Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

Unitatea de învățare : Universul școlii

1. Citește cu atenție textul, apoi răspunde la întrebări:

Paula era foarte emoționată . În sfârșit sosise ziua mutării. Îi plăcea să trăiască la țară, dar
mutatul într-un oraș era o aventură incitantă. Se gândea la noii vecini și la copiii cu care se va
împrieteni. Îi cam lipsiseră prietenii la țară. Paula era emoționată și pentru ca începea școala.
Când Paula a ajuns în noua ei clasă luni dimineață, ceilalți elevi lucrau deja. Profesorul a
prezentat-o colegilor și i-a cerut Paulei să le spună de unde vine. Apoi Paula s-a uitat după un loc
unde să se poată așeza. Toata lumea era ocupată. A observat două scaune libere în apropiere și s-
a așezat pe unul dintre ele. Și-a scos instrumentele de scris și le-a pus pe masă. Paula a fost
bucuroasă când a venit profesorul să o invite să lucreze cu un grup de copii de la o altă masă.
Cati și Marina au vorbit cu Paula și au ajutat-o să-și îndeplinească sarcinile. Paula era
mulțumită că fuseseră amabile, dar în pauză ele au plecat să se joace, lăsând-o singură.
( Paula se mută la școală, după Don Rove și Jan Newton)

Care este titlul fragmentului ?


.....................................................................................................................................................
Cum se numesc autorii ?
.....................................................................................................................................................
De ce era Paula emoționată ?
.....................................................................................................................................................
Cum se simte Paula când o invită profesorul să lucreze într-un grup?
.....................................................................................................................................................
Ce i-a cerut profesorul Paulei ?
.....................................................................................................................................................
Cine a ajutat-o pe fată ?
......................................................................................................................................................

2. Identifică verbele din fragmentul de mai jos. Completează în tabel.


" Paula se mută la oraș. Ea a așteptat mult acest moment. Azi vor pleca.
- Paula, megem? Cum te simți? "
VERB TIMP PERSOANA NUMĂR

3. Scrie textul păstrând doar cuvintele potrivite :


Paulei a început să-i/săi displacă școala. Părinții săi/să-i erau triști. Fetița s-a/sa plâns că o
doare capul. Mama s-a/sa a lăsat-o să stea acasă. Toma i-a/ia dat o idee Paulei.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. Notează verbele de la care provin substantivele următoare :
zâmbetul - a zâmbi plecatul -.............................
întinsul -..................... munca-................................
legănatul -.................. uitarea-...............................
cusutul - ..................... informarea-..........................

5. Verbe cu sens opus!


a fugi- ........................ a termina-................................
a adauga- .......................... a stinge-...................................
a vinde - ........................... a primi - ..................................
a strange -.......................... a iubi- ...................................

6.Alcătuiește propoziții în care verbul -a trage -să aibă înțelesuri diferite.(min 4 propoziții )
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. Analizează cuvintele scrise îngroșat din text :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8. Treceți verbele din propozițiile date la timpul viitor :
Roata morii s-a oprit. ...........................................................................................
Cântecul cucului a încetat . ...........................................................................................
Căprioara a scăpat cu viață. ............................................................................................
Ascultă șoaptele vântului. ...............................................................................................
Peste sat se lasă seara. ..............................................................................................
Bunica îmi citeste compunerea . .............................................................................................