Sunteți pe pagina 1din 3

Nume ………………………………..

Data ……………………

EVALUARE FINALĂ - MATEMATICĂ

1.Efectuează si verifică prin operaţia inversă:

278 135 + 223 789 =


proba-
432 156 – 235 788 =
proba-
644 588 : 28 =
proba-
8 738 x 235 =
proba-

2.Află numărul necunoscut “b” din următoarea expresie :

( 56 x b – 3 658) x 5 = 6 630
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Verifică egalitatea următoare:


{[ 5 : ( 2 x 3 – 1 ) + 14 ] : 15 + 3 : [ 1 + 2 x ( 45 : 15 – 2 )]} : 2 = 1
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Scrie sub formă de fracţie cât reprezintă:
1cm dintr-un metru =
6 dl dintr-un litru =
20 minute dintr-o ora =
1 g dintr-un kilogram =

5. Uneşte următoarele figuri geometrice cu denumirea corectă:

C
A B D E

romb triunghi pătrat dreptunghi paralelogram


6. Un dreptunghi are perimetrul de 240 m. Află lungimea acestuia, ştiind că lăţimea este
jumătate din aceasta. Ajută-te de un desen , extrage datele problemei şi rezolvă.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

7. Compune o problemă după expresia numerică:


[ 480 + ( 480 - 60 )] : 4 = ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
OBIECTIVE:
1-sa efectueze exerciţii cu cele patru operaţii invaţate respectând ordinea de efectuare a
acestora si utilizarea parantezelor;
2-sa afle numărul necunoscut dintr-o expresie numerică dată;
3-sa utilizeze fracţiile pentru a exprima subdiviziuni ale intregului;
4-sa recunoască, sa reprezinte prin desen figurile geometrice învaţate;
5-sa rezolve problema prin metoda de rezolvare corespunzatoare;
6-sa formuleze, fară a rezolva, o problemă după expresie numerică dată.