Sunteți pe pagina 1din 13

CLASA: a- IV-a

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii


DISCIPLINA: Matematică
SUBIECTUL LECTIEI: Ordinea efectuarii operatiilor
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare
SCOPUL LECTIEI: consolidarea deprinderii de calcul mintal şi în scris, folosind
operaţiile matematice de înmulţire şi împǎrţire în exerciţii si
probleme; dezvoltarea capacităţilor de exporare / investigare
şi rezolvare de probleme; dezvoltarea limbajului matematice
OBIECTIVE CADRU:
 cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
 dezvoltarea capacităţilor de explorare/ investigare şi rezolvare de probleme;
 formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul
matematic;
 dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii
în contexte variate
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 să efectueze operaţii de înmulţire şi de împǎrţire ;
 să foloseascǎ simboluri pentru a pune în evidenţǎ numere necunoscute în
rezolvarea de probleme;
 să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea unor
probleme;
 sǎ manifeste un comportament adecvat în relaţiile cu colegii dintr-un grup de
lucru în cadrul activitǎţilor practice de rezolvare de probleme.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a ) cognitive :
 O1 – să efectueze exerciţii aplicând tabla înmulţirii şi a împărţirii;
 O2 – să cunoască legătura dintre înmulţirea si împărţirea numerelor naturale
 O3 – să-şi însuşească şi să aplice procedee rapide de calcul mintal ;
 O4 – să aplice în calcul înţelegând semnificaţia relaţiei matematice „de atâtea
ori mai mare „
 O5 – să afle numărul neconoscut ;
 O6 - să rezolve probleme cu doua sau mai multe operaţii ;
 O7 – să scrie rezolvarea unei probleme sub forma de exerciţiu cu mai multe
operaţii
b) afective :
 O8 – să participe cu interes la lecţie :
 O9 – să dorească să dea răspunsuri logice în timpul lecţiei ;
c) psiho – motorii :
 O10 – să-şi coordoneze mişcările în timpul lecţiei ;
 O11– să aibă o poziţie adecvată în bancă ;

STRATEGII DIDACTICE:
1. Resurse procedurale:
 Metode si procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia,
problematizarea, jocul didactic, observarea, expunerea, munca în
grup, munca independentǎ, evaluarea, demonstraţia, algoritmizarea,
chestionarea, analiza, exerciţiul de creaţie, metoda cubul
 Forme de organizare: activitate individuala, activitate frontala,
activitate pe echipe.
2. Resurse materiale: manual, caiet, flipchart, marker, planşe didactice cu
enunţul unor probleme, planşe didactice cu schema
logică a problemelor, planşă cu verificarea structurilor
anterioare, plansă cu exerciţiul de compunere, planşa cu
paşii de rezolvare a unei probleme, fişe de evaluare,
cubul, fişe de munca independenta
3. Forme si tehnici de evaluare:
 observaţia sistematică, proba orală, proba scrisă;
 tema de lucru în clasă, autoevaluare, evaluare de
către colegi .
4. Resurse temporale: 50 minute
5. Resurse umane: 17 elevi

BIBLIOGRAFIE
 Aurel Maior-Angelica Calugarita-Elena Maior “Matematică – Manual
pentru clasa a IV – a”, Editura Aramis, 2006
 Aurelia Arghirescu, Florica Ancuţă, “Matematica. Exerciţii şi probleme
- clasa a IV-a”, Editura Carminis, Piteşti, 2001
 Maria Oprescu, „Ursuleţul silitor. Caiet de matematică – clasa a IV-
a”, Editura Hieropolis, Timişoara, 2002
 Angelica Călugăriţa, “Exerciţii şi probleme de matematică pentru
clasele I-IV”, Editura Universal Pan, Bucureşti, 1996
 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Curriculum naţional. Programe
şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998
DESFASURAREA ACTIVITATII

Strategii didactice
Evenimente Ob Activitatea invatatorului Activitatea Metode si Mijloace si
instructionale . elevilor procedee materiale
op
1. Moment Asigurarea conditiilor optime bunei Elevii se pregatesc pentru
organizatoric: desfasurari a activitatii: inceperea orei de
- aerisirea salii de clasa; matematică.
- pregatirea materialului didactic necesar;
- stabilirea ordinii pentru inceperea orei de
matematica.

2.Captarea Ce disciplină şcolară preferaţi? De ce? conversaţia


atenţiei ( selectiv, numai acelora care au ales ca
obiect preferat matematica)
Matematica este cea care Elevii sunt atenţi.
organizează gândirea şi o face mai
ingenioasă. Orice calcul, orice
problemă ,,ascute '' mintea şi o face mai
inteligentă. Elevii raspund la intrebare.
Stiti voi ce sarbatoare se apropie cu pasi
repezi? Elevii asculta atenţi si sunt
Ii voi anunta ca daca vor fi atenti si vor nerabdatori ca activitatea sa
participa activ la lectie Mos Nicolae s-ar inceapa.
putea sa ii vada si sa ii recompenseze.

2. Reactuali- O1 - verificarea temei pentru acasa din punct de Conversatia


zarea vedere calitativ şi cantitativ;
cunoştinţelor -se rezolva oral câteva exerciţii,
O2 verificându-se astfel daca elevii cunosc
tabla înmulţirii şi a împărţirii. (Anexa 1)
O3
Adresez elevilor întrebările:
- Ce operatii aţi invăţat voi până acum? Noi am invatat operatiile de Dialogul
-Cum se numesc numerele care se aduna? adunare, scadere, inmultire dirijat
- Cum se numeşte rezultatul si impartire.
adunarii?
-Cum se numesc numerele care se
înmulţesc?
O4 - Cum se numeşte rezultatul înmulţirii ?
- Cum se numeşte numărul care se împarte ? Exerciţiul
- Cum se numeşte numărul la care se
împarte ?
- Cum se numeşte rezultatul împartirii?

Se fac exerciţii de calcul oral


verificându-se astfel daca elevii cunosc
tabla înmulţirii şi a împărţirii :

1. 7x2 = 5x5= 24:3= culegere de


9x9= 9x8= 72: 9= exerciţii
5x5= 81:9= 56:8=

2. Aflaţi dublul numerelor: 30, 100, 250, 45.

3. Anunţarea Le comunic copiilor titlul lectiei. Elevii sunt atenţi la conversatia


temei si a - Astǎzi vom lucra exercitii si probleme învǎţǎtoare.
obiectivelor:: respectand ordinea efectuarii operatiilor. Elevii sunt încântaţi şi de-
- Ne vom juca cu operatiile matematice. abia aşteaptǎ sǎ înceapǎ explicatia
activitatea.
4. Dirijarea Exerciţii de reactualizare a cunoştinţelor Elevii scriu data si titulul Manualul
invătării: matematice: lectiei in caiete.
O3 instructajul
Se vor face exerciţii de calcul mintal, de
genul: observarea
- Măriţi numărul 80 de 3 ori; Raspund la intrebari
- Micşoraţi numărul 36 cu 9; explicatia
- La suma numerelor 15 şi 20 adăugaţi
O5 numărul care reprezintă vârsta voastră;
O2 - Din produsul numerelor 30 şi 8 scădeţi culegere de
numărul 7, etc; exerciţii
explicatia
1.Efectuati: Elevii rezolva exercitiile exercitiul
13 x 4 = corect.
(3x9 + 4:2) =
(68 + 24) x 6= Dialogul
35 x (14 + 35) = dirijat
18 + (189 - 65) =
180 : 3 + 46 - 21 =
(24 + 16x2) : (4 + 3) =
culegere de
Propun exerciţii pentru consolidarea exerciţii
respectării şi aplicării corecte a ordinei
O6 efectuării operaţiilor într-o expresie
numerică cu sau fără paranteze; problematiza
rea
2. 600-27 x20+180:3= Elevii rezolva exercitiile explicatia
O7 [1019 + ( 837 : 3 + 528 : 4 )] x 2 = corect. exercitiul
[(136 x 4 + 56 x 6 ) x 5 – 2552 ] =

3. La produsul numerelor 105 si 8 adauga


produsul numerelor 203 si 15. Elevii rezolvǎ corect
exerciţiile.
4. Din produsul numerelor 25 si 25 scade
catul numerelor 63 si 9.

5. O7 5.Afla necunoscuta: Elevii lucreaza cu mult explicatia


Obţinerea [(a-416:4+2)-5+3] x10=2000 interes. exercitiul
performanţ
ei 6.Intr-un pachet sunt 98 de carti,in al II-lea
de 2 ori mai putine ,iar in al III-lea de 3 ori
mai multe decat in al II-lea pachet.Cate carti
contin cele trei pachete?

6. Asigurarea Se rezolvă o fişă de activitate independentă. -material didactic: fişă de -scrisă


retenţiei evaluare (ANEXA 2) -
individuală
7. Incheierea Se dǎ tema pentru acasa . Ỉşi noteazǎ în caiete tema:
lecţiei 12,13 pag 47 conversatia
Se fac aprecieri generale si individuale Elevii asculta cu interes
asupra modului de participare al elevilor la aprecierile.
lectie.
Anexa 1

Operaţii aritmetice

Adunar
ea

Scădere
Termeni a
Sumă
sau
Total Descăzut Scăzăto
r
Proba prin
adunare şi
prin scădere Diferenţă
sau
Rest
Operaţii aritmetice

Inmultire
a

Imparti-
Factori rea

Produs
Deimpartit Impartitor

Proba prin
inmultire şi
Cat
prin
impartire

Anexa 2 Exercitii propuse


Matematica este cea care organizează
gândirea şi o face mai ingenioasă.
Orice calcul, orice problemă
,,ascute '' mintea şi o face mai inteligentă.

1.Efectuati:

13 x 4 = 18 + (189 - 65) =
(3x9 + 4:2) = 180 : 3 + 46 - 21 =
(68 + 24) x 6= (24 + 16x2) : (4 + 3) =
35 x (14 + 35) =

2.Calculati:

600-27 x20+180:3=
[1019 + ( 837 : 3 + 528 : 4 )] x 2 =
[(136 x 4 + 56 x 6 ) x 5 – 2552 ] =

3. La produsul numerelor 105 si 8 adauga produsul numerelor 203 si 15.

4. Din produsul numerelor 25 si 25 scade catul numerelor 63 si 9.

5.Afla necunoscuta:
[(a-416:4+2)-5+3] x10=2000

6.Intr-un pachet sunt 98 de carti,in al II-lea de 2 ori mai putine ,iar in al III-lea de 3 ori mai multe
decat in al II-lea pachet.Cate carti contin cele trei pachete?

Fisa de evaluare
Anexa 3
Cine urcă scara şi coboară mai repede?

387x
2
150x 59x
3 42
837 000- 408x
254 125 43
986 070- 99:3
753 283
667 605- 38:5
493 728
437 210+ 243:2
109 872
225 074+ 974:7
238 509
129 386+
68 888

Povestea lui Mos Nicolae (Din Volumul:Serbarile Prichindeilor 2007)


Ce blând şi ce frumos
A început să ningă; Şi îngerii din cer s-au bucurat
Cad fulgii-ncet, duios, De Sfântul Nicolae ştim de la Pentru bănuţii daţi de Sân"
Ca într-un cantec.Ninge... bunici, Nicoară,
Bunicii ştiu de el din basme de Căci fetele şi tatăl au scăpat
Şi ninge dimineaţa demult, De umilinţă şi ocară.
Şi ninge ziua iară, O să-ncercăm să depănăm aici,
Şi ninge peste gheaţa Povestea lui de om, dar şi de Lacrimi fiebinţi, de bucurie,
Sclipind la ceas de seară. sfânt. Au picurat din ochii cei sărmani,
Lacrimi curate, rugi de
E-n jur miros de sfântă Păriţii lui erau blajini şi harnici, mulţumire,
sărbătoare; Cu multă dragoste de De la aceşti umili sărmani.
Copii cu ochii limpezi se uită Dumnezeu,
prin fereşti, Iar puiul lor era un pui cuminte Şi... de atunci, în fiecare an,
Privesc tăcuţi, departe-n zare Şi-un suflet blând şi iubitor de Pe căi de nimenea ştiute,
S-apară moşul din poveşti. Dumnezeu. Soseşte-un moş, care ne pune-n
ghetuţe
Se ştie că el vine cu de toate: Dar anii au trecut, părinţii au Cărţi cu poveşti...şi jocuri...şi
Cu ursuleţi de pluş şi iepuraşi murit, jordiţe.
fricoşi Iar el a devenit un preot cald şi
Şi turta dulce, dar şi nuieluşe, bun Nu ştim , nu am aflat de-i rudă
Aşează în ghetuţe, copiilor Nu şi-a dorit averi aici, pe-acest cu Crăciun,
frumoşi. pământ Dar sigur ştim ca e la fel de bun,
Averi în ceruri şi-a dorit. Şi-n fiecare an , la ceas de
E tare bun şi blând acest sărbătoare,
moşneag Povestea spune , că-n oraşul lui, Îl asteptăm cu mare nerăbdare.
Din barba-i albă picură ninsori Trăia în vremea-aceea un sărman
Se sprijină cu greu într-un toiag
Venind de peste mări şi ţări. Ce-avea trei fete, dar n-avea
Să le mărite, niciun ban.
Din vremi stravechi mereu tot
vine, Dar într-o noapte, parcă sfântă,
Căci asta-a fost menirea lui : Când toată firea adormise,
Să fie bun, să facă numai bine, Un sfânt blajin , cu suflet mare
De-aceea este sfânt numele lui. Speranţe-n inimi reaprinse.
Poezie pentru copii (Adaptare
dupa poveste)