
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematica
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finala
SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000. Exerciţii şi
probleme
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare şi sistematizare
OBIECTIVE CADRU:
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare de probleme;
3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în
contexte variate.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:
Pe percursul lecţiei elevii vor fi capabili:
X
- Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 1000 fără şi
cu trecere peste ordin;
- Să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate;
- Să formuleze oral şi în scris probleme cu numere care se rezolvă printr-o singură
operaţie.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive:
- OC1 - să cunoască noţiunile de sumă (total), termeni, diferenţă (rest),
descăzut, scăzător;
- OC2 - să efectueze corect şi rapid exerciţii de adunare şi scădere a două sau
mai multe numere naturale în concentrul 0 – 1000, cu şi fără trecere peste
ordin;
- OC3 - să verifice rezultatele unor exerciţii de adunare şi scădere, efectuând
proba acestora;
- OC4 - să determine termenul necunoscut dintr-un exerciţiu folosind limbajul
matematic;
-OC5 - să rezolve o problemă dată şi să compună o problemă sintetizând
rezolvarea într-o expresie numerică;
b) afective:
- OA1 - să participe cu interes la lecţie.
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală
STRATEGIA DIDACTICĂ: activ-participativă
RESURSE:→ procedurale: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea, jocul didac-
tic;
→ materiale: fişe de muncă independentă, manual, planşe cu proba adunării şi
scăderii;
→bibliografice:- „Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/
învăţătorilor – curriculum pentru clasele I şi a II-a”,
Ministerul
educaţiei, cercetării şi tineretului, Centrul naţional de formare
a personalului din învăţământul primar, Bucureşti, 20003
- „Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar”,
Editura ProGnoses
-„Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Mate-
matică – primar şi gimnaziu”,MEC şi Consiliul Naţional
pentru curriculum, Bucureşti, 2001
-„Metodica predării matematicii la clasele I-IV”,Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1988

-„ Culegere de exerciţii şi probleme de matematică” – pentru


ciclul primar, Mădălina Bogdan, Ed. Coresi, 2004
→umane: 19 elevi
→temporale: durata orei 45 minute
→spaţiale: locul desfăşurării activităţii: sala de clasă
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Suficient Bine Foarte bine


- Explică şi rezolvă exerciţii, - Explică modul de calcul în - Explică modul de calcul
folosind terminologia, cu rezolvarea unui exerciţiu folosit în rezolvarea unui
ajutorul învăţătorului. folosind limbajul matematic. exerciţiu utilizând cu
uşurinţă limbajul matematic.

- Răspunde la întrebări - Răspunde adecvat unei - Manifestă în mod


numai la solicitarea întrebări adresate oral, la independent dorinţa de a
învăţătorului şi necesită solicitarea învăţătorului, iar răspunde la întrebări sau de a
explicaţii suplimentare exerciţiile de pe fişă sunt executa sarcina dată (fişa).
pentru rezolvarea fişei de rezolvate corect.
muncă independentă.

- Află termenul necunoscut -Află un număr necunoscut -Află un număr necunoscut


parţial corect, în ritm propriu pe baza unor întrebări din cadrul unei egalităţi
după lămuriri suplimentare. ajutătoare, adresate de corect şi rapid.
învăţător.

-Rezolvă probleme cu - Rezolvă probleme cu enunţ - Rezolvă probleme cu enunţ


explicaţii date de învăţător. sintetic, cu o singură dezvoltat, care presupun o
operaţie. singură operaţie, rapid şi
corect.

- Compune probleme pe baza - Compune probleme pe baza - Compune cu uşurinţă


imaginilor având ca suport imaginilor şi a exerciţiilor. probleme după imagini şi
întrebările învăţătorului. exerciţii.
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul învăţării Strategia Ev
crt. lecţiei didactică

1 Moment Asigur climatul de ordine şi disciplină Conversaţia


organizatoric necesar desfăşurării orei în bune condiţii.
Cer elevilor să-şi pregătească cele
necesare pentru ora de matematică:
caiete, manualul şi instrumentele de scris.
Voi distribui elevilor fişele de muncă
independentă.

2. Captarea atenţiei Li se propune spre rezolvare elevilor un Joc didactic Evaluare


joc puzzle: refaceti imaginea rezolvând reciprocă
exerciţiile de adunare scrise pe spatele
pieselor puzzle. Pe fiecare piesă este scris
câte un exerciţiu. Calculând corect toate
exerciţiile vor descoperi o secvenţă de
poveste studiată şi îndrăgită.( elevii
solicitaţi aleg câte o piesă, calculează
exercitiul şi lipesc piesa pe o planşă unde
sunt scrise rezultatele exerciţiilor.) Plansă
didactică

3. Anunţarea Astăzi la ora de matematică vom


titlului lecţiei şi continua să recapitulăm cunoştinţele
a obiectivelor dobândite pe parcursul acestui an şi vom
continua planul nostru de recapitulare
început ora trecută.
Repetăm aceste lucruri pentru a le
putea înţelege şi fixa în mintea noastră
mai bine.Se va trece la verificarea
planului de recapitulare dat cu o oră în
urmă. Elevii vor putea să aibă planul de
recapitulare în faţa ochilor.
Vom rezolva exerciţii şi probleme cu
adunări şi scăderi, cu numere de la 0 la
1000, exerciţii cu operaţii de adunare şi
scădere, cu şi fără trecere peste ordin,
vom afla termenul necunoscut, vom
rezolva şi să compune probleme.
Se scrie titlul lecţiei la tablă şi elevii
îl vor nota in caiete.

-Despre ce am discutat ora trecută la


matematică? -R: Ora trecută la
matematică am efectuat exerciţii şi
probleme cu operaţiile de adunare şi
scădere în concentrul 0 -1000.
-Ce aţi avut de scris?
R: Am avut de scris exerciţiul 2 şi 5 de la
pagina 65.
În timp ce eu verific tema din punct de
vedere cantitativ, elevii vor realiza prima
sarcină din fişa de muncă independentă.
Munca independentă Activitate
1. Alege rezultatul corect: individuală
268 +122 389 390 395 Exerciţiul
790 - 29 760 759 761
Verific munca independentă calitativ Evaluare
(prin autocorectare) , apoi verific sub individu
aspect calitativ tema prin întrebări: citesc cu
-Citiţi primul exerciţiu! Ce operaţie aţi completă
efectuat? Ce rezultat aţi obţinut? şi corect
Cu pixul roşu elevii vor corecta acolo eventual
unde este nevoie şi mă voi opri pentru
explicaţii, dacă sunt greşeli. Autocore
-Ce operaţii am învăţat la matematică ? temei şi
OC2 R: Noi am învăţat adunarea şi scăderea. inde-pen
-Cum se numesc numerele care se adună? Conversaţia
Dar rezultatul?
R: Numerele care se adună se numesc
termeni iar rezultatul sumă sau total.
-Cum se numeşte primul număr la
scădere? Dar al doilea? Dar rezultatul?
R: Numărul din care scădem se numeşte
descăzut iar cel pe care îl scădem, Aprecie
scăzător. Rezultatul se numeşte diferenţă răspunsu
sau rest . elevilor c
-Ce operaţie ne indică expresia „cu ...... Activitate calificati
mai mare”? frontală
R: Ne indică operaţia de adunare.
OC1 -Ce alte expresii care ne indică această
operaţie mai cunoaşteţi?
Elevii pot răspunde: mai mult, adunaţi
adăugaţi, etc.
-Dar pentru scădere, ce expresii putem
folosi? Explicaţia
Elevii pot răspunde: mai mic, mai puţin,
scădeţi, luaţi, etc.
Învatatorul captează atenţia.
Înainte de a intra la oră, am primit un
mesaj care sună cam aşa:
„Astăzi Riţa-veveriţa/Vrând să-şi
peiptene blăniţa/A căzut de pe
crenguţă/Şi s-a lovit la lăbuţă/Acum şade
supărată/Că nu este ajutată/Să ajungă de Ap
îndată/La căsuţa ei curată/Spuneţi voi indiv
copii isteţi/Nu aţi vrea s-o ajutaţi/Azi pe Problematiza-
Riţa-veveriţa/Să ajungă de îndată/În rea
căsuţa ei curată?Căci de o veţi ajuta/O
surpriză veţi afla.” Evaluare
Vreţi să o ajutăm şi să descoperim şi
surpriza?Pentru a o ajuta trebuie să
rezolvăm fiecare exerciţiu care ne apare
OC2 pe ramurile copacului, unde se află Explicaţia
căsuţa veveriţei.
Răspunde repede ! Apre
Exerciţii de calcul mintal: răspuns
Voi cere elevilor să găsească răspunsurile corec
OA1 corecte la următoarele exerciţii:
1. Găsiţi suma numerelor 300 şi
200.
2. Care este jumătatea lui 800. Exerciţiul
3. Măriţi pe 320 cu 8. Autoeva
4. Aflaţi diferenţa dintre 450 şi 20.
5. Micşoraţi pe 32 cu 4.
Calcul în lanţ: Conversaţia
Află suma dintre 50 şi 230; măreşte
rezultatul cu 11; scade 100; adaugă 7;
micşorează cu 198. Jocul didactic
-Se vor rezolva exerciţii la tablă:
1.Calculaţi : (câte un elev pe rând)
426+ 781- 897- Exerciţiul
342 142 453 Autoe
Ghicitoare surpriză:
Pe o sârmă de telegraf stau 356 de
rândunele.Un vânător trage şi împuşcă Jocul
şase. didactic
Câte rândunele au mai rămas?
2.Joc didactic „Ajută-l pe Bambi să Autoe
ajungă la mama lui”.Elevii rezolvă
exerciţiile şi predau ştafeta
3.Faceţi proba, prin adunare:
236+ 129=
820- 352=
4.Joc didactic „Punguţa fermecată”(Câte Algoritmiza
un elev extrage câte un bileţel, pe care va rea Ev
fi scris un exerciţiu cu termen indiv
necunoscut.Pe dosul bileţelului va fi
scrisă şi rezolvarea corectă a ex; la sfârşit
elevul se autocorectează)
Aflati termenul necunoscut:
a-597=356 728-b=436

-Cine termină trece la rezolvarea Evalua


OC2 exerciţiului 2 de pe fişă: face pe
2. Află termenul necunoscut: elev
a+270=461 a- 39=580 Exerciţiul aprecia
a= a= nu g
Se verifică munca independentă şi se
rezolvă exerciţiul la tablă.
*pe măsură ce elevii rezolvă sarcinile
OC2 matematice, veveriţa face câte un salt din Algoritmiza
creangă în creangă,ajutată de copii şi se -rea
apropie de căsuţa ei.

5. Efectuaţi:
OC3 409+114+237=
(800-445)+255= Ev
individu
6. La restul numerelor 620 şi 381, cinci ele
adăugaţi suma numerelor 190 şi 56. Activitate n
Se discută exerciţiul: frontală
OC4 -Ce cuvinte ne indică operaţiile? Ce
operaţii trebuie să efectuăm? Problemati-
(620-381)+(190+56)=485 zarea

239 + 246 = 485 Evaluare


indiv
Se efectuează exerciţiul 3 de pe fişă: Activitate pe
OC2 3. Află numărul : grupe
a) cu 236 mai mare decât 346;
b)cu 59 mai mic ca 130.

Citeşte şi rezolvă problema de pe planşă:


Elevii clasei a II-a sădesc în
grădiniţa şcolii 189 de zambile şi cu 201
mai multe lalele. Problemati-
Elevii vor fi împărţiţi pe trei grupe şi vor zarea
primi ca sarcină:
OC1 Grupa 1:
Formulează întrebarea pentru ca
problema să se rezolve prin o singură
operaţie!
Grupa 2: Activitate
Formulează întrebarea pentru ca frontală Ev
problema să se rezolve prin două indiv
OC5 operaţii! răspu
ele
Grupa 3:
Alcătuiţi o problemă asemănătoare cu
aceasta păstrând valorile numerice!

Se repetă preblema de mai multe ori apoi Apre


se discută: calif
-Ce cunoaştem în problemă? răspu
R: Noi cunoaştem că s-au sădit 189 de co
zambile.
-Ce ştim despre numărul lalelelor?
R: Numărul lalelelor este cu 201 mai
mare,
-Care este întrebarea problemei echipei
numarul 1?
R: Problema ne cere să aflăm numărul de Problemati-
lalele. zarea
-Dacă ştim că sunt cu 201 mai multe, prin
ce operaţie vom afla câte lalele s-au
sădit?
R: Vom afla numărul de lalele prin
operaţia de adunare.
Care este întrebarea echipei nr. 2 ?
OC5 -Dacă ştim numărul de zambile şi am
aflat şi numărul de lalele, ce mai putem
afla?
R: Noi mai putem afla câte flori s-au Planşă
plantat în total. didactică
-Prin ce operaţie vom afla?
R: Prin operaţia de adunare. Aprecie
-Ce vom aduna? care scri
R: Vom aduna numărul de zambile cu
numărul de lalele şi vom obţine numărul
total de flori.
-Dacă problema ne cerea să aflăm
numărul total de flori, prin câte operaţii
se rezolva problema? Activitate
R: Problema se rezolva prin două frontală
operaţii.
Se scrie rezolvarea problemei la tablă şi
în caiete:
189 zambile..........cu 201 mai multe
lalele...........?flori
Rezolvare
1. Câte lalele s-au sădit?
189+201=390(lalele)

2. Câte flori s-au sadit în total?


390+181=571(flori)
R: 571 flori
Exerciţiul nr. 8
Compuneţi o problemă după ex.
35+(35+20)= Activitate
Puteţi să vă ajutaţi şi de imaginea cu individuală Ev
OA1 Pinochio, folosită la începutul orei. indiv
Exemplu de problemă utilizând formula răspu
matematică şi imaginea cuPinochio ele
Pinochio a citit o carte în doua zile .
În prima zi a citi 135 de pagini iar a doua
zi a citit cu 120 mai mult.
Câte pagini a citit în două zile ? Evaluez
compun
După rezolvare acestui exerciţiu, veveriţa după e
ajunge la scorbura sa şi sunt îndemnaţi pr
elevii să descopere surpriza!
-Ce am făcut noi astăzi la ora de
matematică?
R: La ora de matematică am efectuat
exerciţii şi probleme cu cele două
operaţii învăţate: adunarea şi scăderea.

-Ca temă pentru acasă aveţi de rezolvat Jocul didactic


problema 7 de la pagina 71.
-Se citeşte problema şi se rezolvă oral,
aducându-se câteva lămuriri.

*se verifică activitatea individuală


*se fac aprecieri referitoare la felul în
care au răspuns la lecţie, au lucrat pe fişe
şi au rezolvat toate cerinţele pentru a
ajuta veveriţa să ajungă acasă.

Aprecierile finale se vor face printr-un


joc-rebus:
F
T O T A L
S U M A
T E R M E N I
R E S T
D E S C A Z U T
B
D I F E R E N Ţ Ă
M I N U S
E
Definiţii:
1. Rezultatul adunării
2. Total sau ..................
3. Numerele care se adună Eva
4. Rezultatul scăderii activi
5. Primul număr la scădere re
6. Cuvânt cu sens asemănător cu
cuvântul rest
7. Semnul operaţiei de scădere

S-ar putea să vă placă și