Sunteți pe pagina 1din 5

U.Î.

PROBLEME
Rezolvă următoarele probleme ! 10 p.

1. O carte are cu 315 pagini mai puțin decât alta, adică de 6 ori mai puține. Câte pagini are fiecare carte ?

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

2. Dublul sumei a trei numere natural consecutive pare este 2 100. Află numerele 10 p.

…………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. M-am gândit la un număr. Îl împart la 7, cîtului obținut îi adaug 4, suma obținută o înmulțesc cu 8,

din produs scad 120, obținând 80. La ce număr m-am gândit? 20 p.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

4. La un magazin s-a adus o cantitate de făină. În prima zi s-a vândut jumătate din cantitate, a doua zi

1/3 din rest, a treia zi 1/4 din noul rest și încă 27 kg, iar în a patra zi ultimele 114 kg.

Câte kg făina s-au adus în total în magazin? 30 p.


………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

5. O ladă de portocale și o ladă de banane cântăresc împreună 25 kg, iar 3 lăzi cu portocale și 6 lăzi cu

banane cântăresc împreună 114 kg. Află cât cântăresc împreună o ladă cu banane și una cu portocale.

………………………………………….. 30 p.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

Total punctaj:……………
Aplicaţii

1. Eseu de cinci minute cu titlul: „Profilul elevului la finalul ciclul achiziţiilor fundamentale, în urma dezvoltării
competențelor de comunicare”.
2. Analizaţi modul în care competenţele specifice detaliază competenţele generale ale disciplinei Comunicare în
limba română.

Aplicații

1. Selectaţi trei-cinci metode didactice pe care consideraţi că le veţi folosi preponderent


în realizarea strategiei didactice la Limba și literatura română.

2. Din programa de Limba și literatura română, alegeţi trei competenţe specifice pentru formarea cărora puteţi
folosi metoda situată pe primul loc din lista anterior realizată.

Aplicații:
1. Ţinând seama de particularităţile clasei pregătitoare, selectaţi trei - cinci metode didactice pe care consideraţi că
le veţi folosi preponderent.
2. Din programa de Matematică şi explorarea mediului, alegeţi trei competenţe specifice pentru formarea cărora
puteţi folosi metoda situată pe primul loc din lista anterior realizată.

Aplicații:
1. Utilizarea strategiilor interactive presupune renunţarea la metode tradiţionale?
2. Realizaţi un scenariu posibil pentru desfăşurarea unei ore de Matematică pe baza corelaţiilor dintre competenţele,
conţinuturile şi exemplele de activităţi menţionate în programă, în care să utilizați strategii didactice cât mai variate.

Aplicații:
1.Folosind drept material didactic cutiuţa cu materiale din natură, imaginaţi şi proiectaţi într-o abordare integrată,
o strategie didactică pentru ora de științe ale naturii, corespunzătoare unei secvenţe de 20 de minute. Pentru aceasta,
selectaţi din programă maxim 5 competenţe specifice.
2.Care credeți că sunt avantajele și dezavantajele metodei Mozaicul?

Aplicații:
1. Creați o hartă conceptuală a strategiilor de predare integrată.
2. Identificaţi o unitate tematică de natură interdisciplinară şi exemplificaţi câte cinci sarcini de învăţare / contexte
relevante în care se produce învăţarea elevilor pe acea unitate tematică.

Aplicații

1. Exemplificaţi strategii didactice pentru competenţele generale


menţionate în programa disciplinei Istorie.

2. Elaboraţi două scenarii posibile în care să utilizaţi strategii didactice


cât mai variate.

Aplicații

1. Identificaţi teme specifice disciplinei Geografie, pe care le puteţi aborda într-o viziune interdisciplinară.

2. Elaboraţi o hartă conceptuală care ilustrează trăsăturile caracteristice ale proiectului.

Aplicații

1.Formulaţi pozitiv minim trei reguli pe care credeţi că le-ar propune copiii din
clasa dumneavoastră.

2. Exprimaţi-le folosind şi simboluri vizuale.

Aplicații:
1. Alcătuiţi o listă de teme atractive pentru copii care, în opinia dumneavoastră, permit abordarea integrată a
disciplinelor Arte vizuale şi Abilități practice. Alegeţi una dintre ele şi realizaţi demersul didactic.
2. Identificaţi minim cinci modalităţi de expunere a produselor realizate de elevi, potrivite spaţiului în care vă veţi
desfăşura activitatea.

Aplicații:
1. Exersaţi la clasă cu elevii jocurile de mișcare prezentate şi împărtăşiţi reacţiile observate.
2. Care credeți că sunt avantajele și dezavantajele metodei Treasure hunting (Vânătoarea de comori)?

Aplicații:
1.Identificaţi cinci modalităţi de optimizare a procesului de formare şi dezvoltare a competenţelor cheie la şcolarii
mici ca urmare a aplicării proiectului tematic abordat în sens interdisciplinar.
2. Care este obiectivul principal al educației outdoor? Dați exemple de activități de învățare ce pot fi desfășurate în
afara „celor 4 pereți ai clasei”?